START BOUW NIEUW KANTOORPAND BOLTON IN WOERDEN

Bolton, momenteel nog gevestigd aan de Nijverheidsbuurt in Zegveld, is dinsdag 18 oktober gestart met de bouw van een nieuw kantoor en werkplaats aan de Zegveldse Uitweg in Woerden. nov Bolton 01
Vanaf 1980 is bouw- en ontwikkelingsbedrijf Bolton reeds gehuisvest aan de Nijverheidsbuurt in Zegveld. Inmiddels is Bolton letterlijk en figuurlijk uit zijn jasje gegroeid. Na een aantal maanden van intensieve voorbereiding is dinsdag 18 oktober de start van de bouw van het nieuwe kantoorpand van Bolton gemarkeerd door de burgemeester van Woerden, de heer V. Molkenboer. Door de onthulling van de afbeelding van het nieuwe kantoorpand wordt de start vorm gegeven. De kinderen van Peter Bol en Arjan Ton, de huidige directie en eigenaren van Bolton, geven deze officiële handeling van de burgemeester een feestelijk tintje met confettishooters. De medewerkers en genodigden hebben vervolgens geproost op de toekomst van Bolton.  


Bolton is een wendbare organisatie en dat is ook te zien in de uitstraling en inrichting van het pand. Met een open structuur en vormgeving wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die dit pand biedt. Het kantoor is geen ambitie op zich, maar maakt het voor Bolton mogelijk om haar visie en ambities waar te maken. Met Bolton à la Carte is inmiddels bewezen dat de klant centraal staat. In de nieuwe omgeving zal zij dit verder optimaliseren. nov Bolton 02
Naast het kantoor wordt een werkplaats gebouwd, zodat Bolton in kan spelen op de specifieke wensen van de klant.
Natuurlijk wordt het nieuwe pand voorzien van allerlei technieken en materialen op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt er gebruik gemaakt van duurzaam hout, driedubbel glas, betonkernactivering, een luchtwarmtepomp en zonnepanelen.
Tenslotte zal Bolton het pand ook multifunctioneel in gaan zetten voor bijvoorbeeld: workshops, kopersavonden, maar ook bedrijfsbezoeken, presentaties en lezingen van branchegerelateerde bedrijven en zakenrelaties..
De directie en medewerkers kijken uit naar de verhuizing naar deze nieuwe werkomgeving. De officiële opening van het pand wordt verwacht medio november 2017.

Bets Mouris-Peek 100 jarige in Zegveld

Het was 6 oktober jl. een feestelijke dag bij de familie Mouris aan de Rondweg. Mevrouw Bets Mouris-Peek werd die dag 100 jaar. Als wij enkele weken later haar het bloemetje van de maand gaan brengen, worden we met een vrolijke glimlach ontvangen. Ze zit bij het raam aan de keukentafel  en heeft zo goed zicht over het erf naar de weg toe en houdt op haar manier alles in de gaten.
Bets Peek werd 100 jaar geleden in Montfoort geboren. Zij trouwde op 24 oktober 1950 met Cor Mouris uit ons dorp. Zij kregen 6 kinderen en er zijn 4 kleinkinderen.
nov Bets Mouris 100 jaarOp de vraag wat zij er van vindt dat ze de oudste inwoner van ons dorp is antwoordt zij nuchter: “Och, we gaan gewoon door”. Zij is dankbaar dat ze nog een goede gezondheid heeft en nooit ziek is. Wel staat er een rollator naast haar, zodat ze zich nog als ‘een kievit’ kan verplaatsen. “En ze is altijd lief en vrolijk”, vertellen haar dochters Ans en Corrie die iedere donderdag samen bij haar komen en er een feestdag voor haar van maken.  Ze leest nog graag de krant en een woordzoeker lost ze nog steeds op.
Op zondag volgt ze de mis op televisie en Anneke Graman komt om de veertien dagen bij haar de communie brengen.
Graag willen ze iedereen bedanken voor de leuke aandacht en attenties vanuit het dorp, zoals een mooie kaart van de volksdansgroep waar ze vroeger op zat. En natuurlijk willen ze Anita en Martijn bedanken die bij haar op de boerderij wonen en dagelijks even een praatje komen maken en kijken of ze iets voor haar kunnen doen.
Met heel veel plezier heeft zij het bloemetje van de maand in ontvangst genomen en De Berichtgever wenst haar nog een heel mooi en gezond nieuw levensjaar toe.

Noelle Haring wint voorleeswedstrijd ‘Jorai’ (een ingekomen bericht)

Vrijdag 14 oktober was het weer zover. De jaarlijkse voorleeswedstrijd op School met de Bijbel ‘Jorai’, ter afsluiting van de kinderboekenmaand. Dit jaar bestond denov Noelle Haring onafhankelijke jury uit: Nico Eikelenboom (voormalig schooldirecteur), Lidi Beukers en Wilma Benning (beide medewerkers van ‘bibliotheek het Groene Hart’). Vier leerlingen uit groep 5/6 mochten het spits afbijten. Hoewel de spanning voelbaar was, mochten de kinderen en de jury genieten van prachtige voorleesfragmenten. Winnaar werd uiteindelijk Julia Liesker.

Daarna was het de beurt aan vier leerlingen uit de hoogste groepen. Ook deze leerlingen deden hun best de tekst zo beeldend mogelijk neer te zetten. De kinderen luisterden dan ook ademloos.
Ook de jury was onder de indruk en de deelnemers maakten het hen zichtbaar moeilijk om tot een goed oordeel te komen. Winnaar werd uiteindelijk Noelle Haring uit groep 7. Zij las een spannend fragment voor uit het boek ‘Snuf in oorlogstijd’. Noelle hoopt onze school te vertegenwoordigen tijdens de ‘regionale voorleeswedstrijd’ die in het voorjaar van 2017 gehouden zal worden. Wij wensen haar alvast veel succes!

Zorgcoöperatie ZegveldZorgt

Interview met Henk Oskam, dorpsconsulent

Henk Oskam: “Ik wil er graag zijn voor mensen die het op dat moment nodig hebben”.

nov Henk OskamIn april 2016 werd de zorgcoöperatie ZegveldZorgt opgericht met als doel de inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning te bieden. ZegveldZorgt wil graag het welzijn van de inwoners verhogen, hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom vergroten en daarmee bereiken dat inwoners die op hulp zijn aangewezen zo lang mogelijk en zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen. De doelgroepen die door ZegveldZorgt de helpende hand worden geboden zijn bijvoorbeeld inwoners met vragen over welzijn en maatschappelijke ondersteuning, inwoners die problemen hebben vanwege het ouder worden, die alleen of samen met een ander gezinslid (nog) zelfstandig wonen of inwoners die door een ziekte of een beperking in een kwetsbare positie verkeren en hulp kunnen gebruiken.
Binnen de zorgcorporatie ZegveldZorgt speelt de dorpsconsulent een belangrijke rol. De dorpsconsulent zoekt een oplossing voor vragen over hulp en/of zorg, maar tracht ook zorgvragers en vrijwilligers bij elkaar te brengen. Henk Oskam is - na een inwerkperiode van vier weken bij Woerden Wijzer, het Centrale Zorgloket voor zorgvragen van de gemeente Woerden - op 7 juni 2016 gestart als dorpsconsulent en werkt 24 uur per week voor ZegveldZorgt. Maar hoe werd Henk Oskam ‘de juiste man op de juiste plaats’?
Henk: “Zo’n acht jaar geleden stelde ik mezelf de vraag ‘haal ik nog genoeg voldoening uit mijn werk als groenteman bij de supermarkt en wil ik dat werk de komende jaren blijven doen?’. Het antwoord was ontkennend, want het werk was lichamelijk behoorlijk zwaar en ik wilde meer betekenen voor mensen. Ik ging solliciteren maar met mijn eenzijdige opleiding en ervaring was het resultaat van dat traject onbevredigend. Het advies van een (medisch) maatschappelijk werker was: ‘Ga studeren!’ en dat heb ik gedaan. Ik heb in deeltijd aan de Christelijke Hogeschool Ede de vierjarige HBO-opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ gevolgd. Best een hele uitdaging met een gezin en mijn werkzaamheden als groenteman, brandweerman en koster van de kerk van de Hervormde Gemeente Zegveld”. Henk doorliep de opleidingsjaren voorspoedig en voltooide zijn studie in 2015. Tijdens zijn opleiding ontwikkelde Henk een eigen visie: “Ik wil er graag zijn voor mensen die het op dat moment nodig hebben”. Deze visie sloot naadloos aan bij het concept van ZegveldZorgt, welke zorgcorporatie op dat moment in oprichting was. Henk besloot te solliciteren naar de functie van ‘dorpsconsulent’ met een positief resultaat. “Binnen Zegveld ben ik namens ZegveldZorgt ‘de spin in het web’ en het aanspreekpunt voor de inwoners met een vraag om hulp, zorg of ondersteuning. Inwoners kunnen mij rechtstreeks benaderen, waarna ik aan de slag ga met de gestelde vragen en een passende oplossing zoek. Dit betekent bijvoorbeeld dat de WMO-vraag in behandeling wordt genomen, de vrager wordt doorverwezen naar andere professionele (zorg)aanbieders/instanties of contacten worden gelegd met het vrijwilligersnetwerk van ZegveldZorgt en/of overige vrijwilligersorganisaties. In sommige gevallen probeer ik via vraagverheldering ‘de vraag achter de vraag’ te ontdekken en mensen daarmee verder op weg te helpen. Soms is het ook voldoende om slechts via de zijlijn mee te lopen in een traject van de (hulp)vrager met een professionele organisatie”, vertelt Henk.
Henk benadrukt dat de dorpsconsulent voor alle inwoners van Zegveld is, jong én oud. Zit u ergens mee, bent u eenzaam, heeft u behoefte aan financiële of zorg gerelateerde ondersteuning zoals b.v. het aanvragen van huursubsidie of zorgtoeslag, loopt u vast met een vraag bij een organisatie, heeft u zorgen of maakt u zich zorgen over iemand? Met al deze vragen kunt u terecht bij de dorpsconsulent. “In mijn functie heb ik absolute geheimhoudingsplicht en de privacy van de hulpvrager wordt volledig gewaarborgd. Mocht ik tijdens mijn gesprek met de hulpvrager tot de conclusie komen dat het belangrijk is de huisarts in te seinen vraag ik altijd eerst toestemming van de betreffende hulpvrager. Ik hoop een ‘zichtbare dorpsconsulent’ te zijn en maak graag de vergelijking met voormalig (wijk)agent Rinus van der Does. Ik maak dan ook bewust met de fiets regelmatig een rondje door het dorp waarbij ik soms een praatje maak met mensen die ik tegenkom. Met laagdrempeligheid, benaderbaarheid en zichtbaarheid hoop ik als dorpsconsulent het vertrouwen van de hulpvrager te ontvangen”, aldus Henk.
Henk heeft in de afgelopen periode al met veel organisaties en verenigingen in Woerden en Zegveld kennisgemaakt. Diverse organisaties hebben Henk ook uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens informatieavonden en noemt als voorbeeld de informatieavond in de Willibrord-Milandschool op 4 oktober jl. tijdens de Week van de Opvoeding. Vanuit ZegveldZorgt is een informatieavond voor alle grote verenigingen in Zegveld georganiseerd over zorgcoöperatie ZegveldZorgt en het werk van de dorpsconsulent teneinde de bekendheid te vergroten. ZegveldZorgt is overigens voornemens meerdere voorlichtingsavonden in Zegveld te organiseren o.a. omtrent de WMO. De WMO-voorlichtingsavond staat vooralsnog gepland in het voorjaar 2017.
Wilt u een afspraak maken met Henk Oskam dan kunt u hem op dinsdag, woensdag en donderdag bereiken via telefoonnummer 0614326531, per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tijdens het inloopspreekuur op dinsdag van 9.30 -10.00 uur en woensdag van 15.30 -16.00 uur in de huisartsenpraktijk van Dr. Quaak aan de Hoofdweg nr. 70. Voor verder informatie kunt u ook kijken op de website www.zegveldzorgt.nl

Mededeling ZegveldZorgt (Een ingekomen bericht)

Om gezondheidsredenen hebben de heren H. Goes en Th. Nieuwendijk hun functie als respectievelijk voorzitter en penningmeester van de zorgcoöperatie beëindigd. De bestuursfuncties zijn intern door de overige vijf bestuursleden ingevuld: voorzitter is de dhr. H. van Kesteren, penningmeester dhr. P. Bremmer en secretaris mw. J.W. van der Beek-Boter.

Vakantie Bijbel Week 2016 (een ingekomen bericht)

Met elkaar ‘Aan tafel’ in de Jorai!
De herfstvakantie is alweer voorbij en daarmee ook de Vakantie Bijbel Week.
Deze week stond in het teken van het smakelijke thema ‘Aan tafel’. De kinderen hebben hierover geknutseld, geluisterd naar een Bijbelverhaal, gezongen, genoten van een sketch en leuke spellen gedaan. Met dit thema kon een heerlijke en gezellige lunch natuurlijk niet ontbreken.
Verschillende kinderen waren zelfs thuis aan de slag gegaan met het thema. Dit jaar was er namelijk een wedstrijd in de vorm van een CupCakeCup. Degene die de mooiste cupcake maakte won een heuse beker.
Net zoals ieder jaar is er tijdens de VBW gespaard voor een goed doel. Met het thema ‘Aan tafel’ werd het doel dichtbij huis gevonden, namelijk het initiatief van John Muijt en Maicel Angenent. Zij maken boodschappenpakketten om zo mensen te ondersteunen die een extraatje kunnen gebruiken.
Vrijdagavond zijn er twee winkelwagens en verschillende grote tassen vol boodschappen aan John en Maicel overhandigd. Wat een mooie opbrengst!
Het was een goede en gezellige week met een mooie opkomst. Als u nog terug wilt kijken, dan surft u naar www.vbwzegveld.nl. Het VBW-team wil ook al graag vooruitkijken: op zaterdagmiddag 4 maart 2017 staat een VBW-middag gepland. Zet deze datum maar alvast in de agenda!

nov VBW 01 nov VBW 02

Stratenvolleybaltoernooi (een ingekomen bericht)

Donderdagavond 20 oktober jl. was het weer zover; het Animo Stratenvolleybaltoernooi. Tijdens deze avond gingen twaalf teams met elkaar de strijd aan in wedstrijden van twintig minuten. Uiteindelijk werd de finale gespeeld tussen de Elzenlaan en de Nieuwstraat. Met een eindstand van 22-27 werd de finale beslist en konden de slagroomtaart en de wisselbeker uitgereikt worden aan de winnaar van het Animo Stratenvolleybaltoernooi 2016: DE NIEUWSTRAAT!! Alle deelnemers en toeschouwers bedankt en tot volgend jaar!
P.S. Zet alvast de volgende data in uw agenda: 21, 22 en 23 november 2016, want dan komen de leden van Volleybalvereniging Animo weer bij u langs de deur met heerlijke stroopwafels.nov stratenvolleybal 2016

Van links naar rechts (staand): Wendy vd Hoeven, Wim vd Wind, Pim Graafland en Erik vd Hoeven. (zittend): Wilfred Hermans en Rebecca Hermans

Gevulde koeken van Jan super!

Op vrijdagavond 7 oktober jl. was het een spannend moment voor onze meesterbakker Jan de Leeuw. In het radioprogramma Mangiare op NPO1, een programma over eten en drinken,  zou bekend gemaakt worden wie de beste gevulde koek bakt. Meesterpatissier Hans Heiloo heeft de grote gevulde koekentest gedaan voor dit programma. In nov Jan de Leeuwde afgelopen periode heeft Francien, de assistente van presentator Petra Possel van het programma Mangiare, stad en land afgereisd om gevulde koeken op te halen. De gevulde koek wordt omschreven als een typisch Holland s product. Uiteindelijk werden de drie smakelijkste gevulde koeken bekendgemaakt. Deze drie koeken kwamen van Lindeboom Patisserie uit Zwolle, van Patisserie Holtkamp uit Amsterdam en jawel, van ‘onze’ meesterbakker Jan de Leeuw. De eerste twee bakkers zijn gerenommeerde namen in Nederland. Zo levert Lindeboom ook aan driesterren restaurant De Librije. Over de gevulde koek van Jan de Leeuw was iedereen het eens. De koek was heel smakelijk, ruikt heerlijk, er zitten veel hele amandelnoten op, je proeft 100% roomboter en de verhouding koek en spijs is goed. Het is vermoedelijk een Koninklijke leverancier, zo werd gesuggereerd. Een mooie classificatie voor deze gevulde koek.
Uiteindelijk werd de gevulde koek van Patisserie Holtkamp als beste beoordeeld en die van ‘onze’ bakker Jan als tweede. Jan vertelt: “Wij waren een soort aangenaam verrast. Daar die je het uiteindelijk voor, een goed product brengen.“ Wij willen hem daarmee van harte feliciteren.

Terug in de tijd naar …………… Hoofdweg 127

Als we gaan zoeken in de boeken van het kadaster, vinden we dat in 1832 op de plek van Hoofdweg 127 gesproken wordt twee woningen, nl. van een huis met erf en nog en huis. Eigenaar van deze woningen is Jan Vink. Hij was van beroep winkelier. nov Huis
Jan Vink (gedoopt 23 oktober 1774 te Waarder, overleden 19 november 1842 te Zegveld) is driemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Marrigje Verdel. Van haar zijn verder geen gegevens te vinden. Op 30 november 1806 is hij te Linschoten getrouwd met Aartje Cromwijk (geboren 1785, overleden 23 maart 1822 te Zegveld). Jan Vink en Aartje Cromwijk zijn toen in Zegveld komen wonen, want er is een akte van indemniteit van 17 oktober 1806 van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Waarder Lange Ruige Weide. Een acte van indemniteit (ook akte van cautie, borgtocht, ontlastbrief of borgbrief genoemd) was een verklaring van de diaconie of het gerecht van de plaats van herkomst van nieuwe ingezetenen, dat deze de eventueel noodzakelijke bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor hen zouden betalen. De gewenste geldigheidsduur van die garantieverklaring kon per plaats verschillen. Het was een vooral in de 18e eeuw in veel op het grondgebied van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gelegen steden gebruikt ambtelijk middel om de toestroom van arme mensen naar een stad zo veel mogelijk in te dammen. Als een arme burger zich in een andere stad wilde vestigen moest hij naarmate de 18e eeuw vorderde in zijn nieuwe woonplaats steeds vaker een acte van indemniteit van zijn plaats van herkomst overleggen. Zo ook Jan Vink. Na het overlijden van Aartje Cromwijk hertrouwde Jan Vink op 5 maart 1829 te Zegveld voor de derde keer met Marrigje Slappendel (geboren 1779/1780 te Lekkerkerk, overleden 15 juli 1856 te Waarder).
Na het overlijden van Jan Vink verkoopt zijn weduwe Marrigje Slappendel in 1846 de woningen aan Pieter de Waaijer, bouwman te Zegveld en Willem de Kruijf. Willem de Kruijf is getrouwd met een zus van Pieter de Waaijer.
Pieter de Waaijer (geboren 2 juni 1799 te Zegveld, overleden 15 maart 1851 te Zegveld) is op 25 februari 1830 te Kamerik-Houtdijken getrouwd met Haasje de Bruijn (geboren 9 september 1808 te Zegveld, overleden 16 december 1883 te Zegveld). Pieter was van 1849 tot zijn overlijden in 1851 gemeenteraadslid.  Willem de Kruijf (geboren 1804 te Bodegraven, overleden 3 september 1870 te Zegveld) is op 29 april 1838 te Zegveld getrouwd met Jannigje de Waaijer (geboren 1801 te Zegveld, overleden 4 september 1870 te Zegveld) Na het overlijden van Pieter de Waaijer in 1851 wordt zijn vrouw Haasje de Bruijn mede-eigenaar.
Na het overlijden van Willem de Kruijf in 1870 en Haasje de Waaijer-de Bruijn in 1883 vindt er op 27 augustus 1884 een scheiding een verdeling van de nalatenschap van Haasje de Waaijer-de Bruijn plaats. Lourens Blok trad in deze op als voogd over zijn minderjarige dochter Leentje Blok.
Lourens Blok (geboren 5 september 1834 te Zegveld, overleden 25 augustus 1905 te Zegveld) was op 4 april 1856 te Zegveld getrouwd met Leentje de Waaijer (geboren 4 oktober 1833 te Zegveld, overleden 18 juli 1871 te Zegveld). Lourens zelf was op 6 maart 1873 te Zegveld hertrouwd met Grietje de Leeuw (geboren 16 april 1844 te Zegveld, overleden 18 juli 1917 te Zegveld).
De erfgenamen verkopen op 9 mei 1888 de twee huizen onder één dak met erf en grond voor ƒ 2.000,00 aan Jan van Lokhorst, gemeentesecretaris te Zegveld.

De nieuwe eigenaar Jan van Lokhorst was na het overlijden van zijn vader Jacob van Lokhorst in 1887 hem opgevolgd als gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger van Zegveld. Ook volgde hij zijn vader op als caféhouder en winkelier in het ‘gemeentelijk zalencentrum’. Jan van Lokhorst (geboren 31 oktober 1843 te Zegveld, overleden 10 juli 1916 te Woerden) was op 19 november 1874 te Zegveld getrouwd met Aaltje Meijers (geboren 13 juli 1847 te Aarlanderveen, overleden 27 januari 1919 te Woerden). Jan van Lokhorst blijft maar vijf maanden eigenaar van deze woningen, want op 10 oktober 1888 verkoopt hij de twee huizen onder één dak met erf en grond en een in aanbouw zijnde nieuwe woning voor ƒ 4.500,00 aan Pieter en Jacobus Johannes van den Toorn, timmerlieden te Zegveld.

Pieter van den Toorn (geboren 23 februari 1825 te Hazerswoude, overleden 11 november 1909 te Zegveld) was op 9 juni 1848 te Bleiswijk getrouwd met Jannetje Buitenhuis (geboren 9 juni 1824 te Bleiswijk, overleden 2 december 1894 te Zegveld). Jacobus Johannes van den Toorn (geboren 22 december 1853 te Zegveld, overleden 4 september 1940 te Zeist) is op 11 september 1874 te Zegveld getrouwd met Maria Zaatkamp (geboren 12 april 1855 te Kamerik, overleden 20 maart 1903 te Zegveld). Na de koop vindt er een stichting plaats. Mogelijk dat hiermee het nieuwe in aanbouw zijnde huis bedoeld wordt. Er komt in ieder geval een nieuwe woning dat in tweeën bewoond kan worden.  De woning heeft een voorgevel met neoclassicistische kenmerken.

Of alle eigenaren er ook daadwerkelijk hebben gewoond, is niet duidelijk. Wel komen nu de eerste bewoners in beeld.
Vanuit het bevolkingsregister vinden we dat Marinus Simon Both de eerste bewoner is van de nieuwe woning. Marinus Simon Both (geboren 19 februari 1865 te Ouderkerk aan den IJssel, overleden 1948) was onderwijzer en per 19 december 1884 vanuit Gouderak in Zegveld komen wonen. Hij trouwde op 9 juni 1886 te Gouderak met Catharina Maria Fijn (geboren 30 mei 1864 te Gouderak, overleden 11 mei 1948 te Gouda). Mogelijk dat Marinus Simon Both bij zijn komst in Zegveld al op dit adres is komen wonen of na zijn huwelijk in 1886. Omdat de woning eigenlijk uit twee huizen bestond, was het heel gemakkelijk om kostgangers in huis te nemen. De eerste kostganger komt per 2 augustus 1891 uit Gouda naar Zegveld. Het betreft de onderwijzeres Johanna Petronella Burgersdijk (geboren 21 september 1870 te Gouda, overleden 10 oktober 1946 te Dordrecht). Op 1 maart 1893 gaat zij weer terug naar Gouda.
Per 27 september 1893 komt een nieuwe kostganger. Dit is de uit Utrecht afkomstige onderwijzeres Wilhelmina ten Have (geboren 4 juli 1873 te Utrecht, datum overlijden onbekend). Zij blijft drie jaar als onderwijzeres in Zegveld en gaat op 30 mei 1896 terug naar Utrecht.
De derde en laatste kostganger is ook onderwijzeres. Zij komt per 16 juni 1896 uit Vleuten naar ons dorp. Het is Berendina Niessen (geboren 25 oktober 1877 te Harmelen, overleden 13 februari 1951 te Ochten?).
Het gezin van Marinus Simon Both vertrekt op 20 december 1900 naar Gouda. Of de derde kostganger Berendina Niessen toen ook de woning heeft verlaten, is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat zij na haar huwelijk op 17 augustus 1905 te Vleuten met Jan Gerrit van Eldik ontslag neemt als onderwijzeres waardoor voor de nieuw opgerichte christelijke school in 1905 een dreigend wachtgeldprobleem werd opgelost.
Na het vertrek van de familie Both komen er twee gezinnen wonen.

Het eerste gezin komt per 16 juni 1901 hier wonen en het betreft het gezin van Adrianus Graafland (geboren 13 november 1840 te Bergambacht, overleden 5 november 1919 te Zegveld). Op 31 januari 1901 is hij te Zegveld op 60-jarige leeftijd getrouwd met Johanna van Tilburg (geboren 2 oktober 1853 te Zoeterwoude, overleden 4 juni 1930 te Alphen aan den Rijn).

Het tweede gezin zal omstreeks dezelfde tijd hier zijn komen wonen. Het betreft het gezin van Jacobus Brunt (geboren 2 maart 1855 te Kockengen, overleden 10 februari 1936 te Bodegraven). Jacobus Brunt, die van beroep kleermaker was, is op 20 oktober 1881 te Zegveld getrouwd met Willemijntje Bloos (geboren 13 juni 1861 te Linschoten, overleden 25 januari 1944 te Bodegraven).

Jacobus Brunt wordt ook de nieuwe eigenaar van de woning, want op 28 november 1901 koopt hij de woning voor een bedrag van ƒ 3.100,00 van Pieter en Jacobus Johannes van den Toorn. Na vijfeneenhalf jaar verkoopt Jacobus Brunt de woning weer en wel per 9 april 1907 aan Marrigje de Waaijer, landbouwster. Marrigje de Waaijer (geboren 19 oktober 1842 te Zegveld, overleden 19 februari 1911 te Zegveld) was op dat moment de weduwe van Leendert van Doorn (geboren 19 april 1837 te ’s Gravensloot, overleden 20 december 1901 te Zegveld). Zij waren op 5 december 1862 te Zegveld met elkaar getrouwd.

Na de verkoop van de woning verhuist Jacobus Brunt en zijn gezin per 1 mei 1907 naar Bodegraven. De familie Graafland was per 4 oktober (waarschijnlijk 1906) ook naar Bodegraven verhuisd.

Marrigje de Waaijer gaat niet zelf in de woning wonen, maar verhuurt de woning per 22 augustus 1907 aan Dirk Hendrik de Liefde. Hij was per 23 december 1904 vanuit Staphorst in Zegveld komen wonen. Ook hij was onderwijzer en één van de leerkrachten op de nieuwe protestant-christelijke lagere school in Zegveld die in 1905 was opgericht. Dirk Hendrik de Liefde (geboren 30 oktober 1879 te Zeist, overleden 28 mei 1952 te Haarlem) was op 8 augustus 1907 te Utrecht getrouwd met Johanna Cornelia van Hattum (geboren 30 augustus 1878 te Utrecht, datum overlijden onbekend). Zij vertrekken op 24 oktober 1910 naar Nunspeet.

Kort na het vertrek van Dirk Hendrik de Liefde overlijdt de eigenaar van de woning Marrigje de Waaijer op 19 februari 1911. Er vindt een boedelscheiding plaats. Haar zoon Jan van Doorn wordt de nieuwe eigenaar van de woning en gaat er per 29 augustus 1912 ook wonen.
nov J van DoornJan van Doorn (geboren 25 januari 1885 te Zegveld, overleden 10 augustus 1974 te Zegveld) was op 29 augustus 1912 te Zegveld getrouwd met Jannetje (Jans) Beukers (geboren 20 december 1884 te Zegveld, overleden 19 juni 1965 te Zegveld).
Het was de bedoeling dat Jan van Doorn boer zou worden, maar door zijn handicap ging dit niet. Zijn ene been was namelijk iets korter dan de het andere been, waardoor hij iets kreupel liep. Jan van Doorn werd kleermaker van beroep. Toen Van Doorn in de jaren dertig een manufacturenwinkel begon werden de twee smalle ramen links van de woning Hoofdweg 127 vervangen door een groot (winkel)raam. In de winkel kon men o.a. lapjes, wol, garen en knopen kopen. Achter de winkel was het atelier van Jan van Doorn, waar hij zijn beroep van kleermaker kon uitoefenen. Hij was erg ijverig en geweldig vlug. In kleermakerszit zat hij boven op een grote houten bank zijn werk te doen. Jan van Doorn maakte veel pakken voor boeren. Als er een pak gemaakt moest worden fietste hij naar de betreffende klant om de maten op te nemen. Daarbij kwam ook altijd de vraag of het een broek moest worden met een gulp of een gaatje. Het gebeurde ook wel dat hij pakken van boeren omkeerde, zodat ze weer een poos mee konden. In de beginjaren werd dit ook wel betaald door het leveren van kaas en vlees.
Als mensen bij Van Doorn kwamen met een lap stof, keurde hij eerst de stof en veelal kwam dan de opmerking: ‘Da’s een mooi staafie’. Dit zei hij blijkbaar zo vaak, dat zijn bijnaam al gauw Jan Staafie werd. Doordat hij een bijzondere stem had en wat nasaal praatte werd hij in het dorp vaak geïmiteerd.
De manufacturenwinkel is tot april 1953 open geweest. In de Berichtgever van 3 april 1953 lezen we nl. het volgende: ‘Ondergetekende, J. VAN DOORN zegt langs deze weg hartelijk dank voor het genoten vertrouwen gedurende al de jaren waarin hij zaken mocht doen, en deelt U mede dat hij zijn manufacturenzaak heeft overgedaan aan zijn collega J. MUYS. Hoogachtend, J. v. DOORN.’ Jeronius Muis had zijn manufacturenwinkel aan de Hoofdweg 85 waar nu Hoko Zegveld is gevestigd.
Op zaterdag werkte Jan van Doorn niet. Deze dag deed hij de voor- en achtertuin. Hij was geweldig vlug met o.a. het knippen van het gras. Voor de grote groentetuin achter de woning liet hij door zijn neef Bas Brak enkele kruiwagens mest brengen. De groentetuin was zijn trots. Verder had hij ook kippen. En de eieren kon moeder Jans goed gebruiken in het huishouden. Jan en Jans kregen twee kinderen, Leen en Gijs. Leen ging al op 14 jarige leeftijd werken bij zijn oom in Hilversum en is daar nooit meer weggegaan. Zijn oom had in Hilversum een grote ijzerwinkel. Hij verkocht o.a. kachels en loodgietersmateriaal. Zoon Gijs heeft gestudeerd en is terecht gekomen bij het voorbereidende werk in de wegenbouw. Leen en Gijs kwamen altijd rond de kerstdagen thuis en gingen dan snoeken. Het waren echte vissers. Leen ging een keer met drie zwagers in de Zegveldse wetering vissen. Aan het eind van de dag hadden ze twee teilen met snoek gevangen en bijna de hele wetering leeg gevist. Dat moet zo rond 1950 zijn geweest.
In de Berichtgever van 21 december 1956 lezen we het volgende: ‘Ondergetekende geeft hiermede kennis van het feit dat hij vanaf Nieuwjaar geen werk meer kan aannemen, wegens beëindiging van de Kleermakerij. J. van DOORN’. En hiermee verdwijnt het kleermakersberoep uit ons dorp.
Na het overlijden van zijn vrouw Jannetje Beukers in 1965 wordt de woning wel wat groot voor Jan van Doorn. Enkele jaren later, op 6 juli 1969, verhuist hij naar een bejaardenwoning aan de overkant van de weg. De woning wordt verkocht.

Nieuwe eigenaar van de woning wordt Dirk van Ingen (geboren 8 januari 1905 te Zegveld, overleden 9 juni 1990 te Woerden). Dirk was op 29 oktober 1936 te Zegveld getrouwd met Adriana Blok (geboren 12 januari 1911 te Zegveld, overleden 24 maart 1987 te Woerden).
De woning ondergaat een kleine renovatie, uitgevoerd door Jan Blok, werknemer bij Aannemersbedrijf Beukers. Zo komt er een nieuwe keuken in, wordt er centrale verwarming aangebracht, de dakkapel boven de voordeur wordt verwijderd en er wordt een douche gemaakt in de bijkeuken. Tevens wordt er een kamer ingericht voor Gerrit Blok, een broer van Adriana. Gerrit komt per 4 februari 1971 definitief inwonen. Dirk van Ingen had adressen genoeg om naar toe te kunnen gaan. Zo was hij ’s morgens nog vaak te vinden op boerderij ‘Genoeg is meer dan veel’ in de Meije die door zijn zoon Dirk was overgenomen. Of hij ging naar boerderij ‘Buiten Verwachting’ van zijn dochter Gonnie en schoonzoon Henk van der Wind aan de Dwarsweg. Ook was hij regelmatig te vinden op boerderij ‘Kerkzicht’ van zijn zwager Henk Blok aan de Hoofdweg. ’s Middags was hij doorgaans in de tuin te vinden achter zijn woning aan de Hoofdweg 127.
Na het overlijden van Dirk van Ingen in 1990 wilde de familie de woning verkopen. Er was al een mondelinge verkoopafspraak gemaakt met garagehouder Andeweg, die zijn woning en bedrijf naast deze woning had. Hij wilde het pand slopen voor nieuwbouw naast zijn toenmalige bedrijf. Echter de gemeentelijke monumentencommissie wilde de woning op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Alhoewel de woning in een slechte staat verkeerde, koos de commissie voor de status van monument voor het pand, omdat in Zegveld al veel cultuurbezit verloren was gegaan. Dat was een streep door de rekening bij de verkoop van de woning. Uiteindelijk besloot het college van B & W om het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Volgens wethouder  K. Janssen (monumentenbeleid) was de bouwkundige staat van het pand te slecht. Door ernstige verzakkingen, hol en bol staande muren en gescheurde gevels was het pand niet meer van de slopershamer te redden. Zo werd alsnog de woning per 31 december 1990 gekocht door buurman Andeweg.

Pieter (Piet) Andeweg (geboren 3 januari 1950 te Nieuwerkerk aan den IJssel) was op 6 februari 1974 te Woerden getrouwd met Jannetje (Janny) Markus (geboren 19 juni 1949 te Rietveld).
Direct nadat zij de woning hadden gekocht, hebben zij de woning een bewoonbaar aanzicht gegeven. Het werd immers nieuwjaarsnacht en de geschiedenis had geleerd dat dan wel eens een oude leegstaande woning in brand werd gestoken.
Voordat de woning definitief werd gesloopt, heeft de brandweer nog een oefening in de woning gehouden. Toen bleek ook wel hoe slecht het huis was. Uit alle gaten en kieren in het huis kwam de rook/stoom die de brandweer gebruikte bij de oefening.
Zoon Mark kon zijn hart ophalen bij de sloop. Hij mocht de oude leidingen er uit halen en verkocht dit aan IJzerhandel Vianen aan de Nijverheidsbuurt. Zo verdiende hij een leuk zakcentje. Op een gegeven moment ging Mark toch wel iets te voortvarend aan de gang. Hij zag een mooie dikke leiding en zaagde deze door. Hij hoorde wel een gesis, maar wist niet zo gauw wat dit was. Hij dacht, ik breng eerst maar mijn volle kar met oud ijzer naar Vianen en zie dan wel weer. Maar al snel rook men gas en bij controle bleek dat Mark de gasleiding voor de meter had doorgezaagd. Gelukkig is alles goed afgelopen.
In de loop van 1991 is de woning gesloopt en werd het braak liggende terrein dat ontstond ingericht als parkeerruimte voor de auto’s van garage Andeweg.
In het jaar 2000 werd gestart met de bouw van een nieuwe woning. De woning werd gebouwd achter op het terrein. Bij de start van de bouw was het nog het tijdperk van de gulden. Toen de woning klaar was in 2002 was het euro tijdperk begonnen. Soms was dit bij alle rekeningen heel verwarrend. Vijf jaar hebben Piet en Janny met hun zoon Mark in de nieuwe woning gewoond. Toen zijn ze weer terug gegaan naar hun ‘oude’ woning er naast. In juni 2006 is de woning verkocht aan mevrouw Lapree. Bij de verkoop werd wel een recht van overpad opgenomen om langs de woning Hoofdweg 125 naar achteren te kunnen lopen.

Kledingbeurs voor Roemenië succes

Op 12 oktober was er de kledingbeurs van de werkgroep Zegveld ten behoeve van hulpverlening in Roemenië. De beurs werd gehouden bij Yvonne en Leen van Ingen aan de Molenweg 39. Yvonne vertel: “De nog zeer goede tweedehands kleding voor dames, heren en kinderen komt niet uit Zegveld maar uit een ander deel van het land. Dus als er kleding gekocht wordt, hoeft men niet bang te zijn dat dit al door iemand uit Zegveld gedragen is.” Yvonne en Leen brengen de overgebleven kleding niet meer naar Roemenië omdat dit te kostbaar is en kleding in Roemenië zelf vrij goedkoop gekocht kan worden. nov kledingbeursNa deze beurs is de overgebleven kleding wel naar Roemenië gegaan, omdat iemand het vrijwillig mee wilde nemen.
De kledingbeurs heeft € 650,00 opgebracht. Het geld is bestemd voor winterhulp in het noordoosten van Roemenië en gaat naar ziekenhuizen, gezinnen en mensen in een gevangenis. In de ziekenhuizen wordt fruit en evangelische lectuur gebracht. Voor arme gezinnen worden voedselpakketten gemaakt en ze krijgen een bijbel indien ze die niet hebben. In de gevangenis wordt bij gevangenen voedsel en wat lekkere dingen gebracht en ze krijgen het Nieuwe Testament uitgereikt.
Het uitdelen van bijbelse lectuur moet wel altijd gevraagd worden aan de leiding van het ziekenhuis of gevangenis.
Yvonne en Leen organiseren geen rommelmarkt meer zoals in het verleden. Daar ging alle vrije tijd inzitten en was niet meer te doen. Deze kledingbeurs is even heel intensief, maar kort en hevig.
Nog steeds gaan Yvonne en Leen regelmatig naar Roemenië. “Ons hart ligt daar”, zegt Yvonne. “En we hebben daar inmiddels meerdere adressen waar we kunnen overnachten. Komende winter hopen we weer met z’n achten in één busje voor twee weken (kerst en oud en nieuw) naar Roemenië te gaan. Naast de reis- en verblijfkosten neemt iedereen € 200,00 of meer mee hetgeen bestemd is voor de hulpverlening aldaar. De bijbels die worden uitgedeeld, worden in Roemenië gekocht en vaak gesponsord door iemand die het project een warm hart toedraagt.”
De Berichtgever wenst Yvonne en Leen alles toe wat nodig om dit mooie werk te kunnen blijven doen.

Welzijn Zegveld

Op maandag 12 december is er weer een broodmaaltijd, voorafgaand aan de Kerstzangdienst. Aanvang op 17.00 uur, inloop 16.30 uur. De eigen bijdrage is € 7,50.
Opgave bij Hanneke Kastelein tel: 691891 of intekenlijst in de ‘Zegge’.

Vrijdagmiddag 16 december kunnen er kerststukjes worden gemaakt in de ‘Zegge’ om 13.30 uur. De kosten voor deze creativiteit bedraagt € 2,00, koffie/thee eveneens € 2,00.
Hoe leuk is het om een eigen werkstuk met de kerstdagen op tafel te zetten.

Woensdagmiddag 28 december organiseert Welzijn Zegveld een spelletjes middag
(alleen een gezellig praatje kan ook) met een oudejaarslekkernij en een drankje.
Meer hierover in het decembernummer van de Berichtgever.

Fonds Verstandelijk Gehandicapten (een ingekomen bericht)

De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft dit jaar  € 1.318,34 opgebracht.
Alle vrijwilligers: heel hartelijk bedankt voor de energie en tijd om samen in heel Zegveld en omstreken te collecteren.
Met de opbrengst kunnen er voor mensen met een verstandelijke beperking lokale en landelijke projecten worden gesteund. Zodat ook zij kunnen meedoen in de samenleving, net als iedereen.

Open huis nieuw bedrijfspand Sayfield International en VoedingOnline

Op donderdag 8 december van 19.00-22.00 uur houden Chris en Manon Verheul open huis in hun nieuwe bedrijfspand aan de Boschsloot 27 (achter de Milandhof).

Zij geven u dan een kijkje in hun bedrijven Sayfield International en VoedingOnline.

Vind u het leuk om een kijkje te komen nemen, kom dan langs.

VoedingOnline
VoedingOnline (www.voedingonline.nl) houdt zich bezig met het schrijven en publiceren van e-books en e-learning modules over vitamines en mineralen voor diëtisten, artsen, apothekers en andere voedingsprofessionals. Deze worden via internet verkocht. De e-learning modules zijn geaccrediteerd en bieden daarom aan voedingsprofessionals een mooie manier om bij te scholen en accreditatiepunten te halen.

Sayfield
Sayfield (www.sayfield.nl) voert al jarenlang simulaties uit met ADAMS van het Amerikaanse bedrijf MSC Software voor fabrikanten van mechanische apparatuur. Dit jaar is Sayfield ook een zakelijke relatie aangegaan met het bedrijf CM Labs uit Canada. Dit bedrijf levert apparatuur en software voor real-time simulaties en simulatoren.

Op 8 december zal de CM labs Vortex Advantage simulator in het bedrijfspand aanwezig zijn voor demonstraties. U kunt zelf plaats nemen in de simulator en ervaren wat het is om bijvoorbeeld een kraan, graafmachine of onderwaterrobot te besturen.

Waarschuwing voor gevaarlijke situatie tijdens de feestdagen

De brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wijst ons op gevaarlijke thuissituaties tijdens de feestdagen.
De decembermaand staat in het teken van de feestdagen. Dagen waarin ook de versieringen uit de kast komen om het huis sfeervol aan te kleden. Met gasten tijdens de feestdagen en drukte in huis liggen de risico’s op de loer. nov preventie
De VRU heeft een top 7 van de meest herkenbare risico’s tijdens de feestdagen samengesteld, waar u zelf eenvoudig iets aan kunt doen om de (brand)veiligheid in huis te vergroten.
De top 7 bestaat uit: kerstbomen, kaarsen, kerstversiering en -verlichting, open haard, spiritus voor de gourmet of fondue, verlengsnoeren en haspels en vuurwerk.
Brand voorkomen
* Een echte kerstboom is erg brandbaar, een kunstkerstboom is brandveiliger. Als u toch een echte wilt, neem er dan één met een kluit. Deze droogt minder snel uit en is daardoor minder brandgevaarlijk.
* Kaarsen staan sfeervol, maar pas hier mee op! Houd kaarsen uit de buurt van kinderen en ontvlambare materialen, zoals gordijnen en kerststukjes. Plaats kaarsen in een stevige, stabiele, hittebestendige houder.
* Zorg dat de versiering in huis brandveilig of geïmpregneerd (=brandvertragend) is. Gebruik verlichting met KEMA keurmerk.
* Zorg bij gebruik van een kachel of openhaard dat het schoorsteenkanaal goed is onderhouden.
* Let bij gourmet en fondue op met spiritus. Vul nooit een brandende of warme brander bij met brandstof.
* Gebruik goed passende verlengsnoeren en leg deze zo neer dat niemand er over kan struikelen. Rol de kabelhaspels en lichtsnoeren volledig uit.
* Wees altijd alert bij het afsteken van vuurwerk. Ook sterretjes worden heet en kunnen letsel veroorzaken. Gebruik altijd een aansteeklont. Bescherm je ogen en die van kinderen met een speciale vuurwerkbril.

Als er dan toch brand uitbreekt, breng dan uzelf en uw huisgenoten direct in veiligheid. Bel daarna direct 112.

Meer tips over brandveiligheid in huis en informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl.

Dank

Graag bedanken wij u voor het medeleven tijdens de ziekte en de zeer grote belangstelling en warme vriendschap na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en superopa
Rien Woerde
Uit de vele kaarten, lieve brieven, bloemen en uw aanwezigheid bleek hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.
Marijke
Mark en Milja, Levi, Sara
Petra en Corné, Mike
Zegveld, november 2016

Kerstzangavond in de Milandhof. (een ingekomen bericht)

Op 12 december zal de jaarlijkse kerstzangavond worden gehouden in de Milandhof.
Deze avond gaat uit van de Zegveldse verenigingen en wordt dit jaar verzorgd door zangkoor ‘De Lofstem’.
Ds. Thejon Bos uit Waddinxveen houdt een meditatie over het thema van de avond: ‘Kom, vier het feest met mij’.
Verder wordt er medewerking verleend door Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’
o. l. v. Andries Faber. Bij de entree wordt u sfeervol begroet door het Mallet Percussion Corps, ensemble van K.N.A.
Ook kunt u luisteren naar het speciaal voor deze avond samengesteld KerstKinderKoor en zangkoor ‘De Lofstem’, o.l.v. dirigent Pia Schütz m.m.v. diverse musici. De piano wordt bespeelt door Sjaak van der Mel. De geluidstechniek is in goede handen bij Reijer van der Waaij.
Vanwege de aan de Kerstzangavond verbonden kosten, wordt er een collecte gehouden. De Kerstzangavond begint om 19.30 uur.
U/jij bent allen hartelijk uitgenodigd om met ons hele dorp dit bijzondere feest te vieren!

Pin It