Dorpsplatform

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u een bijdrage geschreven vanuit het Dorpsplatform Zegveld over het voornemen van het dorpsplatform om een zorgcoöperatie op te richten. Hiervoor wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld onder de naam
Zegveld Zorgt
Waarom een Zegveldse zorgcoöperatie?
‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een samenleving van “iedereen doet mee”. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd  verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’ Deze woorden sprak koning Willem Alexander tijdens de troonrede in september 2013. De verzorgingsstaat loopt tegen haar eigen grenzen aan. De kosten van de zorg zijn enorm gestegen en de overheid kan het niet meer betalen. En mede door de bureaucratie wordt er onvoldoende maatwerk geboden. De afgelopen tijd werd pijnlijk duidelijk dat de overheid de hand op de knip moet houden. Veel taken op het gebied van zorg worden overgeheveld naar gemeenten en van inwoners wordt verwacht dat zij meer dan voorheen zorgtaken oppakken. Veel ouderen en zorgbehoevende inwoners maken zich ongerust of op termijn wel voldoende zorg kan worden geboden.


Voor het dorpsplatform Zegveld  was dit aanleiding om “Zorg” op de agenda te zetten. De meeste Zegvelders weten nog wel dat wij vroeger het Groene Kruis in Zegveld hadden, een door inwoners gestuurde organisatie die de zorg in het dorp coördineerde, met ook een wijkzuster. Met dit in het achterhoofd zijn we verder gaan denken en hebben in maart 2014 een bezoek gebracht aan Austerlitz. Daar hebben wij kunnen horen hoe de  coöperatie Austerlitz Zorgt werkt. Een dergelijke zorgcoöperatie is overigens op meer plaatsen operationeel. Het Dagelijks Bestuur  en de Werkgroep Zorg van het Dorpsplatform zijn zeer enthousiast geraakt door de aanpak van Austerlitz Zorgt en willen het initiatief nemen om dit ook in Zegveld handen en voeten te geven. Het gaat hierbij om een breed pakket zorg dat varieert van een indicatie op grond van de WMO tot hulp bij kleine klussen. Helpen waar hulp nodig is! Uitgangspunt is hulp door en voor Zegvelders, vrijwilligers aangevuld met professionele hulp.

Het doel van Zegveld Zorgt:
Inwoners van het dorp helpen waar hulp nodig is om mensen in staat te stellen zo lang als  mogelijk is, zo zelfstandig mogelijk, in het dorp te blijven wonen.
Zorg dus door en voor het dorp!

Hoe gaan wij dit doen?
We richten een coöperatie Zegveld Zorgt op. Samen  met vrijwilligers en professionals  - in samenspraak met de huisarts - bieden we hulp, zorg en ondersteuning. Dit wordt gecoördineerd door de zorgcoöperatie. Een belangrijke functie zien wij voor een dorpsconsulent, die een plek middenin het dorp inneemt. Hierbij sluiten we aan bij de gemeentelijke aanpak van het Sociaal Domein, waarbij wij eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners collectief willen aanpakken.

Samenstelling zorgcöperatie:
De zorgcoöperatie bestaat uit een bestuur en leden en is een zelfstandige rechtspersoon met statuten. Het bestuur wordt gekozen door de leden. Leden kunnen alle Zegvelders zijn vanaf 18 jaar.  Zij betalen een  jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap.

Voorbeelden van te leveren hulp, zorg en ondersteuning:
De zorgcoöperatie is in staat verschillende vormen van ondersteuning te bieden. Als eerste komt het vrijwillig vervoer, boodschappen doen, computervaardigheden en oppas in beeld. Hiervoor wordt samengewerkt met Welzijn Woerden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om  huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulpmiddelen (WMO) te gaan leveren. Op termijn kan ook de hulp en coördinatie worden uitgebreid met  bij voorbeeld dagbesteding voor ouderen etc.

Zegveldzorgteam:
De praktische uitvoering komt in handen van het Zegveldzorgteam. Dit team bestaat uit een dorpsconsulent, een zorgcoördinator en de huisarts.  Hieronder worden hun taken uitgewerkt.

Dorpsconsulent:
Er komt een Zegvelds gezicht  in de persoon van de dorpsconsulent. Dit is de spin in het web. Hij/zij is aanspreekpunt voor alle inwoners en leden van de coöperatie, houdt indien nodig spreekuur in de Milandhof en coördineert de zorg in samenwerking met een aantal vrijwilligercoördinatoren. Hij/Zij verzorgt ook de indicatie. Met de consulent kan ook via de mail of telefonisch een afspraak bij de zorgvrager thuis worden gemaakt.
Leden van Zegveld Zorgt kunnen met alle vragen op het gebied van zorg en welzijn bij hem/haar terecht. Bijvoorbeeld vragen die verband houden met gezondheid, hulp in en rond het huis, persoonlijke verzorging, welzijnsdiensten en zoekvragen.

Zorgcoördinator:
Bij  zorgvragen, waarbij professionals moeten worden ingeschakeld (zwaardere zorg, thuiszorg) wordt door de dorpsconsulent contact opgenomen met de zorgcoördinator. Leden van Zegveld Zorgt kunnen de zorgcoördinator ook rechtstreeks benaderen wanneer zij verzorging en/of verpleging nodig hebben. De zorgcoördinator stuurt de thuiszorg / verpleging aan.

Vrijwilligercoördinatoren:
Er wordt aansluiting gezocht bij de verschillende vrijwilligers- en kerkelijke organisaties en verbanden. De vrijwilligerscoördinatoren, die deze inzet begeleiden, sluiten aan bij de coöperatie en werken nauw samen met de dorpsconsulent.

WoerdenWijzer.nl:
Met WoerdenWijzer.nl (voor alle inwoners van Woerden het centrale loket voor alle zorgvragen) worden voor inwoners van Zegveld en/of leden van Zegveld Zorgt afspraken gemaakt over hoe de doorverwijzing  naar de inzet van de coöperatie kan plaatsvinden.

Tenslotte:
Het dorpsplatform neemt het initiatief om de coöperatie op te zetten. Zeer snel is het de bedoeling dat de coöperatie los van het dorpsplatform gaat functioneren met een eigen bestuur. Prioriteit is  inwoners te zoeken uit alle geledingen van het dorp die met de nodige kennis van zaken bereid zijn  hun schouders onder dit werk te willen zetten.
Begin volgend jaar zullen wij een informatieavond in de Milandhof organiseren waarin wij u meer kunnen vertellen over onze plannen. Wij hopen natuurlijk dat u in grote getale komt, het gaat ten slotte om uw en onze zorg.

Tips van de brandweer

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze dan. Wij geven u graag informatie en advies.
Wat zijn de risico’s voor de brandveiligheid tijdens de feestdagen?
De kerst is een tijd van gezelligheid. In deze donkere dagen ziet het er natuurlijk heel sfeervol uit als er wat kaarsjes branden in huis.
Echter zaken als kerstversieringen, fonduestellen en kerstbomen verhogen bij verkeerd gebruik het brandgevaar.
Voorkomen
•    Zet een kaars in een stevige, stabiele en onbrandbare houder;
•    Zet een kaars op een plaats waar niet steeds mensen langs lopen en buiten het bereik van kinderen;
•    Let op ontvlambare materialen in de buurt van kaarsen, zoals gordijnen, kerstversieringen en papier (kerstkleedje op tafel);
•    Let op warmtebronnen (bijvoorbeeld warme lampen) in de buurt van ontvlambare materialen;
•    Doe geen brandende kaarsen in de kerstboom;
•    Gebruik zo mogelijk materialen die geïmpregneerd of brandveilig zijn;
•    Doof kaarsen als u de kamer voor langere tijd verlaat;
•    Let bij gourmet en fondue op met spiritus, vul nooit een brandende/warme brander bij met brandstof;
•    Ook uw kerstboom kan vlam vatten;
•    Een kerstboom met kluit droogt minder snel uit en is daarom veiliger;
•    Controleer voor u gaat slapen of alles in orde is;
•    Rol een kabelhaspel volledig uit;
•    Let op dat versieringen of (makkelijk omvallende) kerstbomen uw vluchtweg niet belemmeren.
Als er toch brand ontstaat
Breng bij brand direct uw huisgenoten en uzelf in veiligheid. Heeft u al een vluchtplan?
Blijf tijdens het vluchten laag bij de grond. Sluit als het kan ramen en deuren. Bel als u in veiligheid bent 112.
Meer informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld ‘Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen!’. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden levens.

Kerst- en Oud en Nieuw vieringen

Zegveld  
Eerste kerstdag donderdag 25 december:    9.15 uur voorganger Prof. dr. J. Hoek, Veenendaal
18.30 uur voorganger ds. M. Messemaker, Woudenberg
Tweede kerstdag vrijdag 26 december    9.30 uur kerstviering Zondagsschool
Oudejaarsavond woensdag 31 december    19.30 uur voorganger ds. B. Oosterom, Oudewater
Nieuwjaarsmorgen donderdag 1 januari    9.30 uur voorganger ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Na de dienst nieuwjaarwensen in De Voorhof

Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Woensdag 24 december om 23.15 uur: Kerstnachtviering 
voorganger Diaken Leon Everts
Donderdag  25 december om 9.30 uur: Gezinsviering
voorganger Tiny Thomassen
Vrijdag 26 december                             Geen viering
Woensdag 31 december om 19.00 uur: Oudejaarsavondviering
voorganger Tiny Thomassen
Donderdag 1 januari om 11.00 uur:      Nieuwjaarsdag, Woord en Communieviering
Voorgangers: WoCoVi
Woerden
Kerstnachtdiensten op woensdag 24 december in Woerden
Maranathakerk:    aanvang 19.00 uur     voorganger ds. G. Schouten, thema: Vrede, vrede overal.
(kinderdienst)        m.m.v. kinderkoor Emanuël uit Linschoten
Kruiskerk:                  aanvang 21.30 uur     voorganger dhr. Michel Koekkoek, Thema: overHOOP
(jongerendienst)         m.m.v. de band Relion uit Nieuwkoop
Lutherse Kerk:    aanvang 22.00 uur    voorganger ds. B. Becking m.m.v. de cantorij
Petruskerk:        aanvang 21.30 uur    voorganger ds. M. Paas, thema: Een mens van betekenis
m.m.v. koor El Shaddai uit Lopik
Woerdense Verlaat
Gereformeerde kerk
Woensdag 24 december om 21.00 uur: Kerstnachtdienst. Thema ‘Let there be Light’.
Spreker: dhr. M. van der Linden m.m.v. gospelkoor
‘Sound of Celebration’ 
Eerste kerstdag donderdag 25 december:    9.30 uur voorganger ds. R. Mager, Zevenhoven
Oudejaarsavond woensdag 31 december    19.30 uur voorganger ds.W.J.A. Stolk, Aalsmeer
Nieuwjaarsmorgen donderdag 1 januari    9.30 uur voorganger ds. R. Mager, Zevenhoven

Patroon kerstkrans breien met Zpagetti

Dit jaar een eigengemaakte Kerstkrans op tafel? Breien is ‘hot’. Na de kerstballen nu ook een gebreide kerstkrans.
•    Ongeveer 350 g Zpagetti
•    2 breinaalden nummer 12
•    1 haaknaald nummer 12
•    Piepschuim krans
Patroon:dec-kerstkrans-gebreid
Zet 12 steken op en brei 3 toeren volgens het volgende schema:
3 steken recht, 6 steken averecht, 3 steken recht.
Maak in de 4e toer een kabel door steek 4,5 en 6 op de haaknaald voor je werk te zetten, steek 7,8 en 9 te breien, en vervolgens steek 4, 5 en 6 van je hulpnaald te breien.
Brei verder volgens het patroon, en maak in elke 8e naald een kabel.
Kant het werk af zodra de gewenste lengte is bereikt, na ongeveer 40 toeren, en haak de lap met halve vasten om de krans heen.
In het midden kun je een kaars, een versierde dennenappel of een grote kerstbal plaatsen!

Voor u gelezen:

Nieuwe veestapel

ZEGVELD - De proefboerderij in Zegveld is bezig met het opbouwen van een nieuwe veestapel. Het kenniscentrum werd dit jaar gekocht door een coöperatie van regionale agrariërs die het voor het Veenweidegebied willen behouden. Ze worden daarbij gesteund door bedrijven en instanties in de agrarische sector.
De Universiteit van Wageningen wilde van de boerderij af omdat al het onderzoek naar Leeuwarden is verhuisd. Dat gebeurde om kosten te besparen.
Volgens de nieuwe eigenaren is het belangrijk dat in de eigen regio onderzoek kan worden gedaan, zodat ze er bij betrokken kunnen worden. Zo wordt er gekeken bij welke grassoort de melkopbrengst het hoogst is en getest hoe het waterpeil in de veengrond voor boeren zo goed mogelijk kan worden geregeld.
Deze week werd het eerste kalfje op de boerderij geboren. In april wordt gestart met melken en kan het onderzoek naar de melkopbrengsten.

Klimaatstraatfeest
Het HIER Klimaatstraatfeest is de grootste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Duizenden straten in het hele land gaan aan de slag met energiebesparing in de strijd om de titel ‘beste klimaatstraat van Nederland’ en een feestbudget van € 10.000,-.
Samen energie besparen is leuker en effectiever.  Zeker als het ook nog eens geld oplevert. Zet u daarom samen met uw buren in voor een duurzame wereld en doe met uw straat mee aan het Klimaatstraatfeest! Inschrijven kan via www.klimaatstraatfeest.nl.
Het HIER Klimaatstraatfeest loopt tijdens het stookseizoen, want in die periode kan de meeste energie worden bespaard. De straat die tot en met 30 maart 2015 de meeste energie bespaart en de beste acties uitvoert om de buurt te betrekken bij energiebesparing wint een feestbudget van maar liefst €10.000,-.
Ook met de sportclub of familie
Om deelnemers in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld een goede start te geven heeft gemeente Woerden zich aangesloten als Gouden ster partner. Hierdoor ontvangen alle deelnemende straten 1000 extra klimaatpunten. Hoe meer buren er in een straat deelnemen, hoe meer punten er kunnen worden verdiend en hoe groter de kans op prijzen. U kunt ook meedoen met bijvoorbeeld uw sportclub, vereniging, vriendengroep of familie. Maak hiervoor een ‘virtuele straat’ aan op de website www.klimaatstraatfeest.nl.

Prachtige Zegveldse Koppen

De Raadzaal van de Milandhof was op 19 november goed gevuld en iedereen was benieuwd: welke Zegveldse Koppen zouden we te zien krijgen. Dus ook wel een beetje spannend, ben ik er bij? Herman Lekkerkerker had het idee opgevat om het afgelopen jaar tijdens diverse Zegveldse activiteiten Zegvelders te fotograferen. Maar ook wel bij mensen thuis. Het werd uiteindelijk een bont geheel van prachtige gladde, gerimpelde, verweerde, jonge, oude en vrolijke koppen. Jos Didden had voordat we de hele foto te zien kregen, het gezicht op diverse plaatsen afgedekt en dus was het raden geblazen. Hierdoor waren de lachsalvo’s niet van de lucht. Het werd hierdoor een prachtige en gezellige middag van Stichting Welzijn. Na vorig jaar de voordeuren, dit jaar de Zegveldse koppen, is menigeen nu al nieuwsgierig was ons volgend jaar voorgeschoteld wordt.

dec-jan-hendrik-van-pruissen-2 dec-jan-hendrik-van-pruissen

CSZ VERENIGINGENSPEL 2015 (ingezonden bericht)

De CSZ organiseert ook in 2015 weer het VERENIGINGENSPEL, dit keer alweer voor de 35e maal en wel op zaterdag, 31 januari 2015. Aanvang 19.50 uur in De Milandhof. Vanzelfsprekend is er weer een aantal leuke prijzen te winnen, waarmee u de verenigingskas kunt spekken.
Het spel wordt gespeeld door een afvaardiging van uw club of vereniging.
Minimaal moeten 4 en maximaal mogen 6 personen per team deelnemen.
Aanmeldingen voor deelname kunnen telefonisch of per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan ons worden doorgegeven.
Uw aanmelding dient voor 14 januari 2015 door ons te zijn ontvangen.
Jolanda van Tol, Middenweg 11 te Zegveld.  Telefoon  0348-691650;
Ciska Klooster, Nieuwstraat 16 te Zegveld.   Telefoon  06-22389259.
De kosten voor inschrijving bedragen € 30,-- per team.
Belangrijk:  Uw inschrijving wordt pas als definitief beschouwd wanneer wij uw overschrijving hebben ontvangen op rekeningnummer 34.19.02.438.
Contante betaling ter plaatse is niet mogelijk. Voorkom dus teleurstelling en zie er op toe dat uw inschrijfgeld tijdig wordt overgemaakt.

De ZORG rond de kerstdagen

Dit jaar willen we een keer extra aandacht besteden aan mensen die rond de Kerstdagen en Oud en Nieuw in de zorg werken. We horen de verhalen van Jannette Kastelein (wijkziekenverzorgster), Corrie Vink (kraamverzorgster) en Marjorie Maat (spoedeisende hulp).
dec-jannette-kasteleinJannette Kastelein zit al weer heel wat jaren in de zorg. Voor haar trouwen werkte ze al in een verpleegtehuis in Alblasserdam. Na haar trouwen heeft ze even een time-out genomen. Maar toen haar jongste kind 5 jaar was, begon het weer te kriebelen. Thans werkt ze al weer 14 jaar als wijkziekenverzorgster in het Hofplein en de wijk Staatsliedenkwartier in Woerden. Haar werk valt onder zorginstelling Careyn.
Het woord wijkziekenverzorgster zegt het al. Ze gaat veel de wijk in. ‘Ik vind dit heel leuk en afwisselend werk. En je komt bij jong en oud’. Tegenwoordig moeten de mensen zo lang mogelijk thuis blijven en soms is dat goed. Maar als er teveel zorg verleend moet worden is dit niet altijd een voordeel. Jannette vertelt: ‘Kerst en Oud en Nieuw zijn ook zorgdagen. Van tevoren wordt geïnventariseerd bij de cliënten of zij thuis zijn met de Kerst. Vaak gaan ze naar familie, of hebben een kerstdiner van de kerk. Dan wil je deze mensen wel netjes en feestelijk aangekleed hebben. Maar voordat we ’s morgens op pad gaan, komen we met kerst eerst als collega’s bij elkaar en eten een ‘kerstdiner’, daarna ben je de eerste vier uur druk met de cliënten. We werken in een team van 7 collega’s op zo’n 70 cliënten. Dus je helpt zo’n 10 cliënten. Het is altijd spannend hoe je de cliënt aantreft. Je probeert ze zo rustig mogelijk te helpen. Zeker met de Kerst moeten ze niets kunnen merken van de drukte’.
Jannette is de Eerste Kerstdag thuis. Dan komen alle kinderen en haar kleinkind. De Tweede Kerstdag moet ze werken.
Als iemand zich aanmeldt voor zorg, dan wordt bij een intake gesprek altijd gevraagd wat de buren of mantelzorgers kunnen betekenen. Hoe is de gezinssituatie. ‘Vaak zijn mensen zo alleen of ze hebben ruzie met de kinderen. En wij kunnen ook niet alles doen, dus er moet wel iemand zijn die zaken voor de cliënt regelt’.
Als zoon Peter binnenkomt, vertelt hij dat zijn moeder haar werk met heel veel plezier doet. ‘En als ze weg gaat, ligt er altijd wel een briefje van wat er gebeuren moet’.
Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen bij de zorg doordat de gemeente diverse taken gaat overnemen. ‘Dit zorgt voor veel onrust bij de cliënten. Je zult maar oud zijn en al deze berichten horen’.
‘We dragen tegenwoordig geen dienstkleding meer om de afstand naar de cliënt kleiner te maken. Maar daardoor ben je niet meer zo herkenbaar. De ouderen vinden dit wel jammer’.
Tot slot zegt Jannette: ‘Je geeft veel energie, maar je krijgt ook zoveel energie terug’.
Corrie Vink zit inmiddels al weer 25 jaar in een heel andere tak van zorg, nl. de kraamzorg. Corrie start haar verhaal met een item waar we niet zo bij stil staan, nl. dat de kraamzorg heel onvoorspelbaar is. ‘Als je op wacht zit, dan zit je ook echt te wachten en is het heel onzeker of je moet werken. De komst van een baby laat zich niet commanderen. Je moet altijd in de buurt blijven met je koffertje bij de hand, zodat je direct op weg kan gaan als de komst van een baby zich aandient. Ook mijn gezin is er indirect heel dicht bij betrokken’. dec-corrie-vink
De kerstdagen gaat Corrie werken, maar het onzekere is dat je niet weet wanneer je moet werken. ‘Dat betekent ook dat je geen afspraken kunt maken en je ook niet weet of je ’s avond met je gezin kan eten’.
Thans werkt Corrie twee keer drie dagen in de maand. Dit zijn doorgaans de weekenden. Dat wil zeggen op zaterdag, zondag en maandag.  ‘Hierdoor heb ik wel altijd de eerste zware dagen. Daarnaast mag ik één voorkeurgezin in het jaar hebben. Dit is dan bijvoorbeeld bij familie of vrienden’. Corrie werkt bij Kraamzorg de Waarden. Door fusie op fusie beslaat de Waarden inmiddels een groot gebied dat o.a. Noord Holland, Zuid Holland, Midden Nederland, Flevoland en Zeeland omvat. Daarom is het gebied weer in regio’s opgedeeld. Corrie werkt in de regio Utrecht, maar het kan zijn dat ze over de regiogrens wordt ingezet.
‘De zorg voor moeder en kind is het belangrijkste. Dat is mijn primaire taak. Ik ga met de Kerst niet een uitgebreide kerstmaaltijd koken. Een pannetje soep is geen probleem. Maar meestal komt de familie wel met van alles. De kinderen die met de kerstdagen geboren zijn, die vergeet je niet meer. En later weet je nog wel: die is met de Kerst jarig’.
Corrie vertelt: ‘ Gelukkig heb je tegenwoordig een Tom Tom in de auto, maar het viel en valt lang niet altijd mee om je werkadres te vinden, zoals bijvoorbeeld in Lombok, Utrecht. Je komt is allerlei gezinnen terecht. Zo ook gezinnen uit andere culturen, waar je je schoenen binnen moet uitdoen. We krijgen daar cursussen in. Zo doen ze bij een Hindoestaanse vrouw blauwsel in het badwater. Dit houdt verband met een bepaalde reiniging. Ook ligt er bij deze vrouw een schaar in bed om het boze oog te weren. Gewoontes die bij ons totaal onbekend zijn. Maar je probeert mee te denken in hun cultuur en gewoontes. Dat is ook de veelzijdigheid van je werk’.
De kraamzorg is een heel mooi maar ook heel vermoeiend beroep. ’Je bent steeds op een andere werkplek. Daardoor ben je constant bezig met observeren, waar vind ik alles. Hoe is het gezin, afstandelijk of heel gastvrij. En soms heb je ook het gevoel dat er dingen zijn die niet kloppen’.
Het thuis bevallen wordt wel minder omdat men steeds meer kiest om te bevallen in een geboortecentrum. Maar als het aan Corrie ligt blijft ze nog heel lang de bevallingen thuis begeleiden en moeder en kind verzorgen. Wat haar betreft is er geen mooier beroep.
Tot slot het verhaal van Marjorie Maat. Zij werkt sinds 2005 bij de Spoedeisende Hulp. Een heel andere tak binnen de zorg. Marjorie volgde de opleiding HBO verpleegkundige bij de Hogeschool Leeuwarden. Om haar droom te verwezenlijken ging ze een jaar werken bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Van het verdiende geld ging ze met haar vriend (thans man) Hugo een jaar een wereldreis maken door Australië en Nieuw-Zeeland. Weer thuis ging ze werken bij de afdeling chirurgie in het Oude rijn Ziekenhuis in Utrecht om vervolgens als gedetacheerde in nog eens 11 ziekenhuizen te werken. Haar opleiding voor de Spoedeisende Hulp volgde ze bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daar werd ze opgeleid voor allround verpleegkundige.
Marjorie werkt 2 dagen per week bij de Spoedeisende Hulp in Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en draait daar alle diensten mee. ‘Ik krijg 6 weken van tevoren het rooster. Dat is makkelijk zodat mijn moeder ‘vrij’ kan houden om op mijn kinderen van 9, 6 en 4 jaar te passen. dec-marjorie-maat
Werken bij de Spoedeisende Hulp betekent dat je altijd paraat moet zijn. ‘Je kunt niet even een dutje doen, want als er een ambulance voor je neus staat, moet je direct handelen. De ambulances mogen geen grote trauma’s brengen, die moeten naar een groter ziekenhuis waar een traumachirurg aanwezig is. Woerden heeft dat niet omdat Woerden -zoals dat heet- een level 3 ziekenhuis is.
Als een patiënt binnen komt, wordt deze behandeld via een ABCDE-methodiek om dingen uit te sluiten. De ABCDE-methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend met het principe ‘treat first what kills first’. Met andere woorden: eerst de primaire (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire c.q. tertiaire (niet-direct c.q. niet-levensbedreigende) letsels en stoornissen. Deze handelwijze heeft belangrijke voordelen daar er - naast een duidelijke houvast - door het volgen van deze methodiek (bijna) alle letsels en stoornissen kunnen worden onderkend en behandeld. ‘Naar aanleiding van de ABC-bevindingen gaan we verder kijken, zoals bloed prikken, een foto of echo maken om te bepalen welke diagnostiek nodig is’.
Marjorie moet Tweede Kerstdag werken van 15.15 - 23.30 uur. ‘Als collega’s nemen we wat lekkers mee en we kleden ons gezellig (op z’n kerstbest) aan met bijv. een rood shirt en glitter oorbellen. Het is met Kerst ook heel bijzonder werken, want veel patiënten hebben kerstkleding aan. Je probeert zo met elkaar er een mooie dag van te maken. Vorig jaar kwamen er een paar mensen die zich verslikt hadden in het eten. Gelukkig konden we ze snel helpen, zodat ze weer naar het kerstdiner konden’.
Op de Spoedeisende Hulp komt alles binnen. Van jong tot oud en van licht letsel tot reanimatie. ‘Je hebt geen tijd om gestresst te doen, want je moet gelijk handelen. In principe vangen we met z’n tweeën de patiënt op. Maar bij reanimatie moet een heel team opgeroepen worden, zoals een cardioloog en anesthesist. Het is heel dankbaar werken bij de Spoedeisende Hulp. Zeker ook bij een reanimatie en je hebt een mensenleven kunnen redden. Alle reanimaties worden geëvalueerd met het hele team’. Marjorie vertelt dat ze een reanimatie van een volwassene makkelijker kan loslaten als de reanimatie van een kind. ‘Dat raakt mij meer’.
Het valt niet altijd mee bij de Spoedeisende Hulp. Zeker als er mensen binnen komen de lastig en agressief zijn vanwege bijvoorbeeld drugsgebruik. ‘Dit betekent dat we soms de beveiliging te hulp moeten roepen. Agressie komt wel steeds meer voor. Er zijn mensen die gelijk geholpen willen worden. Zij vinden dat hun klacht het ergste is, ook al is het een splinter in hun vinger’.
Marjorie vertelt dat ondanks alle verhalen de Spoedeisende Hulp gewoon de hele nacht open is. De HAP is ’s nachts wel dicht.
Tot slot wil Marjorie waarschuwen voor het vuurwerk voor het einde van het jaar en tijdens de jaarwisseling. Ieder jaar ziet ze weer de gevolgen ervan. Hoe mensen binnen gebracht worden met oogletsel en brandwonden vanwege het vuurwerk. Zij raad dan ook iedereen aan een speciale afgesloten bril te dragen. DOEN!!!
Tot slot wenst de Berichtgever deze drie kanjers (want zo mogen we Jannette, Corrie en Marjorie wel noemen) en alle anderen die de feestdagen en de jaarwisseling in de zorg moeten werken: heel veel sterkte. Dat jullie hele mooie en rustige dagen mogen hebben.

WeidZ: Wonen naar wens

Zo’n 75 man/vrouw waren 18 november naar de Polderzaal in de Milandhof gekomen om de 1e Workshop bij te wonen over het nieuwe plan WeidZ dat in 2016 gebouwd zal worden door Aannemer Bolton Bouw. In de folder die door het dorp gegaan was staat: ‘Door middel van workshops ontwerpen we gezamenlijk je nieuwe droomwoning in een nieuwe droombuurt in Zegveld, aan de Milandweg en dicht bij het dorp’.
Peter Kranenborg vertelde namens Bolton dat men nog nooit zo vroeg met een project gestart is waarbij geïnteresseerden worden betrokken. ‘We staan aan de wieg van het project WeidZ’, waarbij de Z staat voor Zegveld. ‘Samen gaan we het project vormgeven’.
Wijnand Bouw van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten vertelde vervolgens dat het project uit drie deelgebieden bestaat. Het eerste deelgebied heet ’t Voorerf, het tweede de Tennisvelden en het derde deelgebied de Weidze rand. Totaal gaat het om zo’n 35 tot 40 woningen.
Bolton hanteert in dit project het Bolton a la carte principe, dat wil zeggen de kans om je woning naar wens te maken. En hiermee ook de kans je eigen nieuwe buurt te maken.
Op de vraag: ‘Wat levert het mij op’, zijn de volgende antwoorden:
* alle voordelen i.v.m. keuze vrijheid
* zonder bijbehorende risico’s
* transparante stappen: ontwerp – prijs
* het is vrijblijvend
* persoonlijke begeleiding is continu beschikbaar
* snel bouwen.

dec-weidz-18-november-2014-1 dec-weidz-18-november-2014-2
In het project is rekening gehouden met voldoende parkeerruimte. Daarnaast zal men geen overlast hebben van het kaaspakhuis van Vandersterre. Dit pakhuis gaat mogelijk op termijn weg.
De geïnteresseerden konden daarna aan de slag om hun wensen kenbaar te maken. Ze konden op diverse tekeningen een groene of rode sticker plakken, waar groen positief was en rood negatief. Verder konden ze hun toekomstige woning plakken in één van de drie deelgebieden.
Aan het eind van deze workshop kon al een aardige indicatie worden gegeven over de wensen. Zo werd gekeken naar de ‘bezonning’ (hoe staat de zon) t.o.v. de woningen en hoe is het uitzicht. Ook speelt gezelligheid een belangrijke rol, hoe woon je ten opzichte van elkaar, hoe kun je een buurtje vormen.
Met alle ideeën kan Bolton nu aan de slag en het plan verder gaan uitwerken. In maart/april van 2015 is de volgende workshop, waarbij geïnteresseerden hun huis verder vorm kunnen gaan geven.

Jeugdinstuif volleybalvereniging Animo ‘72

In de kerstvakantie is er weer de jaarlijkse jeugdinstuif van volleybalvereniging Animo ’72.
Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 uit Zegveld, de Meije en Woerdense Verlaat zijn welkom op maandag 29 december van 14.00 tot 16.00 uur in de Milandhof om samen een sportieve en gezellige middag te beleven.
Dus kom gezellig naar de Milandhof en neem je vrienden en vriendinnen mee!

Terug in de tijd naar ………Hoofdweg 15

Vervolg. Deel 1 kunt u lezen in de vorige Berichtgever
Ook woonde van 1 juli 1955 tot zijn overlijden op 28 mei 1957 Pieter Both in bij de familie Hoogeveen. Pieter Both was een echt dorpsfiguur. Het was een klein kamertje wat hij huurde. Bekend van hem is dat hij onder tafel sliep met z’n benen richting het fornuis, zodat deze in de winter warm bleven. Hij kookte nooit op het fornuis, want waar hij werkte daar at hij ook. Hij deed bij veel mensen in het dorp allerlei klusjes. ’s Zondags melkte Pieter bij de familie Scheider in de Lagebroek (Rondweg) de koeien. Hij ging daar lopend naar toe. Omdat hij een breuk had moest hij onderweg een paar keer stoppen en gaan liggen zodat de breuk dan weer naar binnen zakte. Op vrijdag at hij altijd bij de familie Van Wijk aan de Hoofdweg. Als tegenprestatie plukte hij voor deze familie de groente in de tuin. Na het overlijden van Pieter Both heeft de heer Van Wijk namens alle buren een bloemstuk op zijn graf gelegd. Dit was voor het eerst dat er op de begraafplaats in ons dorp een bloemstuk was neergelegd.
Tot slot heeft dochter Corrie van de familie Hoogeveen na haar huwelijk op 8 november 1956 bij haar ouders ingewoond. Cornelia Adriana Hoogeveen (geboren 12 april 1935 te Zegveld, overleden 6 januari 2012 te Nieuwkoop) was op 8 november 1956 getrouwd met Gerrit Willem den Hartog. Op 8 april 1958 verhuizen zij naar Ter Aar.

In 1963 wordt eerst de oude woning gesloopt en een nieuwe woning gebouwd achter de oude woning. Het oude huis was een heel hokkerig huis en niet onderheid. De muren en vloeren liepen scheef en aan de slootkant was het huis weggezakt. Omdat het nieuwe huis achter het oude huis is gebouwd, kon de familie Hoogeveen in het oude huis blijven wonen tot het nieuwe huis klaar was. Doordat de winter van 1963 bijzonder koud was met ijs in alle sloten kon het sloophout en puin van de oude woning op een kar gemakkelijk over de sloot naar de weg gebracht worden. Vervolgens wordt in 1965 de schuur naast de woning vervangen door een nieuwe loods.
Jan Hoogeveen was een opgeruimde man en hield er van streken uit te halen. Bekend is de volgende anekdote. Jan Hoogeveen liep met zijn hond, een kleine witte poedel, bij de supermarkt van Bremmer, toen op dat moment ook Jo Ton-Rietveld aan kwam fietsen. Hoogeveen riep naar zijn hond: ‘Hond, grijp dat wijf, als jij het niet doet, doe ik het’.  Gelukkig wist hij tegen wie hij dit zeggen kon en het had grote hilariteit tot gevolg.

In 1970 is de woning van Jan Hoogeveen overgeschreven op naam van zijn zoon Jan Willem Hoogeveen (geboren 27 september 1932 te Zegveld, overleden 16 augustus 1996 te Swanley, Engeland). Jan jr. was op 25 november 1960 getrouwd met Johanna Cornelia (Jopie) van Dam (geboren 2 juni 1937 te Barwoutswaarder). Toen Jan en Jopie in 1973 12½ jaar getrouwd waren, is ook het schildersbedrijf op naam van Jan jr. overgeschreven.
Vanaf hun huwelijk hebben Jan jr. en Jopie samen de administratie gedaan, 37 jaar lang. Dit betekende dat menig avond in het teken stond van de boekhouding. Jan sr. was blij dat zijn zoon en schoondochter deze taak van hem over namen. Hij had geen kaas gegeten van boekhouden en vond dit vreselijk. Gelukkig bleef er voor Jan jr. ook nog tijd over om zijn grote hobby uit te oefenen, muziekspelen bij muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’.
Aan het schildersbedrijf van Jan Hoogeveen kwam in 1996 abrupt een einde. Tijdens zijn vakantie in Swanley in Engeland overleed Jan plotseling op 16 augustus 1996 op 63-jarige leeftijd.
De woning wordt nog steeds bewoond door Jopie Hoogeveen-van Dam. Een gedeelte van de loods en van de tuin wordt door haar verhuurd.

Nieuwjaarsfeest Zegveld (ingekomen bericht)dec-nieuwjaarsfeest-milandhof-2015

Het nieuwjaarsfeest in Zegveld was vorig jaar een groot succes. Dee Milandhof, Siveo en dorpsplatform Zegveld slaan de handen dus weer ineen.
Wat is er mooier dan een gezellige avond in je eigen dorp, waar je feestend het nieuwjaar in gaat met al je vrienden en familie?
PARTY DJ MARCO zal er met plaatjes voor jong en oud een topfeest van maken!
Kom gezellig langs om elkaar een heel gelukkig nieuwjaar te wensen in De Milandhof!
De entree is uiteraard gratis.
Tot 1 januari!

Goede Doelen Dag (een ingekomen bericht)

Zaterdag 22 november was het een gezellige drukte in De Voorhof. Voor de 20e keer was er Goede Doelen Dag. Er werden auto’s gewassen, van alles verkocht, geveild en spelletjes gedaan.
Bij Ontmoeting kon men inschrijven op een linnenmand, mw. W. Hoogerbrugge uit de Dorpsstraat mocht de mand in ontvangst nemen. In de hal lag ook een inschrijfkaart op diverse prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven, dhr. A. de Bruijn won de space-scooter. Bij de GZB kon er ingeschreven worden op een taart, mw. Bos mocht hem mee naar huis nemen. Bij Woord & Daad kon het gewicht geraden worden van een stapel kazen, Teus Blonk raadde het exacte gewicht en won daarmee een boek. Bernard van Dam sloeg met het minst aantal klappen een spijker in een balk en won een auto reparatieset. Van de kinderen kon Twan Kastelein het beste spijkerslaan, hij won een cadeaukaart van Intertoys. Bij het sjoelen ging Wijnan van Ingen er met de 1e prijs van door, een taart. Van de kinderen kon Gerko Quaak het beste sjoelen, hij ontving een cadeaukaart van Intertoys. Buiten stond er een kraan met een spijkerbroek. Gijs de Kruijf bleef er het langste aan hangen en won een triggerrit. Ook de mensen die bij alle activiteiten een 2e of volgende prijs wonnen, hebben hun prijs in ontvangst genomen.
Het mooiste was, dat we met allerlei verschillende doelen in binnen- en buitenland, toch uiteindelijk één doel hadden nl. het welzijn van onze naaste in nood. We hopen dat het werk van de stichtingen daaraan mag bijdragen.
Aan het einde van de dag werd de opbrengst bekend: € 6.348,00.
Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, willen we héél hartelijk bedanken.

dec-goede-doelen-dag dec-goede-doelen-dag-2

Welzijn Zegveld

Bewegen voor ouderen
Welzijn Zegveld organiseert  elke dinsdagmorgen “Bewegen voor ouderen”. Om 9.00 uur bent u hartelijk welkom  in de grote zaal van de MIlandhof, waar mevrouw Nolda Heus de gymles begeleidt. Niet zo goed ter been, geen punt, u gymt gewoon op een stoel. Na drie kwartier rekken en strekken is in de Zegge een gezellig samenzijn met koffie en wat lekkers. Naast een uurtje bewegen worden de onderlinge kontakten en betrokkenheid met elkaar als heel waardevol ervaren. Kom in de benen, of op de stoel en doe mee!
Op woensdag 21 januari om 14.00 uur wordt in de Milandhof een bijeenkomst over kunstgeschiedenis gehouden. Ad Röling , liefhebber van kunst en reizen laat u vogelvlucht met beeld en verhalen door duizenden jaren kunstuitingen gaan. Het belooft een interessante middag te worden en is bedoeld, bij voldoende belangstelling, als voorloper voor eventuele vervolg bijeenkomsten. Opgeven bij Herman Lekkerkerker, tel: 0348-692424
Een “Bekende, Zegveldse  familie” is bereid gevonden in februari een middag te verzorgen met foto’s en verhalen.
De commissie van Welzijn Zegveld wenst u allen goede Kerstdagen en een gezond 2015.

+++++

Op deze wijze willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en schoonvader Jan van Agthoven.
We zullen hem missen, maar voelen ons gesterkt door uw warmte en aandacht.
Toos van Agthoven
Marco en Nathalie

Pin It