Stralend dorpsfeest

Vanwege haar 100-jarig bestaan heeft de Onderlinge Verzekerings Maatschappij ‘Zegveld en Omstreken’ U.A. op 13 juni een groots dorpsfeest gehouden. Het was een stralende dag en het leek alsof de vroegere Zegvelderie terug was. Bijna alle verenigingen uit ons dorp deden er aan mee en er was voor jong en oud de hele dag door van alles te beleven. Voor de kinderen was er een kinderrommelmarkt en er vond een levendige handel plaats. Ze konden bij de brandweer als een heuse brandweerman spuiten, er was beachvolleybal, oude ambachten, het dweilorkest ‘De Speeldozen’, streetdance en demonstraties op het gebied van judo, volksdansen, een optreden van het shantykoor ‘Bravour’, teveel om alles te benoemen. Kortom, het was een fantastische dag. OVM, bedankt!

jun-DSC00625

Mobiel Servicepunt Rabobank geopend

Op vrijdag 5 juni is het Mobiel Servicepunt van de Rabobank officieel geopend. Met het doorknippen van een lint had Joop Verheul, als voorzitter van de Rabobank Ledenklankbordgroep Zegveld en van de Raad van commissarissen van Rabobank Bodegraven-Woerden, de eer om de openingshandeling te verrichten.

Algemeen directeur Ruud van der Vliet zei dat er lang gesproken is over de kritiek van de kleine kernen. ,,Zo is er ook gesproken met het dorpsplatform. De kritiek hebben we aangenomen, mede door te kijken naar collega-Rabobanken die goede ervaringen hebben met een Mobiel Servicepunt. Daarom hebben we de daad bij het woord gevoegd. Een Mobiel Servicepunt heeft ook een sociaal karakter. De mensen willen graag een gezicht zien en kunnen praten over hun bankzaken.”

Joop Verheul vertelde dat aan de leden van de Rabobank Zegveld was beloofd dat de Rabobank zou worden gehandhaafd. ,,Dat was niet gelukt, maar we werden er steeds op aangesproken. En... belofte maakt schuld. Daarnaast is het goed om Zegveld op een leefbaar niveau te houden. Het meest ondeugende lid van de Rabobank, Evert van Wijk, heeft de Rabobank uiteindelijk doen inzien dat het anders moet. Maar u moet wel gebruik gaan maken van de faciliteiten die de Rabobank gaat bieden. Ik ben blij met de opening van dit Mobiel Servicepunt, het is een geweldige aanwinst voor Zegveld”, aldus Joop Verheul.
Het Mobiel Servicepunt van de Rabobank, waar u voor eenvoudige bankzaken terecht kunt, vindt u iedere vrijdagmorgen van 9.45 tot 10.45 uur aan de Middenweg, voor de Coop supermarkt van Bremmer.

Nieuw ommetje Branderpad en Broekerweg

Eén dezer dagen wordt het oude toegangspad van de boerderij Arbeid Adelt aan de Rondweg (nr. 52) naar de Broekerweg voor wandelaars opengesteld. Hierdoor ontstaat voor de Zegvelders een nieuw ommetje.

De boerderijen aan de Rondweg lagen oorspronkelijk niet langs de huidige Rondweg. Deze waren via een eigen pad bereikbaar vanaf de ‘Haakse Meent’, zoals een toen doodlopend stukje van de huidige Milandweg heette. Eén van deze kavelpaden wordt nu dus weer als wandelpad in gebruik genomen.
De boerderijen aan de huidige Rondweg stonden al op de waterschapskaart van 1670 vermeld. Het huidige Branderpad was toen de toegang tot een groot aantal van deze boerderijen.

Rondwandeling Branderpad en Broekerweg
Afstand: 3 km, circa drie kwartier.
Startpunt: parkeerterrein achter De Milandhof aan de Milandweg in Zegveld.

Routebeschrijving
* Vanaf parkeerterrein achter De Milandhof linksaf Milandweg.
* 1e zijweg linksaf Branderpad.
* Einde Branderpad rechtsaf Rondweg.
* Tegenover boerderij op Rondweg 52 `Arbeid Adelt` rechtsaf het weiland in en langs sloot lopen.
* Na circa 500 meter rechtsaf via loopplank sloot oversteken en linksaf Broekerweg.
(S.v.p. niet oversteken via daarvoor gelegen privébrug naar woonhuis aan rechterkant)
* Einde weg rechtsaf Milandweg en terug naar het parkeerterrein bij de Milandhof.


Spelregels voor boerenlandwandeling tussen Rondweg en Broekerweg:
- Alleen wandelaars welkom.
- Honden zijn niet toegestaan: zij veroorzaken onrust bij het vee en kunnen de weidvogels verstoren.
- Verstoor geen vee en laat weidevogelnesten met rust.
- Tijdens het broedseizoen is de wandeling (tijdelijk) afgesloten.
- Het terrein is niet geschikt voor kinderwagens.
- Blijf op de aangegeven paden en volg de markering.
- Laat geen afval achter.

EHBO cursus

In september start de EHBO vereniging De Meije-Zegveld een nieuwe EHBO cursus. De cursus wordt op de maandagavond gegeven en bestaat uit tien lessen inclusief examen. De cursus kost €125,=.
U kunt zich opgeven bij Annie Biemond tel: 0348-691608 of Sandra van Vliet tel: 06-55748541. Ook kunt u zich via de mail opgeven. Het e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Siveo’60 alsnog gepromoveerd

Siveo’60 is op 23 mei alsnog gepromoveerd naar de derde klasse. Na derde te zijn geworden in de competitie was de Zegveldse club niet rechtstreeks gepromoveerd, maar moesten er in de nacompetitie nog enkele wedstrijden worden gespeeld om toch nog te kunnen promoveren. Siveo’60 deed het super goed. De beslissende wedstrijd op neutraal terrein in Bodegraven bij Rohda’76 tegen SEV uit Leidschendam werd met 2-0 gewonnen. De doelpuntenmakers waren Ronald de Jong en Cees Kuijer. Ronald scoorde de 1-0 nadat de scheidsrechter de bal op de stip had gelegd. In blessuretijd ging SEV nog eens vol op de aanval, waarbij zelfs de doelman mee naar voren ging. Toen de bal bij Cees kwam, kon hij alleen op het lege doel af, 2-0!!
Siveo’60, trainer Ed de Jong en natuurlijk de spelers: van harte gefeliciteerd!

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform is op dinsdag 26 mei 2009 in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitbreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Servicepunt
Zoals bekend wordt het servicepunt van de SWW/Rabobank onvoldoende bezocht. De SWW en de Rabobank willen het servicepunt nieuw leven inblazen. In de kernen Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht zijn er servicepunten die veel beter draaien. Deze servicepunten hebben vaste en veel ruimere openingstijden. Het servicepunt verleent diensten die te maken hebben met wonen welzijn en zorg (aanvragen huishoudelijke hulp, het invullen van formulieren, begeleiding op internet, etc.) en financiële diensten van de Rabobank. Deze servicepunten hebben ook een sociale functie; mensen kunnen er terecht voor een praatje of een kopje koffie. Onderzocht wordt of deze vorm ook in Zegveld kan worden gerealiseerd. Hierbij is het wel nodig dat ook de gemeente bepaalde dienstverlening via het servicepunt gaat aanbieden.

Dorpsplan
Het Dorpsplatform heeft een Dorpsplan geschreven. Dit Dorpsplan laat zien wat voor zaken belangrijk voor ons dorp zijn en welke zaken de komende vijf jaar aandacht moeten hebben om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen dan wel op peil te houden. Het plan zal aan de politieke partijen worden toegezonden in verband met de op te stellen verkiezingsprogramma's.

Straatnaamgeving starterswoningen
In verband met de bouw van de starterswoningen moet er binnenkort een besluit worden genomen over de naam van de straat waar de starterswoningen worden gebouwd. Het Dorpsplatform geeft er de voorkeur aan de weg gewoon Milandweg te noemen. Dit is – zeker omdat het een kleine straat wordt - duidelijker dan een aparte naam. Als er toch een andere naam gegeven moeten worden, kiest het platform voor ‘De Haak’.

Bouw starterswoningen
Het Dorpsplatform is blij dat er eindelijk schot in de zaak zit. De bouwaanvraag heeft inmiddels in de Woerdense Courant gestaan en als er geen bezwaren vanuit het dorp komen, hoopt de SWW medio oktober te kunnen starten met bouwrijp maken van het terrein, waarna snel met de bouw kan worden gestart. Medio juni wordt een advertentie geplaatst. Dan zullen ook de voorwaarden bekend zijn en zullen wellicht ook tekeningen beschikbaar zijn. In september wordt voor de kandidaat kopers een voorlichtingsavond georganiseerd.

Het is nog niet geheel duidelijk op welke manier de woningen worden toegewezen. Uiteraard moeten de kandidaten zijn ingeschreven als woningzoekende. Duidelijk is ook dat onder starters wordt verstaan diegenen die nog géén eigen huisvesting (koop of huur) hebben.
De SWW is voor het toewijzen op basis van de duur van inschrijving, omdat anders mensen die al heel lang staan ingeschreven zouden kunnen worden uitgeloot. Dit houdt in dat hoe langer iemand voor een koopwoning staat ingeschreven hoe meer punten iemand heeft.

Het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform was er in haar vergadering van 26 mei nog niet van overtuigd dat deze manier van toewijzen (duur van inschrijving) ook de beste en eerlijkste manier is, omdat het tenslotte om de doelgroep gaat die voor een starterswoning in aanmerking komt. Of zoals een van de leden van het Algemeen Bestuur opmerkte: ,,Je gaat pas naar een huis zoeken als je verkering hebt.” Afgesproken is dat de SWW een lijst van woningzoekenden opvraagt, zodat helder wordt hoeveel starters zich voor een koopwoning hebben ingeschreven. Daarna wordt een definitief besluit genomen. Uiteraard zal ook het Dorpsplatform zich daarbij aan de regels moeten houden die de gemeente heeft vastgesteld.

De starterswoningen kunnen relatief goedkoop worden aangeboden vanwege de koopgarantregeling. Dit houdt in dat op de marktprijs van de woning een korting kan worden verkregen van 15, 20 of 25 procent. Hoe deze garantregeling precies werkt, wordt op de voorlichtingsavond uitgelegd. Dan zal er voorlichtingsmateriaal aanwezig zijn waarin de regeling wordt uitgelegd.

Hondenpoep
Het is bekend dat hondenpoep – althans, als deze op plekken voorkomt waar kinderen spelen – veel irritaties oplevert. Het Dorpsplatform vindt het een kwestie van verdraagzaamheid, elkaar ‘ruimte geven’. Hondenbezitters moeten wel de mogelijkheid hebben om hun hond uit te laten en ziet dus niets in een totaal verbod voor het uitlaten van honden binnen de gehele bebouwde kom. Aan de andere kant wordt dan van de hondenbezitters wél gevraagd dat zij hun honden niet op speelveldjes en dergelijke uitlaten. Volgens de gemeentelijke regelgeving mag dit alleen maar buiten de bebouwde kom. Het Dorpsplatform heeft nu een aantal plekken binnen de bebouwde kom bedacht waar de honden mogen worden uitgelaten:
• Langs de Middenweg voorbij de jeules de boulesbaan richting richting de Meije, aan
de rechterzijde (vanaf de Milandhof gezien);
• Het ‘Zwarte Pad’ (achter de Nieuwstraat, vanaf de Hoofdweg richting Jorai);
• Langs de Milandweg, vanaf de kruising Milandweg/Middenweg (Milandhof) richting
Woerdense Verlaat.
• Berm van het voetpad van de Korensloot richting Milandweg (langs het water)

Hiermee hebben de hondenbezitters voldoende gelegenheid om hun honden uit te laten, zonder dat de inwoners/kinderen daar last van hebben. Via De Berichtgever, brieven aan de hondenbezitters en wellicht via flyers zullen de hondenbezitters hieromtrent worden geïnformeerd. Ook zullen langs de plekken waar de honden wél mogen worden uitgelaten, bordjes worden geplaatst. Het platform hoopt dat onze inwoners zich aan deze afspraken zullen houden. De bordjes worden naar verwachting begin september geplaatst.

Bezuinigingen gemeente Woerden leiden mogelijk tot het opheffen van het Dorpsplatform
Zoals bekend, kampt de gemeente Woerden met een fors financieel probleem. Volgens de gemeente wordt dit probleem veroorzaakt door de economische recessie en de toenemende kosten van het onderhoud aan onder andere de wegen. Het Dorpsplatform denkt dat dit niet de enige reden is en vermoedt dat de gemeente verzuimd heeft geld voor het wegenonderhoud opzij te zetten en dit voor andere doeleinden heeft gebruikt.

Een van de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders is om de subsidie voor het Dorpsplatform helemaal stop te zetten. Hoewel het werk voor het Dorpsplatform helemaal door vrijwilligers geschiedt, heeft het Dorpsplatform natuurlijk wel allerlei kosten in verband met de vergaderingen, het communiceren met de inwoners, etc.

Het Dorpsplatform snapt het voornemen van het gemeentebestuur dan ook niet.
Het Dorpsplatform is tien jaar geleden juist opgericht om het 'gat' tussen bestuur en inwoners op te vullen en heeft als spreekbuis en belangenbehartiger zeker een functie in het dorp. Uiteraard zal het Dorpsplatform er alles aan doen om de gemeente op andere gedachten te brengen.

‘Kleintjes’
• De stichting Ooievaars/vereniging Kleinveeteelt wil het gebouwtje aan de Dorpsstraat/Molenweg renoveren en uitbreiden tot recreatieve voorziening. Het moet een duurzame locatie voor het kleinvee en ooievaars worden en een pleisterplaats voor wandelaars en fietsers met de mogelijkheid voor een picknick en toiletbezoek. De stichting krijgt naar alle waarschijnlijkheid een mooi subsidiebedrag via Leader (Europese subsidie). Het platform helpt hierbij.
• De gemeente gaat op verzoek van het dorpsplatform nog een bankje langs de Hazekade plaatsen.
• De volgende vergadering is op 29 september a.s.

De Berichtgever zegt het met bloemen

Maandag 8 juni waren ze 55 jaar getrouwd, Flip en Truus Verhage-Hellingerweg van de Korensloot 22. Behalve zoon Wim en zijn gezin, die in Frankrijk wonen, waren alle kinderen en kleinkinderen aanwezig tijdens de eucharistieviering op zondag 7 juni. Deze werd opgedragen door pastoor Stekelenburg in de R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte in de Meije. Tijdens deze heilige mis werden uit dankbaarheid de namen van het echtpaar Verhage genoemd. Daarna is het jubileum deze dag in familiekring thuis bij het jubilerende echtpaar gevierd.

De bruidegom die in Nieuwkoop geboren is, werkte in de Meije waar hij zijn bruid heeft leren kennen. De bruid is daar geboren en getogen. Het paar trouwde in 1954, het jaar waarin West-Duitsland het wereldkampioenschap voetbal won door Hongarije met 3-2 in de finale te verslaan. Voetbal heeft een grote rol gespeeld in het leven van het echtpaar. Alle zes kinderen hebben voetbal gespeeld bij Siveo ’60. En allemaal kwamen ze zaterdagavond thuis met een sporttas vol vuile voetbalspullen. Moeder Truus, inmiddels 80 jaar, waste de spullen zoals iedere moeder dat deed, alhoewel ze helemaal niets met voetbal heeft. .
Bruidegom Flip (82 jaar) heeft 25 jaar als boerendaggelder bij Jan Vergeer in de Meije gewerkt. Daarna is hij gaan werken bij Van Ooijen Wegenbouw in Gouda. Toen hij 58 jaar was, kon hij gebruik maken van de VUT-regeling. Maar stilzitten kon hij niet. Hij heeft daarna heel wat straatjes bij particulieren aangelegd en was vaak in z’n volkstuin te vinden. Nu het lopen moeilijk gaat, geniet hij van de dingen om zich heen en mag hij graag een woordzoeker oplossen. En als het mooi weer is, wandelt zijn vrouw met hem in de rolstoel het Branderpad in de rondte. Truus heeft niet zo veel tijd meer voor hobby’s omdat haar man veel verzorging nodig heeft, maar haar prachtige bloementuin doet ze nog helemaal zelf. En die tuin is een lust voor het oog.
De Berichtgever wenst het orchideeën bruidspaar van harte geluk met dit jubileum en wenst hun nog goede en gezonde jaren toe. Natuurlijk was er voor dit sympathieke bruidspaar het bloemetje van de maand.

Op 15 juni mochten we nog een echtpaar feliciteren met een jubileum. Die dag waren Paul en Adri Loenen-van Elk uit de Dorpsstraat 10 zestig jaar met elkaar getrouwd. Uiteraard was 15 juni 1949 voor hen een bijzondere dag, maar ook politiek gezien was het toen een bijzondere dag. Op 15 juni 1949 stapte mr. J.H. van Maarseveen als minister in het kabinet-Drees I van Binnenlandse Zaken naar Overzeese Gebiedsdelen en leidde de onderhandelingen over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. En 1949 was ook het jaar waarin Nederland lid werd van de NAVO. Maar in Zegveld was het huwelijk tussen Paul en Adri de belangrijkste gebeurtenis. Mevrouw Loenen herinnert zich nog goed dat ze haar trouwjurk zelf heeft gemaakt, totale kosten: 18 gulden. ,,Als je nu boodschappen gaat doen, ben je het dubbele kwijt”, zegt ze. Zestig jaar is een hele tijd, wordt gememoreerd. ,,Dat is ook zo, maar als je het samen maar uithoudt en je blijft leven, dan lukt het. Alhoewel je wel steeds krakender wordt.” Trots is het paar op het feit dat ze onlangs het huwelijk van hun oudste kleindochter Mirjam hebben kunnen meemaken.

De heer Loenen heeft jaren in de veehandel gezeten en deed dit na zijn pensionering nog als hobby. Nu is hij er mee gestopt, ook omdat de handel bijna om zeep is geholpen. Dagelijks loopt hij zijn rondje, om hier en daar even wat te kletsen. Verder mag hij graag tv kijken. Helaas heeft hij begin juni zijn auto weg moeten doen. Na een operatie eerder dit jaar heeft hij wel eens last van duizeligheid, waardoor het niet meer verantwoord is om auto te rijden. Mevrouw Loenen houdt erg van lezen, maar heeft daarnaast ook nog het huishouden, alhoewel zij tweemaal in de week hulp van de thuiszorg krijgt. ,,Van mijn hulp kreeg ik onder andere een mandje om de wasknijpers in te doen, want dat miste ze in het huishouden. Dat vond ik zo enig.” Het diamanten bruidspaar heeft het jubileum op 20 juni bij dochter Ada in familiekring gevierd.
De Berichtgever wenst dit sympathieke bruidspaar van harte geluk met hun diamanten huwelijksjubileum en wenst hun nog goede en gezonde jaren toe. De felicitaties gingen gepaard met het overhandigen van het bloemetje van de maand.

Deze foto is op 25 mei gemaakt in de achtertuin van de familie Stoof, aan de Hoofdweg.
Zij werden verrast met een wel heel bijzondere bezoeker. Naar alle waarschijnlijkheid is het een ringslang die in Nederland en België in het wild voorkomt. De dierenambulance heeft de slang opgehaald.

Bram van der Vlugt 75 jaar jong

Op 28 mei vierde hij zijn 75ste verjaardag, maar aan stoppen met acteren moet hij voorlopig nog niet denken. ,,Waarom zou ik. Ik voel me nog hartstikke jong!”
Zijn verjaardagsjubileum was en is reden om Bram van der Vlugt in het zonnetje te zetten. Zo ook in De Berichtgever. Aangekomen bij de woning van Bram en Irma aan de Meije 310 word ik (Gert, red.) begroet met een luid gehinnik van zijn paard. Na de begroeting door Bram en Irma gaan we gezellig aan de keukentafel zitten onder het genot van een heerlijke kop thee.

Bram, geboren in Den Haag, groeide op in Scheveningen in het zogenaamde Belgisch Park, een nette wijk. ,,Het was er allemaal zo keurig.” Het gezin Van der Vlugt bestond uit vader, moeder en twee zonen: Fred en Bram. Zijn broer Fred werd later bekend als autojournalist en van de presentatie van het tv-programma ‘Wereld op Wielen’. ,,Wij hebben er een heerlijke jeugd gehad.” Na de lagere school ging Bram naar het Nederlands Lyceum. ,,Daar kwam ik in aanraking met het toneel. Op mijn vijftiende speelde ik mee met een schooltoneelvoorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat is nu 60 jaar geleden. En nu, 60 jaar later, heb ik mijn 75ste verjaardag gevierd in diezelfde Koninklijk Schouwburg. Dat was voor mij een hele eer, want daar is mijn liefde voor het toneel ook begonnen. Op mijn veertiende ging ik voor het eerst naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en zag daar zowat alles. Toen al is mijn gekte voor toneel ontstaan.” Van huis uit heeft Bram de liefde voor het acteren niet meegekregen. ,,Ik was de enige in huis die geïnteresseerd was in toneel en klassieke muziek.”
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag is Bram opnieuw in de rol van Niels Bohr gekropen van het toneelstuk Kopenhagen, gespeeld door het Nationale Toneel. Deze rol had hij ook al in 1999 gespeeld bij het Noord Nederlands Toneel. In 2000 kreeg hij voor de vertolking van deze rol de Louis d’Or, de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol. Afgelopen maand zijn de laatste vijf voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag gespeeld, met als hoogtepunt de viering van zijn verjaardag na de laatste voorstelling op 30 mei. Het eerste cadeau dat Bram kreeg was de mededeling dat volgend jaar de voorstelling Kopenhagen nog vijftien keer gespeeld mag worden. Maar het mooiste cadeau is wel dat zijn fotoportret opgehangen zal worden in de Schouwburg tussen de groten van de toneelwereld. ,,Ik vind dat een hele eer en ben daar bijzonder trots op. Zo word je eigenlijk een beetje onsterfelijk.”
Van de genodigden uit Zegveld kreeg Bram een heel origineel cadeau, namelijk 75 balen hooi. Het heeft Bram wel heel erg veel zweet gekost, want hij moest zelf helpen oogsten.

Aan stoppen moet Bram voorlopig niet denken. ,,Ik wacht gewoon af wat er op me afkomt. Het mooie is dat mijn toneelcarrière al zo lang duurt. Ik ben een bruikbaar acteur en redelijk goed. Sinds mijn eindexamen voor zowel acteur als regisseur op de Toneelschool Amsterdam in 1961 heb ik nooit zonder werk gezeten. En het leuke is dat het een mix is van toneel, film en tv. Daarbij had ik het geluk dat ik in 1963 de hoofdrol kreeg in de televisieserie ‘Memorandum van een dokter’. Als Dr. Finlay kreeg Bram hierdoor landelijke bekendheid. De serie trok door ruim vier miljoen kijkers. ,,Op dit moment speel ik mee in twee films waarvoor de opnames nu plaatsvinden. De eerste film is ‘Het huis van Anubis’ en over de tweede film mag ik nog niets zeggen.” Verder heeft Bram door zijn zeer bruikbare stem heel veel commercials ingesproken. Over de goedheiligman kan Bram niet zoveel vertellen, alleen dat hij nauwe contacten onderhoudt met de sint. ,,Dit jaar komt hij aan in Schiedam en hij heeft het goed gevonden dat ik er weer bij ben.”

In 2005 is Bram ziek geweest. Hij wil hier niet zoveel over kwijt alleen het volgende. ,,Het feit dat je 75 jaar bent en al ziek bent geweest, maak dat je vaak nadenkt over de dood. De goeie kant van het verhaal is dat ik geheel genezen ben.”

Een heel andere kant van Bram is zijn passie voor de boeren in het Groene Hart. Om het Groene Hart te behouden was Bram een van de medeoprichters van de Stichting Gras & Wolken. Inmiddels is deze stichting opgegaan in de Stichting Groene Hart. Bram maakt nog deel uit van de Adviesraad. ,,Resultaten van deze Stichting zijn niet concreet te peilen, maar men denkt nu wel heel anders over boeren dan zo’n twintig jaar geleden. En daarbij denken de boeren nu ook anders. Zij staan weer dichter bij de natuur en de seizoenen, net als vroeger. Duidelijk merkbaar is dat er minder vijandschap is tussen natuurbeschermers en boeren. En de kinderen van de boeren hebben meer hoop dat ze het bedrijf van hun ouders kunnen voortzetten. Ook de politiek is nu meer voor de kleinschalige boer, zodat die in het Groene Hart kan blijven boeren. Het is steeds duidelijker dat het Groene Hart geen toekomst heeft zonder boeren. Het is geweldig te merken dat voedselproducten uit de streek weer in aanzien staan en de consument heeft daar aandacht voor. Kijk maar naar de Streekmarkt die iedere zaterdag in Woerden wordt gehouden. Dit zijn goede ontwikkelingen. De invloed die Stichting Groene Hart heeft op de politiek is er niet een van de ene op de andere dag. Het is een langzaam proces. Het is een bewustwording in de maatschappij waar wij aan hebben bijgedragen.”

Mede door zijn inzet voor het Groene Hart in genoemde Stichtingen werd Bram in 2001 koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bijzonder trots is hij hierop. Jammer genoeg kon hij de aubade op 30 april de laatste jaren niet bijwonen. ,,De familie is dan in Amsterdam op de vrijmarkt oude spulletjes aan het verkopen. Daar moet je dan al heel vroeg zijn anders kom je Amsterdam niet meer in.”

Bram heeft geen echte fanatieke hobby’s. ,,Wel heb ik mijn leven lang muziek gespeeld: piano en cello. Dit wil ik weer wat meer gaan oppakken. Maar mijn werk is eigenlijk mijn hobby. Daarnaast is het wonen in de Meije fantastisch, maar kost ook veel vrije tijd. Op dit moment ligt het absoluut niet in de bedoeling hier weg te gaan. Die gedachte schuiven we altijd maar voor ons uit. We laten het op z’n beloop. Het onderhoud is wel een dagtaak. Op vakantie gaan kan eigenlijk niet. Hooguit een weekje, maar dan moet je wel iemand hebben die de boel hier verzorgt.”

Met zijn verjaardag waren alle kinderen thuis. Dan is het voor Bram en Irma echt genieten. Doordat twee kinderen in het buitenland wonen, één in Australië en één in Londen, gebeurt het maar een keer in het jaar dat de hele familie bij elkaar is. Hoogtepunt is dan de foto die genomen wordt bij de notenboom achter de keuken. ,,Dit gebeurt nu al 31 jaar lang.” Trots laat Bram deze foto zien, die opgeslagen is in zijn laptop. En helemaal trots is Bram op zijn kleinzoon uit Londen van anderhalf jaar die nu voor het eerst op de foto staat.

Het was een aangenaam verblijf in huize Van der Vlugt. Het lijkt wel of het paard dat ziet en hij doet mij uitgeleide met een blij luid gehinnik.

Uiteraard feliciteert ook De Berichtgever Bram met zijn 75ste verjaardag en wenst hem, samen met Irma, kinderen en kleinzoon nog heel veel goede en gezonde jaren toe.

Dit nest bevindt zich in de tuin van Edith Benetreu aan de Willem Alexanderstraat. De jonge ooievaar is op 6 mei geboren en is het enig overgebleven jong uit een nest van drie. De overige twee jongen zijn door de weersomstandigheden van half mei overleden. Half juli beginnen de vlieglessen en in augustus zal dit jong richting het zuiden vliegen.

Actieve markt voor Roemenië (een ingekomen bericht)

U wordt van harte uitgenodigd op de actieve markt, zaterdag 4 juli van 9.30 tot 15.00 uur. Deze wordt georganiseerd door de werkgroep Zegveld. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan het bouwen van een christelijke school voor speciaal onderwijs in Roemenië. Deze dag zal er van alles te doen en te koop zijn op en rond het erf van de
familie Van Ingen aan de Molenweg 39.

Voor kinderen en ouderen is er onder andere een diapresentatie over Roemenië, kanoën, spijkerbroekhangen, zaklopen en spellen voor de kleintjes. Daarnaast zal er van alles te koop zijn, zoals tweedehands boeken en speelgoed, krentenbrood, pannenkoeken, stroopwafels, warme hap, fruit en er is een koffiehoek om even lekker bij te kletsen. Verder hoopt een aantal leden van de werkgroep deze dag aan te komen van een sponsortocht van circa 50 uur. Via een beamerscherm zal te volgen zijn wie van de drie het eerst aankomt.

Vanaf 1997 is iedere zomer een projectgroep actief, waaronder de familie Van Ingen en een groep jongeren uit verschillende plaatsen van het land, die voor een werkvakantie naar Roemenië gaan. Op deze manier zijn al diverse projecten gerealiseerd in kleine dorpjes achter de bergketen De Karpaten, zoals de renovatie van een zigeunerschool en de bouw van twee doktersposten. De werkgroep spaart eenpersoons bruikbare matrassen. Deze worden meegenomen voor eigen gebruik en daarna achtergelaten in het dorpje waar de school gebouwd wordt.
Zijn er nog vragen dan kunt u contact opnemen met Yvonne van Ingen, tel: 0348-691818.
 

Geen koeien, maar geiten in de stal!

Het boerenbedrijf van vader Wim en moeder Ria overnemen is de grote wens van William van der Burg, maar hij twijfelt over de toekomst van het bedrijf met koeien. Het minder waard worden van het melkquotum en te weinig mogelijkheden tot bedrijfsuitbreiding aan de Dwarsweg hebben er toe geleid dat William na afronding van de Hogere Agrarische School (richting Veehouderij) in Dronten onderzocht heeft met welk soort boerenbedrijf hij een goede toekomst kon opbouwen. De conclusie was voor William helder en duidelijk: een professionele melkgeitenhouderij met de Witte Nederlandse Melkgeit of Nederlandse Saanengeit!

Deze geit stamt af van de Zwitserse Saanengeit uit het Saanental en Obersimmental in het kanton Bern en werd vernoemd naar de rivier Saane. Vanwege zijn goede melkeigenschappen zijn deze geiten vanuit Zwitserland naar diverse landen geëxporteerd en gekruist met plaatselijke landgeiten. In Nederland is zo de Nederlandse Saanengeit ontstaan. De Witte Nederlandse melkgeit is een kort behaarde en van oorsprong ongehoornde geit. Meestal hebben ze een sik en klokjes. De Saanengeit is een nieuwsgierige geit met een lief en rustig karakter.

Vanaf 2006 nam de vraag naar geitenmelk toe en nieuwe professionele melkveehouderijen waren zeer welkom. Maar de omschakeling van een bedrijf met koeien naar melkgeiten vergt een gedegen voorbereidingstraject. William vertelt: ,,Ik heb in een melkgeitenbedrijf meegelopen, ervaring opgedaan en informatie ingewonnen. De serieuze voorbereidingen zijn in 2006 gestart en vanaf maart 2008 staan de eerste geitenlammetjes in onze stal.” William vertelt verder: ,,Mijn ouders en ik vormen samen een maatschap en in de toekomst hoop ik het bedrijf over te kunnen nemen.” William vertelt dat zijn ouders vanaf dag één achter zijn beslissing hebben gestaan de koeien te verruilen voor geiten en hem volledig steunen. Maar het afvoeren van de koeien was toch een emotionele gebeurtenis voor de familie. Ria vertelt: ,,Het afvoeren van de koeien was lastig, maar in ons achterhoofd wisten wij dat we er iets heel moois voor terug zouden krijgen.” Eén koe is bij wijze van nostalgie op het bedrijf gebleven en geniet van een rustige oude dag.

De grupstal van de koeien is omgebouwd tot potstal en daarnaast is nog een nieuwe stal gebouwd van 2500 vierkante meter, exclusief de mestplaat van 400 vierkante meter. Inmiddels bewonen ongeveer 1100 geiten de stallen van de familie Van der Burg. Tussen deze 1100 geiten bevinden zich 600 melkgeiten, lammeren in diverse leeftijden en een aantal bokjes. De stallen zijn onderverdeeld in verschillende ‘potten’. De verdeling bij geiten wordt gemaakt op basis van melkproductie en bij de lammeren op basis van leeftijd. De melkgeiten worden tweemaal per dag gemolken en leveren bijna 3,5 liter melk per dag. Het melken van de geiten vindt plaats in de ‘tweemaal 40 standige zij-aan-zij’ melkput, welke verdeeld is over twee kanten. Er kunnen dus 80 geiten tegelijkertijd gemolken worden. De melk wordt éénmaal per vier dagen door een tankwagen opgehaald en naar de fabriek vervoerd ter verwerking.

,,Het lammeren van de Witte Nederlandse melkgeit verloopt over het algemeen soepel”, vertelt William. ,,De geit heeft als gewoonte alleen te lammeren bij dag- of kunstlicht. Zodra ik het licht in de stallen doof, worden de geiten rustiger en stoppen de bevallingen.” Het komt dan ook zelden voor dat William in de nacht zijn bed uit moet om te assisteren bij een bevalling. ,,Vanwege de zuiverheid en om de risico’s van ziektes te vermijden, worden de pasgeboren lammetjes één uur na de bevalling gevoed met kunstbiest uit de fles. Daarna schakelen we over naar kunstmelk uit de drinkautomaat”, vertelt William. Het aanleren van het drinken uit de fles met speen vergt veel geduld en dat is een taak die Wim voor zijn rekening neemt.

Het geven van krachtvoer verloopt geheel automatisch met een rails aan het plafond van de stal. De vooraf ingestelde machine vult zich met de juiste mix krachtvoer. Vlak voor de neuzen van de geiten wordt het krachtvoer op de grond gestrooid. William: ,,Voedertijd gebruik ik om te controleren of alle geiten gezond zijn. Een gezonde geit haast zich naar de voederplaats, maar een zieke geit blijft liggen of loopt weg van het voer. Dat is voor mij een teken dat de geit onderzocht dient te worden.” Krachtvoer wordt op gezette tijden aangeboden, maar ruwvoer (hooi/stro) en water zijn voor de geiten onbeperkt beschikbaar.
Tweemaal per jaar worden de geiten gepedicuurd. Met een kantelbox worden de geiten op hun rug gelegd en kunnen de hoeven snel, eenvoudig en pijnloos bekapt worden. Het bekappen is nodig omdat de hoeven doorgroeien en als gevolg daarvan splijten, met gevaar voor hoefziektes.

William vertelt: ,,Een geit is zeer gevoelig voor ziektes en daarom is de hygiëne op het bedrijf aan strenge regels gebonden. Derden mogen het bedrijf dan ook niet zonder toestemming betreden. Bij de start van het bedrijf is met de gedachten gespeeld een open dag te organiseren voor de bewoners uit Zegveld en andere belangstellenden, maar in verband met de risico’s hebben we daar helaas van af moeten zien. Gelukkig zijn er voldoende locaties waar geiten wel geknuffeld kunnen worden, zoals op een kinderboerderij.”
Ria benadrukt dat de geitenmelkerij een zeer schone bedrijfstak is. William beaamt: ,,Bij het melken van koeien worden je kleren soms vies van de mest, maar bij het melken van de geiten zal dat niet gebeuren. De geit is een heel schoon dier.”

De omschakeling van koeien naar geiten is een weloverwogen keuze van de familie Van der Burg. Zij streven naar een aantal van 900 tot 1000 melkgeiten in het jaar 2010. Met een dusdanige omvang zal het bedrijf van de familie Van der Burg dan een middelgroot professioneel melkgeitenbedrijf zijn, met hopelijk een goede toekomst.

Jong geleerd

De groepen 1 en 2 van De Jorai hebben op 16 jni jl. een schoolfeest gehouden met als thema: De brandweer. De leerlingen mochten tijdens deze dag een kijkje nemen in de brandweerauto van het korps Zegveld.

Judoka’s winnen Europees goud (een ingekomen bericht)

In het Duitse Hessisch Oldendorf werd op 23 mei het Open European Championship Judo gehouden. Het Henkido/Mostert topteam heeft daar prima resultaten behaald.

Met 26 judoka’s ging het judoteam van Henkido op vrijdag 22 mei met de bus naar Duitsland. De officials hadden die avond een bijscholing over de nieuwe regels. Coach Henk Graafland ging uiteraard mee om te zien of er nog verrassingen zouden zijn. Die waren er inderdaad, want armklemmen, sutemi’s en verwurgingen mogen pas na het 14e jaar ingezet worden. Dit werd met de judoka’s besproken zodat niemand een onnodig straf zou oplopen.

Kampioenenregen
Op de wedstrijddag ging Erik Takke als eerste aan de slag. Met vier gewonnen wedstrijden (allemaal met Hiza guruma) was Henkido’s eerste Europese Kampioen bekend. De tweede deelnemer was Bouke Ras. Met fantastisch judo en keiharde overnames werd ook hij (met vijf overwinningen) Europees Kampioen.
Rene Ras en Anne Kreuger deden het eveneens zeer goed, zij behaalden de tweede plaats. Ook Babette Woudenberg en Jenita Buurman eindigden op een tweede plaats. Daarna regende het kampioenen. Achtereenvolgend werden William Tichem, Dennis Tijsmans, Wiebe van Zutphen en Rico Annes winnaar in hun klasse. Met name Dennis maakte het zeer spannend in zijn poule. Elise Vergeer stond er prima voor met haar drie gewonnen wedstrijden, vooral haar vierde partij werd erg spannend . Met een mooie Tai otoshi en een houdgreep wist zij ook deze partij te winnen. Joyce Pauelse had wat pech met haar poule. Minder deelnemers in haar klasse. Een overwinning en een opgave van haar tegenstander leverde dan toch nog een eerste plaats op. Gert van Voorden en Tom Kemper behaalden in hun klasse een tweede plaats. Vooral Tom deed het erg goed en verloor alleen van de uiteindelijke kampioen.

Revanche
Jeroen Jansen , Dennis Godecke, Stender Kwakernaak en Simone Groot deden het technisch goed en eindigden op een vierde plaats. Een mooie uitschieter was Aron Nap. Vijf prachtige overwinningen op rij bezorgden ook hem de titel. Angela Godecke kon revanche nemen op haar tegenstandster van de Dutch Open en dat deed ze prima. Ook zij behaalde met drie overwinningen de titel. Een mooie afsluiting van een zwaar seizoen met onder andere een gebroken sleutelbeen. Emma Binnendijk scoorde goed, na een wat minder intensieve trainingsperiode behaalde zij een mooie derde plaats.Haar trainingsmaatje Esmee Koeckhoven deed het uitstekend en wist met vier overwinningen de titel in de wacht te slepen.

Klapstuk
Het klapstuk van de dag met fantastisch judo was de categorie –66 kg. Hier waren in eerste instantie Bart Koomen en Tom Graafland ingedeeld. Pim Graafland werd daar later aan toegevoegd omdat in zijn categorie ( -60 kg ) geen deelnemers waren aangemeld. Bart, Pim en Tom begonnen alle drie goed door hun eerste partij met Ippon te winnen. Tom won vier wedstrijden achter elkaar maar verloor de strijd tegen Bart en behaalde uiteindelijk de derde plaats. Een mooi resultaat voor Tom die al bijna anderhalf jaar niet aan wedstrijden had deelgenomen. Bart en Pim stonden de tweede partij tegen over elkaar. Pim wist met een yuko van Bart te winnen. Alle overige partijen werden door Pim en Bart gewonnen. In de finale stonden zij weer tegenover elkaar. De strijd ging gelijk op, maar uiteindelijk wist Bart met een yuko te winnen wat hem het kampioenschap opleverde. Als klap op de vuurpijl werden Esmee Koeckhoven en Pim Graafland uitgeroepen tot beste technische judoka van het kampioenschap.

Het was een prachtige dag. De nieuwe manier van trainen en de extra financiële middelen vanuit het Rabobank stimuleringsfonds hebben hier zeker aan meegeholpen. Een mooie afsluiting van een zeer succesvol jaar voor Henkido.
 

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding

De nationale collecte – dit jaar gehouden van 25 tot en met 30 mei – is de belangrijkste bron van inkomsten van het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF). Dit jaar zijn er meer dan 35.000 collectanten op pad gegaan voor de bestrijding van epilepsie en een goede behandeling en begeleiding (zorg) van mensen met epilepsie.
De collecte in ons dorp heeft het mooie bedrag van € 1.033,74 opgebracht.
Collectanten en gevers: hartelijk dank!!
 

Wijnan van Ingen derde bij NK dammen

In de damwereld heeft een nieuw jong talent zich aangediend. Zijn naam is Wijnan van Ingen. Hij komt van de Rondweg 17. In februari al werd Wijnan in Hazerswoude kampioen bij de welpen van de Dambond Midden Nederland. Tijdens de halve finale van het Nederlands Kampioenschap op 4 april in Wageningen wist hij zich moeiteloos te plaatsen voor de finale van het NK. Deze was op 23 mei, eveneens in Wageningen. Wat niemand had verwacht, gebeurde toch: Wijnan wist beslag te leggen op een fantastische derde plaats. Gefeliciteerd!
Dat Wijnan goed kan dammen, bewees hij ook met schooldammen. Het Jorai welpenteam wist mede door de goede prestaties van Wijnan door te dringen tot de finale van het NK. In deze finale behaalde hij 17 punten uit 9 partijen. Het schoolteam werd in deze finale negende.
Dat we nog veel van Wijnan zullen horen, staat als een paal boven water.
 

Nationale visdag 2009 (een ingekomen bericht)

Ook dit jaar organiseerde de HSV Zegveld een viswedstrijd tijdens de jaarlijkse Nationale Visdag, op 30 mei. Maar of het nu aan het mooie weer of aan het lange vrije weekend lag, de opkomst viel wat tegen. Slechts veertien vissertjes, al dan niet begeleid door familie of vrienden, liepen met hun hengel om 15.00 uur vanuit de Milandhof richting de Julianalaan. Daar werden de hengels in orde gebracht, kreeg elk kind de beschikking over een leefnet, een doosje maden en wat lokvoer. Na het beginsignaal gooiden de deelnemers hun dobbers in het water en begon het wachten op de vis. Regelmatig werd er een visje gevangen die netjes onthaakt werd en vervolgens in het leefnet belandde. Na het eindsignaal werd alle gevangen vis gemeten en teruggezet in het water. Weer in de Milandhof kregen de deelnemers een glaasje fris. Na de prijsuitreiking kregen de winnaars een beker en een geldprijsje. Verder was er voor iedere deelnemer een zak snoep, waarna alle vissertjes tevreden naar huis gingen.

Uitslag jeugd t/m 9 jaar:

1e Manoe Ton 68 cm
2e Tiffany Blok 67 cm
3e Angela Slotboom 61 cm

Uitslag jeugd vanaf 10 jaar:

1e Tom Blonk 148 cm
2e Tjerk Hubregtse 89 cm
3e Bart Brouwer 65 cm

Marokkaanse bruiloft in de Meije

Het was een drukte van jewelste op vrijdag 5 juni in de Milandschool in de Meije. Er zou die middag een Marokkaanse bruiloft plaatsvinden. Maar wat vervelend, de bruidschat van de Marokkaanse bruidegom was te klein om te kunnen trouwen. Dat vonden de leerlingen van de school zo sneu dat ze allerlei activiteiten hebben georganiseerd om de bruidegom te helpen aan zijn bruidschat. Met diverse opdrachten konden zij artikelen voor de bruidschat verdienen, zoals een theezakje, een knikker, een schelp, een noot of een parel. De school was helemaal omgetoverd tot een Marokkaans dorp met een theehuis, markt en tenten waar de activiteiten plaatsvonden. De ingang van het dorp (school) was versierd met veel doeken en er stonden twee minaretten. Op de grond lagen veel kleden, zoals je dat in Marokko vaak tegen komt.Als eerste hadden de kinderen ’s morgens allemaal 4 dirham (Marokkaans geld) gekregen om op de markt een versiering voor op het hoofd te kopen. De meisjes kochten een hoofddoek en de jongens een fez, dat is een rode Marokkaanse muts met een kwastje. Natuurlijk moest er flink afgedongen worden. Omdat het feest was, lieten de meisjes hun handen beschilderen met henna. In het theehuis dronk een andere groep kinderen thee. Hiervoor moesten zij eerst hun handen wassen, zoals ze dat gewoon zijn in Marokko. Weer een andere groep ging theeglazen beschilderen en er werden ‘diamanten’ op geplakt. Buiten mochten alle kinderen een ritje maken op een echte kameel. Deze activiteit was mogelijk gemaakt door sponsoring uit het stimuleringsfonds van de Rabobank.Om 12 uur werd er een Marokkaanse maaltijd geserveerd. Uiteraard ontbrak de couscous niet, een traditioneel Marokkaans gerecht. En het pitabroodje gevuld met heerlijk gehakt of kippenvlees smaakte de kinderen prima. Om 1 uur kwam Mohammed Benmoussa, een Rotterdammer van Marokkaanse afkomst, berber sprookjes vertellen. Daarna brak een spannend moment aan. Hadden de kinderen genoeg verzameld voor de bruidschat, zodat het feest door kon gaan? Toen kwam het verlossende woord. De bruidschat was groot genoeg en het feest kon beginnen. De meisjes gingen de bruid halen terwijl de jongens op de bruidegom wachtten. Met z’n allen gingen ze naar de feestzaal en kon er worden gedanst.
Het was een geweldige feestdag voor alle kinderen, mede dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers.

Zegveld krijgt buurtbemiddeling (een ingekomen bericht)

Wat is buurtbemiddeling ?
Prettig wonen is één van de belangrijkste behoeften van mensen. Maar wellicht wordt het woongenot verstoord door problemen met de buren. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast, overhangende takken of door pesterijen. Getrainde vrijwilligers proberen ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en zelf een oplossing voor hun probleem te laten bedenken. De vrijwilligers zijn neutraal en oordelen niet.

Durft u de uitdaging aan?
Vrijwilligers zijn de spil van de buurtbemiddeling. Factor-G is dan ook hard op zoek naar enthousiaste mensen die willen werken als bemiddelaar. Dit houdt onder andere in het afleggen van huisbezoeken bij buren en het leiden van bemiddelingsgesprekken op neutraal terrein. U krijgt hiervoor een gedegen training in conflictbemiddeling en professionele begeleiding vanuit de coördinatie, naast een onkostenvergoeding.

Hoe kunt u zich aanmelden ?
Telefonisch: 0182-54 10 65
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stratenvoetbal ondanks beperkingen toch weer groot succes! (een ingekomen bericht)

Het was 6 juni op het stratenvoetbal bij Siveo een beetje inschikken geblazen. Het hoofdveld was namelijk een paar dagen vóór het jaarlijkse evenement van de grasmat ontdaan in verband met de voorbereidingen voor het kunstgras. Maar in de praktijk bleek het volgens organisator Dick van den Hoeven geen echt probleem. De teams waren wat groter en zo kreeg toch iedereen volop de kans om zijn talenten weer te tonen. En dan blijken er altijd verborgen talenten in Zegveld rond te lopen.

De winnaars!
Een voorbeeld vormde het toch bijzonder samengestelde team van de Hoofdweg 2. Dit team manifesteerde zich ’s middags verrassend als Zegveldse straat van het jaar en nam daarmee de titel over van het Hoofdwegteam van vorig jaar. Bij de nieuwe winnaar was geen enkele speler te bekennen van het team van vorig jaar en dat maakt het op het stratenvoetbal altijd weer zo bijzonder.
De finale tegen de Prunuslaan leek beslist te moeten worden met een strafschoppenserie totdat Ivo Kruijt met een onberekenbare kopbal Martin Hoogerbrugge versloeg en daarmee de BOLTON-beker veilig stelde.

Maar ook de duels bij de Zegveldse jeugd, ’s morgens, waren groots. Zo´n 150 jongens en meisjes zetten in de ochtenduren weer hun beste (voetbal)beentje voor. Bij de allerjongsten werd de finale een ongelooflijk spannende aangelegenheid. Uiteindelijk troefde het talentvolle team van de Meije het team van het Erf met 1-0 af.

Bij de oudere jeugd was het in de finale minder spannend. Bij de Lijsterbeslaan liepen spelers rond die onlangs met Siveo D1 de KNVB-bekerfinale bereikten. En die kwaliteiten kwamen er in de finale tegen de Molenweg ook beslist uit. De Lijsterbeslaan scoorde er lustig op los en won met 5-0 de beker.

Nieuw op het stratenvoetbal waren de penalty’s voor alle jeugd op de gerenommeerde Siveokeepers Eric Streng en Joost Ton. De beide keepers kregen rond het middaguur in de voorrondes vele honderden penalty’s te verwerken. En waar de jeugd – ondanks de spanning - volop genoot, waren de goalies bont en blauw. Tijdens de finales in de namiddag liep de spanning bij de jongens en meisjes hoog op. Uiteindelijk waren Rob Hoogeveen en Wesley Voorend de grote winnaars. Zij mogen voor een jaar de fraaie wisselbeker in huis nemen.

Bieb expositie

In de bieb zijn tot en met 25 augustus beelden van Elly de Wachter te bezichtigen. Elly de Wachter-van Aalst (1947) woont en werkt in Woerden. Fotograferen heeft haar belangstelling vanaf haar veertiende jaar. Zij heeft ook jarenlang aan model -en portret tekenen gedaan.

Beeldhouwlessen volgde Elly bij Jan Vermaat in Woerden, in het Centrum voor de Kunsten Artibus in Utrecht en in Zeeuws Vlaanderen. Ze werkt voornamelijk in steen. In 2007 begon Elly in eigen atelier ook met beeldenhouwen in hout. Voor haar stenen beelden gebruikt ze graag Belgisch hardsteen, vanwege de mogelijkheid om van het ruwe grijs met een tandbeitel zwart gepolijste steen te maken. Ook werkt zij in Muschelkalk om zijn onvoorspelbaarheid van hard, brokkelig en zacht. De natuur, mens en geometrische figuren vormen haar inspiratiebronnen, waar zij zoekt naar de grens tussen figuratie en abstractie.
De expositie is te zien tijdens de reguliere openingstijden van de bieb.

Waldhoorn vakantiebeurs  (een ingekomen bericht)

In het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Middenweg wordt woensdag 24 juni van 18.30 tot 19.30 uur een vakantiebeurs gehouden. Deze beurs wordt georganiseerd door de leerlingen van basisschool de Waldhoorn. De leerlingen sluiten hiermee het vakantieproject af waar zij de afgelopen weken op school aan gewerkt hebben. Aan echte balies heeft u de mogelijkheid een vakantie te boeken bij de kinderen. Groep 1/2 laat iets zien over vakantie in de omgeving. De kinderen van groep 3, 4 en 5 brengen u naar bestemmingen binnen Nederland. Groep 6/7 richt zich op Europa en met groep 8 vliegt u de hele wereld over! De toegang is voor iedereen gratis.

Waldhoorn wordt Pionier (een ingekomen bericht)

Met ingang van volgend schooljaar heeft de Waldhoorn een nieuwe naam: de Pionier. Op deze openbare basisschool staan nog meer veranderingen op stapel. Zo gaan de deuren open voor een groep Leonardo-leerlingen. Leonardo is een stichting die zich inzet voor kinderen. met een hoog leervermogen. Zij maken gebruik van het specifieke Leonardo-concept, waarbinnen het opdoen van vaardigheden, waarmee het kind zichzelf en de maatschappij van dienst kan zijn, centraal staat. Kinderen van alle gezindten die hiervoor in aanmerking komen, hebben de mogelijkheid om zich voor deze groep aan te melden.
Het nieuwe schooljaar start met festiviteiten rond de nieuwe naam van de school.

Zomerconcert KNA (een ingekomen bericht)

Ter afsluiting van het seizoen houdt muziekvereniging Kunst na Arbeid op donderdag 9 juli haar Rabobank zomerconcert. Om 19.30 uur houden de fanfare, drumband en majorettes een rondgang door het dorp.
Vervolgens start om circa 20.15 uur het concert op het trottoir van de Boschsloot.
Daar zal een swingend en zomers optreden worden gegeven.

Pin It