Twee Zegvelders Koninklijk onderscheiden

Bij de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen, dit jaar op 26 april, waren er ook twee dorpsgenoten die deze eer te beurt viel.

mei-VdHoevenDick van den Hoeven uit de Clausstraat was naar het stadhuis gelokt door zijn zoon. Hij ging met zijn zoon naar Woerden om hem te helpen bij het invullen van enkele belastingaangiftes op het bedrijf waar zijn zoon werkt. Dat doet hij wel vaker als belasting- deskundige. Zijn zoon had gezegd: “Pa, als we dat nog voor de meivakantie zouden kunnen fiksen, zou dat wel prettig zijn. Dan is het op kantoor ook nog lekker rustig”. Natuurlijk kwam hij niet bij het bedrijf aan waar zijn zoon werkt, maar bij het stadhuis. Daar stond zijn vrouw Paula klaar met wat nettere kleren zodat hij zich even kon omkleden. Toen viel langzaam het kwartje.
Dick van den Hoeven is een Siveo-man bij uitstek. Vanaf 1960 tot nu is hij vrijwillig jeugdtrainer, leider, jeugdwedstrijdsecretaris afdeling Gouda, archiefbeheer en financieel adviseur. In 1966 heeft hij het clubblad Siveo Nieuw opgericht en tot op heden is hij eindredacteur van het blad. Tien jaar was hij bestuurslid van Siveo. In 1975 was hij de bedenker van het stratenvoetbal in Zegveld, een activiteit die tot op heden jaarlijks onder grote belangstelling plaats vindt. Tot slot was hij van 1992 tot 1998 lid van de medezeggenschapsraad van OBS De Waldhoorn en hielp hij mee met de fusie met OBS Het Ravelijn uit Woerden. Voor al die activiteiten heeft Hare Majesteit de Koningin hem benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Molkenboer.Ook Paul Vonk uit de Broeksloot was door zijn zoon Jeroen naar het stadhuis gelokt. Eigenlijk zou hij een dag uitgaan met zijn zoon. Deze had een uitnodiging van een groot autobedrijf en mocht een introducé meenemen. Eerst zou er een museumbezoek zijn met veel bobo’s (dus in nette kleding) en ’s middags zouden ze een slipcursus krijgen. Vader Vonk had zijn spijkerbroek al in de auto gelegd. mei-VonkP
Op de kalender stond al een poosje: crossen met Jeroen. Echtgenote Annemarie had daarbij gezet: winkelen met Annemiek. Zo in de trant van: jij iets leuks, ik iets leuks. Paul ging ‘er vol in’, zoals ze dat dan zeggen. Geen museumbezoek en ook geen slipcursus, wel iets anders, heel moois.
Net als Dick van den Hoeven is ook Paul Vonk een echte Siveo-man. Vanaf 1986 tot heden is hij actief voor de sportvereniging, o.a. als penningmeester en financieel administrateur. Maar er zijn ook andere instellingen waar hij zich belangeloos voor inzet. Zo was hij van 1992 tot 2010 lid van de financiële commissie en later penningmeester van de RK kerk Meije/Zegveld. Bij de openbare school De Waldhoorn was hij van 1996 tot 2005 lid van de medezeggenschapsraad. In 2000 was hij medeoprichter van het Dorpsplatform en bekleedt hij de functie van secretaris/penningmeester tot op de dag van vandaag. Paul Vonk maakt sinds 2010 deel uit van het bestuur van de Onderlinge Verzekeringsmij. Zegveld (OVM).
Zijn staat van dienst was voor de koningin voldoende reden hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Molkenboer mocht hem de versierselen opspelden.

De Berichtgever zegt het met bloemen

Gerrie en Klaas Blok-Blok

Het was een onrustige dag in de wereld, 13 mei 1958. In Algiers, de hoofdstad van Algerije,  waren er rellen uitgebroken en in Frankrijk kreeg De Gaulle de macht weer in handen. Het was een bewolkte maar droge dag.
In Zegveld was het een feestdag. Op die dag trad Gerrie Blok in het huwelijk met Klaas Blok. Hun huwelijk werd 55 jaar geleden kerkelijk ingezegend door ds. Iz. Kok.
Gerrie is een geboren en getogen Zegveldse. Haar wieg stond in de Lagebroek 172, nu Rondweg 28. Klaas daarentegen is in Nieuwkoop geboren, aan het eind van de Milandweg. Eigenlijk randje Zegveld.
mei-BlokNa hun trouwen hebben zij zeven jaar op de boerderij van Klaas gewoond. Bij de ruilverkaveling in 1965 zijn ze verhuisd naar een nieuwe boerderij aan de Oude Meije. Daar hebben ze 35 jaar geboerd. Inmiddels wonen zij al weer 12 jaar in de Nieuwstraat.
Voor Gerrie was dat wel even wennen: "Ik miste het ver weg kunnen kijken".
Klaas is zijn leven lang actief geweest op maatschappelijk gebied. Zo was hij 30 jaar bestuurslid van de Rabobank in Noorden. Eerst als voorzitter later als secretaris. Ook was hij bestuurslid van het Grootwaterschap Woerden, later de Stichtse Rijnlanden. Het voorzitterschap van de school in Woerdense Verlaat deed hij er ook nog even bij.
Nadat Klaas de boerderij had verlaten, werd hij penningmeester van de VVI, (Verpleegkundigen voor Israël). Voor de hervormde kerk verzorgt hij al 10 jaar de ledenadministratie en de kerkbode.
Gerrie zorgde voor het gezin. Omdat haar man veel weg was voor bestuursvergaderingen, was zij op dat gebied minder actief. Gerrie is presidente geweest van de CPB, nu Passage, van de afdeling Woerdense Verlaat. Haar hobby is breien. Van een kennis krijgt ze veel breigarens en afhankelijk van het materiaal breit zij de mooiste sokken, mutsen, truien en vesten. Het gebreide materiaal gaat naar kindertehuizen in Roemenië of Moldavië. Gerrie is zo heel creatief bezig. Het breien wisselt zij af met het maken van legpuzzels.
Op hun smaragden jubileumdag hebben ze met familie en vrienden een boottocht gemaakt vanaf Avifauna richting het Braassemermeer. Aan boord was er koffie, gebak en een drankje. Het waaide behoorlijk en er stond een flinke golfslag, maar iedereen genoot. Na afloop van de boottocht werd het vogelpark bezichtigd en konden de kinderen in de speeltuin spelen. Na een prachtige vogelshow stond er een uitgebreide brunch voor het gezelschap klaar. Nog steeds genieten Gerrie en Klaas na van deze prachtige dag.
Het jubilerende echtpaar wil vooral benadrukken dat de dankbaarheid bij hen overheerst dat zij deze dag mochten beleven.

Rinus Hoogerbrugge en Wil Loenen

Er was op 18 april ook een gouden huwelijksfeest. Op die dag in 1963 werd Jan Ykema geboren. Hij werd een groot sportman bij het schaatsen. Bij de Olympische Spelen van 1988 in Calgary won hij een zilveren medaille op de 500 meter. Het weer was somber met af en toe regen.mei-Hoogerbrugge
Voor Rinus Hoogerbrugge en Wil Loenen uit de Dorpsstraat kon de dag niet stuk, 18 april was hun huwelijksdag. Ook voor Huib de Bruijn, de ambtenaar van de burgerlijke stand was het een spannende dag. Het was voor hem zijn eerste huwelijksvoltrekking.
Na het burgerlijk huwelijk was het ds. Iz. Kok die hun kerkelijk huwelijk inzegende.
Rinus is zijn hele leven timmerman geweest. Het grootste gedeelte hiervan bij Aannemersbedrijf Beukers. ‘Ik heb een hoop mooie werken gedaan’, vertelt hij trots. En Rinus is nog steeds actief. Hij mag graag een klusje doen, als het maar geen zware klussen zijn, vanwege zijn rug.
Rinus is vaak bij Siveo te vinden als vrijwilliger. Al jaren leidt hij scheidsrechters op en begeleidt hij hen. En als het even kan een spelletje Jeu de Boule of koersbal bij ‘Welzijn Zegveld’. Zoals in zoveel gezinnen de gewoonte was, is Wil degene die het huishouden draaiende houdt. Daarnaast is er ook tijd voor hobby’s, bijvoorbeeld lezen. Een aantal jaren was zij ook actief bij de bibliotheek in ons dorp en ze heeft vaak op de kleinkinderen gepast. Dat wordt nu minder omdat ze ouder worden en dus is er meer ruimte om een bezoekje aan iemand te brengen. Wil gaat graag mee als Rinus gaat vissen met zijn twee zwagers. Zij zijn  allebei getrouwd met een zus van Wil. De mannen gaan vissen en de zussen aan de waterkant gezellig ‘beppen’.
Het gouden echtpaar werd op hun jubileumdag verrast door de kinderen en kleinkinderen met aanhang. Omdat het feest een dag later gevierd werd en de kinderen vonden dat het ook op die dag gevierd moest worden, trakteerden zij Wil en Rinus op een heerlijke en gezellige maaltijd bij de Chinees. Het feest vond een dag later plaats in Gasterij De Milandhof. ’s Middags met kinderen, kleinkinderen, broers en zussen gezellig met elkaar en aansluitend een buffet. ‘Buitengewoon goed verzorgd’, meldt Rinus. Maar daar staat De Milandhof om bekend.
’s Avonds een gezellige avond met een uitgebreider gezelschap. ‘We hebben bijzonder genoten’. Tot slot van alle festiviteiten zijn Wil en Rinus met kinderen en kleinkinderen een weekend naar Oosterhout geweest. Met heel veel plezier kijken beiden terug op hun gouden bruiloft. ‘We zijn dankbaar dat we dit jubileum konden vieren met kinderen, kleinkinderen en al onze broers en zussen’.
De Berichtgever heeft beide echtparen 'het bloemetje van de maand' overhandigd en zowel het smaragden als het gouden echtpaar nog vele goede en gezonde jaren toegewenst met allen die hen lief en dierbaar zijn.

Een jaar in Bolivia (ingekomen bericht)

Het afgelopen jaar woonden wij - Jochem en Hanna Pak -  tijdelijk in de stad Cochabamba in Bolivia. Een heel verschil, van een klein dorp in de Nederlandse polder naar een miljoenenstad op zo’n 2600 meter hoogte in de Andes.
Schooltuinen en m2-tuinen
In Cochabamba draaide Jochem mee als vrijwilliger voor de stichting NME Mundial, een organisatie die zich bezighoudt met natuur- en milieuonderwijs in Bolivia. Gedurende een heel schooljaar was hij op verschillende basisscholen te vinden om samen met de leerlingen te werken aan hun schooltuin. Zo maakte hij het hele lesprogramma mee: van het aanleggen (omploegen) van de schooltuin tot het oogsten van de groenten, met het maken van een lekkere salade als hoogtepunt. Aangezien Cochabamba een aangenaam klimaat heeft met een gemiddelde temperatuur van 20°C, kunnen alle scholen twee keer per jaar oogsten, mits de kinderen genoeg water geven. Op 2600 meter hoogte schijnt de zon namelijk erg fel en bovendien valt er alleen regen in de drie maanden van het regenseizoen, van december tot en met februari. De andere negen maanden valt er letterlijk geen druppel. Naast de schooltuinen hielp Jochem ook mee met het aanleggen van m2-tuinen bij mensen thuis. Zo kunnen families op een kleine ruimte (120x120 cm) maar liefst 16 verschillende groenten of kruiden verbouwen. Aan de hand van workshops en een speciale handleiding leren de families alles over zaaien, water geven, composteren, ziektebestrijding, insecten die goed zijn voor de tuin en het winnen van zaden, waardoor ze een beetje zelfvoorzienend kunnen worden en gezonder gaan eten.
mei-Hanna-en-Jochem-PakVrouwelijke ondernemers
Voor Hanna’s project konden we af en toe op reis, omdat zij de taak had om vrouwelijke onderneemsters te interviewen in zowel Bolivia als Peru. Deze vrouwen maken deel uit van het netwerk van de Nederlandse stichting Yente, die vrouwelijke ondernemers ondersteunt door hen met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld via handelsmissies, beurzen of werkbezoeken. Zo kunnen ze niet alleen van elkaars kennis en ervaring leren, maar krijgen ze ook toegang tot nieuwe markten voor hun producten of diensten. Hanna interviewde de vrouwen om een beeld te krijgen van hun behoeften, uitdagingen en successen en de manier waarop zij proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het idee van Yente is namelijk dat als je in één vrouw investeert, je tegelijkertijd ook investeert in haar gemeenschap. Zo zijn er verschillende voorbeelden van onderneemsters die kwetsbare groepen in de samenleving van werk voorzien of juist zo milieuvriendelijk mogelijk produceren. In totaal bezochten we zo’n 30 ondernemingen en hadden we de kans om een kijkje te nemen bij fabrieken, werkplaatsen, naaiateliers, winkels  en landbouwbedrijven. Af en toe werden we zelfs bij mensen thuis uitgenodigd om te blijven eten of te logeren! Eén familie stond erop dat we minstens een week bleven, dat we niets betaalden en dat we alle lokale specialiteiten geproefd moesten hebben. Als afscheidsmaaltijd hadden ze cavia bereid, op traditionele wijze. Een unieke manier om een land en cultuur beter te leren kennen.
Andere blik
Van het leven in een ander land hebben we geleerd om weer heel anders naar Nederland te kijken, zowel in positieve als negatieve zin. Bolivia is een land met prachtige natuur, kleurrijke mensen en een bijzondere cultuur, maar er is ook veel armoede. Er zijn legio mensen die op straat leven of in wijken wonen zonder water en elektriciteit. Moeders zijn niet eens in staat om hun kinderen te wassen. Om hier iets aan te doen hielpen wij iedere zaterdag mee met een project waar baby’s en kinderen werden gewassen en nieuwe (tweedehands) kleding kregen. Dit heeft ons geleerd om te relativeren en te realiseren wat wij in Nederland allemaal hebben. Wat we zeker ook hebben geleerd, is om meer geduld te hebben. Over het algemeen nemen Bolivianen het niet zo nauw met de tijd, dus stressen en te laat komen is vrijwel onmogelijk. Dit werkt aan de ene kant ontspannend en zorgt dat mensen echt de tijd voor je nemen, maar soms kon dit ook erg irritant zijn als we weer eens eindeloos moesten wachten. Als Bolivianen zeggen: ‘nog 5 minuten’, dan kun je er rustig vanuit gaan dat het nog minstens een uur gaat duren. Ook zijn we het Nederlandse poldermodel veel meer gaan waarderen, want in Bolivia ging er geen week voorbij zonder stakingen, protestmarsen en/of wegblokkades. In de maand mei van 2012 staakten bijvoorbeeld de dokters, onderwijzers, studenten en de chauffeurs van het openbaar vervoer. En niet efficiënt op één dag, maar allemaal apart! Bij zulke manifestaties ligt het hele openbare leven plat, omdat mensen niet op school, werk of markt kunnen komen. Soms is het zelfs gevaarlijk, als de spanningen te hoog oplopen. Wij hebben daar overigens nooit van dichtbij mee te maken gehad. Sinds afgelopen maart zijn we weer terug in Zegveld, maar we denken uiteraard nog vaak terug aan ons prachtige jaar in Bolivia.

Meer informatie over de projecten die we hebben gedaan kunt u vinden op www.nmemundial.org en www.yente.org. Over onze belevenissen blogden we op www.jochemenhanna.blogspot.com.  

Hanna en Jochem Pak

Recordopbrengst Rommelmarkt

De Rommelmarkt, georganiseerd door het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente, heeft dit jaar een recordbedrag opgebracht van €11.253,17. Door diverse acties van de jeugdvereniging en clubs was al het nodige bedrag binnengehaald. Zo hield de jeugdvereniging op hun J.V.-weekend een veiling. Deze bracht € 1.200,00 op. mei-Rommel
De snoepactie van meisjesclub Esther was goed voor € 320,00 en de flessenactie van jongensclub Obadja voor € 256,00. De ontbijtkoekactie verzorgd door meisjesclub Mirjam bracht € 640,00 op. Tot slot was er de stepactie, waarbij jongens van de jeugdvereniging van Zegveld naar de ambassade van Ecuador in Den Haag stepte en weer terug. De in totaal 100 km die gestept werd, was niet alleen goed voor een sponsorbedrag van € 2.000,00, maar leverde ook respect op bij het thuisfront en stijve spieren bij de deelnemers.
De opbrengst gaat naar Desire Treur uit Harmelen die samen met haar man is uitgezonden naar Ecuador. Zij is een opvanghuis gestart om (tiener)meisjes die uit de prostitutie komen op te vangen.

Pontje ‘De Toegang’ in gebruik genomen

Donderdag 16 mei was het zover. Het zelfbedieningspontje bij de Toegang over de Grecht dat de kernen Zegveld en Kamerik met elkaar verbindt, kon in gebruik worden genomen. Hiermee ging een langgekoesterde wens in vervulling. Na een zorgvuldige voorbereiding, waarbij veel aandacht is besteed aan de vaarveiligheid en bedrijfszekerheid van het pontje, begon eind vorig jaar de realisatie. De aanleg van het pontje sluit aan bij het project ‘Woerden fietst natuurlijk!’ waarin de ambitie van het gemeentebestuur om Woerden een fietsvriendelijke omgeving te laten zijn centraal staat. Omwonenden kregen eerder deze maand de gelegenheid om als eerste de overvaart te maken. Ook kregen zij een uitleg over de veiligheid en werking van het pontje.
Naammei-Pontje
Na ontvangst bij S.V. Siveo ging het gezelschap met de bus naar de Grecht. Na een welkomstwoord door wethouder Bob Duindam waren er korte toespraken door Bart Krol, gedeputeerde van de provincie Utrecht en Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Vervolgens was er een optreden door theatergroep De Realiteit. De act was gebaseerd op het lied De Veerpont (‘Heen en weer’) van Heinz Polzer (Drs. P).  Daarna kon het pontje ‘gedoopt’ worden en werd de naam bekend gemaakt: ‘De Toegang’.
Samenwerking
Het pontje is een initiatief van de gemeente Woerden, alhoewel het fysiek net over de gemeentegrens in de gemeente Nieuwkoop ligt. Het project kon gerealiseerd worden door een brede samenwerking van onder andere de gemeenten Nieuwkoop, Woerden, en Natuurmonumenten.
Doel
Het doel van de samenwerkende partijen is het streven naar een fijnmaziger recreatief netwerk voor wandelaars en fietsers in het Groene Hart. Aan het einde van de Toegang in Zegveld is een nieuw fietspad aangelegd dat leidt naar de oversteek. Zo wordt het mogelijk om via de Kamerikse Houtkade naar Zegveld en Nieuwkoop te fietsen en vice versa.
Het pontje is een welkome aanvulling op het routenetwerk voor fietsers en wandelaars in het Groene Hart en heeft daarmee een recreatieve meerwaarde.
En nu maar hopen dat heel veel fietsers van het pontje ‘De Toegang’ mogen genieten.

Schoolvoetbal 2013 (ingekomen bericht)

Het meisjes-schoolvoetbalteam van de Jorai (9 meisjes uit groep 7 en 8) is tijdens de eerste ronde op 20 maart 2013 en de tweede ronde op 3 april 2013 poulewinnaar geworden. Als gevolg daarvan werd op 24 april 2013 in Gouda de finale gespeeld. Langs de kant van het voetbalveld in Gouda stonden veel supporters, waaronder ouders, opa en oma’s, meesters met vlaggen en toeters. Het was een stralende dag met een heerlijk zonnetje.

In plaats van vier wedstrijden van 25 minuten werden er drie wedstrijden gespeeld, omdat de school uit Stolwijk niet kwam opdagen. De eerste wedstrijd tegen de Polsstok uit Berkenwoude werd met een 2-0 voor de Polsstok afgesloten, met complimenten voor het geweldige keeperswerk van Meike.mei-joraivoetbal-meisjesteam2013
De tweede wedstrijd ging tegen De Regenboogschool uit Bergschenhoek. Ook dit team was een erg goed voetballend team. Het werd  3-1 voor de tegenpartij. Ilse redde de eer van onze school door één doelpunt tegen te scoren. De laatste wedstrijd was tegen de Livingstoneschool 2 uit Gouda. Na een spannende eerste helft zonder doelpunten lukte het Fleur in de tweede helft te scoren. Deze wedstrijd werd dan ook met een overwinning voor de Jorai afgesloten. Maar ondanks deze laatste overwinning was er in onze poule één duidelijke winnaar namelijk de Polsstok uit Berkenwoude.

Bedankt Meike, Julia, Fleur, Lisa, Rebecca, Eline, Rianne, Sabine en Ilse. Het was erg gezellig om jullie coach te zijn.           

Juf Marian van den Bosch.
School met de Bijbel Jorai

Open tennistoernooi voor 50-plussers

mei-tennisverenigingVan maandag 17 juni 2013 t/m vrijdag 21 juni 2013 wordt een 50+ open (dubbel)toernooi gehouden bij Tennisvereniging Miland in Zegveld. De wedstrijden worden gespeeld op de French Court banen voorzien van lichtinstallatie.
Alle deelnemers spelen minimaal twee wedstrijden die voornamelijk in de middaguren worden gespeeld.  Na afloop van de wedstrijden is het mogelijk om voor een bescheiden bedrag deel te nemen aan een warme maaltijd in de kantine.
Wilt u inschrijven? Neemt u dan contact op met  Barbara Fontijn op telefoonnummer 0654302411/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Nel van der Vaart  0348-691638. Ook inschrijven zonder partner is mogelijk. Meldt u dit even bij inschrijving.

Open Erf Atelier De Schuur

In de vorige editie van De Berichtgever is aangekondigd dat het Open Erf van Atelier De Schuur bij het Thomashuis aan de Hoofdweg zal plaatsvinden op 6 juli a.s. Dit evenement wordt vanwege een te drukke agenda van het Atelier verschoven naar een later tijdstip.

‘Soli Deo Gloria’: boek over 150 jaar kerk aan de Hoofdweg

Het klinkt als een spannend jongensboek. De schrijvers van 'Soli Deo Gloria’ hebben de afgelopen maanden een aantal onverwachte ontdekkingen gedaan, waarover ze nog niets willen verklappen. Dat moet iedereen maar gaan lezen in het boek dat op 8 juni verschijnt.
Piet Brak en Gert Ton beschrijven in dit boek de historie van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente aan de Hoofdweg in Zegveld. Het boek is geschreven op initiatief van de kerk ter gelegenheid van het 150 jarige bestaan van het gebouw.
Alhoewel 150 jaar? Een van de verrassende ontdekkingen die Piet en Gert deden,  was dat het kerkgebouw dit jaar geen 150 jaar, maar 151 jaar oud is.
Gert Ton: "Tijdens onze speurtocht in het gemeentearchief van Woerden hebben wij de oude notulen van de Kerkenraad doorgelezen. Wij kwamen er toen achter dat het gebouw al in 1862 in gebruik is genomen en niet in 1863. Piet Brak: "Dit is ook terug te vinden op de gevelstenen die links en rechts naast de deuren van het kerkgebouw zijn ingemetseld. Daar kun je nog net het jaartal 1862 lezen”.
Piet Brak (dorpshistoricus) en Gert Ton (lid van de jubileumcommissie van de Kerkenraad en redacteur van De Berichtgever), hebben het boek samen geschreven. Het bevat allerlei gebeurtenissen, anekdotes, veel foto's en illustraties van de Hervormde kerk in Zegveld.
Piet Brak is van jongs af aan geïnteresseerd in de historie van Zegveld en Gert Ton kent als geboren Zegvelder ook heel veel details over de geschiedenis van het kerkgebouw.mei-Gert-en-Piet
Er zijn in de loop der jaren veel verhalen geschreven over de historie van het gebouw aan  de Hoofdweg. Een van die verhalen is dat de kerk niet zou zijn gebouwd op de plaats waar de oude kerk stond, maar een stukje verderop.
Piet Brak vertelt dat dat niet zo is: "Dat wordt inderdaad geschreven, maar het is niet waar! In vrijwel alle verhalen over de kerk wordt vermeld dat het gebouw meer in de richting van het oude doktershuis stond. Maar als je de kaarten goed bekijkt, dan zie je dat de kerk in 1862 gebouwd is op precies dezelfde plek als waar hij vroeger stond.
De kerk staat nu haaks op de weg en vroeger stond het gebouw een beetje gedraaid. In het boek laten we ook een aantal kaartjes zien waarop de locatie precies is aangegeven. Vroeger had men andere uitgangspunten bij de bouw van een kerk dan tegenwoordig. In het boek vertellen we ook wat destijds de uitgangspunten bij de bouw waren. We hebben ook een aantal afbeeldingen hoe de kerk er uit zag voor 1862".
Helaas is niet alles terug te vinden. Zo heeft er voor de bouw van de kerk in 1862 twee jaar lang een houten noodkerk gestaan. Van dit gebouw zijn geen tekeningen terug te vinden. Het bestek waarin alle maten en detailtekeningen waren opgenomen was wel beschreven. Piet Brak heeft zo een reconstructie kunnen maken van deze houten noodkerk. Het resultaat wordt afgebeeld in het boek.
Het kerkgebouw dat in 1862 werd gebouwd, is niet zoals in sommige boeken vermeld staat, een ‘waterstaatskerk'. Piet Brak: "Een waterstaatskerk is een kerk die gebouwd werd onder toezicht en regie van het departement van waterstaat. Het departement had in die tijd een sterke bemoeienis bij de bouw van alle kerken.
De kerk in Zegveld is ontworpen door dezelfde architect als een kerk in Mijdrecht. Er is ook een grote gelijkenis tussen de twee kerken. Men heeft toen meer gekeken naar een bouwstijl die eigenlijk net achter de rug was, het neoclassicisme. Het was vooral belangrijk dat de kerk sober zou zijn.
Na het neoclassicisme kwam de neogotiek als bouwstijl. Een goed voorbeeld hiervan is de Bonaventura Kerk in Woerden. Dat is een veel uitbundiger bouw”.
De kosten voor het bouwen van de kerk in 1862 bedroegen 23.000 gulden. Hiervan werd 7.000 gulden door de bevolking van Zegveld bijgedragen. Gert Ton: "Dat was een heel bedrag in die tijd. Sommigen dorpsgenoten gaven 10 gulden maar er waren er ook die een paar honderd gulden bijdroegen. Dat was in die tijd heel bijzonder omdat er veepest heerste. Er was grote armoede, veel mensen hadden het slecht. Sommige boeren waren door die veepest geruïneerd".
mei-Gedenksteen-kerkPiet Brak: "Er kwam in die tijd wel al veel subsidie van het Rijk. Een jaar eerder was de pastorie al gebouwd en ook daar had het Rijk subsidie voor gegeven". 
Wat dit boek anders maakt dan eerdere boeken is dat er veel verteld wordt over het interieur van de kerk. Bijvoorbeeld een verhaal over de wandborden, voor in de kerk. Hierop waren de namen van alle dominees geschreven. Op een gegeven moment is er over alle namen heen geschilderd zodat ze niet meer te lezen waren. Piet Brak en Gert Ton hebben weliswaar achterhaald wat daarvoor de reden was, maar wat het precies was vertellen ze niet. Ook die onthulling staat in het boek.
Gert heeft de afgelopen maanden vele uren in het gemeentearchief doorgebracht om alle documenten die er waren door te lezen. Ook zijn alle Kerkbodes er nog, die zijn verschenen vanaf 1940.” Hierin was veel beeldmateriaal terug te vinden. Dat geldt ook voor de oude Berichtgevers.
Gert Ton: "En gelukkig zijn er door dorpsgenoten veel mooie oude foto’s  ingestuurd, waarvan gebruikt mocht worden gemaakt. Een bijzondere vondst is een tekening van het kerkinterieur. Deze tekening is in het bezit van een neef van mij en in 1944 gemaakt. En ook een foto van een koster van heel lang geleden hebben we via via toch nog gevonden.
Zo is er een eregalerij met namen van alle dominees die wij in Zegveld hebben gehad. De lijst begint al in 1595. Er waren al een aantal lijsten bekend maar die liepen geen van allen synchroon. Wij hebben nu een kloppende, complete lijst kunnen maken.  Alleen van de eerste twee dominees ontbreekt een foto. De overigen hebben wij allemaal gevonden”.
In het boek wordt veel aandacht geschonken aan het interieur van het kerkgebouw zoals de kansel en de kansel-Bijbel. En ook het plaatsen van de stoofjes komt aan bod. Een leuk onderdeel is het hoofdstuk over de lezenaar. Die blijkt in 1758 gemaakt te zijn door een nakomeling van een slaaf uit Afrika. De naam van de maker staat er ook op vermeld.  "Dat zijn leuke ontdekkingen", vertelt Gert Ton enthousiast.
Vanaf 8 juni is het 150 pagina's dikke boek voor €19,95 te koop. Bij het boek zit een gratis cd met orgelmuziek, gespeeld door de vaste organist van de kerk,  Warno Ruting.
De Hervormde Gemeente heeft op zaterdag 8 juni een jubileumdag georganiseerd. De festiviteiten beginnen om 14.00 uur met een kramenmarkt, waar onder andere speciale 'Torenkoeken' worden verkocht, gebakken door bakker De Leeuw.
In de Voorhof is 's middags een expositie. Piet Brak en Gert Ton verwachten dat het die dag ook een soort reünie wordt, waar iedereen kan genieten van de oude foto's en met elkaar verhalen kan ophalen.  Om 19.00 uur begint de officiële  herdenkingsbijeenkomst. Daar wordt het eerste exemplaar van het boek overhandigd. Wie het boek in ontvangst mag nemen blijft nog even geheim.

WINNAARS 30 april 2013 KRONINGSDAG

Straattekenen
Groep 1:
Lotte v/d Weerd
Evert Immerzeel

Groep 2:
Sacha v/d Wind
Brain Breedijk

Groep 3:
Mariette Kastelein
Hilde, Thirze en Floris Benjamin

Groep 4:
Marijn v/d Hoef
Isa Dost

Groep 5:
Merel de Voogel
Britt Smeding

Kroningsspeurtocht vanaf groep 6 t/m groep 8
Ester Bergman
Elles Groenendijk
Simone Balvert

Ringsteek fiets parcours

Winnaars Thomashuis
1ste Sanne & Petra
2de Kim & Petra

1ste Bea van Amerongen en Wilco van Leeuwen
2de Arie en Deborah Brak
3de Jantina en Linda Brak

Ringsteek fiets parcours gekostumeerd

1ste Jantina en Linda Brak samen het gouden paar

7e Zegveldse Prutrace (40 deelnemers: verdeeld over 2 groepen)

Groep  1 allemaal DAMES (19)
1ste dame: Rosanne Vergeer
2de dame: Anna de Voogel

Groep 2 allemaal HEREN (21)
1ste heer:  Arie v/d Knaap
2de heer:  Tim Vernet

Prutrace  gekostumeerd
Lotte Mailou en Renske van Straaten

65+ puzzel
Niemand had alles goed (na loting)zijn de prijs winnaars
Cees Timmerman
Dit Vink

mei-Aubade02 mei-Aubade03

mei-Koningsontbijt mei-Koningsontbijt02

mei-Willibrord-Milandschool mei-Willibrord-Miland-school

mei-Prutrace2013 mei-Ringsteken-2013

mei-Buffet01 mei-Buffet02

mei-Buffet03

 

 

 

Dauwtrappen

mei-Dauwtrappen-HemelvaartsdagEen oude traditie met Hemelvaartdag is in ere hersteld. Voor 'dag en dauw' opstaan om vervolgens met een groep mensen te gaan wandelen: 'dauwtrappen' .
Een grote groep parochianen van de Parochie Pax Christi uit Meije/Zegveld, Woerden, Kamerik en Oudewater verzamelden om half 8 's morgens bij de proefboerderij in Zegveld om van daaruit dwars door het weiland richting Lusthof De Haeck te vertrekken.
Uitgerust met kaplaarzen en wandelschoenen en niet op blote voeten door het gras zoals vroeger gebruikelijk was, vertrokken de 'dauwtrappers' voor een wandeling van ruim een uur.
Bij terugkomst stond er een heerlijk ontbijt klaar voor alle 120 wandelaars en een aantal mensen die later aanschoven.
Tien vrijwilligers hadden heerlijke sandwiches, krentenbolletjes, vers sinaasappelsap, koffie en thee voor het gezamenlijke ontbijt gemaakt.
Het brood was gesponsord door Brood en banketbakkerij Tersteeg uit Noorden, de vleeswaren kwamen van Coöp Supermarkt Bremmer, kaas van Kaashandel Leen Kruyt en vers sinaasappelsap van 'de Sinaasappelman', Rob van Hoogdalen.
De deelnemers betaalden voor het ontbijt een klein bedrag. Het gedeelte dat na aftrek van de kosten is overgebleven, gaat naar een nog nader te bepalen goed doel.
De bijeenkomst was volgens Anneke Graman van de pastoraatsgroep Meije/Zegveld een groot succes: "Met elkaar wandelen, genieten van de natuur, praten en daarna een kerkviering. Volgend jaar gaan we waarschijnlijk weer, maar dan vanuit Woerden". 

Dorpsplatform wil opheldering van Woerden

Het dorpsplatform Zegveld heeft een brief gestuurd waarin de Woerdense politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd wordt wat het beleid is ten aanzien van de dorpen in de gemeente Woerden.
Paul Vonk stelt namens het Dorpsplatform in deze brief de vraag aan de verschillende politieke partijen of zij weten hoe zij het beleid ten aanzien van de dorpen in de gemeente Woerden vorm willen geven.
Paul Vonk: "Het is daarbij van belang dat het om concrete (meetbare) beleidsvoornemens gaat, en men dus niet zinsneden opneemt als ’wij zetten ons in voor de leefbaarheid van de kernen’, ‘wij vinden dat de kernen leefbaar moeten blijven’ of ‘wij vinden dat het aantal inwoners in de kernen op peil moet blijven’. Dergelijke frases zijn te abstract om te kunnen beoordelen.
Wij willen de betreffende teksten van de verschillende politieke partijen in één overzicht verzamelen en dit in onze vergaderingen behandelen. Vervolgens zullen wij via de Berichtgever en onze website hierover met de inwoners van Zegveld communiceren”.
Natuurlijk houden wij u via De Berichtgever op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

In memoriam: Pea de Groot

Op 1 mei 2013 is na een kort ziekbed Petronella de Groot-Habold overleden. Pea de Groot woonde aan de Rondweg 13. Zij is 74 jaar geworden.mei-De-Groot
Mevrouw de Groot was in ons dorp, maar ook ver daar buiten een bekende figuur. Met name voor de agrarische wereld heeft zij veel betekend. Vele jaren was zij vertegenwoordigster van de agrarische vrouwen in het hoofdbestuur van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond van de provincie Utrecht. Daarnaast was zij één van de initiatiefneemsters van de actie ‘De Boer op’. In 2010 stopte zij na 25 jaar met deze activiteit.
Vele jaren organiseerde Pea de Groot voor de kaasdagcommissie van de Stichting Agrarisch Centrum Woerden zo’n vijf keer per jaar een kaaskeuringswedstrijd in de regio’s West-Utrecht en Oost-Zuid-Holland, alsook de kaastentoonstelling, die enkele dagen duurde.
Pea de Groot, die zelf ook kaas maakte, werd beroemd om haar grote kazen van 90 kilo. Die gingen de hele wereld over.
Ook op ander gebied was zij actief. Zoals bij de EHBO en het organiseren van de jaarlijkse collecte van het Protestant Interkerkelijk Thuisfront. Binnen de Hervormde Gemeente werd nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Altijd stond zij klaar om mensen te rijden of te helpen bij activiteiten en Goede Doelen Dagen.
Binnen ons dorp zal zij node gemist worden. Voor al haar vrijwilligerswerk werd zij in 1998 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hoe geliefd zij was, werd duidelijk op de condoleanceavond. Velen namen afscheid van haar. Op 7 mei is Pea de Groot na een rouwdienst in de Hervormde Kerk onder grote belangstelling begraven op de algemene kerkelijke begraafplaats.
De Berichtgever wenst haar man Jan, kinderen,  klein- en achterkleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Welzijn Zegveld blij met reacties

Welzijn Zegveld  is erg blij met de vele leuke reacties die de commissie heeft gekregen naar aanleiding van de schitterende middag met de bekende Zegveldse familie Brak.
Iedereen hartelijk dank daarvoor!
Het is al weer een tijdje geleden dat we zijn begonnen met de tweewekelijkse fietstocht. Als u ook een keer mee wilt, bent u van harte welkom.  Iedere tweede en vierde donderdag van de maand maken we een mooie tocht. Vertrek om precies 13.00 uur vanaf de Zegge.
Over een week is het zover, dan gaan we weer genieten van het Zegvelds diner in Gasterij De Milandhof. Het programma voor woensdag 5 juni is klaar en we kunnen verklappen dat er weer een bijzondere verrassing zal zijn.
Als u al eerder bij het diner bent geweest, weet u dat dit altijd een groot succes is.
U heeft nog een laatste kans om u op te geven. Aanmelden is mogelijk tot en met zaterdag 1 juni. Ook oud-Zegvelders zijn welkom en 'vol is vol'. De commissie rekent weer op een volle zaal, heerlijk eten en een gezellige sfeer.
Namens de commissie
Herman Groen.

Goede opbrengst collecte Hartstichting

De collecte voor de Nederlandse Hartstichting in de nationale Hartweek heeft
het mooie bedrag van Euro 1.365,21 opgebracht.
Mede dankzij deze opbrengst kan de Hartstichting werken aan haar doelstellingen:
•    strijden tegen hart- en vaatziekten;
•    investeren in onderzoek naar hart- en vaatziekten in Nederland;
•    voorlichting geven over een gezonde leefstijl en verbeteren op het gebied van preventie en zorg.
De Hartstichting is het enige fonds op het gebied van de bestrijding van hart- en vaatziekten met het CBF-keurmerk. Dat betekent dat de giften goed worden besteed en dat de Hartstichting een betrouwbare organisatie is.
De 18 collectanten en gevers worden heel hartelijk bedankt!!

Pin It