Juf Riet neemt na 33 jaar afscheid van de Peuterpret

Met paard en wagen reed juf Riet op vrijdagochtend 5 november voor de laatste keer naar de Peuterpret. De peuters hebben haar feestelijk onthaald met muziek, ballonnen en slingers. Zij ontving van de peuters als afscheidscadeau een zelfgemaakt receptenboek en een appelboom voor in de nieuwe tuin aan de Rondweg. Van de leidsters ontving zij een herinneringenboek met foto’s,  maar ook van Kindercentra Midden Nederland Kind & Co – waarbij de Peuterpret is aangesloten – kreeg zij een verrassing. Zij hadden burgemeester Schmidt ingeseind met betrekking tot dit jubileum en hij overhandigde juf Riet tijdens haar afscheidsochtend een gemeentelijke onderscheiding. Een oorkonde en een zilveren speld met daarop het wapen van de gemeente Woerden vanwege haar verdiensten op peuterspeelzaal de Peuterpret. Later in de middag werd in Gasterij de Milandhof een reünie voor oud-collega’s, oud-peuters en hun ouders gehouden. Samen met de huidige leidsters, de oudercommissie, Dinie Methorst (voorleesouder) en Magda van der Tol (oud-leidster) werd er ‘s avonds bij Riet thuis tijdens een kookworkshop nog lang over dit afscheid en de reünie nagepraat.

De Stichting Peuterpret is op 22 maart 1974 opgericht door de Zegvelders Edo van Veldhuyzen, Adri Oudshoorn, Marijke Woerde, Sonja Tienhooven en Ria vd Burg. Vóór de officiële oprichting bestond de peuterspeelzaal al en bevond deze zich nog in het oude dorpshuis. Later kreeg de Peuterpret onderdak in het nieuwe dorpshuis De Milandhof. Riet Verheul is in 1977 bij de Peuterpret begonnen als bestuurslid, omdat haar kinderen op de peuterspeelzaal kwamen. Daarna werd ze bestuurslid én leidster om vervolgens uit het bestuur te stappen en als leidster 33 jaar vol te maken. Riet vertelt: ,,Ik ben er destijds gewoon ingerold. Vóór mijn werk als leidster bij de Peuterpret werkte ik bij de Proefboerderij en daarvoor als bankmedewerkster bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank. Ik ben geen gediplomeerd peuterleidster, maar heb in die 33 jaar wel veel cursussen en opleidingen gevolgd. Tegenwoordig moeten de peuterspeelzaalleidsters gediplomeerd en bevoegd zijn. Ten tijde van de samenvoeging met Kind & Co heb ik hiervoor een ontheffing gekregen omdat ik al vijftien jaar leidster was.”nov-RietVerheul

Niet alleen aan de leidsters worden de laatste jaren strengere eisen gesteld, maar ook aan de huisvesting van de peuterspeelzaal. Riet: ,,In het kader van de professionalisering was een grondige renovatie en modernisering van de Peuterpret noodzakelijk. Met behulp van vele ouders en vrijwilligers is de Peuterpret nu een moderne peuterspeelzaal die aan alle wettelijke eisen voldoet.” Riet benadrukt dat ook Lauw Uittenbogaard - de beheerder van Gasterij de Milandhof -  daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Riet: ,,De Peuterpret heeft veel te danken aan Lauw. Voor hem is niets te gek of te dol. Alles kan!” Riet kijkt met heel veel plezier en voldoening terug op haar ‘Peuterprettijd’, maar nu ze gestopt is met haar werk wil ze meer tijd besteden aan haar hobby’s. Riet vertelt: ,,Koken is een heel grote hobby van mij. Ik zit in een kookclub en eenmaal per maand koken we bij een van de leden thuis. We koken niet op sterrenniveau, maar proberen wel graag nieuwe bijzondere gerechten uit.” Daarnaast fietst en tuiniert Riet erg graag. De tuin rondom het nieuwe huis aan de Rondweg is nog een enorme uitdaging. Riet: ,,Aan de linkerkant van het huis ligt een moestuin, maar daar heb ik de laatste maanden niets meer in gedaan. Het is nu een enorm oerwoud. Ik zou het heerlijk vinden daar het komende voorjaar weer in te werken.” Tussen de regels door vertelt Riet dat het een tijd geleden is dat zij samen met Joop op vakantie is geweest. Een aantal jaren geleden hebben zij een prachtige reis naar Zuid-Afrika gemaakt. Riet: ,,Als alle klussen in ons huis zijn afgewerkt en Joop ook even tijd vrij kan maken willen we heel graag nog eens een mooie vakantiereis maken.” De Berichtgever wenst Riet heel veel vrije tijd samen met Joop!

Kerstzangavond (een ingekomen bericht)

De jaarlijkse kerstzangavond voor alle gezindten wordt gehouden op 13 december in de Milandhof. Deze avond gaat uit van de Zegveldse verenigingen en wordt dit jaar voorbereid door zangkoor De Lofstem. Ds. L. W. Smelt uit Bodegraven verzorgt een korte meditatie over het thema van de avond: Gewoon? Heel bijzonder!

Verder wordt er enthousiast medewerking verleend door muziekvereniging Kunst na Arbeid, een speciaal voor deze avond samengesteld kinderkoor en zangkoor De Lofstem, beiden onder leiding van dirigent Pia Schütz, die ook als soliste zal optreden. De piano wordt bespeeld door Sjaak van der Mel. De geluidstechniek is in goede handen bij Huib de Bruijn. Bij het binnenkomen wordt u sfeervol begroet door het Mallet Percussion Corps. De avond begint om 19.30 uur. Omdat er voor deze avond de nodige kosten worden gemaakt, zal er een collecte worden gehouden. U bent allen hartelijk welkom!

Reconstructie Hoofdweg: waar blijven de bomen? (een interview met Ko Kromwijk)

Maandenlang is er hard gewerkt aan de reconstructie van de Hoofdweg en inmiddels is de belangrijkste verbindingsweg met Zegveld weer helemaal klaar. Hoewel, klaar? Want waar zijn de bomen? Had het gemeentebestuur van Woerden Zegveld niet beloofd dat er voor elke gerooide boom een nieuwe terug geplant zou worden?
Ko Kromwijk, bewoner van de Hoofdweg en docent groenvoorzieningen aan het Wellantcollege in Montfoort, maakt zich er sterk voor dat de bomen terugkomen. Hij is Zegvelder in hart en nieren. Zijn vader was tuinbouwvakleraar en van de zeven kinderen uit het gezin hebben er vijf een baan in het ‘groen’.

Waarom is het zo belangrijk dat er weer beplanting komt aan de Hoofdweg?
nov-HoofdwegKo Kromwijk: ,,Er is ons toegezegd door de toenmalige wethouder dat er voor elke gerooide boom een nieuwe terug zou komen. Ik ben zeer teleurgesteld: hij heeft zich niet aan zijn woord gehouden, want er zijn er maar een paar teruggekomen. Groen is ontzettend belangrijk voor de productie van zuurstof. Het is de enige manier om het zuurstofgehalte op aarde op peil te houden. Groen is ook in staat om lucht te zuiveren van stof. Maar ook het gezicht wil wat. Als je kijkt naar de Milandweg richting Woerdens Verlaat, dan is dat een ontzettend saaie weg met altijd veel wind voor fietsers en wandelaars. Hier zitten we niet op te wachten.” En, vervolgt hij: ,,De Middenweg was voorheen ook zo,  maar deze weg is voorzien van lage bosschages. Dit gaat prima omdat er geen mensen langs wonen. Deze bosschages vind ik voor de Hoofdweg ongeschikt, omdat deze weg en zijn omgeving zich prima leent om ver weg te kijken. Dus opgaande bomen zijn hier zeer gewenst. Ook voor de bewoners langs de Hoofdweg is het belangrijk dat het uitzicht behouden blijft. Zo was het in het verleden ook.” De gemeente heeft weliswaar nieuwe bomen geplant op een deel van de Hoofdweg, maar dat zijn er volgens Ko Kromwijk niet genoeg: ,,Er zitten te grote, kale stukken tussen, onder andere vanaf de Rietveldse kade (in de bocht vlakbij de Jachthaven) tot een heel eind op de Hoofdweg”.

Waarom wil de gemeente geen nieuwe bomen aanplanten?
Ko Kromwijk: ,,De bodemgesteldheid was van dien aard dat nieuwe bomen planten geen zin had. Nu de bermen opgeknapt zijn en vooral opgehoogd is dit geen probleem meer. De wortels hebben nu veel meer grond om in te groeien. Als het grondwater hoog staat, geeft dit problemen voor de groei van de wortels omdat deze het water niet ingaan.”
 
Moet het nog een bepaald soort bomen zijn of maakt dat niet uit?
,,Bij de keuze voor bepaalde soorten moet je er rekening mee houden dat  de boom  tegen wind bestand moet zijn, dat er niet spontaan takken mogen uitbreken en dat het een rustige groeier is, die weinig gevoelig voor ziekten is en lang kan blijven staan”, aldus Kromwijk.
Hij heeft verder een  voorkeur voor een rechte stam en een smalle opgaande kroon. Het moeten ook geen bomen zijn met een oppervlakkig wortelstelsel, dat het asfalt van het fietspad omhoog drukt. Variëteiten van populieren, lindebomen, de es, en de eik zijn volgens Ko Kromwijk zeer geschikte bomen.

 Zijn er acties te verwachten als de gemeente niet reageert?
,,Het is”, zegt Ko Kromwijk, ,,zeer belangrijk een zo groot mogelijk draagvlak te hebben. Als eenling begin je niet veel. Het Dorpsplatform heeft zijn volle medewerking toegezegd en ook de groenambtenaar van de gemeente Woerden heeft beloofd te zullen meewerken.”

Merk je op de Hoofdweg dat de snelheid van 80 naar 60 km is gegaan?
,,Je kunt het heel goed merken. Er wordt veel rustiger gereden. Het zijn vooral de mensen buiten het dorp die zich aan de snelheid houden. Voor een aantal dorpelingen valt het niet mee om te veranderen. Maar misschien komt dat ook nog wel eens.”
Denk je dat het belangrijk is dat er ook een middenstreep op het wegdek komt of zal die er voor zorgen dat auto's nog harder gaan rijden?
,,Ik ben geen kenner op gebied van wegbelijning. Ik heb me wel laten vertellen dat hier bepaalde regels voor zijn. Ik ben van mening dat aan beide kanten van de weg de buitenste belijning wel degelijk helpt om de snelheid eruit te halen.”

Er zijn wat klachten over geluidsoverlast door de bulten in het wegdek.
Ko Kromwijk: ,,Er zouden aanvankelijk vijf of zes verhogingen komen. Hier is tijdens een vergadering, waarbij ook de aanwonenden uitgenodigd waren, zoveel kritiek op gekomen dat er maar twee overbleven. Bij het pontje is een goede waar je met 60 km per uur rustig overheen kan rijden. Bij de afslag Industrieterrein de tweede. Ik heb niet gehoord dat die geluidsoverlast veroorzaken. Ook als je daar 60 km per uur rijdt, gaat het prima en behoef je niet echt af te remmen.”

Behalve over het uitblijven van de bomen is Ko Kromwijk wèl zeer te spreken over de reconstructie van de Hoofdweg.
,,Mede door een zeer goede samenwerking tussen de gemeente, met name projectleider Diederik Korse en opzichter Roel Gort, en de bewoners van de Hoofdweg is het allemaal heel goed gegaan. Met de wensen van de aanwonenden, bijvoorbeeld over de uitritten, is volop rekening gehouden. Ik heb daar veel positieve geluiden over gehoord. De werkwijze hier is echt een voorbeeld.”

Jubileumactie Salon La Sonrisa

Algen zijn een belangrijk product in salon La Sonrisa van Elvera de Hoog-Heemskerk (46) aan de Willem Alexanderstraat 31. Niet zo vreemd, want het blijkt dat één kilo zeealgen ongeveer evenveel werkzame ingrediënten bevatten als 100.000 liter zeewater. Zeealgen zijn dan ook de rode draad in het schoonheidsinstituut van de geboren Zegveldse, dat op 1 december precies een jaar in Zegveld gevestigd is.nov-Sonrisa

Elvera vertelt dat die zee-algen vele kwaliteiten hebben. ,,Ze verbeteren de vochtigheidsgraad, zijn een goede oppepper voor de oudere huid en hebben een zuiverende werking bij acné. Ze zijn vooral ook heel ontspannend en juist daar draait het om bij salon La Sonrisa. Ontspanning, gezelligheid en professionaliteit komen er op de eerste plaats.”

Ze vervolgt: ,,Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik iets anders wilde. Ik ben een zorgzaam type en dit leek me erg leuk werk om te doen." Het kostte haar veel zelfdiscipline, want het was een pittige opleiding die vier jaar duurde. Maar in 2008 haalde ze haar diploma's en ging ze aan de slag. Tijdens een stageperiode bij een beautyfarm kwam ze er achter dat het tempo waarin de behandelingen daar werden afgewerkt en het massale gebeuren haar niet aanspraken. Elvera's voorkeur gaat meer uit naar een kleinschalige en persoonlijkere behandeling. Na een jaar in Spanje in een beautysalon van een vakantiepark te hebben gewerkt, heeft ze op 1 december 2009 haar eigen salon geopend in Zegveld. Een beautysalon waar mensen terecht kunnen met huidproblemen of stress of om zich gewoon eens heerlijk te laten verwennen.

Elvera: ,,La Sonrisa wil een welness-salon zijn. Kleinschalig, waar persoonlijke aandacht voorop staat en er geen tijdsdruk is.  De tarieven zijn zodanig dat iedereen hier ook terecht kan.” La Sonrisa is Spaans voor ‘de glimlach’. Elvera: ,,Mensen die mij kennen hebben het altijd over mijn glimlach, dus leek het mij een mooie naam van de salon. Bovendien heb ik iets met Spanje.” Ze vervolgt: ,,Er zijn allerlei behandelingen mogelijk voor een of twee personen. Dit varieert van een complete gezichtsbehandeling, massage van nek en schouders tot het epileren en verven van wenkbrauwen en wimpers. Maar ook tieners zijn welkom. Vooral in de pubertijd hebben tieners nogal eens last van acné. Een goede gezichtsverzorging kan ze van dit probleem afhelpen. Het is zo leuk om te zien hoeveel zelfvertrouwen ze krijgen als ze er beter uit gaan zien!"
 
Algologie is een totaalcosmetisch product dat tevens zeer geschikt is voor behandeling tegen huidirritaties, couperose en littekens. Maar ook voor een hotstone behandeling kan men terecht bij La Sonrisa. ,,Dit is een behandeling met warme lavastenen. Door rug, nek en schouders te masseren met de warme stenen krijg je een betere doorbloeding waardoor afvalstoffen verdwijnen. Op 1 december is de salon één jaar geopend. Daarom krijgt men bij het afspreken van een duo behandeling (2 personen) een gratis voet- of handpakking.”
 
Meer over de behandelingen en de prijzen (een tienerbehandeling voor € 25,00 een lichaamsscrub voor € 27,50 en een uitgebreide gelaatsbehandeling voor € 45,00) is terug te vinden op de website: www.salonlasonrisa.nl.

Winterfair Zegveld (een ingekomen bericht)

De Culturele Stichting Zegveld houdt op zaterdag 11 december voor de achtste keer een wintermarkt in de Milandhof. De sporthal wordt weer omgetoverd tot een sfeervol kerstdecor, terwijl Gasterij de Milandhof garant staat voor een gezellig terras met winterse hapjes en drankjes. De vijftig kraampjes zijn sfeervol versierd en bieden traditionele kerst- en winterartikelen, waarvan veel zelfgemaakt zijn door hobbyisten. Ook de Kerstman is weer van de partij. Voor de kinderen is er een knutselhoek, waar gipsen beeldjes beschilderd kunnen worden. De streetdance leerlingen van Henkido verzorgen een optreden en de Zegveldse vereniging Klein Veeteelt zal weer een dierenhoek inrichten. De overdekte winterfair begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Meer info: www.csz-zegveld.nl

Renovatie en uitbreiding ooievaarsbezoekerscentrum

nov-Eerste-paalDe eerste paal voor de renovatie en uitbreiding van het bezoekerscentrum van Stichting Ooievaarsbuitenstation Zegveld is geslagen op 12 november 2010. Deze officiële handeling werd verricht door mevrouw Van de Zaan-Voorhof, weduwe van mede-oprichter de heer Van de Zaan. Zij is erelid van de Stichting Ooievaarsbuitenstation en de Konijnen en Pluimveevereniging Klein Veeteelt.

Beheerder Gerard Baars vertelt: ,,Het Ooievaarsbuitenstation wordt al sinds 1980 door een enthousiaste groep vrijwilligers beheerd. Het merendeel daarvan is 55-plus, maar gelukkig zijn er onlangs ook jongere liefhebbers bijgekomen.” Gerard benadrukt dat ook de Konijnen en Pluimveevereniging Klein Veeteelt onderdak vindt in het gebouw van het Ooievaarsbuitenstation en dat de vrijwilligers van deze vereniging ook hand- en spandiensten verrichten. Gerard vertelt verder: ,,Naast de ooievaars hebben we hier ook siereenden, kippen, fazanten, ganzen, duiven en zwarte zwanen. Op het terrein bevinden zich diverse paalnesten voor de ooievaars, een ontvangstruimte alsmede een opslagplaats.” Afgelopen zomer zijn er op het buitenstation negentien jonge ooievaars grootgebracht. Gerard: ,,Alle jongen zijn uitgevlogen richting Afrika. Na twee tot vier jaar zijn ze geslachtsrijp en zullen ze terugkeren naar West-Europa voor het vinden van een geschikte partner. Het is in het verleden zelfs voorgekomen dat een Zegvelds jong terugkeerde op dit buitenstation als volwassen ooievaar.”

De financiële middelen voor de renovatie en uitbreiding van het huidige gebouw tot kleinschalig educatief centrum voor ooievaars en weidevogels zijn beschikbaar gesteld door Leader Weidse Veenweide, EEG en de Provincie. Met inzet van vrijwilligers wordt het gebouw aan weerszijde voorzien van een veranda waaronder vitrines met informatie en informatieborden worden geplaatst. Tevens wordt een picknickplaats gecreëerd alwaar fietsers en wandelaars kunnen pauzeren en wordt het centrum voorzien van sanitaire voorzieningen en een frisdrankautomaat. Gerard vertelt: ,,We proberen de werkzaamheden aan de zijde van de ooievaars nog voor het komende broedseizoen gereed te maken, zodat de ooievaars in alle rust kunnen broeden. De werkzaamheden aan de zijde van de Molenweg  zullen mogelijk tot in de zomer plaatsvinden.” Hij vervolgt: ,,De werkzaamheden voor de vrijwilligers wijzigen niet. De voedertijden blijven hetzelfde, maar na het voeren in de ochtend laten we het hek op de brug open en kunnen belangstellenden het buitenstation betreden, de vogels bekijken en de informatie lezen. Na het voederen in de avond wordt het terrein weer afgesloten.” Het station wil zich meer gaan richten op bezoekers zoals dagtoeristen (fietsers en wandelaars) uit de regio en wijde omtrek. Overigens blijft het mogelijk een afspraak te maken voor een rondleiding of informatieverstrekking door een van de vrijwilligers. Vanaf het voorjaar 2011 zal het bezoekerscentrum iedere dag – behalve zondag – geopend zijn voor bezoekers. Voor meer informatie: www.ooievaarszegveld.nl

Welzijn Woerden (een ingekomen bericht)

Graag willen wij onze doelgroep (55+) uitnodigen voor de KERST- BROODMAALTIJD met veel verrassingen (dat wilt u niet missen)!
U bent van harte welkom op maandag 13 december tussen 16.30 en 17.00 uur in De Milandhof. De kosten zijn 6,50 euro per persoon. U kunt zich opgeven bij Adrie de Jong , tel. 691416. Na de maaltijd kunt u de kerst zangavond bijwonen.

In januari begint er een schilderscursus onder leiding van een deskundige lerares. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij Cobi Lekkerkerker, tel. 692424. Wees er snel bij, want er kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen.

Graag tot ziens in de Zegge, namens Welzijn Woerden
Herman Groen

Peuterpret de Meije gestart (een ingekomen bericht)

Op de Willibrord/Miland school is op 16 september Peuterpret de Meije gestart. Op maandag-, dinsdag en donderdagochtend zijn er naast kleuters ook peuters in de groep. De andere dagdelen zijn er alleen kleuters. De ouders, peuterleidster en leerkrachten zijn erg enthousiast over deze nieuwe groep. De ontwikkeling van deze leeftijdsgroep ligt dicht bij elkaar. De kinderen spelen met en leren van elkaar.

De komende weken werken we natuurlijk over Sinterklaas en op 3 december zal hij onze school komen bezoeken. Alle kinderen die nog niet op school zitten, zijn van harte welkom om bij ons dit feest mee te vieren. We verwachten Sinterklaas om 9 uur. Daarna zullen de kinderen van de school optreden voor Sinterklaas en zijn pieten. Als iedereen teruggaat naar zijn klas is er wat te drinken en wat lekkers en heeft Sinterklaas tijd voor de jongste kinderen die bij ons op bezoek zijn.

Mocht u een andere keer langs willen komen om de sfeer op school te proeven, bent u van harte welkom. Wanneer u even belt weet u zeker dat er iemand is om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden. Contactgegevens:Willibrord/Miland school, Hazekade 10, 2411PP Bodegraven, 0172-685506.

Service dichtbij brengen. Dat is het idee.
Nieuw elektrisch Mobiel Servicepunt Rabobank Rijn en Veenstromen gaat rijden!

Rabobank Rijn en Veenstromen bezoekt haar kleinere kernen en verzorgingshuizen met het Mobiel Servicepunt. Dit Mobiel Servicepunt is verouderd en aan vervanging toe. Na maanden bouwen is het nieuwe, volledig elektrische, Mobiel Servicepunt klaar voor gebruik.

Waarom een nieuw Mobiel Servicepunt?
Momenteel huurt de bank het huidige Mobiel Servicepunt van onze collegabank. Deze bus is 25 jaar oud en sterk gedateerd. Daarnaast was er de behoefte om het Mobiel Servicepunt vaker én langer in te zetten. Hier kunnen we nu aan voldoen.

Uitbreiding van onze service van twee naar vier dagen
Het Mobiel Servicepunt blijft de huidige locaties bezoeken. Wel veranderen de tijden en dagen. Het aantal locaties wordt bovendien uitgebreid. Vanaf november 2010 rijden we ook naar de verzorgingshuizen Veenstaete (Mijdrecht) en Maria-Oord (Vinkeveen) en de locaties Molenvliet (Woerden) en Dronenplein (Bodegraven). Daarnaast bezoeken we enkele locaties vaker en langer waardoor we onze dienstverlening van twee naar vier dagen uitbreiden. In het schema hieronder kunt u zien wanneer wij bij u langskomen.

Modern en toegankelijk
Het Servicepunt is modern ingericht en van alle gemakken voorzien. U kunt bij het Mobiel Servicepunt o.a. terecht voor:
- Het opnemen van geld bij de geldautomaat tot maximaal € 500,- (eventueel samen met een medewerker van de bank)
- Al uw bancaire vragen
- Het aanvragen van bancaire producten en diensten
- Het gebruik maken van onze computer met internet voor internetbankieren
- Het maken van een afspraak met een adviseur van de bank.
Op de standplaatsen de Hoef en Amstelhoek is ook een medewerker van de stichting Servicepunt De Ronde Venen aanwezig.

Toegankelijk dus voor jong én oud.

Enthousiast team
Op het Mobiel Servicepunt zit een enthousiast team van medewerkers van de bank en vrijwilligers. Het team bestaat uit twee of drie medewerkers die u graag van dienst zijn.

Halloween in de Blauwe Meije voor herhaling vatbaar (een ingekomen bericht)nov-Halloween

In de blauwe wereld werd op 31 oktober 2010 Halloween gevierd. Bij aankomst werden de gasten muzikaal onthaald  met gitaarmuziek. Het creatieve programma bestond uit pompoen snijden of bloemstuk opmaken onder deskundige leiding van Esther Rexwinkel (bloemsierkunstenares). Door deze kunstenares was ook het bos achter de Blauwe Mejje versierd in Halloween sfeer. De gasten, waaronder ook een aantal kinderen uit de Meije, konden genieten van het verhaal van Marcel Blekendaal - de Polderwachter - over het ontstaan van de vleermuis, maar ook warme wafels en griezelsoep eten.  Het was een zeer succesvolle en gezellige avond en; zeker voor herhaling vatbaar. Overigens bent u het hele jaar op  zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur welkom in ie Blauwe Meije om de wisselende exposities te zien en de tuin te bewonderen.

TeenEvent

nov-tiener-vbwIn de herfstvakantie is er voor de tieners uit ons dorp een TeenEvent gehouden. In een grote tent op het ‘koeienveldje’ in de Clausstraat werd een cool programma georganiseerd, zoals leuke (bijzondere) spellen, een barbecue, talentenjacht, spannende opdrachten en nog veel meer. Ook werden er gesprekken gehouden over God, Jezus, de kerk en alles wat met het christelijke geloof te maken heeft. Zo’n veertig tieners hebben zich op dit TeenEvent prima vermaakt. Het evenement was een activiteit vanuit de hervormde gemeente in ons dorp.

Dorcas Voedselpakketten actie (een ingekomen bericht)

Met een opbrengst van 53.000 voedselpakketten was de Dorcas Voedselactie een succes. In de week van 1 t/m 7 november jl. werd in bijna 1.100 supermarkten en kerken in heel Nederland voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Op dit moment wordt het voedsel in acht sorteercentra gesorteerd en zeker 20.000 pakketten zullen nog voor Kerst 2010 worden verspreid in Oost-Europa. Hulporganisatie Dorcas bedankt alle inwoners van Zegveld en Coop Bremmer Supermarkt voor hun medewerking aan de voedselpakketten actie.

Wat een feest!

Eerst thuis opgehaald worden met een koets, daarna een heel leuk feest samen met de peuters en collega’s. De burgemeester, die mij de gemeentelijke onderscheiding kwam uitreiken en ‘s middags nog een receptie waar veel oud-leidsters en bestuursleden afscheid kwamen nemen. Ik heb er van genoten.
Ik wil dan ook iedereen hartelijk  bedanken die er aan heeft meegewerkt om van mijn afscheid zo’n grandioos feest te maken. Heel veel dank voor alle reacties, lieve kaartjes en leuke cadeautjes.
Het was fantastisch! 
Riet Verheul

Biebnieuws (een ingekomen bericht)

Tot 18 januari exposeert Rita Blok in de bibliotheek van Zegveld. Zij is laat begonnen met schilderen, daartoe geïnspireerd door Roel van der Bij (kunstschilder uit Woerden). Op dat moment was zij totaal onbekend met de verfsoorten die er waren. Zij begon met het tekenen en schilderen van landschapjes en boerderijtjes. Op vakantie in Frankrijk, waar ze het kunstenaarsdorp Saint Paul de Vence bezocht, deed ze zoveel inspiratie op dat ze het thuis op verschillende manieren oppakte: met behulp van foto's en tijdschriften waar ze ideetjes uit haalde en soms probeert ze zo maar iets. Het liefst verft ze met acryl maar ook olieverf gebruikt ze wel eens. De expositie is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek.

Oproep:
Bibliotheek 'Het groene hart', Zegveld zoekt 2 vrijwilligers voor de dinsdagmiddag. Als je het wel leuk vind maar niet op dinsdagmiddag is er wel een mouw aan te passen. Kom even langs als de bibliotheek open is di.15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.30 uur, wo. 15.00 tot 17.00 uur, do. 15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.30 uur. Graag tot ziens.

Met de limousine naar McDonald'snov-Limo

Voor de jarige Yvette Castelijn en haar vriendjes en vriendinnetjes was het een verrassing met welk voertuig zij op vrijdag 29 oktober naar de McDonald's in Woerden zouden rijden om daar de verjaardag van Yvette te vieren. Om 13.30 uur kwam een glimmend zwarte limousine de Esdoornlaan ingereden en konden de kinderen via de rode loper plaatsnemen in deze bijzondere auto. Tijdens de rit naar Woerden ontbrak het de feestvierdertjes aan niets, want de limo was voorzien van een mand met kinderchampagne en snoepjes. De strak in pak gestoken chauffeur bracht de kinderen van dit verjaardagsfeestje luid toeterend naar Woerden en zij werden - met enigszins jaloerse blikken - uitgezwaaid door de moeders en oma's.

Pin It