Herdenking in Zegveld

ZEGVELD - De plechtigheid in Zegveld begint om 19.50 uur bij het monument aan de Midddenweg.
Kunst Na Arbeid speelt hier stemmige muziek. De twee minuten stilte worden ook in Zegveld voorafgegaan door The Last Post. Na een kranslegging kan iedereen bloemen leggen. Met een korte declamatie en het zingen van het volkslied wordt de bijeenkomst tegen 20.15 uur afgesloten.

Koninklijke penningmeester

ZEGVELD/KAMERIK - Tijdens de algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld is dinsdagavond J.M. Weesjes-Vonk koninklijk onderscheiden.
Uit handen van burgemeester Molkenboer ontving zij de versierselen behorend bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. De in Kamerik woonachtige mevrouw Weesjes kreeg de onderscheiding voor een veelheid aan activiteiten op maatschappeijk gebied, vooral in Zegveld, waar zij lang heeft gewoond. Zo was zij jarenlang vrijwilligster voor de gereformeerde kerk, eerst in Woerdense Verlaat, tegenwoordig in Kamerik. Verder was zij voorzitter het Utrechts provinciaal bestuur van de Christelijke Plattelands vrouwenbond, secretaris van het gewestelijk bestuur van Passage, bestuurslid van de klankbordgroep Rabobank Meije en Zegveld, secretaris van de stichting Milandhof, bestuurslid van het Buurtcomité Stichtse Meije en is zij nog altijd penningsmeester van de onderlinge verzekeringsmaatschappij in Zegveld. En omdat de jaarvergadering van de verzekeringsmaatschappij bij de aanstaande decoranda geen wantrouwen zou opleveren, was dat een uitgelezen gelegenheid voor de uitreiking.

Zegveld mag niet onbeperkt bouwen

ZEGVELD - Bouwen ja, maar niet te ver het Groene Hart in. Met die kanttekening heeft de gemeenteraad de 'Visie Zuidzijde Zegveld' vastgesteld. In die visie gaat het om de mogelijkheid van woningbouw op het tennispark en op de plaats van de (voormalige) bedrijven van Kruijt en Vianen. Aan elk van beide zijden zou, volgens het collegeplan, plaats zijn voor vijftig woningen, met maximaal tien per jaar te realiseren. D66, Progressief Woerden, Lijst Van der Does en SterkWoerden ijverden voor beperking van de woningbouw tot de hoogte van de Jorai-school. CDA en Inwonersbelangen steunden dat voorstel. Daarmee was er een meerderheid en heeft Zegveld voor de komende tien jaar weer een beperkte groeimogelijkheid.

Groen licht voor plan Zuidzijde

ZEGVELD - De bouw van extra woningen in Zegveld is een stap dichterbij. De Woerdense gemeenteraad heeft een aangepaste visie voor het plan Zuidzijde Zegveld vastgesteld. De overschrijding van de huidige bebouwingsgrenzen aan de zuid-oostzijde van het dorp is ingeperkt. Een voorstel daartoe kreeg brede steun in de raad.

Bron: AD Woerden 26 april 2014

Wijk aan rand dorp ingeperkt

ZEGVELD - De woningbouw in de zuidwesthoek van Zegveld wordt minder omvangrijk. D66, Progressief Woerden en Sterk Woerden vinden het huidige plan voor nieuwbouw achter de bedrijven Kruyt en Van Luinen te royaal getekend. Zij trekken daarom de bebouwingsgrens ter hoogte van de Jorai-basisschool. Heerd Jan Hoogeveen (D66) legt daarvoor aan de gemeenteraad een amendement voor. Steun denkt hij met name te krijgen van Inwonersbelangenen Lijst van der Does.
Tegen dit woningbouwplan in Zegveld is protest gekomen van onder anderen een groep bewoners van Het Erf en de Nieuwstraat. Zij zijn bang dat de groene polder achter hun huizen ondanks eerdere beloftes worden volgezet met 'beton en steen.'
Bij diverse politieke partijen vinden zij nu steun. Hoogeveen: „Enige woningbouw om het dorp af te ronden kan nog wel. Maar wat je nu ziet is dat onder het mom van een 'kernrandzone' heel ver naar buiten toe wordt gebouwd."

Bron: AD Woerden 23 april 2014

Zegveldse jongeren fietsen

Door Winny van Rij

Acht jongeren op twee fietsen. De jongeren van de Hervormde jongerenvereniging De Rank in Zegveld hopen met een bijzondere fietstocht van ongeveer 250 km €3000,- op te halen voor het goede doel in Nepal.

Ze beginnen en eindigen in Zegveld en doen daartussen plaatsen aan beginnend met de letters van Nepal: Nieuwegein, Ede, Putten, Amsterdam en Leiden. Deelnemer Paul van Meijeren: "We gaan met twee familiefietsen voor elk vier personen." "Het is een beetje tussen liggen en zitten in," vervolgt Vincent Dekker. "De achterste twee zitten wat hoger en de linker van de twee bedient de rem." Het gaat wel langzamer dan een gewone fiets en zal hard werken worden, maar trainen doen ze niet, laat Jacco van der Knaap weten. "We moeten constant fietsen maar gaan ervoor. Misschien even stoppen om wat te eten of te drinken." Er gaat ook een bezemwagen mee. "Je weet nooit of je een lekke band krijgt."
Elk jaar voor het goede doel
Organisator Johan Verboom: "Ieder jaar halen we geld op voor een goed doel. Eerder gingen we al steppen, met de riksja of een racefiets." Het ene jaar is dat een eigen doel, het andere jaar haakt de jongerenvereniging aan bij een landelijk doel en dat is dit jaar het Nepal. "De actie is van onze jongeren hier voor jongeren daar, om ze een toekomst te geven met voorzieningen maar ook via het geloof." De fietstocht is een van de onderdelen van deze grote actie die al sinds het weekend van de jongerenvereniging in de herfstvakantie loopt.
Veiling
"We begonnen daar al een veiling," vertelt Paul. "Vijftig euro voor een doosje sigaren." "Tien euro voor een leeg blikje energydrink," vult Jacco aan. "We haalden met vijftig man al 1800,- op," aldus Vincent. Het meeste geld moet toch komen van de rommelmarkt met lotenactie. "Die organiseren de overige jongeren op zaterdag 3 mei," laat Johan weten.
Burgemeester Molkenboer opent de rommelmarkt om 9.30 uur, waarna de jongeren met hun familiefietsen binnenrijden na een avond en nacht fietsen.
Politie-escorte
"We komen zaterdagochtend om half elf aan," verwacht Paul. "De laatste kilometers zijn het leukst. Jacco: "Dan rijdt onze veldwachter Rinus van der Does op zijn politiemotor voor ons uit met de sirene aan." De fietstocht zal vooral leuk zijn. "Het is gewoon gezellig," zegt Vincent. "Ouders komen onderweg langs met koffie of soep, en om ons even op te peppen." "En het bindt," aldus Johan. "We hebben een hechte band."
Sponsoren
Vorig jaar bracht de totale actie voor Ecuador ruim 11.000, euro op en de jongeren hopen op eenzelfde bedrag voor Nepal. Wie de fietstocht wil sponsoren kan geld overmaken naar 341904837 t.n.v. Ned. Herv. Jeugdwerk Zegveld o.v.v. fietssporttocht. Meer info over de tocht en het goede doel op www.courank.nl

Bron: Woerdense Courant 23 april 2014

Fietsende jongeren overtreffen zichzelf met actie voor Nepal

Door SIMONE VAN ZWIENEN

ZEGVELD - Jongeren van jeugdvereniging De Rank komen met een ludieke sponsoractie die alle eerdere inspanningen zal overtreffen. Acht jonge Zegvelders stappen op vierpersoons ligfletsen en maken een ronde langs Nieuwegein, Ede, Putten, Amsterdam en Leiden. De eerste letters van deze plaatsen vormen het goede doel: Nepal. Ze stepten al eens 100 kilometer, legden met rolstoelen 50 kilometer af en met tandems bereikten ze de 200 kilometer. „Maar we zijn nog nooit zo lang in touw geweest," vertelt Johan Verboom. „We maken onderweg foto's om te bewijzen dat we er echt geweest zijn."
Het startschot klinkt vrijdag 2 mei aan de vooravond van de rommelmarkt. Het wordt nachtwerk, want rond 10.00 uur 's ochtends hopen ze onder politie-escorte binnengehaald te worden. Echt oefenen doen ze niet, op hun dagelijkse fietstocht naar school na. „We nemen een bezemwagen mee," legt Verboom uit. „Een auto die voor de veiligheid met ons meerijdt en de weg wijst." Met een grote bouwlamp en veiligheids-vesten fietsen ze voornamelijk over fietspaden.
Het enige dat de groep volgens de twee deelnemende dames nodig heeft is mooi weer. Geert van Ingen (17), Vincent Dekker (20), Christa de Groot (18), Desie den Braber (17), Paul van Meijeren (18), Roy van Brenk (18), Jacco van der Knaap (18) en Johan Verboom willen ruim 3000 euro ophalen.

Bron: AD Woerden 19 april 2014

Retourtje mainport Oukoop

Buurtbus De Meije brengt wandelaar naar de mooiste plekjes

Door: HANS-PAUL ANDRIESSEN

GROENE HART - De mooiste plekjes van het Groene Hart verkennen? Maar je hebt geen auto en fietsen is te ver. Stap dan in bij Buurtbus 724 van station Bodegraven naar station Woerden. Een kaartje kost een euro en voor nog een euro krijg je een routekaart met tien wandelingen. Ben je uitgewandeld, dan pikt de bus je verderop weer op.
Voor (bijna) niks gaat de zon op. En dat kan alleen dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Allereerst de chauffeurs van Buurtbusvereniging De Meije. Zij houden al meer dan 25 jaar het enige openbaar vervoer in stand. Onmisbaar voor inwoners van het platteland en de kernen Zegveld, Meije, Zwammerdam, Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug.
De chauffeurs spreken van 'de mooiste busroute van Nederland', omdat hij langs schitterende gebieden van Staatsbosbeheer voert: de schraallanden bij De Meije, eeuwenoude houtkades bij Waarder, weide-vogelland in Oukoop en de Oude Hollandse Waterlinie bij de Wierickes.
Superchauffeur
Superchauffeur Paul Meijer stapte een jaar of vijf geleden met het idee naar Staatsbosbeheer om de buurtbus ook te gebruiken om het wandelen in de natuur te promoten. Hij kwam net op het moment dat Staatsbosbeheer, door de bezuinigingen van staatssecretaris Henk Bleker, zich zat te beraden op zijn toekomst. „Bosbeheer kreeg geen geld meer voor educatie en moest zelf, als een bedrijf, geld zien te verdienen bijvoorbeeld met de verkoop van hout" zegt boswachter Frans Fronik (61). „Daarnaast werd het belang om aan de mensen te laten zien waar we mee bezig zijn, juist groter."
Fronik, die jarenlang in de Biesbosch werkzaam was, kreeg de eervolle taak in het Groene Hart een vrijwilligersclub op poten te zetten van enthousiastelingen, die rondleidingen willen geven. En daarnaast moest Staatsbosbeheer, dat voordien een nogal naar binnen gerichte organisatie was, zoveel mogelijk samenwerking zien te zoeken met buren, boeren, horeca, toeristische infopunten, clubs zoals de rotary, Abrona, VW's, gemeenten en musea.
„We hebben nu ongeveer 35 mensen opgeleid als Groene Hartgidsen, het zijn ambassadeurs van Staatsbosbeheer," vertelt Fronik trots. „Dit is een hele actieve club, die met allerlei initiatieven komt. Zo zijn de folders en de routekaarten zelf ontworpen door de vrijwilligers. Het niveau varieert van mensen uit de bouw tot internationale zakenlui."
Fronik, van huis uit onderwijzer, werkte jarenlang alleen in de Biesbosch. „Ik kende het Groene Hart wel een beetje, mijn vader komt uit Mijdrecht. Maar dit is een totaal ander gebied. De Biesbosch is meer wilde natuur, het landschap hier is door mensenhand gemaakt in de tiende, elfde eeuw. Dat kan je niet zomaar laten verwilderen."
Het wandelen met de Buurtbus is vijfjaar geleden begonnen en maakt dit jaar een nieuwe start met enkele nieuwe wandelingen. Nieuw is de route door polder Stein ten zuiden van de Reeuwijkse Plassen.
Weidevogels
De route begint naast Hoeve Stein aan de Oukoopsedijk 20 in Reeuwijk. Midden in de weilanden heeft Staatsbosbeheer een plasdrasgebied aangelegd voor de weidevogels. Vanuit een uitkijktorentje kun je grutto's, tureluurs, kieviten en andere gevederde vrienden worden gespot. „Mainport Oukoop heet het hier," zegt Fronik. „De plas heeft grote aantrekkingskracht op vogels. In maart strijken hier honderden grutto's neer om even op te vetten, voordat ze verder vliegen."
Fronik heeft deze week een studiedag gehad over de otter. Hij hoopt over een paar jaar dit nachtdier rond Reeuwijk verwelkomen. „Of misschien al eerder, er was er een doodgereden bij de A12 bij Gouda, dus ze komen deze kant op."
Ook de bever, dat andere zoogdier dat een succesvolle herintroductie kent nadat het was uitgestorven, begint dit deel van het Groene Hart te naderen. „In de Alblasserwaard bij Avelingen hebben we vier burchten geteld. En ze zijn ook gesignaleerd op riviereiland de Bol bij Schoonhoven." Vandaag wordt het project geopend met twee wandelingen. www.groenehartcentrum.nl

Bron: AD Woerden 19 april 2014

Twijfel over bouwplan groeit

ZEGVELD - De provincie Utrecht wil onder strikte voorwaarden meewerken aan woningbouw bij Het Erf, aan de buitenrand van het dorp. De groep bewoners die ageert tegen die voorziene dorpsuitbreiding achter de bedrijven "Kruyt en Van Luinen aan de Hoofdweg, twijfelt of het project wel realistisch is. Zo blijkt het leegstaande kaaspakhuis van Van der Sterre aan de overkant van de Hoofdweg niet in het plan te zitten, terwijl daar wel een groen gebied is gedacht. Verder heeft men de indruk dat de bebouwing ook bedoeld is om het kaasbedrijf Kruyt uit te plaatsen naar een veel groter pand. Ook dringt de groep erop aan geen veertig, maar hooguit twintig woningen buiten de bebouwingsgrens toe te laten.

Bron: AD Woerden 16 april 2014

Koffieochtend voor vrouwen over liefde

Zegveld - In de Milandhof is woensdag 9 april een koffie-ochtend voor vrouwen.
Dientje Wiersma komt van 09.30 tot 11.30 uur vertellen over het thema 'verbonden in liefde?' Zij gaat in op de verbinding tussen mensen en de talen van liefde in de verschillende generaties. De bijeenkomst aan de Middenweg 2 is een initiatief van de evangelisatie-commissie van de PKN. Alle vrouwen zijn welkom en kinderoppas is aanwezig. Bij de uitgang staat een collecteschaal.

Bron: AD Woerden 5 april 2014

Na de zomer weer koeien op proefboerderij Zegveld

door HANS-PAULANDRIESSEN

ZEGVELD - Proefboerderij Zegveld verwacht na de zomer weer te beginnen met jong vee en in januari 2015 te kunnen gaan melken. Dat zegt Frank Lenssinck van het Veenweide Innovatie Centrum (VTC), dat verantwoordelijk is voor het onderzoek in Zegveld.
Deze week is de koop van de boerderij door een coöperatie van veehouders rond Zegveld (KTC Proefboerderij Zegveld) helemaal afgerond. De boerderij was eigendom van Universiteit Wageningen, dat al het onderzoek concentreert in een Dairy Campus in Friesland en de regionale proefbedrijven afstoot. Ook de veestapel werd verkocht.

Werkgroepen van veehouders zijn bezig met het formuleren van onderzoeksdoelen. Aan de hand daarvan zal een veestapel worden aangekocht. De 'oude' veestapel was samengesteld om te komen tot de meest ideale koe voor het veenweidegebied: grofweg een koe die stevig op zijn poten staat, sterk is en voldoende melk geeft. Op de boerderij zal ook het onderzoek naar aquatische landbouw (met gebruik van open water van sloten en plassen) worden voorgezet. Er loopt nog een experiment met visteelt. Onderzoek naar eendenkroos is afgerond.
Strooisel
Ook loopt er een onderzoek naar de toepassing van olifantsgras of miscanthus als strooisel in de ligboxen. Hiervoor heeft het VIC in 2012 anderhalve hectare aangeplant. Het gewas lijkt op bamboe of mais en wordt circa drie meter hoog. Van februari tot april kan worden geoogst.

Bron: AD Woerden 3 april 2014

Woerden steunt proefboerderij

Zegveld - De proefboerderij in Zegveld krijgt van de gemeente Woerden een eenmalige bijdrage van 35.000 euro. Het Veenweiden Innovatiecentrum was onderdeel van de Wageningen Universiteit, maar die stootte de proefboerderij af. De coöperatie Kennis-transfercentrum Zegveld probeert nu zoveel mogelijk steun te krijgen voor voortzetting. Het Woerdense college wil dat wel; het buitengebied moet economisch aantrekkelijker worden, vindt b en w.

Bron: AD Woerden 2 april 2014
Pin It