Mevrouw De Jong-Nagel 100 jaar

Het was vrijdag 23 oktober groot feest bij de familie De Jong aan de Oude Meije 14. Deze dag bereikte mevrouw Janny de Jong-Nagel de leeftijd van honderd jaar, de leeftijd van de zeer sterken.nov09-DeJong
Janny Nagel werd op 23 oktober 1909 geboren in Diemen. Zij kon goed leren en de hoofdonderwijzer hield haar daarom nog het 7e leerjaar, wat toen nog niet verplicht was. In deze klas leerde ze drie talen en wiskunde. Op dertienjarige leeftijd kwam ze van school en ging ze thuis werken op de boerderij. Dat betekende melken en later na een kaascursus ook kaasmaken. De ‘overmelk’, van 2½ cent de liter, ging ze als kaas uitventen. Op vrijdag ging Janny als een echte handelsvrouw op pad naar Amsterdam met kaas en kippeneieren. En dan op de terugweg boodschappen doen in de Dapperstraat. Heerlijk vond ze dat. Even rommelen aan de lapjeskar of tijdens de uitverkoop neuzen in een winkel. Zo bracht Janny in de crisistijd en de oorlog ook kaas en eieren naar de Munt in Amsterdam. Later kreeg zij van dankbare mensen te horen dat zij hierdoor hun leven had gered. Een gevolgde naaicursus kwam in haar leven goed van pas. Vele rokken, jurken, blouses en broeken zijn door Janny gemaakt voor onder andere haar kinderen en kleinkinderen. Op 3 mei 1940 trouwde Janny met Arie de Jong uit Ouder-Amstel. Omdat de vader van Janny een jaar daarvoor was overleden gingen zij wonen en werken op de boerderij waar Janny geboren was. Daar werden ook hun 13 kinderen geboren. Telkens als er een kleine geboren was, kwam de vrouw van de burgemeester, die vlakbij woonde, langs om hen te feliciteren. In verband met de uitbreiding van de stad Amsterdam (de Bijlmer werd gebouwd) moest de boerderij in Diemen wijken en verhuisde het boerenbedrijf in maart 1967 naar de Oude Meije 14 in Zegveld. Wat mevrouw De Jong zich nog goed herinnert, is dat de badhanddoeken in Diemen veel zachter waren na het wassen dan in Zegveld. Dit komt omdat het water in Zegveld veel ‘harder’ is.Ondanks haar zeer hoge leeftijd woont mevrouw De Jong nog op de boerderij met haar zonen Dirk en Johan. Ze staat ’s morgens graag om 7 uur op. En als u denkt dat ze er ’s avonds om 7 uur weer in ligt, niks daarvan. Om half elf gaat ze ’s avonds naar bed. Zowel ’s morgens als ’s avonds wordt ze hierbij geholpen door de thuiszorg. De resterende uren van de dag wordt zij verzorgd door de familie. Overdag stilzitten is er niet bij. Breide ze vroeger veel truien en sokken, nu breit ze nog lapjes. Daarnaast schilt ze nog steeds de aardappelen en maakt ze de groente schoon. Het liefst voor de hele familie. Het gaat helaas wel wat moeilijker de laatste jaren vanwege haar reumatische handen. Gelukkig komt iedere dag een van de kinderen helpen in de huishouding.

Mevrouw De Jong heeft genoten van alle aandacht ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag. Of alle 36 kleinkinderen (met aanhang 64) en 47 achterkleinkinderen zijn geweest, zullen nog eens nader aan de eeuweling moeten vragen. In ieder geval is namens het gemeentebestuur burgemeester Hans Schmidt haar komen gelukwensen. Ook ontving zij een brief van koningin Beatrix waarin deze haar felicitaties overbracht. En een brief met gelukwensen van de commissaris van de koningin van de provincie Utrecht, vergezeld van een bos bloemen. Het huis stond trouwens aan het einde van de dag vol met bloemen, waaronder 100 prachtige rozen. Een verjaardagskalender met foto’s van de jarigen en een canvas schilderij met daarop alle kleinkinderen en achterkleinkinderen waren voor mevrouw De Jong een bijzondere verrassing.

Ook De Berichtgever heeft mevrouw De Jong van harte geluk gewenst met deze bijzondere mijlpaal in haar leven en liet de felicitaties gepaard gaan met het bloemetje van de maand. Daarbij wensen wij haar nog goede en gezonde jaren toe.

Juf Elly Capel neemt afscheid van de Jorai

Een afscheid met wapperende vlaggetjes, erehaag, liedjes en muziek. Op woensdag 11 november was het de laatste werkdag van juf Elly Capel en op vrijdag 13 november nam zij afscheid van de Jorai, de leerlingen en het team met een vrolijk liedjesfeest en poppentheater. Juf Elly heeft 24 jaar lesgegeven en gaat genieten van haar pensioen.

Spelend leren op de Peuterpret

Het “spelen” staat centraal op peuterspeelzaal De Peuterpret. Leidster Mariëtte Rietveld zegt: “Spelen op de Peuterpret is spelen in de breedste zin van het woord en spelen is goed voor de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen. In de peuterspeelzaal bieden wij de kinderen een veilige omgeving en een sfeer van geborgenheid waarin zij kunnen spelen op hun eigen manier en tempo”.

De Peuterpret is een onderdeel van Stichting KMN Kind & Co. Deze organisatie is actief in de regio Utrecht-Maarssen-Woerden-Nieuwegein-Zeist op alle terreinen van professionele zorg voor kinderen. Bijv. kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, peuterspeelzaalwerk en tussenschoolse opvang. Zorg, aandacht en veiligheid staan hoog in het vaandel bij KMN Kind & Co. Deze begrippen zijn opgenomen in het centraal beleidsplan van de Stichting en zijn de basis van al het handelen.

Met die veilige omgeving zit het wel goed bij de Peuterpret. Enige tijd geleden is de toiletgroep en het keukenblok geheel vernieuwd. De speelzaal is ruim, overzichtelijk en ingericht met primaire kleuren gecombineerd met blank hout. Regelmatig houdt de GGD inspecties m.b.t. hygiëne en veiligheid. Maar een veilige omgeving houdt meer in dan alleen de materiële en hygiënische zaken. De zorg en aandacht voor de groep van maximaal 18 peuters wordt gegeven door twee gediplomeerde leidsters per dagdeel. Deze leidsters volgen regelmatig gerichte bijscholingscursussen m.b.t. peuterspeelzaalwerk, EHBO en BHV. Leidster Mariëtte vertelt: “Structuur, regelmaat en herkenning geven de peuter zekerheid en houvast. Wij hanteren daarom een vaste ochtendindeling en aan de hand van afbeeldingen worden de vaste onderdelen van de ochtend besproken en aangeboden”. Nadat de peuters rond 8.45 uur door ouders, grootouders of verzorgers gebracht zijn kunnen de kinderen “vrij spelen”. Kinderen kunnen kiezen uit diverse puzzels, boekjes, de poppenhoek met keukentje, de houten glijbaan met speelhuis, auto’s, bouwmateriaal en de verkleedhoek. Twee tot driemaal per week wordt de Peuterpret tijdens het “vrij spelen”bezocht door voorleesjuf Dinie Methorst. Dinie leest samen met de peuters boekjes uit de bibliotheek. Veelal kiest Dinie boekjes met thema’s die aansluiten bij de tijd van het jaar. Bijvoorbeeld zomervakantie, herfst of Sinterklaas. Het “vrij spelen” wordt vanzelfsprekend gevolgd door “samen opruimen”. Leidster Mariëtte: “Samen opruimen stimuleert de kinderen mee te helpen en vaak is het speelgoed in een oogwenk in de juiste kast of lade opgeruimd”.
Het moment van “eten en drinken” wordt voorafgegaan door “plassen en handen wassen”. Voor de peuters is het eten en drinken een rustmoment, maar in de praktijk blijkt dat de vaardigheid om rustig op een stoeltje te zitten nog niet door alle peuters wordt volstaan. De pop “Puk” is een bijzondere verschijning tijdens dit rustmoment. “Puk is een pop die bij toerbeurt enkele dagen bij één van de peuters mag logeren” vertelt Mariëtte. “Alle belevenissen die het kind en Puk samen meemaken worden door de ouders opgeschreven en voorgelezen aan en besproken met de groep als de Puk terug komt”.
Ook aan bewegingsspelletjes, zingen en dansen wordt veel aandacht gegeven. Deze activiteiten zijn leuk, maar stimuleren ook de sociale vaardigheden en taalontwikkeling. Met name aan de taalontwikkeling wordt op de Peuterpret extra aandacht gegeven. De Peuterpret is een VVE-speelzaal (Voor- en Vroegschoolse Educatie-speelzaal). De leidsters werken met een specifieke taalmethode die afgestemd is op de mogelijkheden van de kinderen.
De “gezamenlijke activiteit” is ook een vast onderdeel tijdens de peuterspeelzaalochtend op de Peuterpret. Als het weer het toelaat wordt buiten gespeeld op het speelplein, maar ook binnen worden gezamenlijke activiteiten aangeboden als kleien, knutselen, stempelen, knippen en plakken. Leidster Mariëtte: “Wij kijken hierbij naar de ontwikkeling en interesse van het kind. Een kind van 2,5 jaar kan met klei spelen of leren verven, maar een kind van 4 jaar kan al leren knippen. Met het aanbieden van de juiste activiteit proberen wij de creatieve en motorische ontwikkeling van het kind aan te laten sluiten bij de eerste groep op de basisschool”. Mariëtte vertelt dat er contacten zijn met de beide basisscholen in Zegveld teneinde de overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool vloeiender te laten verlopen. De observaties van het kind welke door de leidsters gemaakt zijn in de periode dat het kind de Peuterpret heeft bezocht kunnen een aanvulling zijn voor de leerkracht op de basisschool.
Ook het “brengen en ophalen van het kind” door de ouder, grootouder of verzorger zijn belangrijke onderdelen van de ochtend waaraan door de leidsters veel aandacht wordt besteed. Het afscheid nemen van de ouder is vaak lastig voor de jongste peuters, maar duidelijke afspraken kunnen de peuter helpen het afscheid minder moeilijk te maken.
Betrokkenheid van ouders vinden de leidsters op de Peuterpret heel belangrijk. “De ouders zijn altijd welkom bij het vieren van de verjaardag van het kind, maar ouders kunnen ook een ‘gewone ochtend’ meedraaien” zegt Mariëtte.

“Gemiddeld bezoeken de peuters 1 of 2 dagdelen per week de peuterspeelzaal, maar met ingang van 1 november 2009 is het ook mogelijk de peuter 3 dagdelen te brengen. Voortaan is de Peuterpret ook op woensdagochtend geopend en op deze ochtend is er nog voldoende ruimte om peuters te plaatsen”. vertelt Mariëtte. Het aanmelden van peuters voor plaatsing bij de Peuterpret geschiedt via Centraal Bureau KMN Kind & Co te Nieuwegein. Door Mariëtte wordt benadrukt dat het ook mogelijk is een peuter met een lichamelijke of geestelijke beperking aan te melden. In overleg met KMN Kind & Co wordt beoordeeld of de peuter bij de Peuterpret geplaatst kan worden. Op de betreffende groep worden dan drie gediplomeerde leidsters ingezet zodat aan de peuter met lichamelijke of geestelijke beperking extra aandacht kan worden gegeven.

Yvonne puft al 25 jaar mee

De meeste moeders in ons dorp kennen haar van de zwangerschapsgym. Op een leuke en ontspannende manier bereidt ze aanstaande moeders voor op de geboorte van hun kindje. Tijdens deze cursus wordt aandacht gegeven aan een goede lichaamshouding en ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Inmiddels doet zij dat dit jaar al 25 jaar. Yvonne Roeland, want over haar hebben wij het, is wat dat betreft niet meer weg te denken uit ons dorp. Begonnen bij het Groene Kruis dat later overging in Weidesticht is zij thans voor de Zuwe als freelancer werkzaam. Yvonne heeft zich als fysiotherapeut toegelegd in het begeleiden van bewegen, zoals bij zwangere vrouwen en ouderen. Na de moeders van 25 jaar geleden komen inmiddels ook al weer de kinderen van deze moeders op zwangerschapsgym. ,,Ik vind dat zo bijzonder”, vertelt Yvonne. ,,Daarnaast kom je bij het uitoefenen van je beroep allerlei facetten van het leven tegen die zo dierbaar zijn dat ik het geweldig vind daar een stukje van mee te mogen maken.”

De Berichtgever vindt het zo bijzonder dat Yvonne al 25 jaar letterlijk mee puft met de aanstaande moeders uit ons dorp (en ook omgeving) dat wij haar het bloemetje van de maand hebben gebracht. De Berichtgever hoopt dat Yvonne nog heel veel jaar aanstaande moeders mag voorbereiden op de bevalling van hun kindje(s).

Bedankt

Wij willen hierbij iedereen bedanken voor alle belangstelling en steun die wij hebben gekregen bij de ziekte van DirkJan. Hij is maandag 26 oktober genezen verklaart door de specialist en daar zijn wij heel blij mee.

Familie C. van Amerongen

Belangrijke mededeling van Dorsplatform Zegveld (een ingekomen bericht)

Zoals bekend worden plannen ontwikkeld om over enkele jaren aan de Hoofdweg, rond het terrein van de voormalige firma van Luinen, een inbreidingslocatie te ontwikkelen. Deze inbreidingslocatie houdt in dat bedrijven worden verplaatst uit de bebouwde kom en dat op die plek woningen worden gebouwd.

Uiteraard juicht het Dorpsplatform Zegveld deze plannen toe. Het Dorpsplatform is hierover regelmatig in gesprek met de ontwikkelaar en de gemeente. Om te voorkomen dat er ‘verkeerde’ woningen worden gebouwd, hebben wij de hulp van onze Zegveldse inwoners nodig.

Op korte termijn zal er in samenwerking met ERA De Koning Makelaardij een zogenaamd ‘woningbehoefte onderzoek’ worden uitgevoerd. Dit is een enquête onder de Zegvelders om te peilen aan welke woningen u als Zegvelder in de toekomst behoefte heeft.

Het is dus belangrijk dat u deze enquête invult! U kunt op deze manier mede beïnvloeden welke woningen er zullen worden gebouwd!

Tentoonstelling "Kleinveeteelt"

Het was een bont geheel van prachtige dieren tijdens de tentoonstelling van de Konijnen & Pluimvee Vereniging "Kleinveeteelt" op zaterdag 14 november in de Milandhof. Met de inzending van 304 dieren was de magische grens van 300 dieren doorbroken.
Prijzen waren er o.a voor onze dorpsgenoten J. Walraven. Hij won een hoofdereprijs voor de fraaiste dwerghoender. Daarnaast won hij een ras- en bondsprijs met zijn Hollandse kriel. Ook Gerard Baars won een hoofd-ereprijs en rasprijs voor de fraaiste siervogel, een bosfazant. Met zijn Goudoog gans wist hij een rasprijs in de wacht te slepen. Een ereprijs was er voor Cor van Amerongen. Hij had de fraaiste konijn jeugdklas met zijn pool, blauw-oog. Dat Cor een goede konijnenfokker is, bewijst het feit dat hij nog vier ras-prijzen won. En met twee van zijn konijnen won hij zelfs een Bondsprijs. Een ereprijs was er voor Tom van der Wind. Hij had met zijn Barnevelder kriel als jeugdlid de fraaiste dwerghoender. Hiermee won hij ook de rasprijs. De Comb. Beukers was succesvol met de Brahma kriel, waar zij een rasprijs mee wonnen. Tot slot kregen zij ook een rasprijs voor de fraaiste Duitse Modena Gazzi (een kipduif). *

 

Winterfair Milandhof

Zaterdag 12 december organiseert de Culturele Stichting Zegveld voor de zesde keer een gezellige winterfair in Gasterij de Milandhof. Net als voorgaande jaren krijgt de Milandhal een winters decor met gezellige kraampjes. Volgens de organisatie kunnen we dit jaar een aantal ‘nieuwe standhouders verwachten met een verrassend aanbod’ verwachten.

Voor de kleintjes is er weer de konijnen knuffelhoek van Klein Veeteelt. Er is een workshop kerstkaarten maken een knutselhoek voor de kinderen. Daarnaast zijn er optredens van de Henkido Street Dance Groep. Dit is een groep meisjes in de leeftijd van 6 tot 9 jaar die op muziek van kerstliedjes een streetdance uitvoering geven. Uiteraard zorgt Gasterij de Milandhof voor een gezellig terras met heerlijke hapjes en gebak.

Een prachtige dag om inspiratie op te doen voor de naderende feestdagen.
De winterfair wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Kirsten en Vincent in actie voor World Servants (een ingekomen bericht)

Deze zomer gaan Vincent Dekker en Kirsten Klein (16 jaar, zit in 5 vwo) voor het eerst mee met World Servants. Kirsten doet hiervoor namens beiden onderstaande oproep.

,,World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met hulp van teams van jongeren en/of volwassenen uit Nederland. Daarnaast bouw je aan jezelf, omdat je kennis maakt met de andere omstandigheden waarin mensen leven, een andere cultuur en de vaak andere geloofsbeleving. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. World Servants brengt hier verandering in door deelnemers te activeren en fondsen te werven voor de World Servants-projecten.”

Onze zomerprojecten
,,Vincent gaat deze zomer drie weken ontwikkelingswerk doen in Jamaica, Springfield. In 2009 is hier geholpen bij de bouw van een nieuwe, stenen school. In de zomer van 2010 komen er een keuken, eetzaal, toiletten en een ziekenzaal bij. Met de nieuwe school krijgen meer kinderen tussen de drie en zes jaar les. Deze lessen zijn erg belangrijk om een goede basis te kunnen leggen voor het verdere onderwijs. Zelf ga ik deze zomer drie weken naar Ghana, Datuko. Dit is een arm dorpje in het noorden van Ghana. Hier ga ik stafwoningen bouwen voor het verplegend personeel. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om in de kliniek van Datuko te komen werken waardoor op termijn ook de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden.
Deze projecten kosten natuurlijk een heleboel geld. Het is de bedoeling dat we met elkaar minimaal € 1.750,= per persoon ophalen door middel van allerlei acties. Daarnaast is er een persoonlijke bijdrage van € 750,=. Deze acties houden wij met tien andere jongeren uit Woerden en omstreken (World Servants jeugdgroep Woerden). Onze eerste actie was de pepernotenactie op de koeiemarkt en was zeer geslaagd! Deze actie heeft ruim € 1.600,= opgebracht.”

Chocola en postbezorging
,,De volgende actie is de kerstchocoladeactie op de Wintermarkt in de Milandhof op zaterdag 12 december, wij verkopen dan overheerlijke chocolade!
Dit jaar houden wij ook weer de kerstpostactie. Heeft u post voor Woerden, Zegveld, Harmelen, Linschoten of Waarder, dan kunt u deze inleveren op de Wintermarkt in de Milandhof in een speciale World Servants-doos. Hierna staat de doos tot 20 december bij de Coop. Ook zal er een doos in een aantal kerken in Woerden staan. De post bezorgen wij op 21 en 22 december.
Wij bezorgen tegen een vergoeding van € 0,25 per kaart. Er hoeft dus geen postzegel op! Zou u zo vriendelijk willen zijn om het geld in een aparte envelop te doen?”

Voor meer informatie zie: www.worldservants.nl 

Cursus Kinder EHBO

EHBO De Meije-Zegveld gaat een cursus Kinder EHBO organiseren. Dit is een korte cursus EHBO voor mensen met kinderen. Tijdens de cursus komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals ernstige uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken en kleine ongevallen. Aan de cursus is geen examen verbonden.
De cursus duurt drie avonden en de kosten bedragen € 50,- (incl. lesmateriaal).
De cursus wordt gehouden in de Milandschool en start in januari. U kunt zich opgeven bij Sandra van Vliet. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: 06-55748541.

Spinning Around the World in six hours

In 6 uur de wereld rondfietsen, kan dat? Ja hoor, met sportcentrum Henkido uit Zegveld en de Woerdense World Servants volwassenengroep.

Vorig jaar gingen zij al “op de fiets naar de Dominicaanse Republiek” maar dit jaar wordt de uitdaging nog groter. Deze keer worden verschillende landen aangedaan zoals Ghana, de Dominicaanse Republiek en Zuid Afrika.

In deze landen wordt door de verschillende deelnemers van World Servants meegewerkt aan een project.
In Ghana wordt geassisteerd bij de bouw van Lerarenwoningen.
In de Dominicaanse Republiek worden schoon drinkwaterleidingen aangelegd en latrines gebouwd.
En in Zuid Afrika worden via de stichting Operatie Mobilisatie mensen opgeleid, gemotiveerd voor wereldevangelisatie en gemeenteversterking.Het is nú mogelijk mee te helpen om bovenstaande projecten te realiseren.
Voor € 20,-- per uur per fiets sponsor je de projectdeelnemers.
Maar je kunt je natuurlijk óók laten sponsoren door familie, vrienden en/of collega’s.
Er zijn 30 fietsen die 6 uur lang bezet moeten worden. Dat betekent dat we 180 fietsers zoeken. Maar misschien wil je de uitdaging aangaan om langer dan 1 uur te fietsen.
De intensieve spinninglessen worden afgewisseld met wat rustigere fietsuren.

Op zaterdag 2 januari 2010 om 10.00 uur vertrekt deze spinningmarathon vanuit sportcentrum Henkido te Zegveld.

Voor aanmelden en/of meer informatie:

Uitstekende Zegveldse prestaties Judo en Sambo toernooi

Tijdens het elfde judo en sambo toernooi van sportschool Henkido, op 24 oktober in De Milandhof, waren er 420 deelnemers uit binnen- en buitenland. In de pauze tussen de dames- en herenwedstrijden van dit Henkido/De Bosrand toernooi werd een spetterende demonstratie gegeven door de streetdance groepen van Henkido.

Overall uitslag deelnemende teams:
1e prijs Henkido uit Zegveld
2e Proost Sport uit Montfoort
3e Goederaad uit Bodegraven

De Zegveldse Judokampioenen zijn:
1e prijs - Robert Verheul, Pim, Tom en Lisa Graafland
2e prijs – Femke Graafland, Dylan Smulders, Lieke Timmerman en Ezra Verdouw
3e prijs – Esther Bergman, Sem en Björn Koot, Ingmar vd Arend, Elbert Stoof en Larissa Vergeer.

De Zegveldse Sambokampioenen zijn:
Robin v.d. Hoeven en Pim Graafland

Judoka van het jaar:
Simone Groot en Corné Rademaker

Wedstrijd judoka van het jaar:
Babette Woudenberg en Pim Graafland

Stratenvolleybaltoernooi (een ingekomen bericht)

Op 22 oktober – traditiegetrouw in de herfstvakantie – werd de 20e editie van het stratenvolleybaltoernooi gehouden. Een jaarlijks evenement waarbij diverse straten uit Zegveld tijdens een sportieve en vooral gezellige avond met elkaar kunnen volleyballen.
In totaal waren er dit jaar maar liefst 13 teams die het in twee poules tegen elkaar opnamen. Als laatste wedstrijd van de avond stond de finale van de poulewinnaars op het programma. De Broeksloot nam het op tegen de Molenweg/Julianalaan en na een spannende wedstrijd won de Broeksloot het stratenvolleybaltoernooi van 2009. Zij mochten de wisselbeker en taart in ontvangst nemen. De tweede plaats was voor de Molenweg/Julianalaan, zij kregen een boterkoek. Na afloop kon iedereen die loten had gekocht zijn prijs/prijzen ophalen. Deze waren door diverse sponsoren ter beschikking gesteld. Na afloop van deze geslaagde avond werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat in de Tapperij.
Het toernooi werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en Interpolis. Animo dankt alle sponsoren hartelijk voor hun bijdragen!

Groep 8 Jorai naar Fort de Bilt (een ingekomen bericht)

Wij, groep 8 van de Jorai, gingen maandag 9 november naar Fort de Bilt. Fort de Bilt is een centrum over discriminatie. Een mevrouw vertelde ons iets over de Hollandse waterlinie. En we keken naar een film over de Tweede Wereldoorlog, de zondebok en pesten. Daarna kregen we een boekje met vragen. Zo liepen we door de bunkers en moesten die vragen beantwoorden.

Er werd gevraagd naar feiten en meningen. Bijvoorbeeld of een pizza lekker is. Dat is voor iedereen verschillend. Dus dit is een mening. Net zoals ‘de meester weet alles’. Hoewel de meester Rens het een feit vond. De meningen waren ook verschillend over ‘meisjes zijn sterker dan jongens’ Leuke vragen allemaal, maar er waren ook serieuze vragen. Deze gingen over de Tweede wereldoorlog en discriminatie. Daar kunnen we veel van leren, want ook nu ontstaat pesten, ruzie, discriminatie en oorlog door meningen en vooroordelen van mensen. Wat de één gewoon vindt, is voor een ander vreemd en andersom. Het waren leuke, maar vooral ook leerzame vragen over pesten en discrimineren.Je kon ook naar buiten, daar stonden bunkers waar je in kon kijken. Er stond ook een monument met een vrouw, een hond en een kind, de vader miste. Iedere 4 mei wordt hier een krans neergelegd en herdenkt men de mensen die in het verzet zaten en het niet overleefd hebben en de soldaten die om zijn gekomen in de oorlog. Ook in Fort de Bilt zijn mensen neergeschoten (circa 140).
Het was voor ons een leuke leerzame dag.

De leerlingen van groep 8

PLEIN2 (een ingekomen bericht)

Er is bij PLEIN2 in het nieuwe seizoen een flinke bestuurswisseling geweest: Aly Verburg (9 jaar commissielid), Loes van der Zwan (10 jaar commissielid) en Wil Hoes (5 jaar commissielid) zijn afgetreden. In hun plaats kwamen Ada Bijvoet, Adrie de Jong en Hanneke Kastelein.

De commissie ziet er nu als volgt uit:
Herman Lekkerkerker-voorzitter,
Ineke Wijnbergen-secretaresse,
Hanneke Kastelein-penningmeester,
Ada Bijvoet en Adrie de Jong-leden.

Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld. In januari start een beginnerscursus Engels. De cursus zal worden gegeven op maandagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in De Zegge. U kunt zich hiervoor opgeven bij Herman Lekkerkerker, telefoon 692424.

Ook willen we in januari op vrijdagmorgen een leesclubje beginnen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Adrie de Jong, telefoon 691416.

Op woensdag 2 december om 14.00 uur is er Sinterklaasbingo in De Zegge.

TV Miland viert jubileum sportief

Alle tennisbanen waren op 14 november vol met sportieve leden, van jong tot oud. Tijdens de georganiseerde tennisclinic werd hun de gelegenheid geboden de techniek weer eens op te frissen en snelheid te testen. De verschillende battles tussen de meisjes/dames en jongens/heren werden fanatiek uitgevochten waarbij verschillende leuke tennisprijzen te verdienen waren. Het 30-jarig jubileum werd afgesloten met een gezellige feestavond voor de senioren.

14 december kerstzangavond (een ingekomen bericht)

Op D.V. maandagavond 14 december wordt de jaarlijkse kerstzangavond gehouden. Het thema van deze avond is ‘Haastige spoed is goed!’ Spreker is Ds. N. Noorlander, predikant te Zegveld. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Kunst na Arbeid, zangvereniging De Lofstem en een speciaal voor deze gelegenheid gevormd Kinderkoor met kinderen uit Zegveld en omgeving. De kerstzangavond wordt gehouden in Gasterij de Milandhof te Zegveld. De avond begint om 19.30 uur met het zingen van kerstliederen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten van deze avond. Allen hartelijk welkom!

Biebnieuws

Tot 19 januari 2010 zijn in de bibliotheek schilderijen van Cora van Rijswijk te zien. Zij werd op 16 mei 1960 in Scheveningen geboren en overleed op 4 juli 2009 in Zegveld. In haar jeugd gaf ze al veel blijk van een grote voorkeur voor tekenen. De zee, vissersboten en de duinen waren regelmatig voorkomende thema’s in haar kinderwerk. In 1984 en 1985 volgde Cora een opleiding aan de Vrije Kunstacademie. In deze periode leerde zij verschillende teken- en schildertechnieken, tevens verdiepte zij zich in de kunst en het uitbeelden hiervan. Aan het eind van haar opleiding heeft ze zich ook toegelegd op de beeldhouwkunst.

Dit typeerde Cora, ze had een brede interesse. In de loop van de jaren ‘80 uitte zich dat in het volgen van diverse kortlopende teken- en schildercursussen. Regelmatig bezocht ze musea en galeries en werd haar vriendenkring verrijkt met kunstenaars. Haar werk was tot dan figuratief en observerend, in een latere stadium gebruikte ze herkenbare vormen om een bepaalde symboliek uit te beelden. Een soort archetype, zoals: de moeder, weergegeven als een half ei waarbinnen het kind veilig geborgen ligt. Het waren geen willekeurig gekozen thema’s, want in deze periode groeide bij Cora het verlangen om moeder te worden.

Een vakantie ging steeds gepaard met bezoeken aan musea. In deze periode was Cora het productiefst. Een vakantie in Italië, met een goede vriend en haar broer, waarbij onder andere Florence en Rome werden bezocht, heeft op Cora grote indruk gemaakt. Haar broer, die Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis studeerde aan de Rijks Universiteit Leiden, was een welkome gids, met wie ze vaak discussieerde over de kunst. Tijdens deze reis groeide haar bewondering voor een van haar favoriete kunstenaars, Michelangelo.

De laatste 18 jaar van haar leven woonde Cora in Zegveld. Als moeder van drie kinderen kwam het tekenen en schilderen behoorlijk stil te liggen, maar ze investeerde veel tijd in creatieve bezigheden met haar kinderen. De laatste twee jaar pakte ze het tekenen en schilderen weer op. In deze helaas te korte tijd maakte Cora de eerste stappen naar een abstractere kunstuiting, met een grote nadruk op symboliek.

Vlak voor haar overlijden had Cora de intentie om een overzichtstentoonstelling van haar werk te houden. Rowena en Elisa, de dochters van Cora, hebben ter nagedachtenis aan hun moeder deze selectie, die door Cora al was voorbereid, in ere gehouden.
De expositie is te zien tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek Zegveld, Middenweg 2c. Meer informatie vindt u op www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl
 

Vingers van marsepein (een ingekomen bericht)

Inmiddels bestaat onze leesclub al 11 jaar en nog steeds weten wij elkaar tijdens het bespreken van een gelezen boek te inspireren tot interessante gesprekken. Naar aanleiding van het boek ‘Vingers van Marsepein’ van Rascha Peper leefde Ada Hoogerbrugge zich wel heel erg in, in het werk van de Amsterdamse wetenschapper/anatoom Frederik Ruysch (1638-1731) door zeven vingers van marsepein te boetseren. Knap gedaan, ze lijken griezelig echt!

Cobi Lekkerkerker

Bedankt

Met dit berichtje willen wij Bremmer heel hartelijk bedanken voor de vele leuke acties i.v.m. het 50-jarig jubileum van de winkel! Zo won Eva de fotoshoot, waarbij zij een canvas doek als prijs ontving.

Mede namens haar, bedankt!

Familie Korenwinder

Pin It