Protestborden "Actievoeren zit nu eenmaal niet in de natuur van de boer"

Boerenwapen tegen naderend onheil

Overal in het Groene Hart wordt geprotesteerd tegen ingrepen in het landschap. Op plekken waar de grond moet wijken voor natuurontwikkeling en vernatting verschijnen protestborden in de wei. Geïmproviseerd of gecoördineerd, opvallen doen ze. Maar helpt het ook?
Fietser Arne van Dalsum moet even nadenken over de betekenis van het bord „Koe of Jetski?" in een weiland in de buurt van Waverveen. „Het heeft met water te maken. Gaan ze de weilanden laten onderlopen?"
Zijn vriendin weet meer. „Wilden ze het waterpeil niet verhogen omdat het land te veel verzakt? Jammer wel, het is een mooie polder."
De beeldspraak van de borden in Groot Mijdrecht Noord is voor de leek verstaanbaar: de bewoners vrezen dat het land straks onder water staat. Maar de vernatting van polders speelt niet alleen in De Ronde Venen. Ook in de Krimpenerwaard wordt de boerenstand bedreigd door peilverhoging. Maar daar zijn de borden moeilijker te begrijpen. Bij Achterbroek staat een groot bord met een koe erop en de tekst „Voor mij liever gras dan plasdras." en een sticker 'Geen Weidepact'.


Hengelaar Gert van Schie die, speurend naar een goede stek, de sloten langs de weg afloopt haalt zijn schouders op. „Ik zie ze al een tijdje, maar ik heb het me nooit echt afgevraagd wat het betekent". De opdracht voor de tegenstanders van het Veenweidepact (een deel van de boeren moet verhuizen naar een andere locatie omdat het waterpeil wordt verhoogd), is ook wel wat lastiger. Een ondergelopen polder, dat kan iedereen zich voorstellen. Maar het verdwijnen van boeren zonder dat het land verdwijnt, dat is iets moeilijker uit te leggen. Toch zijn de verschillende, eigengemaakte borden met protesten in de buurt van Achterbroek en Gouderak een mooi staaltje huisvlijt. Bijna een toeristische route waard.
Ook in de Meije Graslanden, een gebied tussen het riviertje De Meije en de Nieuwkoopse Plassen, wordt geprotesteerd tegen vernatting, maar daar is meer gecoördineerd te werk gegaan. Bovendien is de tekst: 'Stop de Kolder. Geen moeras in onze polder', duidelijk en to the point.
Langs de weg staan tien van deze forse borden met hetzelfde opschrift. Ze zijn speciaal gemaakt door het actiecomité in de Meije, die de acht melkveehouders steunt die nu nog in het gebied boeren. Boer Theo Kemp, ook regiobestuurder van agrariërsbond LTO Noord, heeft zelf ook een van de borden op zijn erf staan. „We krijgen veel positieve reacties op de borden. Het zijn niet alleen deze borden trouwens,
veel mensen hebben ook nog posters achter de ramen." Of de borden nou direct invloed hebben op de besluitvorming is volgens Kemp moeilijk te zeggen, maar  er is wel iets anders gebeurd. „Actievoeren zit nu eenmaal niet in de natuur van de boer. Maar toen we een paar jaar geleden met deze plannen werden geconfronteerd, wilden we toch wat doen. Kijk, vroeger had je in dit dorp alleen de boerenstand en de knechten. Maar tegenwoordig wonen hier ook niet-boeren, zoals een notaris, een accountant en een ambtenaar. Mensen die beter de weg weten als het gaat om inspraak procedures, of het oprichten van een officiële stichting voor het behoud van de graslanden. „ Zo is met het plaatsen van borden een heel proces in gang gezet, en zitten we als gesprekspartners om de tafel bij rijk en provincie. Dat was niet gelukt als we alleen met boeren waren geweest." De methode in  De Meije heeft ook andere boeren en medestanders geïnspireerd, „We krijgen vragen over onze methode uit de Krimpenerwaard, maar ook uit andere plaats boerenland wordt bedreigd door peilverhoging. De Wieringenrandmeren bijvoorbeeld, en plaatsen in Brabant."

Peilverhoging maakt agrarisch grondgebruik lastig
Van noord naar zuid zijn in het Groene Hart protestborden te vinden. Dat is niet toevallig: alle gebieden maken deel uit van de Natte As. Het zijn de laagste en natste gebieden in de regio, en vormen een bijna aaneengesloten plattelandsgebied. Op termijn (rond 2020) moet een deel ervan natuurgebied worden. Dat betekent dat agrarisch gebruik van de grond moeilijk wordt door een verhoging van het waterpeil.
Polder Groot Mijdrecht Noord is een lage polder, waar bodemverzakking en verzilting een steeds groter probleem wordt. Het is nog steeds onzeker of de polder gebruikt gaat worden voor waterberging. In dat geval komt het waterpeil even hoog als de nabij gelegen Vinkeveense Plassen, en verdwijnen de boerderijen onder het water. Meije Graslanden moet, als toekomstige ecologische verbindingszone, natter worden. Dat betekent dat de acht boeren die daar vee laten grazen, wegmoeten. Gouwe Wiericke/Bodegraven Noord is het gebied tussen De Meije en de Reeuwijkse Plassen. Daar moet op termijn nog een natte verbindingzone komen, maar waar is nog niet duidelijk. De Krimpenerwaard kent het Veenweidepact, een afspraak door overheden om boerenbedrijven uit het noorden van de polder naar andere plekken te verhuizen. Om verdere verzakking en verzilting te voorkomen moet het waterpeil omhoog. Van de vrijkomende kavels wordt natte natuur gemaakt.

Bord in de wei, mag dat eigenlijk?
Er zullen maar weinig gemeenten zijn die een speciale verordening hebben voor het plaatsen van een bord op het eigen terrein. Maar dat betekent niet dat er geen regels voor zijn. „Op gemeentegrond mag niets zomaar geplaatst worden," zegt de woordvoerder van de gemeente Nieuwkoop. „Maar ook bij een bord op eigen grond gelden regels. Als het groter is dan een vierkante meter, en langer blijft staan dan drie maanden, dan is er eigenlijk een bouwvergunning nodig. Het mag in principe geen jaren blijven staan. Maar het is voor onze gemeente vooral een verkeersveiligheidskwestie. We willen geen gevaarlijke situaties wanneer een bord het zicht belemmerd of erg stoort." Heel actief handhaaft de gemeente niet. Theo Kemp heeft geen vergunning aangevraagd voor zijn borden van 1,20m bij 1,80m. „Ze staan er al dik anderhalf jaar, en wat ons betreft blijven ze nog wel even.

Tot nu toe

 • Negentiende en twintigste eeuw: Veenweidelandschap in het Groene Hart verandert door droogmakerijen, grootschalige landbouw, mechanisatie e het gebruik van kunstmest. Rietlanden en wetlands verdwijnen in rap tempo.

 • 1990: Natuurbeleidsplan. Voor het eerst wordt gesproken over een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft.

 • Jaren negentig: Uit onderzoeken blijkt het slecht gesteld met de bodem in de laagste polders en droogmakerijen. Door klimaatsverandering is ruimte nodig voor waterberging. Oplossing lijkt nieuwe natuur in de slechtste gebieden: de Natte As.

 • 2000-2005: Boeren en burgers in de betreffende gebieden schrikken van de plannen. Soms fel protest volgt, met name in Groot Mijdrecht Noord.

 • 2007: Natte As wordt opgenomen in het Uitvoeringsprogramma voor de Randstad. Er wordt vaart gezet achter de uitvoering. Protestborden verschijnen in de Meije en Krimpenerwaard.

 • 2018: De Natte As, een verbinding tussen de Zeeuwse delta en het Lauwersmeer, moet gerealiseerd zijn.

Bron: AD 30 mei 2009

Nieuw leven in dorpshart

Zegvelds infocentrum moet bredere basis krijgen

HARRIE VAN OPSTAL
ZEGVELD - Het dorpshart van Zegveld heeft extra steun nodig. Vooral het wegkwijnende servicepunt naast de plaatselijke supermarkt moet nieuw leven worden ingeblazen.
Het Zegveldse dorpsplatform heeft de speerpunten voor de komende vijfjaar op een rijtje gezet. Op verschillende onderdelen is volgens het dorpsoverleg actie nodig om de leefbaarheid en de voorzieningen van Zegveld op niveau te houden. Het servicepunt wordt gevuld door woningcorporatie SWW en de Rabobank. Maar de toeloop is minimaal, mede omdat het servicepunt lang niet altijd is geopend. Bovendien houden de twee instellingen er verschillende openingstijden op na. Met SWW, Rabobank en gemeente gaat het dorpsplatform daarom in buurgemeente De Ronde Venen bekijken hoe daar de servicepunten functioneren. Platformsecretaris Paul Vonk heeft bij een eerder bezoek aan de serviceloketten in Wilnis en Vinkeveen gezien dat hierin veel meer partijen meedoen. Zo zijn zorginstellingen betrokken die er bijvoorbeeld informatie over sociaal-maatschappelijke voorzieningen geven. Ook is deelname van de gemeente via bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Voor het Zegveldse servicepunt denkt het dorpsplatform ook aan zo'n brede opzet. Woordvoerder
Vonk denkt dat deelname van de gemeente belangrijk is. Dat hoeft nniet in de vorm van geld; beter is wellicht om medewerkers van bijvoorbeeld groenbeheer een werkplek geven. Ook is de politie met z'n wijk agent een welkome toevoeging het infocentrum. Die brede aanwezigheid zorgt voor meer toeloop „En dat is weer goed voor de sociale contacten." Een andere mogelijkheid om de leefbaarheid op peil houden, is het gericht bouwen voor jonge woningzoekenden en voor senioren. Voor de starters wordt na zomer een bouwplan gepresenteerd aan de Milandweg. Voor senioren is het nog niet zover.

Bron: AD Groene Hart 29 mei 2009

Kop thee in eigen natuur

Theetuinen lijken steeds vaker uit de grond te schieten. De Meijetuin in Zegveld was twintig jaar geleden een van de eerste voorbeelden in Nederland van dit uit Engeland overgewaaide concept.
De kikkers in de vijver zijn al van ver te horen. De tuin staat volop in bloei. Bijen en vlinders dansen rond de verschillende bloemen. En vliegen over het avontuurlijkere pad, kriskras over beekjes en kronkelende paadjes door de dichtbegroeide tuin, bloeit de romantiek tussen tientallen stelletjes verder op.
Fietsers, wandelaars en oude bekenden; de eerste dag van het seizoen is het al meteen lekker druk. Eigenares Corina van Arnhem is overal tegelijk. Op het terras kletst ze met oude bekenden, ze helpt haar collega achter de bar en wijst nieuwe klanten de weg in de tuin. En dat al twintig jaar. „Het verveelt nooit, we blijven altijd bezig. We onderhouden de tuin helemaal zelf, daar komt geen tuinman aan te pas. En de tuin blijft veranderen. Vergeleken met toen we begonnen is het tuttige er inmiddels af. Vroeger waren strakke gazons en bloemen op kleur in de mode. Inmiddels hebben mijn man en ik gekozen voor een natuurlijkere tuin. We hebben alleen nog bloemen en planten die hier in het gebied ook in het wild te vinden zijn. En alles groeit lekker waar het groeien wil."
Ange en Herman Mulder uit Bloemendaal maken een fietstocht en vinden hier een plekje om iets te drinken. Ange: „De tuin is heel divers, het is echt een prachtig plekje. Voor een leek als ik was het wel fijn geweest als er wat bordjes zouden staan bij de verschillende bloemen en planten. Ik word zo niet veel wijzer. Het enige wat ik soms denk, is: hé dat heb ik ook in de tuin."
Mede-eigenaar Fred Fellinga legt uit: „Vroeger had elke plant en bloem een naambordje. Daar zijn we vanaf gestapt. We hebben nu minder verschillende soorten, eigenlijk alleen bloemen en planten die in dit gebied in het wild ook voorkomen. De andere soorten stierven voorheen steeds uit, simpelweg omdat ze hier niet thuishoorden. En als mensen iets willen weten, kunnen ze het altijd vragen."
Mevrouw Haak uit Deil merkt op dat een bezoek aan de Meijetuin nooit twee keer hetzelfde is. „ledere keer als ik hier ben, ziet het er weer anders uit. Nu zijn ze ook weer druk bezig met een nieuwe bloemenweide. Ik vind vooral de doorkijkjes naar dé omliggende natuur mooi. De omgeving is gewoon prachtig. En het is hier zo heerlijk rustig. Ik hoor liever kikkergeluiden dan ronkende motoren."
Volgens Van Arnhem wordt de tuin vooral door vrouwen bezocht. „Op zondag kan iedereen hier binnenlopen en zien we ook wel een boel mannen. Maar op andere dagen is de tuin alleen door groepen te reserveren. En die groepen bestaan altijd uit vrouwen. Of homoseksuele mannen," zegt ze met een knipoog.
„Het arrangement met een After-noon Tea, vaak onterecht High Tea genoemd, is dan ook populair. Een middagje in de Meijetuin kan namelijk worden veraangenaamd met deze Engelse traditie. Heerlijke zoete en hartige hapjes worden dan bij de thee geserveerd. Als kers op de taart geven we bezoekers een rondleiding door het natuurgebied over het water."
Fellinga: „Jarenlang hebben we de nadruk gelegd op de horeca. We hebben zelfs een tijdje een bed and breakfast erbij gehad. Dat werd ons al gauw te veel. Maar zelfs zonder de bed and breakfast was het bijna niet meer bij te benen. We hadden op een zekere dag zeshonderd gasten over de vloer, nadat we zonder dat we dat wisten in een artikel in de Telegraaf hadden gestaan. De tuin werd letterlijk platgelopen. Het was een ravage na afloop en wij waren uitgeteld omdat we de benen uit ons lijf hadden gerend."
Sindsdien richt het stel zich meer op de natuur. Fellinga: „Het accent is weer naar de tuin verschoven en naar het natuurgebied om ons heen. Bij de vaartocht komen we alle bloemen- en plantensoorten tegen die we ook in onze tuin hebben staan. We kunnen daar van alles over vertellen. Veel mensen kennen de Nieuwkoopse Plassen wel, maar zijn nog nooit in de smalle kreekjes geweest. Dit arrangement is nog vrij nieuw, maar we merken al dat het aanslaat. Vooral voor groepen is het een leuke activiteit. Bruiloften, familiefeesten en bedrijfsuitjes: Helaas bereiken we alleen de jongere generatie niet echt, maar dat komt misschien nog wel." Vanaf het terras en het prieeltje kijken bezoekers uit over bij na de gehele tuin, met als blikvanger de enorme vijver.
Tussen alle natuurpracht is hier en daar ook een kunstwerk te ontdekken. De koperen beelden van verschillende dieren zijn van Gooike Leveland. En kleurrijke schilderijen van Van Arnhem zelf sieren de muren van de theesalon.
Van Arnhem en Fellinga verwachten extra klandizie deze zomer. Van Arnhem: „Waarschijnlijk gaan dit jaar minder mensen naar het buitenland op vakantie. Dan is er ruimte om te ontdekken dat op eigen bodem ook veel moois te zien is. En voor sommigen zelfs direct om de hoek." Dat steeds meer mensen op het idee komen een theetuin te beginnen vinden ze leuk. Fellinga: „Wij hadden het geluk dat een theetuin nog een heel nieuw begrip was. Dankzij mond-tot-mondreclame werden we al snel druk bezocht. Een tip voor nieuwe theetuinders: zorg voor aansluiting op het gebied om je heen. Draag de plaatselijke natuur uit in je eigen tuin. De Nederlandse natuur biedt moois genoeg."

Uit Engeland overgewaaid
Afternoon Tea of High Tea.
De Afternoon Tea, niet te verwarren met de High Tea, heeft, zoals bij velen bekend, een Engelse oorsprong.
Het verhaal gaat dat Anna, de zevende hertogin van Bedford in het begin van de negentiende eeuw zo gulzig was ze niet kon wachten tot het avondmaal. Ze trok zich tussen lunch en avondeten terug in haar boudoir en gaf de bedienden opdracht om stukjes brood besmeerd met 'zoete boter' en andere heerlijkheden als cakejes, taart en koekjes te brengen. Stiekem zat ze daar te smullen van al dat lekkers. Het duurde niet lang of haar geheim werd ontdekt en andere adellijke dames gingen haar voorbeeld volgen. De kamerschermen werden opzij geschoven en de theepot, de cakestandaard en de schotel om de scones warm te houden kwamen tevoorschijn zodat iedereen ervan kon meegenieten. En zo ontwikkelde de Afternoon Tea zich niet alleen tot een geaccepteerde maar ook tot een modieuze gewoonte, waar je als dame van stand aan mee hoorde te doen. Bij een High Tea wordt rond een uur of zes een zwaardere maaltijd geserveerd, met onder andere bonen en gebakken ei, ter vervanging van het avondeten.
Deze informatie komt van de website www.meijetuin.nl . Hier staat ook informatie over prijzen en openingstijden.
 

Hoe elders? Theetuinen in de regio

 • De Steinsetuin, naast theetuin ook pluktuin
  Steinsedijk 45 te Haastrecht, 0182-359473, www.steinsetuin.nl

 • De Sfeerstal, cursus bloemschikken mogelijk
  Hogendijk 5 te Nieuwveen, 0172-538642, www.sfeerstal.nl

 • Theetuin 't Woutje, pannenkoeken als keukenspecialiteit
  Burg. Tenheuvelhofweg 83 te Hazerswoude, 0172-587704, www.wouttuinen.nl 

 • Theehuis De Haan, bezoekerscentrum Utrechtse Waarden Benedeneind
  Noordzijde 408 te Benschop, 0348 452276, www.boerderijdehaan.nl 

 • Theetuin de Kwakel, zelfgebakken taart op de boomgaard
  Noord Linschoterzandweg 53 te Snelrewaard, 06-24924304, www.struinenenvorsen.nl

Japanse toeristen 'Where are the cows?'

Bij een Engelse theetuin denkt misschien niet iedereen direct aan Japanse toeristen. Toch brachten zij nog niet zo lang geleden bij bosjes een bezoek aan de theetuin van Corina van Arnhem en haar man Fred Fellinga. Van Arnhem: „De Japanse ANWB wilde Nederland in Japan propageren als vakantieland. Ze verzamelden wat highlights, zoals het Rijksmuseum, de Amsterdamse grachten en Paleis 't Loo, maar ze wilden ook dat er aandacht was voor het natuurschoon. Zo kwamen ze bij het Groene Hart uit en uiteindelijk bij mijn theetuin. Na een evaluatie bleek zelfs dat ze mijn tuin de leukste attractie vonden. Vooral vanwege ons uitzicht op de koeien en het weiland. Ze wisten niet wat ze zagen! We kwamen op de Japanse televisie en zelfs jaren later nog kregen we Japanners over de vloer die vroegen: 'Where are the cows?'."

Bron: AD Groene Hart 28 mei 2009

Brandweerkrant

De brandweerpost van Zegveld ligt aan de doorgaande weg van het hoofdzakelijk uit lintbebouwing bestaande dorp. Er zijn veel agrarische bedrijven, wat kleine industrie, een nieuwbouwwijk en een uitgestrekt gebied dat voor een deel grenst aan een andere brandweerregio. De post wordt bemand door ongeveer 20 brandweermensen. Het jaarlijkse aantal uitrukken is niet bijzonder groot, maar dat zijn over het algemeen wel hulpverleningen met een hoge inzet. Zeker de afgelopen jaren zijn het de verkeers- en waterongevallen die de nodige impact hadden, terwijl de voorkomende branden meestal in een opgeschaalde categorie konden worden geclassificeerd. Wat ook voor andere posten geldt, is de toekomstige zorg over de dagelijkse bezettingsgraad. Zegveld is een hechte gemeenschap, dat straalt ook af op de saamhorigheid binnen de brandweer.
Tenslotte zegt postcommandant Gert-Jan Langerak: „Nu kan er bij een uitruk nog beroep worden gedaan op brandweerpersoneel dat deel uitmaakt van de Zegveldse beroepsbevolking. De tendens neigt er echter naar, dat steeds meer brandweerlieden overdag een baan buiten Zegveld vervullen. Een ontwikkeling die ons zorgen baart en waarvoor binnen enige tijd toch een oplossing gevonden zal moeten worden. Mogelijk dat er toch meer vrouwen, die gedurende de dag binnen Zegveld wonen en werken, een welkome aanvulling zullen gaan vormen."

Henkido 13 x goud

ZEGVELD - Dertien judoka's van het Henkido/Mostert Top judoteam hebben afgelopen weekend goud gewonnen op de Open European Championship Judo 2009 in het Duitse Hessisch Oldendorf. Erik Takke, Bouke Ras, William Tichem, Dennis Tijsmans, Wiebe van Zutphen, Rico Annes, Elise Vergeer, Joyce Pauelse, Aron Nap, Angela Godecke, Bart Koomen pakten onder andere het duurste edelmetaal en er waren ook diverse plakken van een ander metaal verdeeld onder de Zegvelders. Esmee Koeckhoven en Pim Graafland werden uitgeroepen tot technisch beste judoka van het toernooi.

Jantje huilt. Jantje lacht'

REGIO - SC Woerden daalt af naar de tweede klasse na een kansloze nederlaag van 3-1 tegen het Haagse Quick en het Oudewaterse UNIO degradeert na twee late goals van WRW'er Casper Westerveld dankzij 2-1 verlies naar de derde klasse. Na een thriller tegen AS'80 (3-3 na de reguliere speeltijd en 5-4 winst na strafschoppen) die MS V'19 de winst bracht én een laatste kans op promotie naar de vierde klasse zondagmiddag in een allesbeslissende match tegen 't Goy biedt is het in Montfoort nog altijd niet gedaan met de nacompetitiepret. SCH'44 kon promoveren naar de vierde klasse bij winst op Zeist maar had het niet eenvoudig. De Harmelenaren hadden vlak voor rust wellicht een strafschop moeten krijgen maar de leidsman bepaalde anders. De actie die daarop volgde betekende een rode kaart voor SCH'44. Joey van Bemmel die overigens als één van de weinige goed in de wedstrijd zat haalde uit frustratie door op zijn tegenstander en moest het veld verlaten. Hierdoor ging SCH'44 met een 0-1 achterstand en tien man de rust in. De tweede helft betekende 'alles of niets' voor de Harmelenaren. Deze spanning leverde in het veld enkele opstootjes en provocaties op. Ten koste van alles moest er gewonnen worden. SCH'44 kwam in de 80e minuut alsnog op 1-1 dankzij een doelpunt van Robbert Bouhuijzen. De tijd tikte verder in het voordeel van Zeist en het zag er naar uit dat SCH'44 het niet zou gaan redden. Diep in blessuretijd ontving Robbert Bouhuijzen de bal in het strafschopgebied, hij draaide weg en de verdediger kon niet anders dan hem tegen de grond werken. Een strafschop met grote belangen was het gevolg. Paul Miltenburg schoot links bovenin het doel met een groot volksfeest als gevolg. In de laatste seconden vielen nog tot twee rode kaarten, verdeeld over beide partijen.
Siveo'60 bracht op neutraal terrein in Bodegraven bij Rohda'76 het eigen publiek in extase. Het werd geheel verdiend 2-0 tegen SEV, dat gevuld met tranen afdaalde na het verlies vanuit de derde naar de vierde klasse. Ronald de Jong en (in de 92e minuut) Cees Kuijer zorgden ervoor dat Siveo'60 juist de omgekeerde weg bewandelde. Trainer Ed de Jong liet na afloop blijken blij te zijn dat het nu eindelijk wel was gelukt. „Het is prachtig om na drie seizoenen Zegveld afscheid te kunnen nemen met deze promotie. We verdienden al eerder op hoger niveau te kunnen voetballen. Deze ploeg kan het heus aan!"

Bron: Woerdens Nieuwsblad 28 mei 2009

Kampioenenregen bij Henkido

Zegveld - Het Henkido / Mostert Top judoteam uit Zegveld heeft vele titels in de wacht gesleept op het Open European Championship Judo 2009 in Duitsland. Er werden dertien judoka's kampioen.
Erik Takke kwam als eerste aan start. Met vier gewonnen wedstrijden was de eerste Europese Kampioen bekend voor Henkido. Na hem ging ook de tweede deelnemer, Bouke Ras, voor de overwinning. Daarna kwamen er vier zilveren plaatsen voor Henkido. Vervolgens regende het kampioenen. Achtereenvolgend werden William Tichem, Dennis Tijsmans, Wiebe van Zutphen en Rico Annes eerste in hun klasse. De vierde partij van Elise Vergeer was erg spannend, maar met een tai otoshi en een houdgreep wist zij ook het goud te halen. Joyce Pauelse had pech met haar poule, maar met minder deelnemers in haar klasse werd zij toch eerste. Uitschieter was Aron Nap. Vijf overwinningen op rij bezorgden hem ook de titel. Ook een titel voor Angela Godecke, die revanche kon nemen op een eerdere tegenstander. Tot slot kwamen er nog drie judoka's uit Zegveld in dezelfde klasse aan de start. Bart Koomen wist daarbij te winnen. Als klap op de vuurpijl voor Henkido werden Esmee Koeckhoven en Pim Graafland uitgeroepen tot beste technische judoka van het kampioenschap.

Stratenvoetbal

Voetbalvereniging Siveo organiseert op zaterdag 6 juni voor de 36e keer het stratenvoetbaltoernooi. Zegvelders en Meijenaren van 6 tot en met 13 jaar komen 's morgens aan bod en 's middags is de beurt aan voetballers vanaf 14 jaar. Traditiegetrouw wordt het voetbalfestijn afgesloten met een barbecue.

Bouw Zegveld duurt langer

DOOR JOLANDA VAN TOL
Zegveld - De bouwvan acht starterswoningen aan de Milandweg gaat langer duren dan het Dorpsplatform Zegveld gehoopt had. Voor de zomervakantie zal via een publicatie de informatieavond in september bekend gemaakt worden. In oktober wordt het terrein bouwrijp gemaakt en zal naar verwachting een jaar later, mits er geen bezwaren komen, de lang verwachte woningen een feit zijn. Nog onduidelijk is of de woningen worden toegewezen volgens een systeem van 'de langst ingeschreven' of loting. Het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform Zegveld is van mening dat verloting het eerlijkst is, omdat veel starters denken dat SWW er voor huurwoningen is en niet weten dat zij zich moeten inschrijven voor een koopwoning. In de dorpsplatformvergadering van afgelopen dinsdag is afgesproken de gegevens van 'woningnet' te raadplegen om te zien hoeveel inschrijvingen er zijn en aan de hand daarvan de wijze van verdeling te kiezen. En nog lang voordat de starterswoningen gerealiseerd zijn is er discussie over de straatnaamge-ving.

Straatnaamgeving ligt gevoelig

Zegveld - Het geven van een naam aan het straatje waar de acht starterswoningen in Zegveld komen, ligt gevoelig. Een aantal dorpsplatformleden vindt dat het slechts gaat om een "oprit" vanaf de Milandweg. Daartegenover staan degenen die via de Straatnaamgeving de historie van Zegveld op de kaart willen zetten en het straatje met de acht woningen naar "De Haak" te vernoemen. Op de plek van het straatje liep tot 1960 de Haakwetering. Deze wetering is gedempt en hierop is de Milandweg aangelegd. De oude Lagebroekerdijk ligt onder het naastgelegen fietspad. In de volksmond heette de waterloop 'De Haak' De straatnaamcommissie van de gemeente Woerden stelt voor de straat te vernoemen naar de Zegveldse gebroeders C.J. en Z. van Doorn die boeken hebben geschreven over de Zegveldse geschiedenis.
Voorzitter van het dorpsplatform Henk van Dam stelde vast dat dit onderwerp wordt vervolgd.

Servicepunt Zegveld kan een stuk beter

Zegveld - Om het Servicepunt in Zegveld beter te laten functioneren zou ook de Gemeente Woerden als dienstverlenende organisatie moeten deelnemen. Van het Servicepunt in Zegveld wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Een bezoek aan het Servicepunt in buurgemeente Wilnis laat zien dat met honderd bezoeken per maand het aan een behoefte voorziet en dus succesvol is. Het verleent diensten die te maken hebben met wonen, welzijn, zorg, financiële diensten van de Rabobank en heeft een sociale functie, mensen kunnen er terecht voor een praatje of een kopje koffie. In Wilnis zijn er ruime openingstijden en is een betaalde kracht en een vrijwilliger aanwezig. Rabobank Woerden en SWW willen deze vorm ook in Zegveld en Kamerik invoeren maar vinden dat de gemeente ook partij moet zijn. Wethouder W. Groeneweg laat in antwoord hierop weten dat er onderzoek gaande is naar een systeem "Teleweide" dat via een groot beeldscherm communiceert naar een centraal punt, zodat gemeente, SWW en Rabobank de dienstbaarheid naar kleine kernen weer waar kan maken. "De financiën zijn zo goed als rond en het systeem zou met een jaar opgestart kunnen worden." De leden van het Dorpsplatform hebben zoal hun twijfel. Naar verwachting zullen voornamelijk de oudere inwoners gebruik maken van het Servicepunt en persoonlijk contact kiezen boven een beeldscherm.

Mooi afscheid Ed de Jong

Zegveld - Siveotrainer Ed de Jong neemt met die tweede titel in twee jaar afscheid van "een fijne club. Ik zal er nog vaak komen. Ik denk dat Siveo volgend seizoen gaat meedraaien in de middenmoot. Je moet in het be-' gin van de competitie een beetje geluk hebben, maar Siveo heeft de kwaliteiten om het op dit niveau goed te kunnen doen. Er zijn veel jonge jongens doorgestroomd naar het eerste en daar verwacht ik veel van." Zelf gaat De Jong een jaartje niets binnen de voetbalwereld doen: "Driejaar is mooi bij één club. Een seizoen in de derde klasse had nog gegaan, een nieuw seizoen in de vierde was moeilijk geworden. Nee, nakomend jaar zie ik wel verder."

Siveo naar derde klasse

Bodegraven/Zegveld - De slimste heeft gewonnen. Van de twee ploegen die zaterdag op het terrein van Rohda in Bodegraven om één plaatsje in de derde klasse streden, was SEV de beste. Maar Siveo speelde het slimste en promoveert.
Het is de tweede promotie in twee jaar. En de tweede in de drie jaar die Ed de Jong trainer van de Zegvelders is geweest "Het doel was, toen ik kwam, om naar de derde klasse te promoveren. Het eerste jaar degradeerden we echter meteen, daarna zijn we twee keer gepromoveerd. Ik neem dus met een heel goed gevoel afscheid. Het eerste seizoen was matig, het tweede redelijk en dit derde gewoon goed. We gingen voor plaats één of twee, werden derde en hebben het in de nacompetitie prima afgesloten. We nebben uit drie wedstrijden elf doelpunten voor en één tegen."
Toch was SEV zaterdag een heel andere tegenstander dan Quick Steps in de eerste twee nacompetitiewedstrijden. De club uit Leidschendam bood met name in de eerste helft stevig tegenstand. Individueel was Sport En Vriendschap beter. Maar als collectief had Siveo tegen de derdeklasser meer te bieden en dat maakte, met name in de tweede helft, het verschil.
Kantelpunt van de wedstrijd was ' een strafschop die door Ronald de Jong werd benut Een terechte? Daar werd verschillend over gedacht. SEV-trainer Dick Hooning had de teleurstelling nog niet verwerkt: "Jammer dat de wedstrijd beslist moest worden door een strafschop die niet gegeven had mogen worden, wij hebben verloren van het arbitrale trio". Maar het realisme overheerste al snel weer: "Wij verliezen wel, maar moeten de schuld eigenlijk niet bij de scheidsrechter zoeken, dat is een wat te emotionele reactie zo vlak na de wedstrijd."Collega De Jong zag in het duwen door een SEV-er wél een reden voor de pingel. Terecht of niet: Siveo had in de tweede helft de meeste uitgespeelde kansen, drong SEV steeds verder terug en dwong de Leidschendammers risico's te nemen. Keeper Eric Streng speelde een uitstekende wedstrijd en hield zijn doel schoon, ook in gevaarlijke situaties. De andere uitblinker, Kees Kuijer, zorgde in blessuretijd voor de 0-2.

Bron: Woerdense Courant 28 mei 2009

Dorpsplatform

Het dorpsplatform Zegveld vergadert komende dinsdag, 26 mei, vanaf 20.00 uur in de Milandhof. Tijdens deze openbare vergadering komen weer plannen en nieuwe ontwikkelingen voor het dorp ter sprake.

Bron: Woerdense Courant 22 mei 2009

OVM Zegveld viert honderdste verjaardag met feest op 13 juni

Zegveld - De O.V.M. Zegveld bestaat honderd jaar en viert dat op zaterdag 13 juni met een uitgebreide versie van de Verenigingenmarkt, "Wij hebben de organisatie van de Verenigingenmarkt gevraagd voor een jaar uit handen te mogen nemen" vertellen Hllda Brak en Nanda Verburg van de O.V.M. Jubileumcommissie. "Het moet een gezellig dorpsfeest voor jong en oud worden, Het centrum aan de Middenweg wordt ingericht met ruim dertig kramen met allerlei waar van ruim dertig Zegveldse verenigingen, goede doelen en hobbyisten. Op muzikaal gebied is er een optreden van het Woerdense shantykoor en een dweltorkestje van muziekvereniging Excelsior, Muziekvereniging" KNA toont oude dorpsfilms in de Milandhof. Verder is er beachvolleybal en een demonstratie van de Zegveldse volksdansgroep 'Plein 2', Streetdance en Judo van sportschool Henkido en Oldtimers te bezichtigen. De Zegveldse brandweer heeft spectaculaire demonstraties in petto, Speeltuinvereniging' 'De Robbedoes' heeft haar jaarlijkse knutselmiddag verplaatst naar het dorpsfeest" Dat feest begint om 10.00 uur.

Passage

P. Bikker komt op dinsdag 12 mei de leden van de Zegveldse Passage vertellen over de godsdienst en geschiedenis van Frankrijk. Onder andere over de Katharen en de Hugenoten tot aan de hedendaagse pelgrimage naar Santiago de Compostella. De avond begint om 19.45 uur in de Milandhof.

Toneelavond in Zegveldse Milandhof

Zegveld - In de Milandhof begint zaterdag om 20.00 uur een feestavond ter gelegenheid van Bevrijdingsdag. Op 5 mei waren er alleen activiteiten voor kinderen, maar zaterdag kan ook het oudere deel van de Zegveldse bevolking terecht. Net als voorgaande jaren is er een toneelstuk dat wordt opgevoerd door een aantal Zegvelders. Het toneelstuk 'Vakantieleed op Myconos' gaat over twee gezinnen die vakantie houden op een camping in Griekenland. Echter blijkt de 5 sterren bungalow een krakkemikkige bouwval. Het toneelstuk begint om 20.00 uur.

Koor Revival zingt in kerk Meije

Zegveld/De Meije - Het koor Revival onder leiding van dirigent Piebe Tigchelaar geeft op zondag 17 mei een benefiet concert in de RK kerk in De Meije. Naast het opluisteren van vieringen in de kerk ' zingt het koor ook buiten de kerk, maar dan met een geheel ander repertoire. Tijdens het benefiet concert wordt een mix uitgevoerd. Aan het eind van het optreden is er een meezingmedley van Hollandse liedjes. Met opbrengst van het concert wordt het werk van het comité 'Orgelbehoud' gesteund. Het concert begint om 14.00 uur.

Pietje Bell

Zegveld - Bevrijdingsdag wordt in de regio Woerden maar mondjesmaat gevierd. Zegveld is eigenlijk de enige plaats waar dat op enige schaal gebeurt. Dinsdag was er 's morgens een zeepkistenrace vor de jeugd en 's middag, toen het inderdaad regende, konden de kinderen in de Milandhof terecht voor een voorstelling: de avonturen van Pietje Bell.

Bron: Woerdense Courant 7 mei 2009

Bevrijdingsfeest vooral in kleine kernen

Met typisch 'dorpsvertier' werd op dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag gevierd. Dat gebeurde vooral binnen kleine gemeenschappen, nergens in de regio op grote schaal. In het plaatsje Zegveld bijvoorbeeld pakte men op verschillende manieren uit voor de inwoners. Zo was er 's morgens een heuse zeepkistenrace, werd er in de middag een kindervoorstelling gehouden met als hoofdpersoon 'Pietjes Bell' en was 's avonds in de Milandhof een klucht en muzizikaal spel van Kunst na Arbeid.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 7 mei 2009
Pin It