Thomashuis officieel geopend

Liefde en lef. Dat heb je nodig als zorgondernemer in een Thomashuis. Dit zei Hans van Putten,de oprichter van de Thomashuizen zaterdag 13 september in zijn toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van de boerderij aan de Hoofdweg 140. Lef om je in zo’n avontuur te storten en vooral heel veel liefde voor de bewoners. Voor zoiets heb je ondernemers nodig die bereid zijn hier hun hele ziel en zaligheid in te stoppen. Want een Thomashuis runnen doe je niet even, dat kost heel veel tijd en energie.sept-Thomashuis
De officiële opening van het Thomashuis heeft even op zich laten wachten, maar daar was een reden voor. Theo Nieuwendijk, inmiddels geen onbekende meer in Zegveld, legt uit dat het belangrijk was dat de bewoners zich eerst thuis moesten gaan voelen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de festiviteiten plaats zouden vinden in het voorjaar, maar dat lukte niet omdat een ander Thomashuis dat al op de agenda had staan. Theo keek in zijn toespraak terug op het afgelopen jaar en legde uit wat de droom was die hij en zijn vrouw Jeanne deelden met Hans van Putten: een kleinschalig gezellig en warm thuis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Dat dit in het begin allemaal niet zonder slag of stoot is verlopen, is duidelijk. Er kwam heel wat voor kijken voor de boerderij helemaal verbouwd was en de bewoners allemaal hun draai hadden gevonden.Een vereiste was dat de acht nieuwe bewoners affiniteit hebben met de natuur. Er werden allerlei plannen gemaakt. Er moest jam gemaakt worden van fruit uit eigen tuin, er zou een kleine dierenweide komen met geitjes, konijnen etc. en er moesten boomstammen gekliefd worden en vogelhuisjes gemaakt, om die vervolgens te verkopen. Een aantal van deze plannen is inmiddels gerealiseerd. Het Thomashuis behoort inmiddels tot de Zegvelds gemeenschap. Zo hebben de bewoners dit jaar met Koninginnedag meegedaan aan een aantal activiteiten en ook bij het straatvoetbaltoernooi afgelopen zomer ontbraken ze niet.

De officiële opening werd verricht door schrijfster Yvonne Kroonenberg, samen met de bewoners. Er werd een lied gezongen en in de tuin werden ballonen opgelaten. Yvonne Kroonenberg heeft een speciale band met het Thomashuis. Zij heeft onder andere een aantal exposities geregeld voor de bewoners die werkzaam zijn in Atelier de Schuur. Maarten Vlaming, creatief therapeut, had speciaal voor deze gelegenheid een kunstwerk gemaakt en uiteraard was er champagne.

De redactie van De Berichtgever wenst familie Nieuwendijk, Jeroen, Sanne, Jolanda, Gerard, Bart, Kim, Katelijne en Janneke nog heel veel woonplezier in hun prachtige boerderij.

Zegvelders op de Via Gladiola

Tussen de bijna 40.000 deelnemers die van 15 juli t/m 18 juli meededen aan de beroemde Nijmeegse vierdaagse liep ook een aantal sportieve Zegvelders. Ondanks wind en regen bereikten de meeste Zegveldse wandelaars de eindstreep. Op de Via Gladiola werden zij door het publiek toegejuicht terwijl zij moe maar voldaan de laatste kilometers naar de finish aflegden. ,,Het is een gezellige wandelweek geweest”, aldus Mees van Elk, die hem voor de 10e keer heeft uitgelopen.

Mien Methorst vangt een albinomol

De albinomol is in Nederland een zeldzame diersoort. Het lage aantal van deze beesten is deze zomer nog lager geworden. Zegvelds professionele mollenvanger Mien Methorst (83) trof deze zomer, in een eerder gezette val, in het gazon van de familie Hofland aan de Hoofdweg, een blonde graver aan. Niet helemaal wit, het beestje had een zwart puntje aan de staart.

Methorst vertelt, dat hij al dertig jaar mollen vangt. ,,Een albinomol is heel bijzonder, komt bijna nooit voor. Ik heb nog nooit een albino in mijn val gehad. Mijn vader, die ook mollenvanger was, heeft ooit drie witte mollen gevangen. Wel heb ik vijf jaar terug een oranje mol in een klem gehad. In totaal heb ik in 25 jaar zeven oranje gravertjes gevangen.”
Regelmatig zien we Mien met de fiets door het dorp op mollenjacht gaan. Aan zijn bagagedrager een zelfgemaakte bak met gereedschap, waaronder klemmen en een mollenmes.
De polder gaat hij niet meer in, maar in een mooi gazon is geen mol veilig voor hem. 

Vakantie Bijbel Week (een ingekomen bericht)

In de herfstvakantie, van maandag 13 t/m zondag 19 oktober, is er weer de Vakantie Bijbel Week. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de Voorhof, Hoofdweg 48. Zij gaan met elkaar zingen, knutselen of een spel spelen, luisteren naar verhalen uit de Bijbel en nog veel meer. Zaterdagavond en zondagochtend mogen de kinderen de familie meenemen. Het wordt weer erg gezellig, dus zorg dat je erbij bent! Houd je brievenbus goed in de gaten!
Financiële steun is welkom! (3419.05.372 t.n.v. VBW Zegveld)

Tiener VBW (een ingezonden bericht)

In de herfstvakantie is het weer zover! Op woensdagmiddag 15 en op vrijdagavond17 oktober organiseert de Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente activiteiten voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Het woensdagmiddagprogramma begint om 14.00 uur bij Henkido. Verdere informatie over tijdstippen en locaties volgt in je brievenbus!

Noteer deze data alvast in je agenda!
Wil je alvast meer informatie?
Bel dan Jannette Kastelein tel: (0348) 691809

Voor u gelezen: Voordelen biebpas populair

De nieuwe diensten die de bibliotheek aanbiedt, worden goed gewaardeerd. Leden maken veelvuldig gebruik van het gratis uitlenen van populaire dvd’s en kortingen bij culturele instellingen in Utrecht. De leenprijs vormde eerst voor veel mensen een drempel, en die is nu weg. Ook is het druk bij de computers, waar leden sinds april dagelijks een half uur gratis kunnen internetten. Leden van vrijwel alle bibliotheken in de provincie Utrecht krijgen sinds vorig jaar korting bij onder meer het Centraal Museum Utrecht, Dierenpark Amersfoort en cursussen aan de Volksuniversiteit.

Directeur Van der Zwan is in gesprek met het Woerdense kunstencentrum Het Klooster over kortingen op voorstellingen. ,,De voordelen van de biebpas staan pas in de kinderschoenen”, zegt de directeur. De bibliotheken rond Woerden moeten ook gebruikt worden om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Er zou bijvoorbeeld een gemeentelijk spreekuur in de plaatselijke bieb op poten kunnen worden gezet en er zouden gezamenlijke activiteiten voor ouderen kunnen plaatsvinden in de leeszaal.

,,Wij willen toe naar de cultuurhuisgedachte, waarbij één gebouw meerdere functies krijgt.” Vooral ouderen worden een belangrijke doelgroep volgens Van der Zwan. ,,Het is aantrekkelijk om burgers een complete service aan te bieden, vooral als ze minder mobiel zijn.” Ineke Wijnbergen van Stichting Welzijn Ouderen (SWO) juicht het initiatief toe. ,,Elke vergadering vragen we ons weer af hoe we het aantal deelnemers aan onze activiteiten kunnen uitbreiden. Maar dat is heel moeilijk. Blijkbaar denken ze dat de SWO voor oude mensen is, terwijl ook 55-plussers bij ons terecht kunnen. Het clubhuis van SWO blijft dan ook nogal eens nagenoeg leeg, terwijl ook niet-leden er welkom zijn.”

Wijziging openingstijden bibliotheek

Sinds 1 september is de bibliotheek in Zegveld niet meer op zaterdag geopend. De bibliotheken in Woerden, Harmelen en Oudewater blijven wel open op zaterdag.

De openingstijden van deze bibliotheken zijn die dag:

Woerden : 10.00 – 13.00 uur
Harmelen : 10.00 – 12.00 uur
Oudewater : 10.00 – 12.00 uur
 

Eendaagse Wandeltocht van Zegveld

De derde editie van de Eendaagse Wandeltocht van Zegveld (voorheen Reumaloop) werd gehouden op 6 september. De wandelaars konden kiezen uit een viertal afstanden namelijk 2,5 km, 5 km, 12 km en 25 km. Ook een groot aantal Nordic Walkers was van de partij.

De jeu de boulesbaan is er ook voor u (Een bericht van de SWO)

Al vele maanden ligt er een jeu de boulesbaan in Zegveld. We dachten dat daar wel veel gebruik van zou worden gemaakt, maar dat valt tegen. Men denkt dat deze baan alleen voor 65-plussers is die via de SWO op de baan gaan spelen. Dat is niet zo.
Het initiatief voor een jeu de boules baan is weliswaar enige jaren geleden genomen door de SWO, maar de baan is voor iedereen in Zegveld.

Zou het leuk zijn een jeu de boules vereniging op te richten die dan onderling competitie gaat spelen? Wij denken aan vijftigers, maar eigenlijk is het spel geschikt voor alle leeftijden. Het kan bijvoorbeeld een stratenplan worden, net zoals bij voetbal.

Er zal dus eerst een bestuur moeten komen. Wie stelt zich hiervoor beschikbaar?
En dan moeten de spelregels worden uitgelegd. Met dat laatste zouden we willen beginnen.

Zaterdag 11 oktober a.s. is er om half elf koffie in De Zegge, naast de kapper. Daar zullen eerst de spelregels worden uitgelegd, en daarna gaan we het uitproberen op de baan. Er zijn voldoende ballen om te oefenen, dus u hoeft daar niet voor te zorgen. Als u echt mee gaat doen kunt u altijd nog zelf ballen kopen, maar dat hoeft dus niet.

Wordt u enthousiast, dan kunt u zich opgeven bij degene die u de regels heeft geleerd in De Zegge, en als er zich een aantal mensen heeft aangemeld, gaan we gewoon beginnen en dan zien we wel hoe dit zich verder ontwikkelt.

De baan wordt maandagmiddag gebruikt door de SWO, maar verder kunt u er de hele week op spelen.

Denk er eens over na, het is een leuk spel en misschien heeft u het in de vakantie al gespeeld. Het is een leuke vrijetijdsbesteding.

Graag tot 11 oktober!
 

NIEUWS VAN DE SWO

Het nieuwe seizoen is alweer enkele weken oud, bijna alle activiteiten zijn weer begonnen. ‘Bijna’, want het tekenen begint pas weer in januari, mits er voldoende deelname is. De groep heeft vele jaren met enthousiasme gewerkt, maar het ontbreekt zo langzamerhand aan nieuwe ideeën. Het zou fijn zijn als er wat mensen bij komen, om weer nieuwe ideeën op te doen.
De tekenlessen worden gegeven op maandagmiddag vanaf 2 uur in De Zegge. Elke maandagmiddag is er vanaf 2 uur pergamano in De Zegge. Ook dat is creatief bezig zijn.
Wij proberen u uit die stoel te krijgen waar u misschien wel veel te vaak in zit. U ontmoet andere mensen – bekenden en onbekenden – en u zult ontdekken dat er in Zegveld best veel te doen is. Er wordt aan gymnastiek gedaan op dinsdagmorgen, geklaverjast en gerummicupt op dinsdagmiddag, handwerken is op woensdagmorgen, bingo op woensdagmiddag, volksdansen op donderdagmorgen, koersbal op vrijdagmiddag. Kortom, er is echt veel te doen in Zegveld, maar u moet het wel weten.

Lees dit nog eens aandachtig door en kijk of er iets voor u bij is. Zo ja, dan kunt u op de betreffende dag gewoon komen kijken of het wat voor u is. U hoeft echt niet meteen mee te doen. Drink een kopje koffie met ons mee en denk er eens over na. De activiteiten worden gegeven in De Zegge of in een van de zalen van de Milandhof. Probeer het eens! De tijden waarop dit alles gegeven wordt, vindt u op de voordeur van De Zegge of elders in De Berichtgever.
De SWO betekent Stichting Welzijn Ouderen (dus niet ‘Oudjes’). Dit betekent dat u bij deze activiteiten al als 55+er mee kunt doen.
 

Voor u gelezen: Stichting Klasse lijft nieuwe scholen in

De openbare basisscholen de Andersenschool, de Achtsprong, en de Rembrandt van Rijnschool in Woerden zijn samen met de Horizon (Harmelen) en de Waldhoorn School uit Zegveld verzelfstandigd en maken sinds 1 augustus deel uit van Stichting Klasse.

Door de uitbreiding beschikt de Stichting Klasse over een nog breder palet aan onderwijsvormen. De scholen hebben gemeen dat ze werken volgens het principe ‘leren doen we samen’. Zij bieden openbaar onderwijs voor iedereen. Scholen van Klasse zijn lerende organisaties, een ander uitgangspunt van de stichting.
In een lerende school werken en leren mensen met elkaar om resultaten te bereiken die belangrijk zijn voor henzelf, voor de school als geheel en voor de samenleving.
Met de uitbreiding van de vijf scholen in Woerden, Harmelen en Zegveld kan daaraan gestalte worden gegeven.

 

Langs de Molenweg zijn borden met de tekst ‘Hier een nieuwe boerderij? geschikt/ongeschikt’ geplaatst. Een aantal bewoners van de Molenweg kan zich niet verenigen met het voornemen van een veehouder aan de Hoofdweg zijn bedrijf te verplaatsen naar de Molenweg. Daarom voeren ze protestacties tegen deze plannen. De bewoners zouden graag zien dat het veehoudersbedrijf zijn verhuizings- en uitbreidingsplannen ter uitvoering brengt langs de Dwarsweg.

 

Terug in de tijd naar....Hoofdweg 189 (3)

Wie kent niet het huisje aan de Hoofdweg 189. Als het u in eerste instantie niets zegt en vraagt: ,,Welk huis dan precies?”, dan hoeven we alleen maar te zeggen, het huis ‘Krek wa’k wouw’. Dan weet iedereen dat het gaat over het huis van Ko en Corrie Kromwijk. Voor de geschiedenis van dit plekje gaan we terug naar 1925.

Eigenlijk moeten we terug naar 1 juli 1922. Want toen kreeg Antonius Johannes (Toon) de Waal (geboren 16 augustus 1884 te Kamerik) een aanstelling als wegwerker in dienst van het Waterschap Zegveld en Zegvelderbroek. Van het Waterschap Zegveld ontving hij een jaarsalaris van ƒ 400,= en ƒ 34,= aan kledinggeld en van het Waterschap Zegvelderbroek een jaarsalaris van ƒ 800,= en ƒ 66,= aan kledinggeld. De akte was ondertekend door de secretaris van het bestuur, de heer A. de Leeuw. Als wegwerker maakte Toon de Waal ook de eerste auto’s mee. Hij had een hekel aan auto’s want ze reden maar gaten in het wegdek. Als hij aan het werk was en er kwam een auto aan, ging hij niet opzij. ,,Ze wachten maar tot ik klaar ben”, zei hij dan. Toon stond bekend als een hele precieze man in zijn werk

Toon de Waal is op 9 november 1923 in Kamerik getrouwd met Cornelia Jacoba (Kee) Jansen (geboren 9 november 1891 te Waarder), haar verjaardag. Na haar huwelijk is Kee gaan wonen in het huisje waar Toon met zijn moeder woonde. Dit was in ’s Gravensloot in Woerden in een van de huisjes die bij het pontje aan de Grecht stonden. Met deze pont werden mensen overgezet van ’s Gravensloot naar de Zegveldse Uitweg. Enkele jaren geleden is de pont in ere hersteld en kunnen mensen door zelfbediening zich overvaren.
Door zijn aanstelling bij het Waterschap wilde Toon graag in Zegveld wonen. Hij ging op zoek naar een stukje bouwgrond. Uiteindelijk kon hij voor ƒ 1.100,= een stukje grond kopen van Cornelis Kleyne, eigenaar van een café dat stond op de hoek van de Zegveldse Uitweg en Rietveld. Het perceel grond was langs de weg elf meter breed en vijftig meter diep. Het bevond zich ter hoogte van Zegveld nummer 7, nu beter bekend als Hoofdweg 189. De overdracht vond plaats op 10 juli 1925. In de koopakte wordt zijn naam Antonius met een h geschreven, dus Anthonius. Maar in de geboorteakte staat duidelijk Antonius.

Rondom de gekochte grond werd een hek geplaatst omdat Kees Kleyne op het naastgelegen stuk grond paarden van andere mensen liet lopen. De burgerwoning met bergplaats, zoals op de bouwtekening staat, is binnen vijf maanden gebouwd door Aannemer Beukers uit Zegveld. De woning is gebouwd op een fundering van 10 cm dik, die ongeveer 30 cm onder de grond zat. Er was verder niet geheid. Op 10 december 1925 werd er verhuisd. Blijkbaar was de winter al ingevallen, want er kon worden verhuisd met de slee. Een gedenkwaardige dag voor Kee de Waal, want op die dag diende ook de komst van haar tweede kindje zich aan. Zij meldde dit bij haar zus, maar die zei: ,,Ach, het zal de spanning voor de verhuizing wel zijn.” Dit bleek niet het geval en haar man ging naar buurvrouw Hoogendoorn om te vragen de baakster te waarschuwen. Maar voordat deze ter plaatse was, werd dochter Stien om 4 uur in de middag tussen de verhuisspullen geboren. En zo kreeg Hugo er een zusje bij. Een derde kindje, Johanna (Jo), werd geboren in 1929. Maar verdriet bleef Toon en Kee de Waal niet bespaard. Want hun dochter Jo is in 1944 in de Zegveldse wetering verdronken. Zij diende bij een zus van bakker Aart Boer. Toen zij naar huis fietste was het slecht weer en vanwege de oorlog gold een verduistering. Zij is toen het water in gefietst. Onderduikers zijn haar nog nagesprongen, maar dat was tevergeefs.
Voor het huisje lag een stukje grond met enkele fruitbomen en een sloot met een bruggetje. Bij de verbreding van de Hoofdweg moest dit ingeleverd worden en zo stond het huisje ineens gevaarlijk dicht aan de weg.
Toon de Waal ging op 15 augustus 1950 met pensioen. Maar voordat hij met pensioen ging, kreeg hij op 15 augustus 1949 een Koninklijke Onderscheiding. Hij kreeg de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons. De bijbehorende oorkonde was op 6 augustus 1949 ondertekend door koningin Juliana. Hij was er bijzonder trots op.
Waarschijnlijk wilde De Waal wat om handen hebben, want op 17 mei 1952 kreeg hij vergunning om een nieuw varkens/kippenhok te bouwen achter in zijn tuin.

Op 7 december 1960 is Toon de Waal op 76-jarige leeftijd overleden door verkeersongeluk bij de Blokhuisbrug. Hij was op de fiets op weg naar Woerden om sigaren te halen, toen hij werd aangereden door een auto. Mogelijk had hij deze door zijn doofheid niet gehoord.
Kee bleef alleen in het huisje wonen. Een dappere vrouw moet het geweest zijn want ze deinsde nergens voor terug. Zo vertelden de buren dat ze begin jaren zeventig nog op het schuurtje kroop om de pruimen te plukken. Zo kon ze er net bij. Tot 1973 is Kee in het huisje blijven wonen. In dat jaar werd zij ziek en is ze bij haar dochter Stien in Boskoop gaan wonen. Ze heeft maar kort bij haar dochter ingewoond, want zij is op 10 september 1973 overleden.

In mei 1973 was het huisje door Kee de Waal verkocht aan haar kleindochter Cornelia Jacoba Petronella Maria (Corrie) van den Hoek (geboren 21 maart 1952 te Boskoop). Zo bleef het huis in de familie. Corrie is een dochter van Stien de Waal. Voor haar huwelijk stond Stien in ons dorp bekend als naaister bij veel boeren.
Samen met haar vriend Jacobus Gerardus Maria (Ko) Kromwijk (geboren 2 juni 1952 te Woerden) ging Corrie het huis verbouwen. Ko kwam uit Barwoutswaarder in Woerden. In eerste instantie werd vooral beneden grondig verbouwd. De oude poepdoos moest plaats maken voor een douche, wastafel en een nieuw toilet. Dit kwam in één vertrek. De twee bedsteden in de woonkamer werden eruit gehaald en dit gaf veel extra ruimte aan de woonkamer. In de muur aan de kant van Woerden werd een groot raam geplaatst waardoor de kamer lekker licht werd. Oma De Waal vond dit maar niets. Ze vond dat je de zon uit je kamer moest houden, want anders verschieten al je spullen van kleur. Ko en Corrie zijn op 25 oktober 1973 in Boskoop getrouwd. Omdat oma De Waal kort daarvoor was overleden, heeft zij helaas niet meer meegemaakt dat Ko en Corrie haar huisje betrokken en hoe leuk het was geworden.

‘Krek’ was een gevleugelde uitdrukking van oma De Waal. Toen Corrie onderweg een keer de naam ‘Krek wa’k wouw’ (lees: ‘precies wat ik wilde’) tegen kwam, wist ze het zeker. ,,Zo gaat onze woning heten.” En zo gebeurde in 1974. De bovenverdieping van hun huisje werd in fases verbouwd. Iedere keer als er een kind op komst was. In dit huisje zijn Jan, Christine en Heleen geboren. Ko en Corrie hadden het geluk dat ze tot twee keer toe een stukje grond naast hun woning erbij konden kopen, waardoor het perceel breder werd. Dit zou in 1992 goed van pas komen, want er kwamen problemen met het huis. Door het zware verkeer over de Hoofdweg zakte de woning steeds schever. Mede ook omdat de woning niet onderheid was. Aannemingsbedrijf in Funderingstechniek C.J. Smit uit Gouda werd geraadpleegd en zij konden maar één advies geven: plat gooien en nieuw bouwen. Na rekenen, rekenen en nog eens rekenen hebben Ko en Corrie dit advies opgevolgd. Pal achter het oude huisje werd in 1992 een prachtig nieuw huis gebouwd. Voor 80% door Ko en Corrie zelf en met de hulp van de kinderen. Nadat de nieuwe woning zo goed als klaar was, hing aan de oude woning een bord met daarop geschreven: Te koop in onderdelen. Het idee om dit bord op te hangen kwam nadat mensen hadden gevraagd of het lege oude huisje te koop was, waarop Ko antwoordde: ,,Ja, in onderdelen.” Het ging hen toch wel erg aan het hart de slopershamer op de woning los te laten. Daarnaast was een belangrijke reden om het milieu niet extra te belasten. En natuurlijk was het ook de bedoeling om er nog iets aan over te houden. Voor het grootste gedeelte is het huisje in onderdelen verkocht. Zo gingen onder andere de negen rood/wit/groene luiken naar een boerderij in Kamerik. En in hun nieuwe huis zijn ook onderdelen van het oude woninkje gebruikt.
Het naambord met daarop ‘Krek wa’k wouw’ is meeverhuisd naar de nieuwe woning, want deze naam dekt nog steeds de lading, oftewel de gevoelens van het echtpaar met de twee rechtse handen.
Onlangs, op 20 mei 2008, hebben zij naast hun woning nogmaals een perceel grond van 1000 m2 er bij kunnen kopen, van Pieter Kemp. Een perceel grond waarvan Corrie zegt: ,,Daar wordt in de toekomst vast wat moois van gemaakt.”
 

Voor u gelezen: Monumentenstatus voor weidemolentjes in polder (AD 7 juni 2008)

De kleine weidemolentjes in de polders zijn zo typerend voor het landschap, dat ze een beschermde status moeten krijgen. Daarvoor pleiten Dorpsplatform Zegveld en monumentenstichting Hugo Kotestein. De molentjes staan in de polders rondom Zegveld en de Meije en dienen om het waterpeil plaatselijk te verlagen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil af van deze onderbemaling. In de nieuwe plannen wil het waterschap het waterpeil in grotere gebieden gelijktrekken.Hiermee verandert de waterhuishouding en verliezen de meeste weidemolens hun functie.
Dorpsplatform en Hugo Kotestein vrezen dat de kenmerkende kleine installaties hierdoor verdwijnen uit het polderlandschap.

Piet Brak, actief lid van beide organisaties stelt dat de molentjes al tachtig jaar deel uitmaken van het landschap rond Kamerik, Zegveld en De Meije. De Woerdense monumentencommissie heeft inmiddels een bezoek gebracht aan de weidemolentjes. Op dit moment wordt nagedacht of er daadwerkelijk een monumentenstatus toegekend wordt. Dat zou betekenen dat de molentjes niet zomaar weggehaald kunnen worden.

Hein Kuiper van de gemeentelijke monumentencommissie heeft drie weidemolentjes bij Zegveld op het oog. Deze springen eruit en zijn duidelijk zichtbaar. Bovendien blijven ze in de plannen van het waterschap in functie. ,,Voordat de status wordt toegekend, moeten er nog procedures worden doorlopen.” Kuiper is het met Brak eens dat het jammer zou zijn als alle weidemolentjes verdwijnen. ,,Het zijn karakteristieke elementen in het overwegend kale landschap.”

KNA nieuws

Zaterdag 1 november: Najaarsconcert door muziekvereniging KNA, 19.30 uur, Milandhof, toegang gratis. M.m.v. Melody en Percussion Band Concordia uit
Krimpen a/d IJssel

Een foto uit 1970?

Nee, het was even terug in de tijd. Op zaterdag 5 juli deden ruim 40 Karmann Ghia's (een luxe sportversie van de aloude VW-kever) Zegveld aan. De ruim 35 jaar oude auto's stonden af te koelen na een prachtige rit door het Groene Hart. Ondertussen deden de berijders zich tegoed aan een mediterraan buffet bij Gasterij De Milandhof. Een in alle opzichten geslaagde toertocht, aldus organisator Maurits Schouten.

De Berichtgever zegt het met bloemen

Op 2 juli vierden de heer G. Kool en mevrouw J.K. Kool-van Drunen uit de Nieuwstraat 31 hun gouden huwelijksjubileum. Deze feestelijke dag hebben zij samen met hun zes kinderen, de aangetrouwde kinderen, hun veertien kleinkinderen en verdere familie en vrienden in Gasterij De Milandhof gevierd. Traditiegetrouw stapte ook De Berichtgever met een bos bloemen onder de arm naar het jubilerende echtpaar.

De heer Kool, de meesten kennen hem als Gijs Kool, en zijn vrouw Co zijn geboren en getogen in Waarder. Na hun huwelijk verhuisden zij naar Wierden, waar Gijs zijn werk had. Co erkent dat ze het in het begin best moeilijk heeft gehad in Twente. ,,Ik heb de eerste drie maanden geen woord durven praten in een winkel daar, omdat ik het Twents niet verstond.” Ze moet er nu hartelijk om lachen. Omdat Gijs zijn werk had bij Ahrend in Utrecht, wilden ze graag dichter bij zijn werk wonen. ,,Ik heb bij veertig gemeentes ingeschreven gestaan en uiteindelijk is het Zegveld geworden.” Op 9 juli 1974 kwamen zij in ons dorp wonen en nog steeds wonen ze er met veel plezier. De heer Kool, inmiddels 77 jaar, blijft de techniek op het gebied van de kantoorinrichting volgen. Zo is computeren een grote hobby van hem. Ook lezen doet hij graag en regelmatig wandelt hij even naar de ‘praatschuur’ van Gert van de Geer. De heer Kool is in ons dorp ruim zeventien jaar kerkelijk actief geweest. Zo was hij nauw betrokken bij de bouw en inrichting van het kerkelijk centrum De Voorhof. Mevrouw Kool heeft altijd wel wat te doen. Naast het huishouden houdt ze van lezen, puzzelen en de bloementuin.
De Berichtgever heeft het gouden echtpaar van harte gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijk en liet dit vergezeld gaan met het bloemetje van de maand. Tot slot wenst De Berichtgever Gijs en Co Kool nog heel veel goede en gezonde jaren toe.
 

Aan alle inwoners van Zegveld, (Een ingekomen bericht)

Voor onze tentoonstelling op de feestdag ter ere van ons 75-jarig bestaan ( 8 november 2008), zijn wij op zoek naar beeldmateriaal.
Heeft u nog foto’s, films of dia’s van kort of lang geleden die we mogen gebruiken, neem dan contact op met Margriet Vermeij, (0348) 691931

U krijgt natuurlijk na gebruik uw spullen weer terug.

Het bestuur van de Oranjevereniging

GOEDE DOELEN DAG

Op D.V. zaterdag 15 november zal de jaarlijkse GOEDE DOELEN DAG in “De Voorhof” georganiseerd worden.

De diverse goede doelen zijn druk bezig met het organiseren en maken van allerlei leuke dingen. Wat het allemaal wordt, verklapt de organisatie niet. Wel staat vast dat er weer een kapsalon en een autowasstraat is.

Houdt u deze dag alvast vrij, u wordt op de hoogte gehouden. Om onze levensmiddelenkraam te vullen, kunnen we alles wat eetbaar is gebruiken. En onze tweedehands boekenkraam ziet er pas aantrekkelijk uit als er een gevarieerd aanbod van boeken is. Kijkt u eens in uw keukenkastje of in uw boekenkast, er staat vast wel iets in wat u missen kunt. U kunt het inleveren op Dorpsstraat 1, Hoofdweg 179 of Rondweg 17.
Verdere informatie kunt u krijgen bij Emmy van Ingen, (0348) 691932.
 

‘Tour de Peuter’ 2008 geslaagd

Op dinsdag 1 juli stond de jaarlijkse Tour de Peuter weer op het programma. Dit jaar waren alle peuters ‘omgetoverd’ tot echte smurfen: witte broek, blauw shirt en een zelfgemaakte smurfenmuts. Ook het weer werkte goed mee, het zonnetje straalde aan de hemel!

Om 09.00 uur vertrokken de smurfen met hun papa’s/mama’s/oma’s/leidsters (ook een aantal in een smurfenoutfit) op de fiets via een uitgezette smurfenroute (Hoofdweg / ‘s-Gravensloot / Thijssenpad) naar het Brediusbos in Woerden. Na het volgen van de smurfenborden stond daar een grote verrassing te wachten: een heerlijke picknick! De smurfen werden verwend met blauwe smurfenlimonade, koekjes en blauw/witte spekjes. De papa’s/mama’s/oma’s/leidsters kregen koffie/thee en heerlijke cake. Tussendoor konden de smurfen lekker rondrennen op het grote veld, klimmen/glijden en een balletje trappen. Rond half 11 kregen ze nog een echt smurfenijsje en werden alle smurfen beloond met een smurfenmedaille.
Op de terugweg werd een andere smurfenroute genomen: via het pontje! Dat was natuurlijk erg spannend, maar wel leuk! Na drie keer overvaren waren alle smurfen aan de overkant en kon de route naar Zegveld weer veilig worden vervolgd.

Mede dankzij het super mooie weer en de aanwezigheid/inzet van alle smurfen is het een zeer geslaagde Tour de Peuter geworden!

 

Het was hartverwarmend om zoveel leuke reacties te ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk. Ook de Zegveldse middenstand verraste ons met een leuk pakket.
Allen hartelijk dank!

Rie en Piet Droogers
Boschsloot 4

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek in juni in Zegveld en de Meije € 1.000,= opgehaald. Dit is iets meer dan vorig jaar. De opbrengst van de collecte zal dit keer worden besteed aan darmonderzoek.

De Maag Lever Darm Stichting bedankt de organisatie, collectanten en gulle gevers voor de inzet en geleverde bijdrage.

Pin It