Het dorp Zegveld staat voor zijn vernieuwde kerkgebouw

Roy Visscher

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Dankzij de kerkleden, Zegveldse bedrijven en andere vrijwilligers is de Hervormde Kerk voor rond de 8 ton opgeknapt. Het uit 1862 daterende gebouw is nu bijna klaar voor de komende decennia.

ZEGVELD - Binnen is goed te zien hoe de kerk erop vooruitgegaan is: een nieuwe inrichting en vloer en vers stucwerk op de wanden. Maar het ging om meer dan alleen 'cosmetische' ingrepen. Na ruim honderdvijftig jaar was de fundering aangetast door houtrot en raakten de tegels aan de binnenzijde los. Buiten kunnen de muren door de coating niet goed meer 'ademen', zodat zich daar vocht en zout ophopen. In 2014 ontstond het plan voor een grondige onderhoudsbeurt, vertellen penningmeester Map Uittenbogaard en kerkrentmeesters Bernard van Dam en Hans Verkerk. "We lieten adviseurs bekijken wat er moest gebeuren. Ook vroegen we op informatieavonden naar de visies van de kerkleden. Sommigen dachten dat de fundering er wel eens slechter aan toe zou kunnen zijn dan verwacht. En dat

bleek later te kloppen." Een andere tegenvaller kwam tijdens het verplichte archeologisch onderzoek. "Hier stond vroeger ook al een kerk, met een kerkhof. Bij de bouw van de huidige kerk moesten de graven worden geruimd. Maar er werden nog zo'n tweehonderd graven met menselijke resten gevonden. Om die niet te verstoren moest de constructie van de fundering aangepast worden." In 2017 startte de kerk acties om de renovatie te bekostigen. De leden lieten zich niet onbetuigd: giften van landelijke instanties, fondsen, de gemeente en particulieren leverden een kleine twee ton, de leden ruim zes. Tijdens de renovatie, die startte in 2019, werden de kosten aanzienlijk gedrukt doordat Zegveldse ondernemers en andere mensen uit het dorp zich vrijwillig inzetten. "Ze pepten elkaar allemaal op, elke avond stonden precies de juiste mensen op de juiste plek. Heel mooi en bijzonder, wat een saamhorigheid!"
Groen
De restauratie is uitgevoerd in vijf fases, bij voldoende financiële middelen kon een nieuwe fase uitgevoerd worden. "Dankzij de Zegveldse inzet kon ook restauratie van het orgel realiteit worden en de klimaatbeheersing van het gebouw gemoderniseerd en vergroend. Wat nu nog rest is een financieel gat van zo'n 25.000 euro dat ondanks de fasegewijze aanpak nog gedek moet worden.
BIJDRAGEN?
Het is nog steeds mogelijk een gift te doen voor de restauratie, zodat de nog ontbrekende gelden bij elkaar gebracht kunnen worden. Kijk voor meer informatie daarover op de website hervormdzegveld.nl.

Bron: Woerdense Courant 29 januari 2020

Hervormde kerk in dorp weer open na monsterklus

Zegveld slaat de handen ineen voor metamorfose

Daniëlle Verweij

Zegveld - De hervormde kerk in Zegveld is na een grootscheepse renovatie klaar voor de toekomst. Dankzij enorme saamhorigheid, gulle giften én de tomeloze inspanningen van vrijwilligers heeft de kerk eenmetamorfose ondergaan. Een monsterklus.
Op een groene accentkleur na lijkt het interieur in niets meer op hoe het was. Werkelijk alles wat het oog ziet, is door kundige handen aangepakt, vertelt een trotse Hans Verkerk, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. „En het meeste werk zie je niet eens, dat zit onder de vloer." Verkerk doelt op de fundering die compleet werd vernieuwd. En dat was in 2014 niet voorzien toen de plannen voor een verbouwing werden gemaakt. De intentie was alleen de muren op te knappen, maar gaandeweg bleek een complete verbouwing nodig.
„Door vocht en zout achter de muren moest er iets gebeuren", vertelt Verkerk. „De tegels vielen van de muren. Ook was er achterstallig onderhoud dat we graag wilden aanpakken. Omdat de fundering aangetast bleek te zijn door bacteriën, moest ook die worden vernieuwd. Uiteindelijk besloten we tot een complete renovatie."
Vrijwilligers
Zeker honderdvijftig mensen meldden zich aan om samen de klus te klaren. Van het vernieuwen van de fundering tot aan een opknapbeurt van alle kroonluchters; de meeste klussen werden door vrijwilligershanden uitgevoerd. „Daarbij zijn veel materialen hergebruikt. De vloerdelen zijn gebruikt voor de lambrisering, de stenen van de fundering zijn afgebikt en bij de entree weer opgemetseld als muur. Onder de vloer vonden we een oude stenen- en grafzerkenvloer uit 1863. Deze vormt nu een deel van de huidige vloer", verduidelijkt Verkerk. Pronkstuk is de steen van oud-burgemeester Van den Geer uit 1818.
Omdat werkelijk alles werd aangepakt, zijn ook de preekstoel, het orgel en de glas-in-loodramen gerestaureerd. De kerkbanken werden opnieuw ingedeeld en gelakt. In het restauratieplan werd zo veel mogelijk 'groen' gewerkt. Klimaat en duurzaamheid stonden voorop. „We hebben vloerverwarming aangelegd die op twee energiezuinige warmtepompen werkt. Door een nieuw ventilatiesysteem, waarbij de lucht via de muren wordt toe- en afgevoerd, hebben we de vochtigheid nu onder controle. Hierdoor hebben we een comfortabel, maar ook energiezuinig binnenklimaat." Ook werd alle verlichting vervangen door led en kwamen er een nieuwe geluidsinstallatie en camera's zodat gelovigen ook vanuit huis de kerkdienst kunnen volgen.Door alle inspanningen van de vrijwilligers zijn er veel kosten bespaard. Maar alsnog kostte de renovatie acht ton. Dankzij bijdragen van fondsen, subsidies, acties en giften kwam dat geld bijeen. Kerkleden hebben het leeuwendeel zelf opgebracht, omgerekend bijna duizend euro per persoon. „Veel ondernemers hebben hun diensten en producten ingezet waarbij vaak werd 'vergeten' een factuur te sturen."
De kerk is beeldbepalend voor het dorp en geliefd bij alle inwoners. „Veel inwoners die geen lid zijn, hebben ook hulp geboden. Dat geeft de enorme betrokkenheid aan. Dit project heeft een grote saamhorigheid gebracht, iedereen deed wat mogelijk was. Daar zijn we onuitsprekelijk dankbaar voor" aldus Verkerk.
Hoewel de grootste klus nu is geklaard en de eerste dienst in de kerk gisterochtend is gehouden, staat er nog wel wat op het wensenlijstje: de voegen aan de buitenzijde moeten nog worden vervangen. Tijdens archeologisch onderzoek werd nog een grote ontdekking gedaan: de fundering van de oude kerk uit de 14de eeuw werd ontdekt. Deze kerk stond toen schuiner dan nu. „Met oude stenen die we nog over hebben, willen op het buitenterrein graag de contouren van die kerk laten zien."

Bron: AD Woerden 27 januari 2020

Zegveld Wintert eerst editie

ZEGVELD - Het programma voor de eerste editie van Zegveld Wintert op zaterdag 1 februari is inmiddels bekendgemaakt. Dit leuke programma voor jong en oud wordt aangevuld met een verrassend optreden van Koor Bravour uit Woerden.
Zegveld Winter start 's middags met een bingo met leuke prijzen (13.00 tot 14.30 uur), een springkussen (hele middag) en een kinderdisco (15.30 tot 17.00 uur) die overgaat in een feest-avond met gezellige zeemansliederen en muziek van Koor Bravour en DJ Tjeusto.

Bron: Woerdense Courant 22 januari 2020

OKW Ondernemersprijs

ZEGVELD - Lakerveld Foto-design heeft de OKW On-dernemersprijs 2019 in de wacht gesleept. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarreceptie van OKW afgelopen donderdag, werd oprichter en fotograaf Harald Lakerveld uitgeroepen tot winnaar. Lakerveld wist de andere finalisten, Infozuil Nederland en Stonecold Airconditioning, achter zich te laten. Lakerveld-Fotodesign werd 27 jaar geleden opgericht door de Woerdense fotograaf Harald Lakerveld.

Bron: Woerdense Courant 15 januari 2020

Eerste Zegveld Wintert

ZEGVELD - In Zegveld wordt op zaterdag 1 februari de eerste editie van 'Zegveld Wintert' gehouden. De Culturele Stichting Zegveld omschrijft dit evenement als een gezellige winterdag voor jong en oud. Tijdens 'Zegveld Wintert' zal de parkeerplaats naast De Florijn middels een verwarmde tent worden omgetoverd tot een sfeervol winterdorp vol activiteiten. Van 13.00 tot 1430 uur is er een bingo waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Na een korte break zullen de kinderen zich van 15.30 tot 17.00 uur volledig kunnen uitleven tijdens de kinderdisco. Het springkus sen is uiteraard de hele dag beschikbaar. De kinderdisco zal rond 17.00 uur overgaan in een gezellige feestavond met muziek van DJ Tjeusto. Er zijn achtpersoons tafels te reserveren via infb@csz-zegveld. nl. Let op: wees snel in verband met een beperkt aantal. Vergeet je mooiste winteroutfit niet aan te trekken!

Bron: Woerdense Courant 8 januari 2020

Bloemen Jan de Kruijf

ZEGVELD - Siveo is het nieuwe jaar gestart in een heerlijke dartambiance. Voorzitter Eric van den Hoeven meldde dat hoofdtrainer Koos van Zoest ook dit seizoen bij Siveo aan het roer blijft. Daarnaast zette hij Jan de Kruijf, al 51 jaar lid, 238 wedstrijden voor de Siveohoofdmacht en 29 jaar KNVB-arbiter, in de schijnwerpers.

Bron: Woerdense Courant 8 januari 2020

Koos van Zoest blijft

ZEGVELD - De technische staf blijft intact bij Siveo. Er heerst het besef dat de toch wat moeizame seizoenstart verklaarbaar is, mede gelet op het wegvallen van een aantal sterkhouders. De dit seizoen aangetreden hoofdcoach Koos van Zoest is bezig om een nieuw fundament te leggen. Leider Hans Bregman blijft hem daarbij ondersteunen.

Bron: Woerdense Courant 8 januari 2020

'Net grond gekocht, wil gemeente hem'

Rik Sneijder
Woerden - Dat is lekker zeg, verzucht transporteur Patrick van den Hoeven. Hij heeft net een stuk grond gekocht in Barwoutswaarder en uitgerekend nu heeft ook de gemeente Woerden er een oogje op.
„En dat terwijl dit oude Cavo Latuco-terrein meer dan tien jaar braak heeft gelegen", roept Van den Hoeven.
De gemeente bekijkt de mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer in het westen van Woerden te verbeteren. Dit betekent dat er een brug moet komen over de Oude Rijn. Maar waar precies? Er waren al opties maar sinds een halfjaar is daar de zogeheten Rembrandtvariant bijgekomen. En laat de toerit daarvoor nou net over het pas door Van den Hoevens aangekochte terrein lopen. De ondernemer is ongerust en zenuwachtig. Zijn eigen terrein is immers al verkocht. Hij moet er dus weg.
De ondernemer heeft grote plannen met het oude Cavo Latucoterrein. Daar ben ik niemand tot last, zegt hij.
Zijn bedrijf groeit en op het nieuwe terrein kan dat ook. De transporteur zit op dit moment nog aan de verderop gelegen Bierbrouwersweg. Van den Hoeven had aankoop van de nieuwe locatie al enige tijd in zijn hoofd zitten. Als hij zijn bedrijf uitbreidt, komen er automatisch meer vrachtwagens over de weg en wordt het drukker. Op het Cavo Latucoterrein levert dit minder overlast op, stelt hij.
Keuze
De gemeenteraad is nog helemaal niet zo ver dat hij kan kiezen waar de nieuwe oeververbinding moet komen. Er moet nogal wat onderzocht worden. De Rembrandtbrug blijkt tussen de 20 en 30 miljoen euro te kosten. Beduidend meer dan de andere opties: de Gilden- of de Rietveldbrug. „Het levert ook kansen op voor het bedrijventerrein Barwoutswaarder", zegt wethouder Arjan Noorthoek. „Een goede ontsluiting kan op termijn ook geld opbrengen."
Noorthoek wil deze variant net zo serieus nemen als de andere omdat die is ingebracht door deskundige en betrokken inwoners. „Dat is het directe gevolg van participatie", stelt hij vast. Juridisch adviseur Wim Lagerweij helpt Van den Hoeven met de contacten met de gemeente. In augustus was de verrassing groot toen bekend werd dat het Cavo Latucoterrein in beeld was voor de brug, zegt hij, terwijl Van den Hoeven het perceel net in juni had gekocht. „Hij had zich al enige tijd georiënteerd op deze aankoop. Op het moment van aankoop was van deze mogelijke ontwikkeling dus geen sprake."
Lagerweij reageert nuchter: „Patrick heeft het stuk grond gekocht, dient bij de gemeente gewoon een bouwvergunning in en die wordt toegekend. Waarna hij meteen gaat verhuizen." De verwachting is niet dat de gemeenteraad voor het einde van het jaar al een keuze heeft gemaakt uit de brugvarianten. En ja, mocht de raad in haar wijsheid voor de Rembrandtbrug kiezen, dan dient Lagerweij samen met de transporteur een plan in bij de gemeente voor een tracé van en naar de oeververbinding die langs zijn nieuwe eigendom loopt. „Daar wordt de verkeersontsluiting er alleen maar beter van. Dat past helemaal in de verkeersdiscussie. Mooi toch?'

Bron: AD Woerden 11 januari 2020
Pin It