'En weer zat de Woerdse Koepel tot de nok vol'
Maar liefst 16 gedecoreerden volledig verrast

Door Egbert Egberts
WOERDEN - De één werd van het werk weggelokt vanwege een belangrijke papieren kwestie op het Stadhuis, de ander werd voor een belangrijke vergadering verwacht op het Woerdense pluche, één zag plots de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau op het vest aangebracht worden in Den Haag door de Woerdense minister van Landbouw Gerda Verburg. Zestien inwoners van de gemeente, die graag de Poort van het Groene Hart wil zijn werden in het hart gesloten van vorstin Beatrix, net als enkele duizenden elders in het land.
De gemeente is sinds vrijdag twee Ridders en veertien Leden van de Orde van Oranje Nassau rijker.
De heer I. Bol werd geridderd in 's Gravenhage door minister Verburg vanwege zijn vele verdiensten voor de agrarische leerschool en ondernemers. Bol is zeer actief in ruilverkavelingcommissies en de plaatselijke LTO afdeling, en was onder andere stuwende kracht bij het multicultureel centrum De Milandhof, in de toenmalige ARP en later in het CDA, in het bestuur van de Rabobank Meije en Zegveld, later in Woerden en als adviseur van de Stichting Gras en Wolken. In Woerden werd geridderd mevrouw M.G.H.Th. Epping-Van Laarhoven. Zij was jarenlang lid van het hoofdbestuur van de Federatie Grafische Eindproducten. Zij is zeer actief voor ondermeer de Stichting St. Luke's Hospital in Malawi, de Stichting Samantha in hetzelfde Malawi en in het bestuur van Woerdense Rotary-club. Ze is ook bestuurslid van de Rabobank Woerden. Tevens is zij vrijwilliger bij Amnesty International, stervensbegeleider én bestuurslid van de Studentenecclesia van dominee Huub Oosterhuis in Amsterdam.


Leden
Gedecoreerd werden:
Mevrouw N.J. biemond- Van der Vlugt, onder andere eerder jarenlang actief bij voetbalvereniging Siveo'60, al jarenlang vrijwilliger en bestuurslid bij de lokale afdeling van de EHBO, penningmeester van GV Zegveld, organisator van de collecte van de Hartstichting en begeleider van oudere dames naar het Nieuwkoopse zwembad. J.H. Burggraaf, onder andere trompetspeler tijdens kerkdiensten in en rond Woerden (hij gaf tijdens de uitreiking op verzoek van de burgemeester een melodie op), penningmeester van De Witte Roos in Zegveld, actief lid en initiator van de Culturele Stichting Zegveld en actief stuwend vrijwilliger bij de jaarlijkse braderie en diverse verenigingsactiviteiten.
Dammen
A.de Bruijn, jarenlang bestuurslid, wedstrijdleider en jeugdleider bij Kijk Uit (Dammen) in Zegveld. In 2006 gekozen tot sportvrijwilliger van de gemeente Woerden tijdens het Sportraad gala. Is ook al jaren Ouderling van de Herv. Gem. Zegveld
Mevrouw H. de Bruijn-Lensink, ondermeer al 25 jaar vrijwilligster bij jeugdevenementen voor Kijk Uit in Zegveld. Is mede-organisator van de halve finale Aspiranten van Nederland in Zegveld. Ook actief voor de Herv. Gem. Zegveld. Begeleidt daarna al jaren een echtpaar bij medische bezoeken aan ziekenhuizen en is jaren al actief als vrijwilliger bij de Ned. Patiëntenvereniging, afdeling Woerden.
Mevrouw J.H.M. Goes-Vianen heeft ook jarenlang als vrijwillig verzorger van een inwoner van Woerden gediend. Zij was tien jaar collectant voor de Nierstichting en even zolang wijkcontact van de Parochie St. Hippolytus in Kamerik. Momenteel al jaren vrjwilliger bij de SWO, gastvrouw van het parochiecentrum in Kamerik en initiatiefneemster van de Bridge Club Kamerik-Kockengen.
Ries-Kwartier
M.H. Kooijman was jarenlang elftalleider bij (ondermeer) het eerste voetbalelftal van W VEP (tot 1957) waarna hij precies vijftig jaar lang zich bezigde met de kaartverkoop bij thuiswedstrijden van W VEP in zijn eigen Ries-Kwartier. Is bestuurslid geweest van de penningen. Heeft zich daarna nog jarenlang ook op andere terreinen (welzijn) verdienstelijk gemaakt. C.J. Plomp was eerder 24 jaar actief als diaken en voorzitter van de Herv. Gem. van Woerden (-Oost). Vanaf 1990 is hij zeer actief bestuurslid van de St. Woerden Helpt Roemenië en Oekraïne, voorheen Roemenië-commissie, en organisator/initiator van de jaarlijkse -Markt. Is zeer betrokken bij het doel van de stichting en gaat regelmatig zelf in de landen als hulpverlener en bruggenbouwer te werk.
A.Stigter is in Harmelen op kerkelijk vlak zelf een 'instituut'. Voor de Ned. Herv. Gemeente vervulde hij jaren diverse functies. Was daarnaast ondermeer secretaris van de SGP, afdeling Harmelen, voorganger, voorzitter van de Geref. Bond. Is tegenwoordig actief als kerkvisitator van het RC van Visitatie in de Provincie Utrecht van de Prot. Kerk in Nederland en penningmeester van de Hervormde Classis in Woerden.
De Greft
A.J.M. Stikvoort is al jaren medevoorzitter van Stevast, een stichting die voormalige boswachterhuisjes verhuurt aan medewerkers van Staatsbosbeheer. Was onder ander de vroege decemberkindervriend op een Schiedamse school en bij het Kamerikse Maria Goretti, zwemleraar bij de Watervrienden, verenigingsvoorzitter van VV Kamerik en tot en met dit jaar voorzitter van de St. Oranjecomité Kamerik. Is ook al enige tijd vrijwilliger en nieuwe voorzitter bij W.S.V. De Greft.
N.C. van der Steeg is zeer actief op het kerkelijke vlak, met name voor de Evangelische Gemeente in de Lutherse Kerk. Heeft 'daar ondermeer voor gediend als secretaris van het bestuur en ouderling, en was nauw betrokken bij de jubileumactiviteiten en scribent van het speciale boekje voor de E.G.. Is zeer actief in stichtingen met betrekking tot de herdenking van 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag. Is ondermeer ook actief ten behoeve van enkele sociale organisaties in Woerden en omgeving.
Mevrouw SJ. van Geelen-Breunesse is al ruim tien jaar actief als secretaris van Al Barid, een filatelistische contactgroep. Heeft daarvoor ondermeer veel werk verzet voor de stichting Vluchtelingenwerk Regio Woerden, de Bezoekgroep Utrecht ten behoeve van gevangenen in Nieuwersluis en Nieuwegein en de stichting Welzijnszorg Buitenlandse Werknemers in Woerden.
Mare
C. van Woudenberg is al jaren bijzonder actief op het kerkelijk vlak, waarvan vele voor de Ned. Herv. Gem. in Harmelen. Ook was hij jaren voorzitter van de CSTB, afdeling Harmelen, bestuurslid van de afdeling Mare van het Waterschap Leidsche Rijn en ad interim voorzitter van de lokale afdeling van federatie van land en tuinbouw organisaties.
J.G.M. Veenboer is al 43 jaar penningmeester van de St. Herdenking Gevallenen Viering Bevrijdingsdag Woerden. Tussentijds was hij tien jaar bestuurslid van de Stichting Hollands Historische Vereniging. Dat combineerde hij met vele culturele activiteiten, zoals voor Stadsmuseum Woerden, Open Monumentendag en het Programma Bepalend Orgaan van RPL-FM. Is actief lid van het wijkplatform Bloemen en Bomenkwartier en het Historisch Platform Woerden.
Tenslotte, mevrouw T.M. Verhoef-Telkamp. Is al vanaf 1981 vrijwilliger bij de stichting Sociaal Kultureel Werk Woerden. Heeft voordien Buurtwerk de Kade opgericht. Was bovendien actief op de Ma-riaschool, nu De Wegwijzer, als knutselmoeder gedurende negen jaar en tien jaar als begeleider van de Avond4Daagse voor dezelfde school. Is ook actief bestuurslid geweest gedurende 17 jaar van het IVN.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 29 april 2008

Zegveld mist nog bijna 80 bomen

Rondom Zegveld moeten meer bomen komen. Niet voor alle bomen die in de afgelopen jaren zijn gekapt, zijn namelijk nieuwe exemplaren teruggekomen. Dat vindt oppositiepartij Inwonersbelangen. Op 6 mei wordt in de raad gesproken over de motie. In en om het dorp zijn de afgelopen jaren 368 bomen gekapt omdat ze een gevaar vormden voor het verkeer. Recent heeft de gemeente, na overleg met het dorpsplatform, 290 bomen teruggeplant. Inwonersbelangen ziet graag dat ook de overige 78 bomen worden vervangen. Wethouder Groeneweg gaf echter aan dat dit niet kon om technische redenen. Raadslid Elias Bom: „We vragen of nogmaals onderzocht kan worden of er niet plek is voor meer bomen. Desnoods elders in of rondom Zegveld."

Bron: AD Woerden Dichtbij 25 april 2008

Paalzitten hoort een beetje bij Zegveld
Kwartet haalt drieduizend euro op

ZEGVELD - De uurtjes tussen vijf en zes uur 's morgens waren de stilste, de koudste en de moeilijkste. Verder hebben Johan Verboom (18), Ronnie Dekker (20), Hennie de Jong (16) en Nelleke Schippers uit Zegveld het nachtelijke paalzitten na de start op vrijdagmiddag drie uur goed overleefd. Met hun prestatie - 24 uur paalzitten - halen zij zo'n drieduizend euro op voor het goede doel: een traumaverwerkingsprogramma in Rwanda. Het paalzitten maakte deel uit van de jaarlijkse rommelmarkt van de hervormde gemeente in Zegveld. Organisator Steffan Pak (31) zat elf jaar geleden ook 24 uur op een paal. „Het hoort een beetje bij Zegveld. In de afgelopen vijftien jaar toch wel een keer of vijf. Ik kan me de stijfheid van het zitten nog wel herinneren." Dat euvel ondervonden de deelnemers dit jaar ook. De vijf minuten toegestane rust per uur worden besteed aan toiletbezoek en het rennen van rondjes. „Ik heb drie broeken aan," zegt een koude Johan. Nelleke is een beetje hyper en de slaap ver voorbij: ze heeft al vier blikjes redbull op. „Nog een paar uurtjes," zegt ze. „Nog vijf uur en 35 minuten," verbetert Ronnie.

Bron: AD Woerden Dichtbij 21 april 2008

Etmaal paalzitten

Zegveld - De jeugd van de Hervormde kerk in Zegveld is er dit jaar in geslaagd een recordbedrag bij elkaar te krijgen voor een traumaverwerkingsproject in Rwanda.
Volgens Steffan Pak is er op zijn minst 11 duizend euro bijeengebracht voor het project dat zich vooral richt op een groot deel van de jongeren die daar traumatische ervaring heeft opgedaan tijdens de genocide in 1994. "Niet alleen de rommelmarkt maar vooral de acties er om heen waren succesvol. Alleen al het paalzitten leverde drieduizend euro op" vertelt Steffan. Vier Zegveldse jongeren; Johan Verboom, Ronnie Dekker, Hennie de Jong en Nelleke Schippers, zaten 24 uur op een paal, boven het water aan de Boschsloot.
"Johan Verboom had er eigenlijk niet zoveel trek in en wilde met een startkapitaal van 450 euro wel meedoen. Onderling hebben we binnen een week het bedrag bij elkaar gekregen en kon hij er niet meer onderuit. Ongeveer honderd jongeren zijn in touw geweest, maar eigenlijk helpt de hele gemeente mee, van jong tot oud.
Het is niet exact te achterhalen, wanneer de eerste markt voor een goed doel werd gehouden. Een jubileumboek uit 1995 spreekt van 1978 als jaartal waarvan we zeker weten dat er een rommelmarkt is geweest. De oorsprong moet ergens in de jaren zeventig zijn. In de jaren 60 was die er echt niet, want de jeugdvereniging, van oorsprong 'kartrekker' bestaat 'pas' sinds 1968" aldus Steffan.

Kinderkoor

Kinderkoor 'Vertel me eens' uit Zegveld is ermee gestopt. Het kinderkoor telde 20 kinderen en heeft 14 jaar bestaan. Het bestuur heeft veel pogingen gedaan een betaalbare dirigent en pianist te vinden, maar is daar niet in geslaagd en heeft besloten te stoppen. Een beroepsdirigent en pianist kan het koor financieel niet opbrengen.

Zegveldse verandert van partij

Woerden/Zegveld - De in Zegveld woonachtige Liane Wubbels is in het dagelijks leven werkzaam bij ouderenbond ANBO. Daar lijkt haar overstap richting Progressief Woerden voeding te vinden. Zij zegt zich te storen aan het feit dat D66 landelijk teveel bezig is met de jeugd en het onderwijs en dat de ouderenproblematiek onzichtbaar blijft. Ook de D66-aandacht voor milieu, duurzaamheid, Groene Hart, koopkracht en inkomen vindt zij beneden de maat. Landelijk voelt zij zich daarom mee aangetrokken tot de Partij van de Arbeid. Het leidde tot lang wikken en wegen en het uiteindelijke besluit om de Democraten de rug toe te keren. Daarbij erkent zij dat de lokale standpunten van D66 en Progressief Woerden niet zover uiteen liggen. Juist daarom kan D66-fractievoorzitter Van der Does de overstap niet plaatsen: "De argumenten zijn voor mij boterzacht, maar kennelijk wil Liane zich graag bij de PvdA aansluiten." Beiden benadrukken dat de persoonlijke verhoudingen en de samenwerking binnen de fractie geen enkele rol hebben gespeeld. Wubbels schetst de samenwerking als "buitengewoon plezierig" en Van der Does beklemtoont "geen lelijke dingen te willen zeggen" over zijn vertrekkende fractiegenote. Hij gaat als eenmansfractie verder en weet zich daarbij gesteund door een aantal fractieassistenten. "En voor de rest, óp naar maart 2010, als er weer verkiezingen zijn."

Trouwen kan ook in de Meijetuin

Zegveld - Trouwen kan vanaf volgende maand ook in de Meijetuin. Zegveld krijgt daarmee, naast de Milandhof, een tweede trouwlocatie. De Meijetuin wordt daarmee de achtse officie;e trouwplek in de Gemeente, overigens alleen van 1 mei tot en met 30 september. De Meijetuin is de eerste landelijk geleden trouwlocatie, de andern zeven liggen alle in de bebouwde kom.

Bron: Woerdense Courant 24 april 2008

Trouwen in Meijetuin

WOERDEN - Bruidsparen die willen trouwen in het groen kunnen vanaf 1 mei terecht in de Meijetuin in Zegveld. De gemeente Woerden krijgt er daarmee een achtste officiële trouwlocatie bij. Dit geldt overigens alleen in de zomer: trouwen in de Meijetuin kan van 1 mei tot en met 30 september.

Rommelmarkt Zegveld drukbezocht

ZEGVELD - Potjes, pannetjes, kruikjes, speelgoed, zelfgemaakt of nagemaakt handwerk, van alles en nog wat was er te koop tijdens de rommelmarkt in het dorp afgelopen weekend. Met vereende krachten werd de markt al vroeg opgebouwd, met als resultaat een goede opbrengst voor het goede doel. Hoeveel, dat was bij het ter perse gaan van het WN nog niet bekend.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 24 april 2008

Milandschool mag naar het circus

Meije - De leerlingen van de Milandschool aan de Meije mogen naar het circus. Gisterenmorgen ontvingen zij uit handen van Cris Maliepaard, directeur van de Rabobank Bodegraven-Woerden, een cheque, goed voor 75 circusbezoekjes.
De school viert dit jaar zijn eeuwfeest, hoewel deze mijlpaal eigenlijk al in 2007 werd bereikt. Het feest is echter nu. Gisterenmorgen waren de circa 55 leerlingen, de leerkrachten en degenen die bij het feest kwamen assisteren, in traditionele kledij gehuld uit de tijd van Ot en Sien. Omdat de plaatselijke Rabobank, een fusie waarbij ook de bank van de Meije betrokken was, ook honderd jaar
bestaat besloot die in het feest te delen Op 5,6 en 7 juni komt circus Renz naar Woerden en de school mag daar dus gratis naar toe. De kinderen krijgen die dag een VIP-behandeling. En omdat juni nog wel ver weg is kregen de kinderen gisterenmorgen vast iets lekkers van de bank.
Ook niet-leerlingen kunnen naar circus Renz. Op 24 mei worden de kaarten voor klanten en niet-klanten van de bank verkocht bij de kantoren in Woerden en Bodegraven.

Goud van oud krijgt vervolg in Zegveld

Zegveld- Het "Goud van Oud" muziekevenement dat afgelopen zaterdag in de Milandhof is gehouden krijgt volgend jaar een vervolg. "Mogelijk zelfs in een grotere vorm en met meer artiesten" vertelt een enthousiaste Ruud van der Hoeven die samen met Jos Boere en de Milandhof het evenement organiseerde. "Er werd non-stop tot half 2 's nachts gedanst Eindelijk eens iets voor de jonge oudere was een veel gehoorde reactie. De Woerdense formatie Plakband trok voornamelijk bezoekers uit de regio en de fans van de coverband The Clarks kwamen uit alle windstreken. Het evenement telde 320 liefhebbers van 50,60 en 70 jaren muziek. Omdat voor het organiseren van zo'n eerste 'Goud van Oud' er financieel risico was hebben we 25 bedrijven bereid gevonden de muziekavond te sponsoren. Daar is iets van over gebleven en dat geld gaat naar een goed doel" aldus Van de Hoeven.

Rommelmarkt

Op het plein naast de voormalige Rabobank wordt zaterdag de jaarlijkse rommelmarkt van de hervormde kerk gehouden. Het goede doel van dit jaar is een HGJB project 'Heel ons hart'. Dit steunt een traumaverwerkingsproject in Rwanda. Met de rommelmarkt wil de kerkelijke gemeente geld bijeenbrengen voor dit project dat zich vooral richt op getraumatiseerde jongeren, die na de genocide begin jaren negentig hun leven moeten oppakken. De rommelmarkt duurt van 10.00 tot 14.30 uur.

Bron: Woerdense Courant 17 april 2008

Goud van Oud vol swing

ZEGVELD - Het Goud van Oud festival in de Milandhof was afgelopen weekeinde een druk bezocht muziekfestijn. Menigeen kon zijn of haar hart ophalen aan welbekende, oud, maar nog lang niet vergane muzikale glorie. Van Engelstalige hits tot populaire Nederbeat, en daartussen van-nog-alles-wat. De bezoekers vermaakten zich opperbest.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 17 april 2008

SGP Zegveld

ZEGVELD - De S.G.P.-kiesvereniging Zegveld heeft deze week haar jaarlijkse openbare vergadering gehouden. Daarin heeft Riekelt Pasterkamp, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, een presentatie gegeven over zijn bezoek aan de Nederlandse militairen in Uruzgan. Op levendige en betrokken wijze heeft hij daarbij laten zien en laten horen hoe het er in Kamp Holland toe gaat. Welke regels en afspraken er voor de veiligheid nodig zijn. Over de huisvesting van de soldaten in aangepaste zeecontainers. Hoe de logistiek is geregeld, zowel van de viermaandelijkse aflossing als van het invliegen van dagelijks vers voedsel en drinkwater. Over de geestelijke verzorging, de contacten met het thuisfront en de (te) geringe steun van andere NAVO-landen. Het was een indrukwekkende en tegelijk ingetogen avond, waarbij ook de oud-voorlichter van de SGP Dankers aanwezig was. Tijdens de voorafgaande ledenvergadering is S.P.L. Pak gekozen tot secretaris, en is L.M. Bos herkozen tot voorzitter. Voorts is met enkele hartelijke woorden afscheid genomen van B. Hofland die vanwege zijn leeftijd zijn bestuurslidmaatschap als penningmeester na een lange periode van dertig jaar heeft willen beëindigen.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 10 april 2008

Open dag

Basisschool De Waldhoorn houdt woensdag 16 april een open dag voor belangstellenden. Van 9.00 tot 12.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje op de school nemen. De Waldhoorn is bezig met een ontwikkeling richting Daltononderwijs en wil de bezoekers daar die dag mee laten kennismaken. Aanmelden vooraf is niet nodig. De school is gevestigd aan de Clausstraat 22.

Bron: Woerdense Courant 10 april 2008

Gouwe ouwen in Zegveld
Let the good times roll moet traditie worden

DOOR JOLANDA VAN TOL
Zegveld - "Let the good times roll" is de slogan van de cover popgroep The Clarks die zaterdag 12 april een 'Goud van Oud" avond vullen met muziek uit de vijftiger-, zestiger- en zeventiger jaren. Het initiatief voor het muziekfestival komt van Zegvelder Ruud van der Hoeven.
"Jos Boere uit Zoeterwoude heeft mij op het idee gebracht. Hij organiseert al veertien jaar met veel succes een dergelijke muziekavond in Zoeterwoude" vertelt Ruud van der Hoeven "Na een bezoek aan het festival was ik meteen enthousiast en dat bracht me op het idee het culturele leven voor 50 plussers in Zegveld en omgeving een impuls te geven. Samen met de Milandhof en Jos Boere zijn we aan de slag gegaan.
Populair
In Zoeterwoude is de popgroep The Clarks erg populair en die hebben we dan ook gecontracteerd. The Clarks is een Nederlandse coverband die al vanaf 1987 in dezelfde bezetting, repertoire van onder andere Bill Haley, The Rolling Stones, Elyis Presley en de Beatles laten horen. Daarnaast zochten we een populaire band uit de omgeving en kwamen op de formatie Plakband.
Het is de bedoeling om met deze 'Goud van Oud' avond een trend te zetten voor de komende jaren. Dat hangt natuurlijk af van het bezoekersaantal. Omdat het organiseren van het festival financiële risico's met zich meebrengt hebben we sponsors benaderd met een gunstig resultaat. Als er geld overblijft dan willen we dat aan een nog nader te bepalen kinderfonds schenken" aldus Van der Hoe-
ven. Goud van Oud begint 12 april om 20.30 in Gasterij De Milandhof, Middenweg 2, Zegveld
Meer info: www.milandhof.nl

Passage

De Zegveldse leden van Passage krijgen dinsdag 9 april "politieke informatie", Spreekster is Kathleen Ferner, CDA-lid van de Tweede Kamer, Zij heeft ontwikkelingswerk in haar portefeuille en gaat met name vertellen over haar reizen. De avond begint om 19.45 uur  in de Milandhof.

Natuur en landbouw krijgen ruim baan

Zegveld/Kamerik - Zowel voor de natuur als voor de landbouw worden faciliteiten geschapen in het kader van het Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is momenteel bezig met de uitvoering.
Het plan gaat aan de slag met dynamisch peilbeheer. Voorlopig is dat alleen een proef die in het noordelijk deel van de polder Zegveld wordt uitgevoerd. Doel is om door het peilbeheer aan te passen aan de actuele situatie, het inklinken van de bodem te vertragen. Momenteel wordt met een vast zomer- en een vast winterpeil gewerkt. De consequentie van de ontwatering van het veen is echter, dat de grond oxideert en op de lange duur helemaal verdwijnt, zodat een zandlaag overblijft. Om de verbranding van het veen zo lang mogelijk te laten duren, kan een aangepast peilbeheer een belangrijk hulpmiddel zijn. De bedoeling is dat de proef volgend jaar wordt afgesloten.
Agrarisch gebruik
Het Watergebiedsplan moet de boeren in Zegveld en Oud-Kamerik goede werkomstandigheden bieden. Een van de manieren is verder om te gaan werken met acht verschillende peilgebieden. Per zone komt er een apart polderpeil, waarmee de boeren uit de voeten moeten kunnen. De natuur krijgt ook meer ruimte. Zo wordt in het natuurreservaat van de Schraallanden langs de Meije een hoog peil ingesteld. Langs de Hollandse Kade, aan de noordkant van Oud-Kamerik, komt een speciale bredere natuurzone, zodat de planten en dieren op de kade meer ruimte krijgen. Tenslotte wordt aan de Zegveldse kant van de Grecht een natuurstrook aangelegd.

Open dagen in Blauwe Wereld

Zegveld - Atelier 'De Blauwe Wereld' zet op zaterdag 5 en zondag 6 april de deuren open voor het publiek. In het atelier worden alle beelden gepresenteerd die afgelopen winter door de cursisten onder leiding van Wim Verwoerd zijn gemaakt. Tijdens de open dagen zijn ook bontgekleurde kleden van indianenvrouwen uit Guatemala te bezichtigen. In 30 jaar burgeroorlog zijn veel mannen
omgekomen. Het lijkt wel of de indianenvrouwen alle ellende van zich afborduurden door hele vrolijke en naïeve kleden te maken. Omdat de vrouwen vaak alleen zijn achtergebleven, moeten ze zelf de kost verdienen. De kleden die ze vroeger in huis hadden worden nu ook voor toeristen gemaakt.
De open dagen beginnen om 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is Meije 300, Zegveld

Fluiten bij lenteconcert KNA

Zegveld - De blokfluitgroep van Kunst Na Arbeid gaf zaterdag acte de présence tijdens het voorjaarsconcert van de muziekvereniging in de Milandhof.

Bron: Woerdense Courant 3 april 2008

Modeshows voor senioren

ZEGVELD/WOERDEN - Twee modeshows worden op 18 april gehouden voor senioren op twee verschillende plaatsen, in Zegveld en Woerden. De presentatie wordt verzorgd door de Fa. Doorduyn Seniorenmode. De firma presenteert de nieuwe voorjaarscollectie in de vorm van een modeshow. Daarna is er gelegenheid om zelf te passen en eventueel een nieuwe garderobe aan te schaffen. Geen drukke winkelstraten of kleine paskamertjes, maar op uw gemak rond kijken en passen onder het genot van een kopje koffie of thee.
SWO
De modeshows worden georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen en begint om 10.00 uur en wordt gehouden de Milandhof in Zegveld, 's Middags komt de Fa. Doorduyn naar Dienstencentrum Huize Zandwijk, Rembrandtlaan 2 in Woerden en dat begint om 14.00 uur. De middag wordt georganiseerd in samenwerking met de ANBO en de toegang is 1,50 euro inclusief koffie of thee.

IB uit zorgen over bomenbeleid gemeente

WOERDEN/ZEGVELD - De fractie van Inwonersbelangen heeft een aantal vragen voor het Woerdse college naar aanleiding van de grootschalige kap en herplant van bomen in Zegveld.
De aangekondigde grootschalige kap was halverwege 2007 aanleiding voor het aanscherpen van de notitie bermen buitengebied en verscherpte politieke en media aandacht. Inmiddels heeft de fractie van IB geconstateerd dat het overleg tussen de werkgroep van het platform en de wethouder is gestopt, en dat er ook recent kap van ongeveer 280 populieren heeft plaatsgevonden.
Echter heeft Inwonersbelangen in gesprekken met inwoners en het dorsplatform geconstateerd dat er verschillende opvattingen bestaan over zowel het aantal gekapte bomen in de tijd, en over de manier van herplanten.
Bomental
IB vraagt zich af welk aantal gekapte bomen het College hanteert voor haar nulmeting. Er stonden 105 bomen aan de Hoofdweg, 133 aan de Dwarsweg en 130 aan de Rondweg, Er zijn recent respectievelijk gekapt: 87, 119 en 81. De fractie is op de hoogte van herplant 68, 80 en 44, maar het bestuur van het dorpsplatform is op de hoogte van 21 bomen op de Uitweg, respectievelijk 37, 80 en 42. IB vraagt zich af waarom maar de helft van de gekapte populieren wordt vervangen. Ook wil men weten dat als herplant van bomen technisch niet kan plaatsvinden op de vermelde wegen, of het College dan van plan is om elders in Zegveld met bomen de reeds aanwezige groenstructuur te versterken. IB geeft aan dat mogelijke vermindering van bomental van invloed kan zijn op de opslag van CO2 en de klimaatcompensatie.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 3 april 2008

Werkgroep hoopt de aanleg van wandelroutes te bevorderen
Veel meer rondjes voor de recreant

HARRIE VAN OPSTAL
ZEGVELD/KAMERIK
Het is nog te vroeg om nu al feestelijk een nieuw wandelpad in gebruik nemen. Maar met een speciale werkgroep hoopt Zegveld af te komen van het etiket 'witte vlek' in de wandelregio west-Utrecht.
Het klinkt zo leuk. Boeren laten wandelaars toe op hun landerijen, zodat aaneengesloten routes ontstaan. De boeren hebben er dankzij subsidie extra inkomsten door en fervente wandelaars ontdekken nieuwe gebieden.
Zo simpel is de praktijk echter allerminst. Zegveld heeft daarom sinds kort een speciale werkgroep wandelpaden die als 'smeerolie' wil fungeren. „De werkgroep krijgt een soort ambassadeursfunctie," licht werkgroepvoorzitter Arja de Vink toe. „Je kunt eens bij een grondeigenaar langsgaan om even een praatje te maken. Het voordeel van een plaatselijke werkgroep is dat je ongeveer weet wie echt niet wil en wie er wat positiever tegenover staat."
Zegveld heeft nu welgeteld één echte wandelroute: het 'rondje Zegveld' zoals het in de volksmond bekend staat. Vooral in het weekend kuieren Zegvelders graag via het Branderpad naar de Rondweg en terug.
Maar binnen het natuurontwikkelingsproject De Venen dient zich nu een tweede mogelijkheid aan. Langs de westelijke Zegveldse zijde van de watergang Grecht is de aanleg van nieuwe natuurgebieden voorzien. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) probeert een grootscheepse ruil van gronden van verscheidene boeren voor elkaar te krijgen. Is eenmaal een aaneengesloten strook langs de Grecht te vormen, dan is het eenvoudig om er meteen ook een wandelpad aan te leggen.
De wandelpadengroep zou dat zeer toejuichen, vertelt De Vink. „Het zou heel mooi zijn om daar te kunnen lopen. Voor inwoners van Zegveld is het een verrijking." Zo'n nieuw wandelpad biedt bovendien veel vervolgmogelijkheden. De Vink: „Je zou een combinatie kunnen maken met het Branderpad. Ook is een doorsteek denkbaar naar de Oude Meije en verder." Het komt mooi uit dat de gemeente Woerden bezig is met een recreatienota. In die nota wordt onder meer een oversteek over de Grecht gesuggereerd tussen de Kamerikse en Zegveldse polders. „Dat biedt mogelijkheden als daar bijvoorbeeld een pontje zou komen. Vanaf de Houtkade aan de Kamerikse kant zou je via de Toegang naar de Bosweg en lusthof De Haeck bij Woerdense Verlaat kunnen lopen," zegt De Vink enthousiast.
Bert de Groot, voorzitter van de agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen, is een van de leden van de werkgroep. De werkgroep heeft hem er met opzet bij gevraagd, omdat zijn vereniging erg actief is met het zoeken naar subsidiemogelijkheden. Bovendien geeft subsidieverlening via de agrarische natuurvereniging veel boeren wat extra zekerheid.
„Tot nu toe was het zo dat je voor een wandelroute een overeenkomst voor tien jaar moest aangaan. Dat is erg lang. Nu is een regeling in aantocht waarbij je je voor drie jaar kunt vastleggen. Ik vermoed dat dat veel grondeigenaren over de streep zal trekken," schat De Vink in. De Groot beaamt haar veronderstelling. „Als zo'n wandelpad niet bevalt, zit je er als grondeigenaar voor tien jaar aan vast." In Kamerik zijn een paar boeren die zo'n langdurig contract zijn aangegaan. Maar niet voor niets is een proefproject bedacht waarbij contracten voor één jaar mogelijk zijn. „Al is dat wel weer aan de korte kant."
Dat Kamerik met het recreatie project Kamerik op de kaart aanmerkelijk verder is in z'n toeristische ontwikkeling, hoeft Zegveld zich niet aan te rekenen, vinden De Vink en De Groot. De Vink: „Toegegeven, in Zegveld lopen de boeren er nog niet zo hard voor. Maar in Kamerik is de situatie anders omdat je daar een paar 'trekkers' in het geheel hebt. Het is niet terug te voeren op het veronderstelde behoudende van Zegveld. Ook in de Alblasser- en Krimpenerwaard is het wat moeilijk opereren." Ook De Groot schaart Kamerik onder de kleine groep voorlopers. „Ik zie sinds kort dat in Kockengen wat initiatieven komen. Je bent afhankelijk van wat je in je dorp hebt. In Kamerik zitten er een paar die de boel behoorlijk aanjagen. Maar in Zegveld zijn zeker mogelijkheden. Er zijn leuke ommetjes te maken."
Verwijzing naar vroeger dorpje
Een eventueel wandelpad tussen de Kamerikse en Zegveldse polders heeft een lange historie. De waterloop de Grecht werd in 1494 gegraven. Langs de oostoever werd in 1664 een jaagpad aangelegd, dat nog steeds bestaat. Aan de watergang ontstond een buurtschap met onder meer een korenmolen, een bakkerij en een herberg. Het buurtschap was bereikbaar vanuit Zegveld, via het oude kerkepad. Zowel Zegveld als Kamerik leverden koren aan ter verwerking. De functie komt terug in de straatnaam Korensloot in het dorp Zegveld. Van de buurtschap aan het einde van de Toegang is weinig meer over. De molen werd in 1921 gesloten. Het gebied was eeuwenlang alleen via kronkelende weggetjes bereikbaar. Pas bij de ruilverkaveling in de jaren zestig werd de Milandweg tussen Zegveld en Woerdense Verlaat aangelegd.

Bron: AD 2 april 2008
Pin It