Corné Rijneveld is global

De Zegveldse Corné Rijneveld is met Edukans Going Global naar Malawi geweest. Hier heeft de vwo-scholier van het Kalsbeek College veel ervaringen opgedaan, die hij graag met iedereen wil delen.
Door Judith Vlug
ZEGVELD

Corné Rijneveld (16) wist in december al dat hij naar Malawi zou gaan. Het Kalsbeek College heeft dit eens in de twee jaar als project, en Rijneveld besloot te 'solliciteren' voor een plek. Hij overleefde alle rondes, en zo kwam hij als winnaar uit de bus. „Ik had er van tevoren niet eens over nagedacht, ik ben gewoon gegaan," vertelt Corné. „Het duurde echt lang voordat het binnendrong dat ik in Malawi was, het leek net alsof ik alles op tv zag."
In totaal gingen er vanuit Nederland 60 leerlingen mee met Edukans. De groep werd gesplitst, en iedere leerling kreeg zijn eigen taak. De taak van Rijneveld het verzorgen van de fotografie. Hij maakte vooral portretterende foto's van werkende mensen. Volgens hem is het in Malawi een groot probleem dat de manier van educatie zoveel tekort schiet.
„Er is een aantal goede scholen, maar er zijn te grote groepen. Zo ben ik op een school geweest waar 24 leraren waren voor 2500 leerlingen! Hierdoor komen steeds meer jongeren in de cirkel van armoede terecht, vooral voor meisjes moet het beter. Zij trouwen vroeg of krijgen het HIV-virus. Door beter onderwijs is dit te voorkomen," aldus de scholier.


Acties
Nu Corné wil terug is, wil hij de maatschappij laten inzien dat er wat moet veranderen in onze manier van leven. Er moet meer geld naar Afrika, zodat beter onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. In juni zal Corné drie presentaties geven aan zijn mede-scholieren, om hen warm te maken voor dit project. De opbrengsten van de jaarlijkse actiedag die op de Kalsbeek gehouden wordt, gaan naar Edukans Going Global. Ook de opbrengsten van de musical Legally Blonde komen ten goede van deze organisatie die zich inzet voor beter onderwijs.

Bron: Woerdense Courant 29 april 2009

Fietstocht met zijn vieren

ZEGVELD Vier jongeren uit de hervormde gemeente van Zegveld hebben in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 april met succes een fietstocht gemaakt voor het goede doel. Jaap van Ingen, Job van Meijeren, Ronnie Dekker en Rutger Groenendijk (allen leden van jeugdvereniging 'de Rank') hebben een tocht gemaakt van Groningen naar hun woonplaats Zegveld (250 km). De fietsende jongeren hebben om 04:00 uur 's nachts in het dorpje Zalk (bij Zwolle) een nachtelijk 'ontbijt' genoten bij hun toekomstige predikant ds. N. Noorlander (per 3 mei 2009). Deze gebeurtenis zorgde voor de nodige hilariteit in Zegveld. Deze fietstocht maakte deel uit van de rommelmarkt die 18 april is gehouden in Zegveld (totale opbrengst ruim 9500 euro). De jongeren lieten zich sponsoren en hebben zo een aanzienlijke bijdrage geleverd door ruim 2500 euro bij elkaar te trappen. De opbrengst gaat naar buurtcentrum 'Het Pand' in Groningen. Dit centrum wordt gerund door mensen van de plaatselijke Martinikerk. Meer info en foto's van deze tocht: www.courank.nl.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 23 april 2009

Zegveld krijgt de ruimte

Na Harmelen en Kamerik nu ook hier extra woningen
HARRIE VAN OPSTAL
ZEGVELD

Net als Harmelen en Kamerik krijgt ook Zegveld nu de benodigde ruimte om te groeien. Zowel bij de Nieuwstraat als aan de Broeksloot, oudere uitbreidingsgebieden, mag extra woningbouw komen.
Het dorp krijgt daarmee de vurig gewenste extra ruimte voor de ongeveer zeventig huizen die in de toekomst nodig zijn.
Om grondspeculatie te voorkomen, vestigt Woerden een eerste recht van koop op de benodigde gronden. De provincie Utrecht heeft in het streekplan grenzen rond de dorpen getrokken waarbinnen mag worden gebouwd. Anders dan Harmelen en Kamerik had Zegveld van meet af aan nauwelijks meer plekken voor nieuwbouw. Het dorpsplatform heeft daarover verscheidene keren de noodklok geluid.
Nu vindt Zegveld gehoor bij de gemeente. Woerden heeft twee plekken buiten de genoemde bebouwingsgrens aangewezen waar ruimte voor nieuwe huizen is. Het gaat om het gebied tussen de Molenweg en de Nieuwstraat en de weilanden in de hoek bij de Broeksloot en Milandweg, tegenover het tenniscomplex. De provincie Utrecht lijkt toestemming te willen geven.
Het dorpsplatform is blij met deze stap. Woningbouw is belangrijk om jonge mensen in het dorp te houden en daarmee het sociaal-maatschappelijke leven in stand te houden, is de gedachte. De dorpsvertegenwoordiging heeft voorkeur voor uitbreiding langs de Molenweg, vertelt secretaris Paul Vonk.
„Dat maakt het dorp wat beter afgerond. Omdat je hier al bebouwing hebt, valt de nieuwbouw minder op. Uitbreiding aan de Milandweg is naar onze smaak een soort worst case scenario, voor het geval het aan de Molenweg toch spaak zou lopen."cUitbreiding aan die kant ligt bovendien gevoelig. Dankzij een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt kan kaasveredelingsbedrijf Kruyt uit de dorpskern worden weggehaald. Deze onderneming zit nu in de hoek van de Hoofdweg en Nieuwstraat. De andere kernen van de gemeente Woerden, hadden meer uitbreidingscapaciteit dan Zegveld. Kamerik kan met het uitbreidingsgebied Noordoost voorlopig nog vooruit. Harmelen heeft eveneens nog woningbouwplekken binnen het dorp. Het Harmelense dorpsplatform is overigens eerder geneigd op de rem te trappen bij plannen voor villa-bouw tussen de twee plaatsen. Het platform bestrijdt dit te vuur en te zwaard, vertelt voorzitter Ed Janson. „Want je zet ermee de deur open voor meer huizenbouw in de toekomst."

Bron: AD Groene Hart 14 april 2009

Nieuw wandelpad rondom Zegveld

Zegveld - Vanaf half juni krijgt Zegveld met 'Rondje Lagebroek' er een wandelroute bij. De route van ongeveer 3 kilometer zal worden aangegeven vanaf het parkeerterrein achter de Milandhof.
Vanaf de Milandhof via de Milandweg het Branderpad op, dan rechtsaf de Rondweg op. Tegenover boerderij 'Arbeid Adelt' op Rondweg nummer 52 het weiland in.
Na een plank over het water linksaf de Broekerweg op en vervolgens weer teruglopen via de Milandweg naar de Milandhof. Deze boerenlandwandeling loopt over het oude toegangspad van de boerderij Arbeid Adelt naar de Broekerweg. De boerderijen in dit deel van de Zegveldse polder lagen oorspronkelijk niet langs een weg, iedere boerderij had een eigen kavelpad, waarmee hij vanaf de "Haakse Meent' zoals een toen doodlopend stukje van de huidige Milandweg heette ontsloten werd. De meeste van die boerderijen kwamen door de aanleg in 1961 van de Rondweg ineens aan een weg te liggen.
Het pad wordt gerealiseerd in het kader van de Groenblauwe diensten. Groenblauwe diensten zijn betaalde prestaties die van maatschappelijk belang zijn en die naast de gewone agrarische bedrijfsvoering plaatsvinden. Met boer Jan Vergeer is in het kader van de Groenblauwe diensten een contract afgesloten voor dit wandelpad voor een periode van drie jaar.

Openingstijden De Meijetuin

Zegveld - De Meijetuin en theesalon zijn voor publiek geopend op zondagen van 1 juni tot eind augustus. Tussen 11.00 en 18.00 uur is iedereen welkom voor een prijs van vier euro. De overige dagen is de Meijetuin alleen beschikbaar voor groepen. Er zijn verschillende groepsarrangementen mogelijk.

Rommelmarkt in Zegveld

Zegveld - Het jeugdwerk Hervormde Gemeente Zegveld organiseert op zaterdag 18 april weer een rommelmarkt op het plein naast de vroegere Rabobank. Intussen zijn alle verkoopbare spullen van Zegveldse inwoners opgehaald. De opbrengst gaat dit jaar naar de hervormde wijkgemeente van de Martinikerk in Groningen. Tientallen gemeenteleden van deze wijk zijn ,onder leiding van een evangelist, actief in het evangelisatiewerk buiten de kerkmuren. De markt begint om 10.00 uur

Bron: Woerdense Courant 9 april 2009

Verwarde Zegvelder met wapens

Zegveld - In de auto van een verwarde Zegvelder zijn harddrugs, een luchtbuks, een alarmpistool en messen aangetroffen.
De politie kreeg een melding dat een man op de Meije in een auto zou zitten. Hij zou onder invloed van drugs zijn en in een psychose verkeren. De Zegvelder reageerde bijna niet op de politie, waarop een ambulance werd gebeld. De man verzette zich hevig tegen de ambulancemedewerkers en moest geboeid naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar besloot een arts dat de man niet gedwongen kon worden opgenomen, waarna de man naar het politiebureau werd overgebracht. Bij een onderzoek in zijn woning werden messen en zwaarden aangetroffen. Dit werd, net als de gevonden voorwerpen in zijn auto, in beslag genomen. De Zegvelder is zijn rijbewijs kwijt.

Voorjaarsconcert

Muziekvereniging Kunst na Arbeid geeft komende zaterdag haar voorjaarsconcert. Zowel de fanfare en de drumband als de mpc en de majorettes werken aan het concert mee.
De muziek varieert van licht klassiek tot popmuziek. In de pauze is er een verloting. Aanvang: 19.30 uur in de sporthal van de Milandhof. De toegang is gratis.

Starterswoningen in Zegveld van start

Zegveld - Er zit voortgang in de realisering van de acht starterswoningen aan de Milandweg. Op 15 april wordt er in de Milandhof een besloten bijeenkomst met de omwonenden gehouden. Kort daarna, de datum is nog niet bekend, zal SWW een openbare bijeenkomst voor belangstellenden plannen. Voorzitter Henk van Dam van het Dorpsplatform Zegveld verwacht, dat als de omwonenden welwillend staan tegenover de starterswoningen, in het najaar de bouw kan beginnen.

Bron: Woerdense Courant 2 april 2009
Pin It