Nienke Gorter neemt eigen bundel in ontvangstokt nienke 02

Zaterdag 9 september jl. reikte burgemeester Victor Molkenboer het eerste exemplaar van de dichtbundel ‘Woerdens Weelde’ uit. Deze bundel bestaat uit 25 gedichten geschreven door Nienke Gorter in de tijd dat zij stadsdichter van Woerden was.
Nienke vertelt dat ze in die periode zo’n 33 gedichten heeft geschreven. Een aantal gedichten daarvan had betrekking op Zegveld. ‘Zegveld is de plaats waar ik woon, waar ik van houd. Het is mooi om dat in woorden te vangen en over te brengen naar anderen’.
Zo is ook het gedicht ‘versiervogel’, waarin Nienke vertelt over de ooievaarspoep op de Zegveldse straten, opgenomen in de bundel. Bijzonder is dat ze met dit gedicht door de sollicitatieronde voor stadsdichter kwam.


In haar periode als stadsdichter heeft Nienke ook ‘poëzieles’ gegeven op de Jorai-school in ons dorp. Na wat bekende gedichten van Nederlandse bodem te hebben bestudeerd, konden de kinderen met een dichtschema aan het werk. Het resultaat mocht voorgedragen worden voor de klas en de drie beste gedichten zijn zelfs opgenomen in de bundel van Nienke. Dat waren de gedichten van Joëlle Würsten, Kees Spierenburg en Noëlla Bakker.
In de dichtbundel zijn naast foto’s van Woerden en Zegveld illustraties van twee leerlingen van de Kalsbeek opgenomen. Ook via deze weg hoopte Nienke poëzie op een positieve manier bij leerlingen te brengen.
okt nienke 01Het was een bijzonder moment toen Nienke de dichtbundel op 9 september voor het eerst in handen kreeg. In een volle boekwinkel droeg zij wat voor uit eigen werk en mochten ook de Jorai-kinderen hun gedicht ten gehore brengen. Vervolgens vormde zich een rij met mensen die hun bundel door Nienke wilden laten signeren. Ondertussen werd er gediscussieerd over het ‘lievelingsgedicht’ en vroeg een belangstellende zich af of Nienke ook dichtadvies kon geven.
Wilt u ook genieten van de gedichten van Nienke en heeft u de bundel nog niet in huis? De bundel is o.a. te koop bij de Libris in Woerden, bij Bakkerij de Leeuw in Zegveld en te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bericht van ZegveldZorgt

In september is Zegveld Beweegt gestart met wandelen in Zegveld. De eerste wandeling ging al goed van start met een aantal nieuwsgierige deelnemers en enkele (aspirant) vrijwilligers. We hebben van Welzijn Zegveld de mogelijkheid gekregen om in de Zegge te verzamelen om 10 uur, zodat we niet in de kou buiten op elkaar hoeven te wachten; ook dronken we er na afloop koffie met elkaar. Half oktober stond als eindpunt Bakkerij de Leeuw op het programma voor een rondleiding door de bakkerij en een kop koffie met wat lekkers.
We zoeken ook naar andere beweegactiviteiten naast het wandelen. Misschien heeft u een leuk idee, laat het ons dan weten! Heeft u vragen of heeft u belangstelling om als vrijwilliger activiteiten te begeleiden? Marja Meijers is de enthousiaste coördinator van Zegveld Beweegt. Zij is bereikbaar op tel 691470.

ZegveldZorgt is een coöperatie die voor en door Zegvelders uitgebouwd moet worden. Onze hoop is dat de betrokkenheid van Zegvelders met de coöperatie èn met elkaar verder toe zal nemen. Al veel bewoners hebben de weg naar de dorpsconsulent Henk Oskam gevonden. Soms wordt er een oplossing voor problemen gevonden binnen Zegveld zelf, soms is er verwijzing naar Woerden nodig. Heeft u ideëen of verwachtingen van ZegveldZorgt? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of trek Piet Bremmer aan zijn jasje als u boodschappen komt doen. En bent u nog geen lid? U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier of via bovenvermeld mailadres.

Uitnodiging KERST!

Vier(t) u/je ook het Kerstfeest mee in de kerk?
D.V. Eerste Kerstdagavond, 25 december,
18.30 uur in de Hervormde Kerk van Zegveld.

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom om mee te doen. Hiervoor gaan we met elkaar oefenen.

We oefenen op de volgende zondagen van 14.00 – 15.00 uur:
Zondag 3 en 10 december in de Voorhof
Zondag 17 en 24 december in de kerk

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Opgeven kan tot en met 13 november via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heb je vragen of wil je meedoen, maar kun je niet elke keer oefenen? Neem ook dan even contact op via ons mailadres!

Jannie van Amerongen, Linda Brak, Emmy van Ingen, Karin Kastelein, Marjan Kastelein, Bea Pak en Diana Sangers

Dorpsplatform

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u  de belangrijkste punten die in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 26 september 2017 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Plan Weidz (nieuwe woningen).
Het Dorpsplatform vindt dat het allemaal veel te lang heeft geduurd. Er wordt – ondanks de Woonvisie, waarin staat dat het aantal inwoners op peil moet blijven – al jaren niet meer gebouwd en inmiddels wordt dit merkbaar in het dorp. Al lang is de trend waarneembaar dat jongeren noodgedwongen het dorp verlaten en ook de school en de sportverenigingen merken dit inmiddels. Kortom, door gebrek aan woningen loopt de leefbaarheid van het dorp risico’s. Nu lijkt er serieus schot in de plannen te zitten. Problemen met de zetting (zakken van de bodem) lijken opgelost te kunnen worden en Bolton en de gemeente lijken er nu uit te zijn zodat de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat er ten minste vier seniorenwoningen komen, zeven sociale koopwoningen, vijftien rijtjeshuizen, acht twee-onder-een-kap woningen en vier vrijstaande woningen. De locatie kaaspakhuis wordt nog niet ontwikkeld. De tennisbanen worden verplaatst richting Siveo en er komt een wandelpad in het plan met een voetgangersoversteekplaats over de Milandweg. Zodra de gemeente en Bolton er definitief uit zijn zal Bolton weer met de plannen naar buiten  komen. De Zegvelders hebben bij de toewijzing voorrang Voor de parkeerplaatsen worden ruime normen aangehouden zodat er niet – zoals bij de vorige wijk - parkeerproblemen ontstaan. De gemeente heeft Bolton gevraagd de woningen in fases te bouwen, maar omdat het al zo lang heeft geduurd, mogen de woningen redelijk snel achter elkaar worden gebouwd. Het is de bedoeling dat de bouw in het voorjaar van 2019 start. Eerst moet het bestemmingsplan nog worden aangepast en de tennisvelden worden verplaatst. Daarna moet het openbaar gebied worden gereedgemaakt. Bij de verdere uitwerking zal het Dorpsplatform worden betrokken.

Bibliotheek.
Er komt op korte termijn een gesprek tussen gemeente, bibliotheek, de vrijwilligers en het Dorpsplatform. Hierbij zal vooral gekeken worden wat de bibliotheek  betekent voor de inwoners van Zegveld en voor de leefbaarheid in het dorp en  wat het verschil is met een bibliotheek in de stad .

Herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt.
Er is op 22 augustus een bespreking met de ondernemers geweest. De werkzaamheden konden eind dit jaar worden gestart, maar op verzoek van de ondernemers wordt dit  voorjaar 2018. Bij de reconstructie zal ook aandacht worden gegeven aan de verkeersonveilige kruising met het fietspad langs de Hoofdweg.

Herplanten bomen.
Ko Kromwijk van het Dorpsplatform is met de gemeente door het dorp gereden. Zij hebben gekeken waar nieuwe bomen kunnen  komen en waar niet. Voor de Oude Meije zijn 60 bomen opgegeven om te vervangen. In verband met aanwezige leidingen is het nog ongewis of deze ook allemaal vervangen kunnen worden, maar er zullen er zoveel mogelijk worden terug geplant. De bomen langs de Milandweg tot Rondweg worden vervangen bij de realisatie van Weidz. In de Meije staan al veel bomen van verschillende soorten. Langs de Middenweg staan veel bossages. Hier zouden bomen moeten komen,  maar de grondslag blijkt een lastig punt  te zijn. Langs de Molenweg is het bijna niet mogelijk bomen te zetten, omdat de berm daar erg smal is. Hooguit kan er wat hakhout worden gezet. De gemeente wil een groot deel van de vervanging voor december hebben gerealiseerd.

Uitvoering maaiwerk.
Het Dorpsplatform heeft  tijdens de  vergadering bij de gemeente aangekaart dat men  niet tevreden is over het maaiwerk. Het maaiwerk is/wordt volgens het Dorpsplatform slecht uitgevoerd. Dan gaat het niet alleen over het maaien in het buitengebied, maar ook over het maaien van de verschillende groene (speel) gebieden in de bebouwde kom. Het gras staat veel te hoog en kan daardoor  slecht worden gemaaid en als er dan wordt gemaaid, dan blijven  er hele wiersen gras achter en kun je als het ware gewoon hooibouwen.  

Voetgangersverbinding Weidz.
Er komt een wandelpad in het plan met voetgangersoversteekplaats over de Milandweg. Er wordt nog gekeken of deze richting het centrum verder gaat door middel van een voetpad langs het aanwezige fietspad, dan wel dat er aan de overkant van het water een wandelpad komt, langs het hondenuitrenveld,   fysiotherapie en de Milandhof.

Fietsvoorziening Hazekade.
Uit vorige onderzoeken bleek dat er relatief weinig fietsende schoolkinderen gebruik maakten van de Hazekade.  De fietsveiligheid is een lastige vraag. Het buurtcomité Meije zal met het buurtcomité van de Bodegraafse Meije en met de Milandschool contact opnemen om gezamenlijk te kijken hoe het probleem mogelijk kan worden opgelost.

Oasen legt nieuwe waterleiding langs Milandweg.
De boodschap van Oasen heeft ons verrast. Het bedrijf zegt dat de  boringen  niet veel last veroorzaken voor de fietsers en er komen verkeersmaatregelen, maar Zegveld heeft geen goede ervaringen met dit soort werkzaamheden. De gemeente gaat in gesprek  met Oasen om te achterhalen wat er nu  precies gaat gebeuren, wat dit betekent voor het  verkeer en specifiek de fietsers en hoe hier met de inwoners over wordt gecommuniceerd.

Snippertjes
?    Als een lantaarnpaal niet brandt, noteer dan het nummer van de lantaarnpaal en het dichtstbijzijnde huisnummer en bel 14 0348 of ga naar woerden.nl.
?    Het Dorpsplatform meldt dat het fietspad en de weg ongeveer 10 cm lager liggen dan de brug over de ‘Slimme Wetering’ (Middenweg richting de Meije) en dat dit gevaarlijk is. De gemeente gaat dit oplossen.  
?    Enkele  jongeren hebben  gevraagd of het mogelijk zou zijn een tweede watertappunt bij het pannaveld/de speeltuin aan te leggen. Hiervoor zal via he Dorpsplatform subsidie worden gevraagd.
?    De werkzaamheden met betrekking tot de parkeerplaatsen bij ‘de Koekoek’ zijn begin september door de aannemer samen met vrijwilligers uit de Meije  uitgevoerd. De vrijwilligers  hebben de grasbetontegels neergelegd.
?    De ophoging van de Slotenbuurt komt er aan. Een werkgroepje van bewoners uit de  vorige ophogingen  zullen in gesprek gaan met de gemeente om te leren van de ervaringen uit het verleden.
?    Het Dorpsplatform heeft de politieke partijen – in verband met de naderende verkiezingen - een brief gestuurd, waarin  aandachtspunten voor het dorp onder de aandacht zijn  gebracht.
?    Een deel van de Meije/Oude Meije is gebaggerd. Tussen de Middenweg en de Hazekade moet dit nog gebeuren.
?    Een deel van de Middenweg  was kort na de reconstructie kapot gereden, met name door werkzaamheden van Oasen. Deze schade is onlangs hersteld en de weg ligt er nu weer prima bij.  
?    Het onderzoek naar de oorzaken van het afbreken van rioleringen bij de Eikenlaan en omgeving is nog niet afgerond. De vraag is vooral of de rioolputten ook lekken.
?    Met de bouw van  levensloopbestendige woningen op het terrein van de voormalige openbare school (Waldhoorn/Pionier) kan hopelijk het eerste halfjaar 2018 gestart  worden.

Kinderboekenweek op de Milandschool (een ingekomen bericht)okt Miland

De 63ste editie van de Kinderboekenweek vond plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. Het thema van de Kinderboekenweek van 2017 was griezelen, met als motto Gruwelijk eng!

De Kinderboekenweek werd geopend in de gymzaal waar het team een scene uit het boek ‘De Heksen van Roald Dahl’ naspeelde. Er werd ook gedanst op het nummer ‘Gruwelijk Eng’ van Kinderen voor Kinderen en er was voor iedere klas een nieuw boek. In de klas is er natuurlijk extra veel (voor)gelezen en werden er leuke lessen gegeven die alles met het thema te maken hadden.
Wist je dat....
Lezen je woordenschat vergroot?
Lezen je verbeeldingskracht prikkelt?
Lezen je concentratievermogen verbetert?
Als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 woorden per jaar leest.
Een kind tot een jaar of acht gemiddeld 800 nieuwe woorden per jaar leert.
Kinderen die meer lezen, betere resultaten op school behalen.                                         
Kinderen die regelmatig worden voorgelezen over het algemeen beter presteren op school.  
Kinderen dol zijn op boeken in series.
Voorlezen leuk is voor iedereen tussen 0 – 100 jaar!

Kinderboekenweek School met de Bijbel ‘Jorai’ (Een ingekomen bericht)

okt joraiOok dit jaar stond ‘het kinderboek’ in de maand oktober centraal op school met de Bijbel ‘Jorai’. Het thema was dit jaar: Lezen is lef, met soms een beetje bibbers in de buik….
In de hal waren diverse hoeken ingericht, waar kinderen heerlijk konden genieten van de allernieuwste kinderboeken. In de week voorafgaande aan het thema keken de kinderen naar een dagelijks filmpje met in de hoofdrol de handpoppen Jippie Sproet, opa Boog, El Manos en Renzo Spring. Zij hadden als taak om de leesboeken van de school te bewaken… De climax volgde op maandagochtend 2 oktober tijdens de centrale opening in de hal. Gelukkig alle boeken stonden er nog.

Kinderen uit de hoogste groepen deden op dinsdag 10 oktober mee met de voorleeswedstrijd van de bovenbouw. De schoolwinnaar zal onze school in het voorjaar vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd. In De Berichtgever van november hierover meer. Ook kwamen de cliënten het activiteitencentrum weer langs in de onderbouwgroepen. Met elkaar genoten we van prachtige prentenboeken. Op 11 oktober kwamen er belangstellenden uit het dorp, onder het genot van een kopje koffie of thee, luisteren naar mooie verhalen, die de kinderen deze weken allemaal hadden gelezen.
We kijken terug op twee spannende leesweken.

‘Liggende koeien’ beeld van de maandokt liggendekoeien

Het beeld ‘Liggende koeien’ dat zich in de Clausstraat bevindt, is door het Stadsmuseum Woerden gekozen tot beeld van de maand oktober. Het KIOR-team (Kunst In de Openbare Ruimte) van het Stadsmuseum Woerden beheert circa vijftig kunstwerken in de openbare ruimte van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Iedere maand wordt een van de werken onder de aandacht gebracht.
Het beeld dateert alweer vanuit 1983 en is gemaakt door kunstenaar Elselien van der Graaf. Drie koeien, liggend in de schaduw van een boom. Deze drie koeien horen helemaal bij het agrarische karakter van Zegveld. Zodra u zich buiten de bebouwing van Zegveld begeeft staat u vrijwel meteen tussen de weilanden. De kans is groot dat u daar bij mooi weer tientallen koeien aantreft die, in min of meer dezelfde houding als de bronzen exemplaren, wat lui van het grazen, liggen te wachten tot de boer ze komt melken of ze naar het naastgelegen weiland stuurt.
Alvorens Elselien van der Graaf aan het werk ging met de drie koeien, ging zij meerdere keren naar de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht om koeien te bestuderen. Vervolgens werd het beeld in miniatuur gemaakt om daarna de bronzen  koeien definitief te maken. Door de keuze van robuust materiaal in combinatie met de realistische plastische vormgeving creëerde de kunstenaar een monumentaal en tijdloos kunstwerk dat beeldbepalend is voor Zegveld.
RPL Woerden heeft op 4 oktober jl. opnames gemaakt bij het beeld. Tijdens deze opnames vertelde Marita Damen van het Stadsmuseum Woerden het e.e.a. over het beeld en interviewde zij de kunstenaar die het beeld heeft gemaakt. Nieuwsgierig naar de uitleg van het beeld ‘Liggende koeien’, de opnames zijn in de week van 23 oktober t/m 29 oktober op de even uren te zien bij RPL Woerden. RPL Woerden zit bij Ziggo op TV kanaal 42 en bij KPN, XS4all, Telfort op TV kanaal 1456.

Wat hebben lege flessen, oliebollen en appelbeignet met elkaar te maken? (Een ingekomen bericht)

KNA is ingeloot bij de statiegeld actie bij Coop Bremmer!!!
Klanten kunnen in oktober, november en december het statiegeld doneren aan KNA waarna Coop Bremmer de opbrengst verdubbeld.  U helpt hierbij de muziekvereniging zodat zij voor u bij diverse activiteiten muzikale begeleiding kunnen verzorgen.
Als u op het statiegeldbonnetje uw naam en telefoonnummer vermeldt, maakt u ook nog kans op een  dvd van de Zegveldse dorpsfilm.

Hiernaast verzorgen we ook onze jaarlijkse oliebollen en appelbeignet actie.
Op maandag 23 oktober vanaf 16.00 uur kunnen de leden bij u aanbellen om deze kersverse lekkernijen te verkopen.
Mocht u niet thuis zijn of ze zijn goed in de smaak gevallen, dan staan wij dinsdag 24 oktober met een kraam nabij de Coop met als extra oliebollen zonder krenten en rozijnen.
Deze worden niet aangeboden bij de huis aan huis verkoop, tenzij u ze vooraf reserveert.
Wilt u vooraf reserveren, laten bezorgen bij uw bedrijf in Zegveld of  (omdat u maandagavond niet thuis bent, iets lekkers mee naar uw werk wilt nemen of een andere reden) bel dan naar familie Van Vliet 0348-691575. De bezorgtijden zijn mogelijk maandag na 16.00 uur of dinsdagochtend.
 
Als u naast onze buiten optredens ook eens op een andere manier van onze muziek en majoretteshows wilt genieten, nodigen wij u graag uit op ons najaarsconcert op 04-11-2017 vanaf 19.30 uur in de Milandhof. Het belooft een zeer afwisselende avond te worden voor jong en oud. Wij hopen op uw steun of belangstelling voor de muziekvereniging.

Zegveld smaakte naar meer (een ingekomen bericht)

Op 7 oktober was alweer de 6e editie van Zegveld smaakt naar meer. In tegenstelling tot voorgaande jaren, werkte het weer dit keer helaas niet mee. “Op het laatste moment hebben we besloten om een grotere tent op te bouwen, zodat er meer overdekte ruimte was, dit bleek een succes te zijn. Ondanks de aanhoudende regen werd er lekker gegeten van het Bourgondische stoofpotje en het ‘balletje van Koos’. Nieuw dit jaar was BoerenBuuf met haar koffietrekker. Om 21.00 uur gaf ‘Rave van Fortuin’ een spetterend optreden. Al met al kijken we terug op een geslaagd evenement, aldus de CSZ.”

okt zegveld smaakt1 okt zegveld smaakt2

okt zegveld smaakt3 okt zegveld smaakt4

Dorcas Voedselactie bij Coop (Een ingekomen bericht)

Van 29 oktober tot en met 5 november 2017 wordt voor de 22e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en arbeid. Dit is inmiddels een ‘beroemde’ landelijke actie waarvoor veel vrijwilligers zich inzetten, ook vanuit Nederlandse kerken en gemeenten. Het thema dit jaar is ‘omdat we om hen geven’. Wist u dat er vandaag de dag nog ruim 795 miljoen mensen hongerlijden?
Met de Dorcas Voedselactie 2017 zamelen we bij supermarkten, kerken en scholen producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking niet in staat zijn om dit zelf te kopen. Het helpt hen om de koude wintermaanden door te komen. We doen dit ‘omdat we om hen geven’.  Het inzamelen van de producten voor in de voedselpakketten en het werven van geld voor de bijbehorende (transport)kosten is alleen mogelijk dankzij de inzet van honderden coördinatoren in het hele land. We hopen dan ook weer van harte op uw medewerking.

In Zegveld zal op 3 en 4 november de voedselactie gehouden worden bij de COOP supermarkt van P. Bremmer.
Wij kunnen deze dagen uw hulp goed gebruiken. Doe een boodschapje extra en geef deze af aan onze vrijwilligers. Ook helpt u ons door 1 of 2 uurtjes bij onze kraam te assisteren. Houd deze data dus vrij in uw agenda en neem even contact op met onderstaand telefoonnummer als u als vrijwilliger wilt helpen.
Namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie Zegveld, Woerdense Verlaat en Noordse Dorp.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Lanneke Oudshoorn
06-28618741

AR Automotive van alle markten thuis

Sinds begin dit jaar is er een nieuw autobedrijf gevestigd aan de Nijverheidsbuurt in Zegveld. Omdat AR Automotive een nieuwe adverteerder is in de Berichtgever zijn we nieuwsgierig en gaan we een kijkje nemen in dit jonge bedrijf.
De Woerdenaar, Arjan Rook, is monteur in hart en nieren. Van jongs af aan heeft hij gesleuteld aan auto’s, daarna was hij jarenlang werkzaam bij garage L. Koning in Woerden, totdat hij begin dit jaar zijn eigen bedrijf startte in Zegveld.
AR Automotive is een bedrijf waar je voor onderhoud, reparatie en diagnose terecht kan voor alle merken auto’s. De keurig nette en schone werkplaats is voorzien van veel apparatuur om zowel de oudere als de allernieuwste auto’s te kunnen repareren. Regulier onderhoud, APK keuringen, bandenwisselservice en opslag van uw zomer- of winterbanden behoren tot de mogelijkheden. Maar ook voor het vullen van airco’s kunt u bij hem terecht. Hij kan uw airco vullen volgens twee verschillende methoden; R134A, dat is voor oudere auto’s en 1234YF voor de nieuwere modellen. Lang uw auto missen is niet nodig vanwege de snelle service en snelle levering van onderdelen, deze worden online besteld en de leverancier bezorgt vijf keer per dag. Mocht het nu onverwacht toch langer duren, dan kunt u gebruik maken van een leenfiets, leenscooter of leen auto. Zo blijft u in ieder geval mobiel! “Maar mijn specialisme is toch wel het opsporen van lastige, elektrische storingen”, Aldus Arjan. Met trots vertelt hij over de, indrukwekkend vele, storingsdiagnose apparatuur die hij heeft staan om zo verschillende elektrische componenten van een auto te kunnen doormeten en uitlezen. Door zijn specialisme wordt Arjan ook vaak ingeschakeld door collega autobedrijven in de regio.
Arjan heeft zijn zaken goed op orde, ook is hij erg blij met de Zegveldse Lenneke en Joyce Methorst die hem op de achtergrond vaak helpen met onder andere schoonmaak- en reclamewerk. “Onmisbaar om mensen om je heen te hebben, die je op andere gebieden ondersteunen”.
Arjan is tevreden over de eerste tien maanden en heeft alle vertrouwen in de toekomst. Hij zou het leuk vinden als er nog meer Zegvelders zijn kant op zouden komen. Bent u nu ook nieuwsgierig geworden?
Kom dan langs op de speciale bandenwisseldag op zaterdag 4 november, tussen 09.00 en 15.00 uur. Voor slechts € 35,00 (per jaar) worden uw zomerbanden voor winterbanden gewisseld en opgeslagen tot het voorjaar, in het voorjaar worden uw winterbanden dan weer voor zomerbanden gewisseld.

Demomiddag jubilerende brandweer

okt brandweer1 okt brandweer2

Op 23 september jl. organiseerde de brandweer een demomiddag ter ere van hun 80-jarig jubileum. In de Meijezaal van de Milandhof was een “Lego incidenten City” gebouwd. In deze Legostad waren een aantal incidenten nagebouwd waarbij de brandweer betrokken in geweest. Bijvoorbeeld de stalbrand aan de Hoofdweg en de omgevallen hijskranen in Alphen aan den Rijn.

okt brandweer3 okt brandweer4
Buiten was het prachtig weer en er was een hoop spektakel. Er was een gasbrand met explosies die moest geblust worden. Een auto ongeluk waarbij een inzittende bekneld zat, zij moest uit de auto worden bevrijd. En er werd een demonstratie gegeven wat er gebeurt als je bij vlam in de pan water over de pan  heen giet. Dit leverde een enorme steekvlam op. Uiteraard gaf de brandweer daarna het goede voorbeeld, hoe je dit wel onder controle kunt krijgen, namelijk door er een blusdeken overheen te leggen. Na afloop hebben de brandweermannen van een gezellige barbecueavond kunnen genieten.

okt brandweer5 okt brandweer6

‘Je benen mogen niet stoppen, je gaat gewoon door’.

1 september jl. beklom Marcel Immerzeel de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. Met deze barre fietstocht haalde hij geld op voor de Stichting Mont Ventoux, die geld inzamelt voor onderzoek naar kanker bij kinderen.
Jaarlijks behoort het team van Gerritse uit Woerden tot één van de deelnemende teams aan de Mont Ventoux. Dit jaar vroegen zij Marcel Immerzeel om mee te doen aan deze beklimming.
Marcel, als ervaren fietser, zag hier wel een uitdaging in en is meteen aan het trainen gegaan. okt mont ventoux
De training bestond uit lange ritten fietsen in de omgeving, deelnemen aan wedstrijden en fietsen op vakantie in België om ook wat hoogtemeters in de benen te hebben.
De favoriete training van Marcel was toch wel het achtervolgen van Rinus Hoogerbrugge op de brommer. Rinus paste z’n snelheid gedurende de rit aan om het ideale tempo voor Marcel te creëren en achteraf werd er nog ‘een bakkie’ gedaan.
Na een paar maanden van intensieve training vertrok de groep dinsdag 29 augustus naar Zuid-Frankrijk. Met een team van zo’n 40 man werd er in vakantiehuisjes overnacht. Tot tevredenheid van het thuisfront ging er ook een goede kok mee.
Woensdag werd er nog een laatste trainingsrit gemaakt over de Col de Madeleine, een loodzware en bekende col voor wielrenners.
Vrijdagmorgen om half 10 was het zover, de start vanaf het plein in Sault met zo’n 450 fietsers. Een indrukwekkend moment, mede omdat op dat moment nog even duidelijk werd gemaakt waarom het geld zo hard nodig is.
Marcel vertelt dat hij zich op het gekste had voorbereid, maar dat de 26km lange tocht hem is meegevallen. ‘Het klimmen was genieten, een nieuwe uitdaging waarin ik m’n grenzen op kon zoeken. Onderweg moesten we rekening houden met grote temperatuurverschillen. Het ene moment reed je in de dichte mist, het volgende moment had je weer een weids uitzicht over het maanlandschap dat kenmerkend is voor de Mont Ventoux. Je moet je gevoel uitschakelen. Je benen mogen niet stoppen, je gaat gewoon door’.
Het hele team van Gerritse heeft €28.806,-  opgehaald, dit waren zowel lopers als fietsers. De redactie van de Berichtgever doet het jullie niet na en zegt met de Fransen mee ‘chapeau’.

SIVESTIVAL WEER GROOT SUCCES …!! (Een ingekomen bericht)

okt SivestivalBij Siveo is het de laatste jaren gewoonte om het seizoen te starten met een festival, namelijk het Sivestival. De activiteitencommissie van Siveo is daartoe ook wat uitgebreid met vooral wat jongeren die inspiratie opdoen bij de grote festivals. Het zat ze dit jaar in de aanloop van het Sivestival op de 9e september echter bepaald niet mee. De weersvoorspellingen werden alsmaar slechter en op de vrijdag voor het evenement kwam het met bakken uit de lucht. Het was de aanleiding om de knoop door te hakken. Het Sivestival werd verplaatst naar de trainingshal, maar dat vereiste uiteraard nogal wat improvisatievermogen. Het deerde de mensen niet en met veel elan deed de activiteitencommissie haar naam volledig eer aan. Een fraai ingerichte hal ademde de sfeer van ‘FULL MOON’ en er werd een prachtig podium vervaardigd waarop de artiesten zich volledig konden thuis voelen en uitleven.
En die maakten het vervolgens ook volledig waar. Het geel-blauwe cluppie ging fors uit haar dak en de Beemd was op die zaterdagavond de 9e september een waar eldorado voor de festivalgangers.
Een grote pluim voor de organiserende activiteitencommissie en iedereen die heeft meegeholpen aan deze grootse seizoenopening. Met uiteraard ook veel dank aan de sponsors.

Mario en Miranda hebben de top gehaald!okt mario

In de berichtgever van juni hebben we de tocht van Mario Bremmer en Miranda de Jong naar de Kilimanjaro aangekondigd en intussen zijn ze weer terug van hun onvergetelijk avontuur. Ruim vijfenhalve dag klimmen voor het bereiken van de top. Mario en Miranda: " Hoe hoger, hoe steiler en zwaarder. De laatste klim startte om 23.30 uur in het donker. Rond 06.30 uur bereikten we de top. Op dat moment kwam de zon op. Prachtig!!  De afdaling kostte anderhalve dag. Het was een geweldige ervaring, ondanks de kou en de zwaarte van de tocht. Letterlijk, bloed, zweet en tranen."
Vier van de vijfentwintig mensen hebben de top niet gehaald, maar het plezier en de gezelligheid waren er niet minder om. In totaal is er door de groep een bedrag van bijna
€ 150.000,-- opgehaald. Mario en Miranda willen alle Zegvelders en Meijenaren hartelijk danken voor hun bijdrage in de vorm van statiegeldbonnetjes. Dit was het prachtige bedrag van bijna € 485,--. Genoemde bedragen worden door de Stichting4live gebruikt om kinderen in de sloppenwijk van Nairobi een opleiding te kunnen geven.

De Berichtgever zegt het met bloemen

In de krant van 27 september 1967 lezen we dat duikers bij de shetland eilanden de schat van het Nederlandse compagnieschip ‘De Liefde’ hebben gevonden. Ze lieten de schat echter liggen totdat de autoriteiten hadden beslist wat er mee moest gebeuren.
Aart Verburg uit Aarlanderveen wist wel wat er met zijn schat moest gebeuren. Hij nam haar (Aly Verhoef) die dag tot zijn vrouw. Inmiddels hebben Aart en Aly Verburg van de Molenweg 43 hun gouden huwelijksjubileum mogen vieren. Op hun trouwdag was Gasterij De Milandhof de feestlocatie en werd het jubileum gevierd met de vier kinderen (plus aanhang), dertien kleinkinderen, familie en vrienden.
Aart was de oudste uit een gezin met dertien kinderen. Hij wilde boer worden. Omdat zijn vader geen boerderij had, ging hij bij een oude boer werken voor ƒ 45.00 per week. Deze boer had geen kinderen en van hem hoopte hij de boerderij te kunnen overnemen. Toen de boer onverwachts overleed, lukte het niet om uitstel/vrijstelling te krijgen voor militaire dienst. Hiermee ging zijn droom om boer te worden de mist in.
okt famverburgNa zijn diensttijd kwam Aart via via in Zegveld terecht en leerde hij Aly kennen. De bekende kaashandelaar Bas den Hollander had voor Aart wel een baantje in de kaas. Hij vond dit eerst helemaal niets. Maar uiteindelijk moest hij wat en ging voor zichzelf kaas verkopen aan de deur. Daarna volgde een markt in Uithoorn en groeide uit tot meerdere markten en winkels door het hele land. In de kaaswereld was kaashandel Verburg een gevestigde naam. Inmiddels hebben zijn zoons Cees en Dick de handel overgenomen en valt Aart een enkele keer op de markt in als er iemand ziek is. Hij krijgt dan regelmatig te horen: ‘Hé, de oude baas is er weer’.
Aly heeft weinig op de markt of in een winkel gestaan. Na hun huwelijk had zij al snel de zorg voor de kinderen en ook de zorg voor haar broer Niek die bij hen inwoonde. Aart en Aly waren niet vaak alleen want regelmatig kwamen broers of zussen van Aart logeren.
Zowel Aly als Aart zijn maatschappelijk zeer actief geweest. Zo was Aly secretaresse van de Christelijke Plattelands Meisjes Bond en van de Agrarische Commissie van de Ring Woerden. Daarnaast was zij  jaren bestuurslid van Passage en vrijwilligster bij Welzijn Zegveld. In 2006 kreeg Aly voor het vele vrijwilligerswerk een Koninklijke Onderscheiding.
Aart was een tiental jaren voorzitter van de kiesvereniging ARP en lid van het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel. Ook voor de hervormde gemeente in ons dorp heeft Aart zich dienstbaar opgesteld. Zo was hij vanaf 1980 o.a. notabel, president-kerkvoogd en ouderling. Dat laatste is hij trouwens nog steeds.
Aart kan niet stilzitten en is zoals dat heet een bezige bij. Aly maakt hierbij de opmerking: ‘Aart denkt dat hij nog boerenknecht is en dat hij niet voor 6 uur mag binnen komen’. Maar in zijn hart blijft Aart toch een beetje boer. Hij heeft veel te ‘rommelen’ om het huis. Graag is hij in het land en de tuin bezig en is hij druk met zijn schapen.
Als hobby heeft Aart in de schuur een soort museum ingericht van oude gereedschappen.
Aly verricht nog wat hand-en-spandiensten bij Welzijn Zegveld, gymt op dinsdagmorgen en is lid van Passage. Zelf voegt zij hier aan toe: ‘Ik ben helemaal niet meer actief’.   
Het gouden echtpaar ontving van de Berichtgever het bloemetje van de maand en wenst hen nog heel veel mooie en gezonde jaren toe.

Kledingbeurs blijft succesvolokt kledingbeurs

De op 30 september gehouden najaar/winter variant van de kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Voorhof blijft populair. Loopt het in andere plaatsen terug, in Zegveld niet. Ook ditmaal stond er voor 9.00 uur al een lange rij wachtenden op het Voorhofplein. Wat opvalt ten opzichte van andere kledingbeurzen is dat in Zegveld alles keurig is georganiseerd en de kleding en speelgoed netjes geordend zijn. Dit trekt ook kopers. “Steeds zie je weer nieuwe kopers”, aldus een van de organisatoren. Ook het prachtige spandoek dat in Woerden nabij de Zegveldse Uitweg hangt, brengt potentiële kopers naar Zegveld. “De handel liep de hele ochtend lekker door”. Ook dit keer is de beurs niet voor niets georganiseerd, want aan het einde van de dag kon gemeld worden dat de beurs het mooie bedrag van € 2.500,00 had opgebracht, hetgeen bestemd is voor  de Voorhof.
okt kledingbeurs 02Een woord van dank aan de organisatoren en de vele vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt is zeker op z’n plaats.

GOEDE DOELEN DAG

Op D.V. zaterdag 18 november zal de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden worden. Een gezellige herfstfair, waarvan de opbrengst bestemd is voor diverse goede doelen.
‘De Voorhof' staat dan vol met kramen waar diverse standhouders leuke artikelen aanbieden. Maar er zijn ook allerlei lekkere artikelen, zoals oliebollen, stroopwafels, fruit, vruchtensappen, salades, noten, eigengemaakte yoghurt en smoort, stoofpeertjes en zoete appeltjes, advocaat, snoep en niet te vergeten zelfgebakken cakes en taarten.

We  maken er dit jaar een wedstrijd van en zijn benieuwd welke Zegvelder de lekkerste appeltaart kan bakken? Een deskundige jury zal de ingeleverde appeltaarten keuren, bij de opening van de dag zal de winnaar bekend gemaakt worden en van alle ingeleverde appeltaarten zullen punten gesneden worden en bij de koffie verkocht worden  t.b.v. het goede doel. Wilt u ook meedoen, u kunt u aanmelden bij één van de commissieleden.

Daarnaast zijn er voor jong en oud diverse spelletjes en wedstrijden. Wie kan het beste sjoelen? Wie slaat met het minst aantal klappen een spijker in een balk? Wie haakt het langste koord? Voor de jongsten is er lollietrekken, altijd prijs.

Reserveer in ieder geval de datum in uw agenda en kom gezellig bij ons 'winkelen' of koffie drinken met wat lekkers erbij. Tussen de middag staan er diverse soorten soep, broodjes en pannenkoeken voor u klaar. Tijdens het winkelen ontfermen onze autowassers zich over uw auto.

U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.00 uur in 'De Voorhof' aan de Hoofdweg 48 in Zegveld.

Heeft u nog vragen, u kunt ze stellen aan één van de commissieleden: Janneke Blonk, tel. 691100,  Marleen de Groot, tel. 691431,  Emmy van Ingen, tel. 691932 of Jan Pak, tel. 691697.  

Welzijn Zegveld

Elke maandagavond wordt er in de ‘Zegge’ gebreid en gehaakt door een enthousiast aantal dames.
Mede door de geweldige inzet van dit breicafé gaat dit jaar de 24e deken naar Roemenië.
Eén deken bestaat uit 20 x 20 cm allerhande gekleurde lapjes. Ook interesse in het breien van lapjes? Kom, en brei gezellig mee! U bent van harte welkom.

Elke donderdagmorgen is er vanaf 9.30 uur werelddansen in de grote zaal van de Milandhof.
Voetjes van de vloer is goed voor lijf en leden. Na afloop wordt er met elkaar in een ontspannen sfeer koffie/thee gedronken in de ‘Zegge’. Ook zin in een dansje? Kom vrijblijvend eens kijken.

Op donderdagmorgen is begin oktober in de Meijezaal van de Milandhof de tekenclub, onder leiding van teken/schilderdocente Marijke Abbink, weer van start gegaan.
Er wordt door de cursisten met verschillende materialen gewerkt aan heel diverse opdrachten.
Een expositie in de ‘Zegge’ is ingericht n.a.v. het werk van Johannes Vermeer. Het meisje
met de oorbel (soft pastel) en het melkmeisje (in water oplosbare oliepastels) hangen lieflijk naast elkaar.
Verschil in eigenheid van de cursisten maakt er een afwisselende expositie van.
U kunt de meisjes bewonderen na een telefonisch afspraak met Cobi Lekkerkerker (tel. 692424) of als er een activiteit in de ‘Zegge’ is.

Vrouwen koffie-ochtend

Op woensdag 22 november wordt er weer een vrouwen koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Marianne Grandia uit Woudrichem. Zij zal spreken over het thema ‘Weet je welkom’. De koffie-ochtend wordt gehouden in Gasterij ‘De Milandhof’ en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, evenals een boeken- en sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee.

Speculaasverkoop ‘De Lofstem’ (Een ingekomen bericht)

Zangkoor ‘De Lofstem’ komt in de week van 30 oktober - 4 november bij u langs. Dan gaat de jaarlijkse speculaasverkoop weer van start. De prijs is onveranderd, 1 pop voor € 2,00 en 3 poppen voor € 5,00.
U kunt ook een bestelling plaatsen, de poppen worden dan bij u thuisbezorgd. Belt u daarvoor naar de voorzitter, mevr. A. Uittenbogaard-Kastelein,  tel. 691808.
Als u ons heeft gemist kunt u ook bellen naar genoemd nummer. Wij hopen op u steun voor het koor. Alvast onze hartelijke dank.

--------

Wij willen graag iedereen bedanken voor het meeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve dochter
                Anneke van Selm-Vergeer

Dat voelde voor ons als een warme deken om ons heen.
Bedankt allemaal.

Kees en Plonie Vergeer
Rondweg 52

Pin It