Nog steeds boos over bomenkap
ZEGVELD - Het dorpsplatform Zegveld is kwaad op de gemeente Woerden.

Eind september maakte wethouder Groeneweg bekend alle populieren aan de Rondweg én Dwarsweg te willen kappen. De bomen zijn instabiel en kunnen bij storm omwaaien, bleek uit onderzoek.
De Werkgroep Bomen van het dorpsplatform is fel tegen de kap. De stelling dat de bomen een te groot risico vormen en er nieuwe bomen worden geplant, heeft geen indruk gemaakt.
De groep voelt zich bekocht omdat er begin oktober overleg is geweest. Volgens Manon Verheul van de werkgroep konden de ambtenaren zich vinden in de kritiek op het rapport waarin de noodzaak van de bomenkap wordt aangetoond. “Nu blijkt dat ze zijn teruggefloten door Groeneweg”, aldus Verheul.
De Werkgroep Bomen voelt zich misbruikt. Verheul: ,,Waarom stuurt Woerden vertegenwoordigers naar een bespreking die achteraf niet bevoegd blijken te zijn beslissingen te nemen? Daarnaast krijgt de Werkgroep Bomen het idee dat er niet wordt geluisterd naar haar bezwaren. Aangezien er heel wat opmerkingen zijn op het rapport hebben we een tweede oordeel gevraagd. Maar Groeneweg wil daar niet van weten. Ook wordt niet geluisterd naar onze argumenten over de herplant langs de Hoofdweg.”
Groeneweg liet eerder weten niet te zullen wijken omdat het rapport door een onafhankelijk bureau is gemaakt. “En als daarin wordt geconcludeerd dat de bomen een onaanvaardbaar risico vormen, moet het college actie ondernemen. Dat is onze verantwoordelijkheid.”
In 2006 kwam een groot deel van Zegveld in protest tegen het voornemen van de gemeente om bomen te kappen. Groeneweg blies de plannen toen af.

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 29 oktober 2007

Tuin van de Randstad

Boeren, burgers, overheid en wetenschappers gaan met elkaar in discussie over de 'tuin van de Randstad'. Zij doen dat ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Natuurlijk Platteland West, het samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in West-Nederland. Bij het symposium in Zegveld geven sprekers hun visie op het vitaal houden van het platteland en hoe ze dat denken vorm te geven. Het symposium wordt gehouden op 1 november van 13.30 uur tot 16.30 uur in De Milandhof.

Bron: AD Groene Hart 26 oktober 2007

Beelden van Karin Vredenbregt

Beeldhouwster Karin Vredenbregt exposeert van 1 november tot 28 december met haar werken in de Regiobibliotheek Zegveld. In 2003 deed zij voor het eerste mee aan een workshop bij Atelier 'De Blauwe Wereld'. Daar kwam ze er achter dat beeldhouwen enorm leuk is. Ze werkt met stenen als serpetijn, Keniaans en Braziliaans speksteen en albast.

Sfeer op negende judotoernooi Zegveld

Zo'n 350 sporters uit verschillende landen, met en zonder handicap, deden zaterdag in de Milandhof mee aan het negende Henkido Judotoernooi. "De sfeer was geweldig en dat is erg belangrijk", zegt Henk Graafland van Henkido. "We proberen elk jaar het aanmoedigen binnen de perken te houden, want sommige toeschouwers zijn wel érg fanatiek. Nu was de sfeer heel gemoedelijk."
Het toernooi leverde maar liefst zestien eerste plaatsen op. Opvallend was de prestatie van de 9-jarige, visueel gehandicapte Merel Klaasse. Zij streed in een groep ziende judoka's, won alle partijen en werd kampioen. Op bijgaande foto is te zien dat het er op de mat soms heftig aan toe ging.

Bron: Woerdense Courant 25 oktober 2007

Expositie van Karin Vredenbregt

Karin Vredenbregt exposeert met beeldhouwwerken van 1 november tot 28 december in de Regiobibliotheek Zegveld.
Karin Vredenbregt (1958), Zegveld, heeft in 2003 voor het eerst meegedaan aan een workshop bij Atelier 'De Blauwe Wereld'. Op die eerste dag kwam zij er meteen achter dat beeldhouwen 'ongelooflijk leuk is'. Zij werkt nu met allerlei soorten steen zoals serpentijn, Kenidans en Braziliaans speksteen en albast. Meestal heeft zij van tevoren al bedacht wat zij wil gaan maken, maar het eindresultaat is vaak toch weer heel anders. Dat kan liggen aan de vorm en de structuur van de steen maar ook aan de dingen die ze onderweg tegenkomt. Ook de uiteindelijke kleur is heel bepalend. Maar dat maakt het juist zo leuk, ze weet van tevoren niet hoe het af gaat lopen.
De beelden die in de Regiobibliotheek Zegveld tijdens de reguliere openingstijden te zien zijn, zijn gemaakt van albast en Braziliaans speksteen.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 25 oktober 2007

Dubbele winst met onderwaterdrains

Zegveld - Het lijkt er op dat werken met onderwaterdrains de omstandigheden van agrarische bedrijfsvoering verbetert en bijdraagt aan het behoud van het veen. Een keuze maken tussen deze "twee' zou met de onderwaterdrains overbodig zijn.
Sinds het najaar 2003 is op Praktijkcentrum Zegveld een onderzoek gestart naar onderwaterdrains op een diepte van 15 cm onder het slootpeil. In het project "Waarheen met het Veen"werken onderzoekers samen met vertegenwoordigers van beleid, beheer en gebruik aan mogelijke oplossingen die kan bijdragen aan het behoud van het veen. Centraal staat de rol van het waterbeheer.
De onderwaterdrains voeren in de winter en najaar het overtollige water af en brengt in de zomer als het grondwaterpeil verder uitzakt water in het perceel. De grond blijft nat en er breekt minder veen af. Een voordeel van de drains is dat het niet nodig is de slootpeilen extreem te verhogen en kan toch het veen worden behouden. Het verhogen van slootpeilen wordt veel toegepast voor het behoud van veen en verdere bodemdaling in het veenweidegebied te voorkomen. Echter is dit voor agrariërs niet de ideale omstandigheid om te boeren. Hoge grondwaterstanden in het voorjaar maken het lastig om met machines het land op te gaan.
Veelbelovend
Volgens Karel van Houwelingen, bedrijfsleider van het Praktijkcentrum lijkt de methode veelbelovend en levert het een bijdrage om de boerenstand te helpen. "Eind 2003 zijn we er mee begonnen. In het onderzoek willen we alle weertypes meenemen. Het enige wat we nog missen is een droge zomer en die is voor het onderzoek wel belangrijk. Het verschil met de 'gewone' drainage is dat ook in droge periodes doordat de drainage onder het waterpeil ligt een positief effect heeft en verzakking tegen gaat.
Donderdag 18 oktober wordt in het Praktijkcentrum "Zegveld (Oude Meije 18) een veldbijeenkomst gehouden. Het doel van de bijeenkomst is om de praktijkervaring met onderwaterdrains te delen met agrariërs in de omgeving en met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en beperkingen. De veldbijeenkomst is bedoeld voor agrariërs, maar ook beleidsmedewerkers en bestuurders van waterschappen zijn welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 tot 16.00 uur

Meije komt met alternatief

Zegveld/Meije - De bewoners van de Meije hebben een alternatief voor de natuurontwikkeling in hun buurtschap. Provincie, waterschap en natuurmonumenten willen in de overgang tussen Meije en Nieuwkoopse Plassen 500 hectare natuurontwikkeling realiseren. De Meijenaren vrezen voor het karakter van de streek en de Meijegraslanden.
Dinsdag werd hun alternatief tijdens een drukbezochte informatieavond in de proefboerderij gepresenteerd. Bram van der Vlugt gebruikte al zijn welsprekendheid om het onder de aandacht van Natuurmonumenten en de dienst DLG -straks de uitvoerder van de plannen - te brengen.
In het betreffende gebied zijn nog zeven agrarische bedrijven. Natuurmonumenten wil daarom beginnen in haar eigen terreinen: 160 van de 500 hectare. De Meijenaren vrezen dat de bestaande boerenbedrijven worden ingesloten. Bovendien zijn zij bang dat, als de plannen compleet worden uitgevoerd, er één groot gebied met water, moeras en riet komt. Bang zijn zij ook voor verdwijnend uitzicht en voor overlast door muggen rond het nieuwe moerasgebied. Tenslotte verdwijnen de koeien uit de wei. Niet in het alternatief van de buurt. Daarin is sprake van de inrichting van nieuwe boerenbedrijven. In de 160 hectare van Natuurmonumenten zouden er twee of drie passen. Hier kunnen jonge boeren/boerinnen met lage kosten -het land is immers van de overheid- kunnen beginnen. Langs de weg moet vooral cultuurlandschap komen, meer naar achteren reservaatsbeheer. De bedrijfsvoering moet afgestemd zijn op de eisen die water en grond stellen én ecologie en economie moeten in evenwicht blijven. De bedrijven verdienen geld met melk, vlees, landschap en waterbeheer. De eerste twee af te rekenen in gewicht, de andere twee per vierkante meter. Géén subsidies, maar gewoon boerenproductie. DLG heeft de plannen aangehoord en toegezegd deze 'mee te nemen.' Wellicht dat er binnen de klankbordgroep met buurtvertegenwoordigers verder over wordt gesproken.

Bron: Woerdense Courant 11 oktober 2007

Drie jaar cel geëist tegen Zegvelder
Officier van justitie: 'Spoor van vernieling bij minderjarige slachtoffers'

Utrecht - Tegen de 41-jarige Arie V. uit Zegveld is donderdag voor de rechtbank in Utrecht een gevangenisstraf geëist van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Hij wordt onder andere beschuldigd van verkrachting, manipulatie en aanranding van minderjarigen. De officier van justitie sprak over 'een spoor van vernieling bij de slachtoffers' en 'dat deze zaken misschien nog maar het puntje van de ijsberg zijn'. De Zegvelder reageert luchtig op de situatie. "Ik heb er nu wel spijt van en nooit bij de gevolgen stilgestaan". Bij de eerste vier beschuldigingen zou hij gemeenschap hebben gehad en/of seksuele handelingen hebben verricht met twee minderjarige meisjes die hij goed kende. De voorzitter van de rechtszaak benadrukt ook het feit dat de verdachte wist dat zij nog geen zestien waren. Hij zou ook een 18-jarig meisje tegen haar wil hebben gezoend en bestast. V. geeft toe dat hij haar probeerde te zoenen, maar dat hij stopte toen ze dat niet wilde. Maar volgens de verklaring van het slachtoffer heeft deze gebeurtenis wel degelijk vervelende sporen achtergelaten. Volgens het meisje heeft de man dit incident met een rare en uitlokkende opmerking nog eens aangehaald, toen V. haar later een keer tegenkwam. De slachtoffers hebben in een brief hun verklaring en omstandigheden na de gebeurtenissen omschreven. Daaruit blijkt dat zij er veel psychologische en emotionele problemen aan hebben overgehouden. Ook wordt duidelijk dat er nog twee soortgelijke zaken bekend zijn. Hierbij zou de man ook twee minderjarige meisjes voor een langere periode seksueel hebben misbruikt. De voorzitter vertelt dat die slachtoffers na ja1-ren nog steeds psychologische hulp nodig hebben. Die zaken zijn intussen echter verjaard.
De verdachte betuigt alleen spijt en belofte op verbetering voor zijn eigen belang en de kans op het verliezen van zijn vrijheid. Dat kwam naar voren uit de rapporten van de reclassering en de gesprekken tussen de verdachte en een psycholoog. Daarnaast heeft de man weinig tot geen empathie voor zijn slachtoffers en hij lijdt aan pedofilie. Wel is hij volledig toe: rekeningsvatbaar verklaard. V. denkt daar heel anders over: "Ik heb wel spijt en wil in therapie samen met mij vrouw om te kunnen verbeteren".
De officier van justitie meent dat V. een groot spoor van vernieling heeft achtergelaten bij zijn slachtoffers. "Zoals de vader van een van de meisjes als zei: 'hij heeft geen mens vermoord, maar wel hun onschuld'. Dat is de kern waar het hier om draait". Volgens de officier staan er nu wel drie slachtoffers op de lijst, maar het hadden er ook vijf kunnen zijn, of nog wel meer." Ik ga in deze zaak uit van de aangiftes en verklaringen van de meisjes". Naast de geëiste gevangenisstraf wil hij ook een contactverbod met hen opleggen en een geldbedrag voor de immateriële schade.
V.'s advocaat zegt dat alle beschuldigingen bewezen kunnen worden, behalve de laatste. Het zou hier 'slechts' gaan om een versierpoging. "Het meisje was 18 jaar en heeft weerstand geboden waarna mijn cliënt is gestopt. Daarom moet hij van aanranding worden vrijgesproken", aldus de advocaat. Ook sprak hij. uit dat de man inderdaad lijdt aan een ziekte, maar dat hij dit zelf inziet en behandeld wil worden. "Het spijt me echt en ik heb mijn lesje nu wel geleerd", beaamt V. tijdens zijn laatste woord. De uitspraak is op 11 oktober om 13.15 uur in de rechtbank in Utrecht.

Passage

Voor de leden van de Zegveldse afdeling Passage is voor dinsdag 9 oktober mevrouw Fox - Fekkes uitgenodigd voor het houden van een lezing over het Bijbels Museum in Amsterdam. Aan de hand van dia's is een overzicht van de collectie te zien. De bijeenkomst begint om 19.45 uur in de Milandhof.

Klaverjassen

Met een puntentotaal van 5.146 is Dolf Muller winnaar geworden van de 9 eerste klaverjasavond in de Zegveldse Milandhof. Hennie grondman en Ria Hoogerwerf deelden de tweede plaats. Zij eindigden beiden op 5.040 pnt. De derde plaats was ook al een gedeelde. Piet Muis en Arend Muller kwamen tot 4.987 pnt. Ook vanavond wordt geklaverjast in de Milandhof, vanaf 20.00 uur.

Werk aan Molenweg begint maandag

Zegveld - De reconstructie aan de Zegveldse Molenweg gaat komende maandag toch van start. Het gemeentebestuur heeft eerder deze week de Zegvelders op de hoogte gesteld. Aanvankelijk zou het al begonnen zijn, maar omdat de uitverkoren aannemer, Van Bemmel, niet over de benodigde milieuvergunning beschikte, werd de zaak afgeblazen.
Molenweg toch op de schop
Zegveld - De reconstructie van de Molenweg gaat aanstaande maandag toch beginnen. Dat is de bewoners afgelopen maandag tijdens een bijeenkomst in de Milandhof medegedeeld. Aanvankelijk was het uitgesteld naar begin volgend jaar, omdat het aannemersbedrijf Van Bemmel volgens nieuwe wetgeving niet over een certificaat beschikt dat een combinatie van sanering van vervuilde grond en reconstructie mag uitvoeren. De nieuwe wetgeving is de gemeente Woerden bij de aanbesteding ontgaan. Ook 5 andere bedrijven die hadden ingeschreven zijn niet gecertificeerd waardoor de werkzaamheden aan de Molenweg ernstige vertraging op zouden lopen. De bewoners zijn opgelucht dat het werk nu toch onverwachts gaat beginnen. De Nutsbedrijven hebben al voorwerk gedaan, waardoor de straat aardig overhoop ligt.
Volgens woordvoerder Alexander van Straaten van het Woerdense aannemersbedrijf Van Bemmel heeft de provincie Utrecht uiteindelijk toestemming gegeven de werkzaamheden met een gecertificeerde onderaannemer uit te voeren. "Dus maandag gaan we beginnen met een damwand in de vaart te zetten. Vervolgens wordt de weg er in twee fases uitgehaald. Voor de Kerst moet de Molenweg, al is het op een puinlaag, weer berijdbaar zijn. Begin januari maken de Nutsbedrijven hun werk af en volgt de bestrating. Half februari moet de Molenweg klaar zijn. Voor de fietsers wordt een noodfietspad vanaf de volkstuin naar de Nieuwstraat aangelegd, aldus Van Straaten.

Brandweer Zegveld jarig en in de prijzen

De viering van het zeventigjarig bestaan van de brandweer Zegveld ging het afgelopen weekend gepaard met een hoop kabaal, spektakel en sportief spel. De seniorenbrandweerwedstrijd trok veel bekijks. Op de ouderwetse manier werd volgens het aflegsysteem gewerkt ieder zich van zijn taak moest verkwijten. Na het afwerken van een zwaar parcours bleek de jubilaris zelf de winnaar. En, ook de prijs voor het meest ludieke brandweervoertuig ging naar de thuisploeg.

Bron: Woerdense Courant 4 oktober 2007

Bram de Groot winnaar grootste pompoen

WOERDEN/ZEGVELD - De negenjarige Bram de Groot is de winnaar geworden van de Grootste Pompoen van Woerden wedstrijd van de Streekmarkt Woerden tijdens de Week van de Smaak/Streekmarkt van afgelopen weekend. Hij kreeg uit handen van wethouder Loes Ypma een cadeau. De beduusde winnaar wist zelf na afloop niet meer precies hoe zwaar en hoe groot de pompoen was. „Maar hij is haast niet meer te tillen!"

Bron: Woerdens Nieuwsblad 4 oktober 2007

Opmaat voor 'nieuwe natuur'
Ruil van boerenland Zegvel onderdeel plan De Venen

Door een kavelruil waarbij negen boeren in Zegveld zijn betrokken, ontstaat de mogelijkheid nieuwe natuur ter grootte van honderd voetbalvelden te creëren. Daarbij bestaat een plan voor een doorlopend pad aan de westkant van de Grecht.
Kavelruil is een ruiling van gronden, in dit geval tussen agrarische bedrijven. Dat de 'deal' is gesloten, is bijzonder, legt kavelruilvoorzitter Joop Verheul uit. Iedereen doet namelijk vrijwillig mee. Bovendien is het de kunst iedereen te voorzien van een heringericht boerenbedrijf met toekomstperspectief. In grote lijnen komt de ruil erop neer dat tussen de Hoofdweg en de Grecht negen bedrijven beter in hun jasje komen te zitten. Aan de zijde van de Grecht komt bovendien ruimte vrij om er een natuurstrook aan te leggen. Verheul: „Deze ruil kent dus alleen winnaars, want zo-
wel de boer als de natuur wint."
Dat is meteen ook een groot verschil met diverse eerdere ruilingen in het Venengebied, verklaart Erik van Tooren, hoofd van programmateam De Venen. „Meestal dient een kavelruil alleen de landbouw. Deze ruil biedt ook de mogelijkheid natuur te creëren en ruimte te scheppen voor een nieuwe hoofdwatergang." De Zegveldse kavelruil valt onder het plan De Venen, een project tussen de Nieuwkoopse en Vinkeveense Plassen om landbouw, natuur en recreatie vooruit te helpen. Kavelruilcoördinator Jan van Geel is druk bezig nog twee ruilingen voor te bereiden. Binnen nu en enkele jaren komt op 35 meter afstand van de Grecht een nieuwe hoofdwatergang van het waterschap te liggen. De strook ertussen wordt 'nieuwe natuur' met een oppervlak van 38 hectare.
Bovendien is het mogelijk om een natuurstrook van 18 hectare 'bij elkaar te ruilen' langs de Oude Meije in de richting van de Nieuwkoopse Plassen. Daarvoor en voor het recreatieve pad aan de westkant van de Grecht heeft Van Geel twee boerderijverplaatsingen in de planning. Hij is optimistisch gestemd. „De kavelruil die we onlangs hebben afgesloten was van essentieel belang voor deze komende ruilen. Lukken deze, dan hebben we vrijwel volledig voor elkaar wat in plan De Venen is vastgelegd. Dan is het grote werk gedaan."

Bron: AD Groene hart d.d. 4 oktober 2007

Buurtbus De Meije gerund door vrijwilligers
'Voor zestien dubbeltjes de rit van je leven

Door Klaas-Jan Droppert / Egbert Egberts

REGIO - Wie zegt dat openbaar vervoer vaker een last dan een lust is, heeft het helemaal mis als het gaat om een project van Connexxion in de omgeving van Bodegraven, Zwammerdam, Nieuwerbrug, de Meije, Zegveld en Woerden. Hoofdzakelijk bedoeld voor ontsluiting van afgelegen gebieden en daar wonende streekbewoners is buurtbus De Meije, ook wel bekend onder lijnnummer 450. Maar dat het wellicht ook één van de mooiste buslijnverbindingen van Nederland is, is gezien de reacties van gebruikers een gerechtvaardigde constatering.
Buurtbusproject De Meije wordt geheel gedraaid door vrijwilligers. Negen jaar geleden richtten zij een vereniging op, die de belangen en continuïteit van de busdienst tussen Bodegraven en Woerden waarborgt. Iedere chauffeur rijdt per week één rit van drie uur. In de vakantieperiode rijdt men op verzoek meerdere ritten. Chauffeurs zijn lid van de vereniging, echter het lidmaatschap kent geen financiële verplichtingen. Connexxion verzorgt opleidingen voor de (kandidaat)bestuurders en voorziet de vereniging van het noodzakelijke materiaal.
RNG Nieuwsbladen maakte op verschillende momenten op doordeweekse dagen in de vakantieperiode ritten met de buurtbus mee. 's Zaterdags, 's zondags en op feestdagen worden geen diensten gedraaid. In totaal zijn er van maandag tot en met vrijdag tien ritnummers in de dienstregeling opgenomen, waarvan enkele zogenaamde 'hele slagen', van Bodegraven via Nieuwerbrug naar Woerden, van Woerden via Zegveld, Meije en Zwammerdam naar Bodegraven en terug.
Zestien
'Voor slechts zestien dubbeltjes maak je de rit van je leven. Langs smalle vaarten en slootjes, voorbijrijdend aan boerderijen en schitterende woningen. Afgewisseld door karakteristieke straatjes met rustieke huizen m de kleine plaatsjes Zegveld, Zwammerdam en Nieuwerbrug. Tegengesteld aan de dorpse trekken van een stadje als Bodegraven en stadse kenmerken van het middelgrote Woerden', zo beveelt een medewerkster van de VVV in Woerden aan. 'En ben je senior, dan kun je al op weg voor slechts één euro!'.
Alleen in bus
Rittenkaarten zijn alleen te koop bij de chauffeurs van de busjes. Ook met een geldige OV-kaart kan men gebruik maken van de buurtbus. Volgens informatie verstrekt door chauffeur van dienst De Bruin bedragen de exacte tarieven voor een enkele rit voor 65-plussers en kinderen van 4 tot en met 11 jaar één euro en een vier rittenkaart drie euro. Reizigers vanaf 12 tot en met 64 jaar betalen 'zestien dubbeltjes' voor een enkele reis terwijl vier ritten te koop zijn voor vijf euro. Het tarief geldt overigens ook voor andere buurtbussen van Connexxion, zoals de lijndienst 550 van IJsselstein naar Woerden, die overigens op NS Station Woerden start en finisht op Stationsplein Zuid.
Gevarieerde route
Lijn 450 van Bodegraven NS eindigt bij en vertrekt daarentegen van Woerden NS op Stationsplein Noord, ook wel de centrumkant genoemd, om vervolgens via een andere routing richting Bodegraven terug te rijden. , ,Een gevarieerde route, die nooit verveelt", aldus mevrouw Van Dijke, die regelmatig van het Woerdense centrum naar Zegveld/Meije meereist. „Een uitkomst voor mij, omdat ik voordien altijd afhankelijk was van een lift richting Zegveld om op een inmiddels opgeheven lijndienst te stappen. Nu zet de buurtbus me praktisch voor de deur af."
Hand omhoog
Dat is bijna letterlijk als men beseft dat wie mee wil met lijn 450 langs de route mag in- en uitstappen door duidelijk de hand omhoog te steken of de chauffeur te melden waar men wil uitstappen. Men moet wel op tijd zijn, want de op de website www.connexxion.nl en in de gedrukte dienstregeling vermelde tijden zijn richttijden. „Normaal neem ik de buurtbus van Bodegraven naar Woerden nooit, maar vandaag ga ik met mijn kleinzoon op stap", zo vertelt Dirk de Ridder. De Alphenaar is met de driejarige Peter-Jan met de trein van zijn woonplaats naar de vertrekplaats van lijn 450 gereisd om de lange lus mee te maken. „Het is nu 11.30 uur en als we de gehele rit uitzitten zijn we hier terug om ongeveer 13.00 uur. En hebben we een boel koeien en kippen, smalle weggetjes en prachtige stulpjes onderweg gezien." Zijn nazaat kwekt de gehele weg aan één stuk door. ,,Ik nam voorheen vanaf Zegveld altijd de fiets naar station Woerden, vervolgens de trein om naar Bodegraven te gaan en daarvandaan de bus om bij mijn broer Leo in Zwammerdam te komen. Nu stap ik vroeg op de buurtbus en rijd ik rechtstreeks en in een kortere reistijd naar halte Brugstraat!" zo juicht Truus van den Heuvel. Ze geeft wel aan niet al te laat weer terug te moeten reizen. „De laatste bus terug brengt me wel voor de warme hap weer thuis." „Wij gaan naar de Wierickerschans en nemen dan twee uur later de buurtbus weer terug", geven de Woerdenaren Piet en Lieke de Boer aan. „We zijn levensgenieters en 'buurtbussen' en wandelen hebben ons geleerd een perfecte combinatie te kunnen vormen. We bevelen het anderen dan ook regelmatig aan. Over twee weken gaan we met een groepje van zes."
Acht
Dat kan dan wel voor een probleem gaan zorgen, want er mogen niet meer dan acht passagiers in de bus mee. En het kan volgens chauffeur De Graaf 'verkeren'. „Soms rijdt je diensten, en zie je geen 'hond' in de bus. Op andere dagen is het opeens gezellig druk. Vandaag is het bijvoorbeeld zo-zo. Tja, als er plots een grote club in de buurtbus meewil dan zal het passen en meten worden."
Op de meereisdagen treffen de verslaggevers echter geen problemen voor de buurtbuschauffeurs aan, of het moet een boze passagier zijn, die zijn beklag doet bij de bestuurder van lijn 405 over een maanden daarvoor gemiste bus. „Als je deze bus mist, dan sta je zo een tijd te wachten." Maar dat geldt voor elke openbaar vervoer verbinding.

Bron: Woerdens Nieuwsblad (uit de regio-pagina) 3 oktober 2007
Pin It