Bedrijf zit vast aan verhuizing
Werken vanuit oude pand is tegen de afspraken

door HARRIE VAN OPSTAL
ZEGVELD - Linksom of rechtsom, het Zegveldse kaas-bedrijf Kruijt moet op enig moment de bedrijfsactiviteiten in het oude pand aan de Hoofdweg beëindigen. 'Blijven werken vanuit het oude bedrijf is tegen de afspraken,' zegt de Woerdense wethouder Schreurs. Het kaasveredelingsbedrijf Kruijt is dit najaar uitgeplaatst naar een nieuw, groter pand op bedrijventerrein Nijverheidsbuurt. Het vrijkomende terrein aan de Hoofdweg, midden in het dorp, is aangewezen om er zo'n 20 woningen neer te zetten. De provincie Utrecht heeft bovendien groen licht gegeven om in de weilanden direct achter het bedrijf nog eens 25 tot maximaal 40 huizen te bouwen, afhankelijk van het soort en de grootte ervan.
Kruijt blijkt het oude bedrijfspand echter nog steeds te gebruiken, terwijl het nieuwe onderkomen al in gebruik is genomen. Kruijt beaamde dat eerder in deze krant. Zodra de woningbouw begint, verlaat hij het oude pand: „Als het zover is gaat dit hier tegen de vlakte, maar tot die tijd blijf ik het gebruiken. Tenzij de gemeente met heel veel cash komt, dan ben ik eerder weg."
Maar werken vanuit het nieuwe bedrijf én het oude nog in gebruik houden is tegen de afspraken, reageert wethouder Schreurs. In de afgelopen jaren is steeds gesproken over'uitplaatsen en woningen bouwen en daar houdt de gemeente het bedrijf aan. „Ik ga ervan uit dat eigenaar Kruijt verkeerde bewoordingen heeft gekozen."


De uitplaatsing ligt vast in diverse afspraken. Alleen het moment waarop het bedrijf moet stoppen, zou nog niet zijn vastgelegd. Schreurs: „Het zou ook kunnen zijn dat hij de druk wil opvoeren, maar als eigenaar Kruijt de zaken zo op scherp wil zetten, denk ik dat hij een revolte in het dorp krijgt. In dat geval betreur ik dat zeer, het zou een negatieve klank in het dorp brengen."
Grens
De wethouder wil niet morrelen aan de bouwmogelijkheden op het vrijkomende terrein en de weilanden erachter. Gemeente en provincie hebben de grens op 60 gesteld, waarvan maximaal 40 buiten de officiële bebouwingsgrens van het dorp (de rode contour). Dat Kruijt in eerdere voorstellen uitging van liefst 100 woningen, is niet aan de orde, aldus de wethouder. Andersom is de gemeente ook van de medewerking van Kruijt afhankelijk. „Als hij op z'n handen blijft zitten, heb ik een probleem," erkent Schreurs. Met de provincie is al afgesproken dat de bedrijfsbestemming op het terrein aan de Hoofdweg eraf gaat en wordt vervangen door woningbouw.

Bron: AD Woerden 29 november 2013

Schreurs: Rem op overschot aan nieuwbouw

Zegveld - Woerden kan er met een strikt vergunningenbeleid voor zorgen dat Zegveld niet wordt bedolven onder nieuwbouw. Dat laat wethouder Martin Schreurs weten. Aan weerszijden van de Hoofdweg is plek voor twee nieuwe woonwijkjes. Het dorpsplatform en een groep bewoners van de Nieuwstraat vreest dat er snel te veel wordt gebouwd, omdat ontwikkelaars snel uit de kosten willen zijn. Meer dan tien a vijftien nieuwe huizen per jaar kan volgens hen niet, omdat er te weinig kopers in Zegveld zijn. Schreurs denkt te voorkomen dat er té veel wordt gebouwd door jaarlijks een vergunning voor maximaal vijftien huizen af te geven. „En dan moeten de ontwikkelaars dat onderling maar verdelen."

We zijn geen Vinexwijk
Buurt is bang dat weilanden Zegveld worden volgebouwd

door HARRIE VAN OPSTAL
ZEGVELD - Woningbouw die zich als een inktvlek uitbreidt over de weilanden rondom Zegveld. Voor het deel tussen Hoofdweg, Nieuwstraat en Het Erf bestaan al vele ideeën, maar de buurt is bang dat de groene omgeving te snel en nodeloos wordt volgebouwd. De buurtbewoners zijn er allerminst gerust op. Als straks mag worden gebouwd in de weilanden achter de Nieuwstraat en Het Erf, staat deze hoek van het dorp in een mum van tijd vol met steen.
De bewoners van twaalf adressen aan Het Erf en de Nieuwstraat hebben bezwaar gemaakt tegen de dorpsvisie die onder meer voor dit gebied is gemaakt. Zegveld vraagt al jaren om 'verse' woningbouw. Daar is nu zicht op. In de hoek Hoofdweg-
Milandweg is plek voor 50 tot 60 huizen als de bedrijfspanden van de Van der Sterre Groep verdwijnen en de tennisbanen worden verplaatst naar het terrein naast voetbalclub Siveo. De tweede toekomstige bouwplek is aan de overkant van de Hoofdweg, tegen de Nieuwstraat en Het Erf aan. Hier staan de bedrijfspanden van kaasveredeling Kruijt en het vroegere constructiebedrijf Van Luinen. Kruijt heeft inmiddels een nieuw pand aan de Nijverheidsbuurt betrokken. Dankzij die uitplaatsing kunnen, afhankelijk van het soort, 45 tot 60 woningen worden gebouwd.
Rode contour
De buurt is absoluut niet tegen woningbouw in deze hoek, zeggen Monique Kasius en Piet van Oostrum namens de omwonenden. „Maar houd die woningbouw binnen de rode contour (bebouwde-komgrens, red.). En zorg ervoor dat de huizen alleen aan woningzoekende Zegvelders ten goede komen." Daarover hebben zij grote twijfels. Zo is in de afgelopen periode weiland na weiland achter de Joraïschool, Het Erf en de volkstuinen bij de Molenweg opgekocht. Het grondbezit van Kruijt reikt volgens de buurt inmiddels van het oude bedrijf tot naast de volkstuinen. Van dat gebied ligt ongeveer twee derde buiten de bebouwdekomgrens. Waar de bewoners bang voor zijn, is dat dat hele gebied straks zal worden ingebracht om er woningen neer te zetten. Van Oostrum: „Samen met de bouwmogelijkheden aan de overkant bij de Milandweg is er zes hectare waarop kan worden gebouwd. Dat is een vijfde van het hele dorp Zegveld. We zijn toch geen Vinex-wijk waar grootschalig mag worden gebouwd?"
Kasius weet dat de gemeente maximaal tien tot vijftien huizen per jaar wil toestaan, om de lokale woningmarkt niet te overvoeren. „Maar hoe wil men dat in de hand houden? Je moet oppassen dat de twee ontwikkelaars niet tegelijk aan de slag gaan, want dan hebben we er ineens dertig per jaar bij. Dat is zoveel dat er ook woningzoekenden van elders komen wonen. En dan schiet het project z'n doel voorbij." De nieuwbouw wordt wel zó omvangrijk dat die in tegenspraak is met het provinciale beleid dat het veenweidelandschap rond onder meer Zegveld groen moet blijven. Kasius: „Woningbouw mag alleen om de eigen groei op te vangen. Maar als je de huidige aantallen ziet, klopt dat niet."
Wethouder Schreurs zegt dat er nog geen bebouwingsgrens op de kaart is getrokken. Hoe het plan er precies uit komt te zien, ligt nog niet vast. Daar doet de gemeente nog studie naar. Woerden gaat in ieder geval zuinig om met de groene omgeving, zegt Schreurs. Zo wordt vanaf de Hoofdweg gebouwd. „We gaan niet méér over de bestaande komgrens achter Kruijt dan nodig is. We willen het landelijk gebied niet verstoren; er komt dus geen stenen moloch in het landschap. De woningbouw wordt keurig in het groen ingepakt met onder meer een wandelpad langs de bestaande bebouwing."

Bron: AD Woerden 27 november 2013

Pendelbusdienst Zegveld-Woerden te weinig gebruikt

ZEGVELD/WOERDEN - De pendelbusactie die Stadshart Woerden afgelopen weekeinde hield, had niet het verwachte resultaat. Vrijdagavond maakten vijf Zegvelders gebruik van de dienst en zaterdag had de bus maar drie passagiers. De winkeliersvereniging zette de bus in na een oproep uit het dorp. Er was een groep Zegvelders die ook wel eens met de bus naar Woerden wilde om te kunnen winkelen. „Echt jammer dat de belangstelling zo tegenviel," vindt Gineke van Kesteren, voorzitster van Stadshart Woerden. „Geen idee waarom de actie niet werkte, maar ik kan me nu wel voorstellen dat er voor die paar mensen op zaterdag geen extra bus kan rijden tussen Woerden en Zegveld."

Bron: AD Woerden 25 november 2013

'Bouw tien tot vijftien huizen per jaar'

ZEGVELD - Nieuwbouw in Zegveld moet mondjesmaat, in jaarlijkse beetjes van tien tot vijftien woningen, worden neergezet. Daarvoor pleit het dorpsplatform in een brief aan de gemeente Woerden.
Als er ineens een stuk of vijftig huizen op de markt komen, zijn dat er te veel om louter aan Zegvelders toe te wijzen. Een toevloed van niet-Zegvelders druist in tegen het doel van de lokale huizenbouw.
Aanleiding is het akkoord dat de gemeente heeft gesloten met de provincie Utrecht over de bouw van een woonwijkje in de hoek Hoofdweg-Nieuwstraat. Daar vertrekt kaasveredelingsbedrijf Kruijt. Om de uitplaatsing rendabel te maken, wilde de ontwikkelaar meer woningen bouwen (tegen de 100) dan eigenlijk binnen de komgrens passen. 25 huizen komen buiten de bebouwde kom te staan.

Kans op meer zorgwoningen

Zegveld heeft een gerede kans om meer zorgwoningen te krijgen. Volgens voorzitter Piet Brak van het dorpsplatform heeft de zorginstelling Futurazorg 'zeer serieuze belangstelling' voor de vroegere basisschool De Pionier aan de Clausstraat.
Futurazorg heeft nu nog alle aandacht nodig voor de eerste twee projecten van seniorenhuis-vesting met een inwonende beheerder, onder meer in Oudewater. Daarna komt Zegveld in beeld. Voor een Thuishuis, een senioren-woongroep met gezamenlijke woonkamer, kijkt initiatiefnemer Jan Ruyten naar de verouderde seniorenhuisjes aan de Boschsloot, aldus het dorpsplatform.

Bron: AD Woerden 23 november 2013

Goede Doelen Dag in De Voorhof

Zegveld - In De Voorfhof in Zegveld wordt zaterdag de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden. Het kerkelijk centrum aan de Hoofdweg 48 staat van 9.30 tot 14.30 uur vol met kramen. Hier kunnen bezoekers allerlei cadeau- en gebruiksartikelen kopen voor onder meer de feestdagen. Ook is er koffie met gratis gebak te krijgen en zijn soep en r broodjes te koop. Voor kinderen zijn er spelletjes te doen. Een boekbinder repareert boeken en het is mogelijk om de auto te laten wassen. Om 11.30 en 13.30 uur wordt er een veiling gehouden van allerlei goederen en diensten. Een deel van de opbrengst gaat naar zendingsorganisatie GZB. www.gzb.nl

Zorgen over wateroverlast in en rondom Zegveld

ZEGVELD - De waterveiligheid in en rondom Zegveld verdient de komende jaren veel aandacht. Het Dorpsplatform zet het onderwerp tenminste op de agenda voor de aankomende periode. Met een beetje hoosbui lopen niet alleen straten in de dorpskom onder. Ook in het buitengebied levert dat veel overlast, maar ook riskante situaties op. Zo wijst Manon Verheul erop dat de Grechtkade diverse zwakke plekken heeft waarover zorgen zijn. Ook kwam het een keer voor dat het gemaal in de Meije per abuis een avond niet draaide. „En dan komt er heel veel water los," meldt een bewoner van de buurtschap. Zo liep het water op drie plekken vanaf de Nieuwkoopse Plassen over de weg Meije. Platformlid Henk van Dam denkt dat de wateroverlast 'een belangrijk punt' is dat zich goed leent voor een thema-avond.

Kaasbedrijf nóg niet weg uit dorp
Kruijt verbaast gemeente en platform

ZEGVELD - Ondanks de recente uitplaatsing naar een nieuw pand net buiten Zegveld, blijft kaasbedrijf Kruijt de oude vestiging in het dorpshart voorlopig gebruiken. Gemeente en dorpsplatform zijn verrast.
HARRE VAN OPSTAL

Het Zegveldse dorpsplatform, twee projectontwikkelaars en kaasbedrijf Kruijt zelf hebben meerdere jaren gestreden voor uitplaatsing van het bedrijf. Het kaasveredelingsbedrijf zat tot voor kort aan de Hoofdweg midden in het dorp. De buurt had echter veel last van onder meer het vele vrachtverkeer.
Het lukte uiteindelijk om de gemeente en onlangs ook de provincie te overtuigen. Kruijt mocht een nieuw bedrijf bouwen naast bedrijventerrein Nijverheidsbuurt. Aan de Hoofdweg komen woningen.
Inmiddels is Kruijt verhuisd. Hoewel de meeste bedrijfsactiviteiten naar de nieuwbouw zijn gegaan, blijken de ompakwerkzaamheden echter nog te worden verricht aan de Hoofdweg. Dat blijft voorlopig ook zo, zegt eigenaar Leendert Kruijt. „Ik blijf dat hier gewoon doen, maar de bedrijfsintensiteit is wel veel minder. Tegen voorheen vijf tot zeven wagens per dag, komen er nu hooguit twee."
De woningbouw op de plek aan de Hoofdweg kan gewoon doorgaan. „Als het zover is gaat dit pand tegen de vlakte, maar tot die tijd blijf ik het gebruiken. Tenzij de gemeente met heel veel cash komt, dan ben ik eerder weg."
In Zegveld en bij de gemeente is de verrassing groot. Tijdens de onlangs gehouden vergadering van het dorpsplatform werd door een bewoner zelfs de kwalificatie 'onder valse voorwendselen' gebruikt. Platformvoorzitter Piet Brak wil niet zover gaan, maar zegt wel 'diverse signalen' over de kwestie te horen.
Een gemeentewoordvoerder: „Wij delen de verbazing. Wij hadden verwacht dat alles uit het oude pand zou verdwijnen. In de gesprekken van de afgelopen jaren is zonder uitzondering over uitplaatsing gesproken."
Hoe het nu verder moet is nog even de vraag. Wethouder Martin Schreurs is deze week nog met vakantie. „De beslissing is aan hem." Bernt Feis van de stichting Groene Hart kent de precieze situatie niet, maar waarschuwt wel voor 'dubbel spel.' „Je ziet in dergelijke situaties vaak dat de vertrekker het oude terrein wil blijven gebruiken. Voor één of twee jaar kan dat, maar het moet niet te lang gaan duren. Voor je het weet heb je er een bedrijventerrein bij."

Bron: AD Woerden 21 november 2013

CDA wil steun voor onderzoek buslijn

Zegveld - Het CDA wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het een onderzoek naar de busverbinding tussen Zegveld en Woerden ondersteunt. Dit blijkt uit vragen die de christendemocraten. Met het onderzoek kan duidelijk worden of er vaker bussen dan de huidige vijf per dag kunnen gaan rijden, stelt de fractie.

Bron: AD Woerden 15 november 2013

'Cliënten kunnen bij ons nuttig de dag doorkomen'
Theo en Jeanne openen Activiteitencentrum Zegveld

door FEMKE RODENBURG
ZEGVELD - In een splinternieuw gebouw aan de Middenweg is Activiteitencentrum Zegveld geopend. Het is de tweede plek waar Theo en Jeanne Nieuwendijk dagbesteding aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking.
In het centrum kunnen dagelijks acht cliënten onder professionele begeleiding aan het werk. Jeanne: „We maken cadeauartikelen die we verkopen in de bijbehorende winkel, we schenken koffie, lenen kunst uit en we willen ook diensten gaan verzorgen voor het dorp."Daarmee onderscheidt Activiteitencentrum zich van de andere dagbesteding van het tweetal. „In Atelier De Schuur maken onze cliënten kunst," vertelt Theo. „Maar daar zijn wekelijks al vijftien mensen aan het werk en we willen de dagbesteding kleinschalig houden."
De toename in het aantal cliënten wordt mede veroorzaakt door de gewijzigde regelgeving voor vervoer van mensen met een verstandelijke beperking. „Sinds l januari wordt vervoer over de gemeentegrenzen niet meer vergoed," vertelt Theo. „Dat betekent dat bewoners van ons Thomashuis weg moesten bij hun dagbestedingsprojecten in bijvoorbeeld Utrecht. Die mensen kwamen opeens tegen hun zin in thuis te zitten. Zoiets is triest voor de cliënt, maar is het ook slecht voor de relatie met begeleiders en medebewoners als ze thuis zitten te verpieteren." Verstandelijk beperkten die door de bezuinigingen op zoek moeten naar dagbesteding in hun eigen gemeente, kunnen ook terecht bij leerwerkbedrijf De Sluis Groep in Woerden. „Maar dat is niet voor
iedereen een geschikte plek," vindt Theo.

Plezier
„Het gaat daar toch vooral om grootschalig productiewerk waarbij minder aandacht is voor sociale vaardigheden. Bovendien past dit werk niet alle cliënten, terwijl het belangrijk is dat ze iets doen waar ze plezier in hebben. Dat komt hun welzijn, vooral op de langere termijn, echt ten goede."
De zorgondernemers vonden in de leegstaande benedenverdieping van nieuwbouwproject De Florijn een perfecte locatie. Activiteitencentrum Zegveld laat cliënten cadeauartikelen maken, maar biedt ook kleinschalige werkzaamheden waarmee ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De eerste contacten voor het uitvoeren van deze diensten zijn inmiddels gelegd. De cliënten gaan post rondbrengen voor buurman verzekeringsmaatschappij Onderlinge. „En er zijn al plannen om boodschappen te gaan doen voor senioren uit het dorp en handdoeken te wassen voor bedrijven," zegt Jeanne. „Wij willen onze cliënten niet alleen maar bezig houden om de dag door te komen. We vinden het juist belangrijk dat ze zich nuttig voelen door ze maatschappelijk
betrokken werkzaamheden uit te laten voeren. Als ze er ook maar plezier in hebben."

UITBREIDING
Open huis op 7 december
Wie nieuwsgierig is naar het activiteitencentrum, kan zaterdag 7 december tijdens het open huis een kijkje komen nemen aan de Middenweg 9 in Zegveld. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 14.00 uur. Theo (62) en Jeanne (60) Nieuwendijk zetten zich al jaren in voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2007 begonnen ze aan de Hoofdweg in Zegveld de kleinschalige woonvoorziening Het Thomashuis en dagbestedingsproject Atelier De Schuur. Sinds deze maand hebben ze hun werkzaamheden uitgebreid rnet Activiteitencentrum Zegveld, www.activiteitencentrumzegveld.nl

Bron: AD Woerden 14 november 2013

Puber moet zijn leven beteren
Woning van moeder jaar verboden terrein

ZEGVELD - De 19-jarige Mitch K. mag een jaar lang de woning van zijn moeder niet betreden. Ook na dat jaar mag hij pas weer terugkomen als hij zijn leven heeft gebeterd, Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.
De politierechter veroordeelde de jonge Zegvelder bovendien tot twaalf weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk. Omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten, is hij inmiddels vrij man. Op de zitting van de politierechter deze week bleek Mitch vooral een lastige en verveelde puber, die zich nauwelijks een houding wist te geven. Zijn moeder en een broer zaten op de publieke tribune. De rechter probeerde een gesprek op gang te brengen maar dat liep bijna op ruzie uit.
In juni van dit jaar belt de moeder de politie. Ze verklaart dat er al vaker problemen zijn geweest met haar zoon. De aanleiding voor het telefoontje is een ruzie om een klontje boter, dat Mitch op de grond heeft laten vallen. Hij moet het van zijn moeder oprapen, maar hij laat het door de hond opeten. Het gevolg is een hoog oplopende ruzie waarbij de moeder klappen krijgt. Die belt hierop de politie, die de jongen meeneemt. Er volgt een huisverbod, maar dat sorteert onvoldoende effect. Op 22 augustus moet de politie opnieuw ingrijpen in de Zegveldse woning. Zoon Mitch wil niet vertrekken en verschanst zich in de badkamer, waar hij alles sloopt wat maar te slopen is. De politie breekt de deur open met een koevoet en de zoon wordt opnieuw vastgezet.
Drugs
De zoon wordt begin oktober weer vrijgelaten, maar opnieuw kan hij zijn moeder niet met rust laten, waarop de politie hem andermaal inrekent. Tegenover de politierechter verklaart Mitch dat zijn moeder overdrijft. Alles zou altijd op haar manier moeten. Moeder op haar beurt vertelt in de rechtbank dat haar zoon welkom is als hij werk zoekt en geen drugs meer gebruikt.De officier geeft de jongen onderuit de zak. Hij leidt uit de feiten af dat Mitch zich nergens iets van aan trekt, geen hulp wil en ook geen behandeling. De reclassering adviseerde een agressietraining voor de jongen. Mitch vertelde op de zitting dat hij daaraan mee zal werken.

Winkeliers zetten één weekeinde busje in

HARRE VAN OPSTAL
ZEGVELD/WOERDEN - De Woerdense winkeliersvereniging Stadshart zet, vooralsnog eenmalig, een busje in om Zegvelders naar de Woerdense winkels te brengen. Het is een reactie op het bericht in deze krant over het schrappen van de busverbinding tussen de twee kernen in het weekeinde. Enkele dorpelingen hebben de facebook-pagina 'Meer bussen Woerden-Zegveld' opgezet.
Vooral de laatste zin van die facebookpagina 'Wij willen op zaterdag ook wel eens met de bus naar Woerden om te kunnen winkelen' heeft Stadshartvoorzitter Gineke van Kesteren aan het denken gezet.
„Zo'n noodkreet moet natuurlijk gehoord worden. We huren de vrijdagse koopavond op 22 november en zaterdag 23 november een busje dat geïnteresseerden van Zegveld naar Woerden brengt." Het komende weekeinde was niet in beeld, omdat dan de sinterklaasintocht is. Secretaris Bert van Middelkoop van de Bodegraafse buurtbus is 'zeer verbaasd' over de noodkreet uit Zegveld. Zowel buurtbusvoorzitster Graman-Kwint als chauffeurs komen uit Zegveld. Niemand heeft ooit grieven opgevangen over het ontbreken van een bus op zaterdag. „De meeste mensen vinden dat niet zo'n ramp." Met een oproep in lokaal blad De Berichtgever hoopt de buurtbus de eventuele interesse helder te krijgen.

Bron: AD Woerden 13 november 2013

'Als het leven anders wordt' in Milandhof

ZEGVELD - 'Als het leven anders wordt' is het thema van een vrouwen/koffie-ochtend op woensdag 20 november in Zegveld. Spreekster die ochtend is Magdaleen van der Bijl uit Zeewolde. De bijeenkomst van de evangelisatie commissie van de PKN wordt gehouden in Gasterij de Milandhof van 09.30 tot 11.30 uur. Kinderoppas is aanwezig. Toegang is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden bij de uitgang.
Wij willen op zaterdag ook eens met de bus naar Woerden'
ZEGVELD/WOERDEN - Zegveld moet een betere busverbinding krijgen met Woerden. Om dat voor elkaar te krijgen is facebookpagina 'Meer bussen Woerden-Zegveld' opgezet. Op deze pagina kunnen mensen aangeven dat ze vinden dat Zegveld er wat openbaar vervoer betreft wel héél bekaaid vanaf komt. Zegveld heeft zo'n 2500 inwoners. In de ochtend gaat de bus twee keer naar Woerden, in de middag drie keer. Buurtbuslijn 724 rijdt drie ritten op een dag. In het weekeinde en 's avonds rijdt er helemaal niets. De makers van de facebookpagina benadrukken dat kernen met vergelijkbare inwonersaantallen frequentere busverbindingen hebben. „Wij willen op zaterdag ook weieens met de bus naar Woerden om te kunnen winkelen"

Bron: AD Woerden 11 november 2013

Judoën met Mark Huizinga

ZEGVELD - Soms gaat er ineens iets fout in de krant en dan kan het gebeuren dat er een verkeerde foto aan de tekst wordt geloppeld. Dat was vorige week het geval, toen een stukje tekst over het Henkido-judotoernooi in Zegveld werd gepubliceerd met daarbij een foto van de jonge zwemster Fieke Koppers, die in de prijzen was gevallen. Daarom hier nog eens de echte foto van de judodemonstraties die Olympisch kampioen Mark Huizinga als speciale afsluiting van het Henkidotoernooi in de Milandhof verzorgde. Huizinga benadrukte de veelzijdigheid van de judosport en stak de jonge deelnemers daarmee een hart onder de riem.

Bron: Woerdense Courant 6 november 2013

Van Amerongen: Vissen één, voetbal twee

door TIM COLIJN
ZEGVELD - Marc van Amerongen is bij het Zegveldse SIVEO'60 bezig aan zijn zesde seizoen in het vlaggenschip. Nog nooit viel er een kampioenschap te vieren voor de 26-jarige middenvelder, maar daar hoopt hij dit seizoen verandering in te brengen. Daarbij houdt hij vast aan zijn vaste, toch wel opvallende routine.

Waar menig voetballer de vrijdagavond in de plaatselijke kroeg doorbrengt begroet Van Amerongen het weekeinde liever op een andere wijze. Hij tuurt het liefst zielsalleen urenlang vanaf een krukje over het water.
Vissen is zijn grote passie, voetbal eigenlijk bijzaak. Uitkijken doet hij de hele week naar de vrijdagavond, als hij zijn gereedschap weer uit de kast mag toveren. „Dan blijf ik, indien het niet te koud is, vaak tot middernacht zitten aan de waterkant," zegt Van Amerongen. „Het is heerlijk om een zware werkweek zo af te sluiten. Ook wel rustgevend, maar er moet wél vis aan de haak komen. Zo fanatiek ben ik ook wel weer. Ooit haalde ik een karper van 1.02 meter uit het water. Een record." De liefde voor de vissport ontstond op jongere leeftijd. „Mijn vader (Cor) is een fanatieke visser en nam mij altijd mee. We wonen in de polder, waar veel grote vissen te vangen zijn. Vroeger ging ik met vriendjes ook wel voetballen," aldus Van Amerongen. „Inmiddels is mijn vader gestopt, omdat hij het te druk kreeg met voetbal. Ik hoef die keuze gelukkig nog niet te maken, maar zonder twijfel zou ik anders voor vissen kiezen."
Zijn ploeggenoten bij SIVEO'60 maken soms wel grappen over zijn passie. „Het blijft natuurlijk de voetballerij. Als ik bijvoorbeeld een keei wat eerder wegmoet, zeggen ze altijd 'oh, die zal wel weer moeten vissen'..."
Recent draaide Van Amerongen de rollen om en liet de doelman van Perkouw drie keer vissen. Zijn hattrick droeg bij aan een klinkende 5-O-zege, waardoor SIVEO'60 het nog altijd goed doet in de zaterdagse vierde klasse B. Vorig jaar eindigde SIVEO'60 nog als tiende. „Er is het nodige veranderd. De nieuwe trainer Herman Verrips wijst ons op details waar we nog nooit van hadden gehoord of aan hadden gedacht."

Bron: AD Woerden 6 november 2013

Waterschap begint met bouw gemaal

ZEGVELD - Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden begint maandag 11 november met de bouw van een splinternieuw gemaal bij de Milandweg in Zegveld. Het gemaal moet onder meer zorgen voor de toevoer van water naar de polder in de zomer. Het nieuwe gemaal komt circa 200 meter ten noorden van het bestaande aan de Rondweg. Dat laatste gemaal krijgt overigens een visvriendelijke pomp en een nooduitlaat om bij wateroverlast water naar de polder te kunnen afvoeren richting gemaal Zegveld aan de Grecht. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer zes weken in beslag.

Bron: AD Woerden 4 november 2013

Zangvereniging verkoopt speculaas

ZEGVELD - Leden van zangvereniging De Lofstem uit Zegveld gaan volgende week speculaas verkopen. Van 4 tot 9 november komen leden langs in Zegveld en De Meije. De sinterklaaspoppen kosten 2 euro per stuk en voor 5 euro krijgen belangstellenden er drie.

Bron: AD Woerden 2 november 2013
Pin It