Na Zomert nu ook Wintert

ZEGVELD - Na het jaarlijkse culturele, braderie-achtige zomerevenement Zegveld Zomert, komt er nu ook Zegveld Wintert. Bastiaan Brak van de Culturele stichting Zegveld zegt dat het op zaterdag 1 februari een groot feest wordt in een tent met verschillende winteractiviteiten. „Denk aan stamppotten, sneeuw, biertafels, warme chocomel en muziek. De voorbereidingen zijn nu al in volle gang", zegt hij. Het volledige programma voor Zegveld Wintert wordt op een later moment bekend gemaakt. Volgend jaar komt er ook weer een Zegveld Zomert, op zaterdag 4 juli.

Bron: AD Woerden 31 oktober 2019

Smits: 'We zijn aangehaakt over de plannen voor Pietje Potlood'

Janet de Vos
Bodegraven-Reeuwijk - Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk mengt zich in het gesprek over de toekomst van watertoren 'Pietje Potlood'. „Bodegraven-Reeuwijk is aangehaakt en praat constructief mee met de gemeente Nieuwkoop, Oasen, Natuurmonumenten en inwoners over de plannen voor Pietje Potlood", laat wethouder Robèrt Smits weten.
Fractievoorzitter Jan Vergeer (CDA) vreesde dat vooral de inwoners van de Bodegraafse Meije hinder ervaren als de watertoren een toeristische functie krijgt en vraagt zich af of je een zo'n functie wel moet willen. Maar volgens Smits is er geen sprake van een toeristische trekpleister en moet een nieuwe functie meer gezocht worden in de sfeer van een bezoekerscentrum zoals Natuurmonumenten die elders in het land ook beheert of het 'virtual reality'-plan zoals gisteren bekend werd. „Of een kantoor, dat kan net zo goed. Het zal in ieder geval kleinschalig moeten zijn en passen in de omgeving."
Net als Vergeer vindt Smits parkeren bij de watertoren geen optie en daarom kijken belanghebbenden volgens hem ook naar alternatieven, zoals parkeren bij De Halve Maan of in Nieuwkoop en dan met een vaarverbinding naar de toren.
Station
Smits benadrukt dat Pietje Potlood de functie als watertoren pas verliest wanneer een nieuw station in Kamerik klaar is en de functie overneemt. „We zijn nu, op initiatief van burgemeester Frans Buijserd, in gesprek met de gemeente Nieuwkoop en andere partijen om te kijken wat wenselijk is als dat gebeurt. Overigens moeten de plannen ook nog financieel haalbaar zijn."

Bron: AD Groene Hart 8 oktober 2019

Pietje wordt kijktoren zonder echt uitzicht

DE MEIJE - Watertoren Pietje Potlood bij De Meije wordt een kijktoren zonder dat de bezoekers naar buiten kunnen kijken. Op de eerste verdieping komt een geprint panorama van de omgeving te hangen van 360 graden rond.
Bezoekers kunnen daar met Virtual Reality-brillen een kijkje nemen op sommige plekken. Gedacht wordt aan de purperreigerkolonie, de onderwaterwereld van de Nieuwkoopse Plassen of tussen een koppel koeien. Op de tweede verdieping komen tentoonstellingen over de toren, het dorp en de flora en fauna van de omgeving.
Dit staat in het plan 'Pietje Potlood, herbestemming' dat bewoners, verenigd in de Stichting Werkgroep Meijebelangen, hebben gemaakt. Het plan heeft de instemming van waterbedrijf Oasen, dat eigenaar is van de markante watertoren. Oasen laat nu een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.
Privacy
De gemeente Nieuwkoop is niet enthousiast. Die geeft aan dat 'de mogelijkheid om de toren te beklimmen en van bovenuit rond te kunnen kijken, niet op voorhand afgeschreven moet worden'.
De bewonersgroep wil geen uitkijkpunt. Ze is bang dat dat te veel mensen naar de toren lokt. Dan is het met hun rust en privacy gedaan en ook vrezen ze parkeerproblemen. Hun plan is er juist op gericht autoverkeer te voorkomen en het aantal bezoekers klein te houden.
De 58 meter hoge Pietje Potlood is de laatste watertoren in het Groene Hart die nog in bedrijf is. Volgend jaar mag hij van waterbedrijf Oasen met pensioen. Oasen wil het rijksmonument uit 1931 dan het liefst van de hand doen. Het bedrijf heeft er niks meer aan en onderhoud kost geld.
Financieel haalbaar
De afgelopen jaren zijn tal van ideeën geopperd voor een mooie toekomst voor de watertoren, waarvan je bij helder weer de vliegtuigen kan zien opstijgen op Schiphol. Uitkijktoren, klimtoren, urnentoren, hotel, B&B en trouwlocatie. Het is echter de vraag of deze ideeën financieel haalbaar zijn. Waterbedrijf Oasen is nu bijna een jaar aan het overleggen met de belangrijkste partijen: de gemeente Nieuwkoop, subsidieverstrekker de provincie Zuid-Holland en de bewoners.
„Wij vinden dit een mooi plan van de bewoners", zegt Huib Glerum van Oasen. „De toren staat in de achtertuin van deze mensen. Daarom moet de toren een functie krijgen waar iedereen in De Meije het mee eens is. En we moeten realistisch zijn: er liggen geen miljoenen voor het oprapen om in de toren te stoppen."
Het plan van de bewoners is relatief goedkoop. Het bouwen van een bordes aan de top en een trap ernaar toe gaat volgens Oasen vele tonnen kosten. Ook moeten er dan altijd twee mensen aanwezig zijn voor de veiligheid als de toren open is.

Bron: AD Groene Hart 7 oktober 2019

Betrek buurgemeente bij plan Pietje Potlood'

Pietje Potlood een toeristische attractie? Denk er goed over na, het advies van Jan Vergeer, 'actievoorzitter van het CDA iodegraven-Reeuwijk.

Janet Vos
Bodegraven-Reeuwijk - Vergeer vindt dat Bodegraven-Reeuwijk betrokken moet worden in de plannen rond de nieuwe functie van de watertoren. De gemeente moet de belangen van inwoners behartigen, aldus Vergeer, van origine Meijenaar. „Pietje Potlood is een landmark en ik hoop van harte dat-ie blijft. Ik vind alleen niet dat de gemeente Nieuwkoop, Oasen en Natuurmonumenten met z'n drieën plannen moeten maken. De toren staat weliswaar in Nieuwkoop, maar op de gemeentegrens met Bodegraven. Als de toren een recreatieve functie krijgt, zijn het de Bodegraafse inwoners die te maken krijgen met parkeer- en verkeersoverlast." Vergeer heeft daarom schriftelijke vragen gesteld en roept het college op om betrokken te zijn bij de planvorming.
„We moeten voorkomen dat we te laat worden geconfronteerd met plannen en dat de hinder straks voor ons is. Pietje Potlood ligt in een beschermenswaardig agrarisch gebied en is per auto alleen te bereiken via de (Bodegraafse) Meije. Zeker in de weekenden is het in de Meije al heel druk met toerfietsen, motoren en bijvoorbeeld oldtimer-of Solex-puzzeltochten. Ook zijn er geen parkeervoorzieningen. Je moet goed nadenken of je in zo'n gebied een grote toeristische trekpleister wil." Als nieuwe functie is een uitkijktoren genoemd, maar ook een evenementenlocatie met trouwlocatie, Oasen Experience Centre, klim- en speelpark, burn-out hotel, uitvaartcentrum met urnenwand en pop up-opera.

Bron: AD Groene Hart 4 oktober 2019

Schoolplein 14

ZEGVELD - Doordat Juup Ton met zijn vader de fietsactie van de plaatselijke supermarkt Coop Zegveld Bremmer won, werd het bovenbouwplein van de school nog completer en mooier. De prijs was namelijk een schoolplein 14 van de Cruyff Foundation. Donderdag is het schoolplein feestelijk geopend. Speciaal voor de opening kwam Bart Bremmer met zijn mascotte Coopie van Coop Zegveld langs om Siep te zien winnen van Coopie.

Bron: Woerdense Courant 2 oktober 2019
Pin It