Diamanten bruidspaar

ZEGVELD - Het echtpaar Hoogerbrugge-Loenen uit Zegveld kreeg woensdag bezoek van burgemeester Victor Molkenboer. Met een bos bloemen feliciteerde hij de twee met hun 60-jarig huwelijk. Rinus Hoog- erbrugge (81) en Wil Hoogerbrugge-Loenen (80) leerden elkaar in 1958 kennen via de kerk. Vijf jaar later trouwden ze, op 18 april 1963. Het echtpaar kreeg twee zoons die inmiddels 55 en 59 jaar oud zijn. Rinus werkte als timmerman en Wil stond in de bibliotheek in het dorp. Naast werk hield Rinus zich bezig met voetballen en vissen. Wil zag haar kinderen, lezen en tuinieren als hobby’s. Dat ze al 60 jaar zijn getrouwd, komt volgens het echtpaar omdat ze geduldig en betrouwbaar zijn.

Bron: Het Kontakt 28 april 2023 

Lintjesregen: Veertien inwoners van gemeente Woerden gedecoreerd

We benoemen hier de Zegvelders: 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Florentina Immerzeel-de Leeuw
Zij is onder meer overblijfmoeder op School met de Bijbel Jorai, collectant voor verschillende goede doelen, secretaris bij Christelijke Oranjevereniging Zegveld en sinds 2011 koster bij de Nederlandse Hervormde Gemeente Zegveld. Sinds 2015 is ze actief als clubleider bij de Nederlandse Hervormde Gemeente Zegveld.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw - Marileen Dogterom
Dogterom is sinds 1997 hoogleraar bionanoscience op de TU Delft, faculteit Technische Natuurwetenschappen. Verder werkte zij als wetenschapper aan verschillende gerenommeerde instituten in het buitenland, waaronder Harvard Physiology Course (Verenigde Staten), Göttingen Graduate School for Neurosciences and Molecular Biosciences (Duitsland), Laboratoire d’Excellence CelTisP- hysBio Insitut Curie (Frankrijk), Cooperative Research Center nano- GUNE (Spanje), Cavendish Laboratory, University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk) en Novo Nordisk Foundation (Denemarken). Verder was zij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Sinds vorig jaar juni is zij president van dit instituut.

Bron: Het Kontakt 28 april 2023

Zorgen om bibliotheek in Zegveld

ZEGVELD - Er zijn zorgen over het voortbestaan van de bibliotheekvestiging in Zegveld. Dit als gevolg van spanningen die zijn ontstaan tussen de betaalde medewerkers van de overkoepelende organisatie Bi-bliotheek Het Groene Hart en een aantal vrijwilligers. Die laatsten zouden van plan zijn hun werkzaamheden te beëindigen, zo bleek onlangs tijdens een door D66 belegde bijeenkomst in de Milandhof. De directie van Bibliotheek Het Groene Hart, waar de bibliotheekvestiging in Zegveld onder valt, zou volgens de vrijwilligers te strikt vasthouden aan de centraal vastgestelde werkwijzen en procedures, zonder rekening te willen houden met de omvang en opbouw van de populatie in Zegveld.
Afwijken
Ouders hebben eveneens hun ongenoegen kenbaar gemaakt over het beleid van de bibliotheek. Als voorbeeld is genoemd dat kinderen die buiten de vooraf aangekondigde leeftijdscategorie vallen van een voorleesuurtje op woensdagmiddag, nadrukkelijk niet aanwezig mogen zijn omdat ze te oud zouden zijn. Een ander voorbeeld is dat knutselactiviteiten in de vestiging rondom een thema uit een kinderboek niet gewenst zijn.
Voor D66 is de situatie aanleiding geweest om vragen te stellen aan het college. “We zijn geschrokken van de ontstane situatie zoals die wordt ervaren door een aantal vrijwilligers”, verklaart raadslid Saskia van Altena. “Als een zesjarige niet welkom is op een voorleesuurtje en hun broertje of zusje van vier wel, dan wordt er een heel verkeerd signaal afgegeven. Als dat gebeurt, dan snap ik dat families zich niet welkom meer voelen. Dat is vervelend voor de bezoekers én zeker ook voor de vrijwilligers.”
Ook bij het Dorpsplatform van Zegveld bestaan er zorgen over de toekomst van de vestiging. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen de huidige openingstijden nagenoeg niet gehandhaafd worden.

Bron: Het Kontakt 20 april 2023

Zomerfeest in De Milandhof

ZEGVELD - Zanger Marco de Hollander uit Ter Aar houdt vrijdag 2 juni een groots zomerfeest in De Milandhof in Zegveld. Vanaf 20.00 uur zijn er optredens van René Schuurmans, John de Bever, John Spencer, Justen de Wildt, Henk Bernard, One Two Trio, Yosee en Marco de Hollander zelf. De presentatie is in handen van Taeke Wouda. Er zijn zowel sta- als zitplaatsen beschikbaar. Kaarten reserveren via: 06-11000474 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bron: Het Kontakt 20 april 2023

Waakhond bijt vrouw; dier in beslag genomen

ZEGVELD - In Zegveld is donderdag een vrouw gebeten door een loslopende hond. Zij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. In overleg met het openbaar ministerie heeft de politie de hond in beslag genomen. De hond was, na eerdere bijtincidenten, al door de gemeente Woerden aangemerkt als onveilige hond. Daarbij hoort ook een muilkorfplicht. Een muilkorf droeg het dier niet tijdens het laatste incident. Een tweede hond, die eveneens op het terrein langs de Hoofdweg liep, is achtergelaten. Volgens een anonieme betrokkene zou het gaan om grote pitbulls. “Het is al een paar keer voorgekomen dat deze waakhonden ontsnappen via het hek bij de ingang. En dan gaat het fout. Er zijn al een aantal mensen aangevallen op de openbare weg. Met diepe bijtwonden in het benen tot gevolg.”

Bron: Het Kontakt 13 april 2023

De Boer Op’ naar Zegveld

ZEGVELD - ‘De Boer Op’ is dit jaar in Zegveld. Bezoekers zijn op zaterdag 15 april vanaf 10.30 uur welkom bij een aantal boerenbedrijven in het dorp. De route loopt langs de melkveebedrijven Hofland (Hoofdweg 108), Van Dam (Rondweg 24) en Kastelein (Rondweg 54 en Milandweg 64). Naast deze agrarische familiebedrijven doen ook het Ooievaarsbuitenstation (Dorpstraat 2) en de Coöperatieve Werktuigenvereniging Ons Belang (Hoofdweg 149) mee. De organisatie is in handen van het Agrarisch Centrum Woerden. Burgemeester Victor Molkenboer verricht om 10.30 uur bij Ons Belang de officiële opening van het evenement.

Bron: Het Kontakt 13 april 2023

Ecologische Autoriteit adviseert haast voor Nieuwkoopse Plassen

MEIJE - Het Natura2000-gebied ‘De Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’ is nog niet aantoonbaar in goede staat, ook niet na de uitvoering van de huidige en geplande maatregelen. De Ecologische Autoriteit adviseert zo spoedig mogelijk meer maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren, onderbemalingen terug te dringen en de stikstofdepositie te verlagen.

Het Natura 2000-gebied ten noorden van de Meijepolder is een laagveengebied met bijzondere waterplanten, overgangsveen en moerasheide. Het is een belangrijk broedgebied voor bijvoorbeeld de roerdomp, purperreiger, snor en rietzanger. Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Zuid-Holland een natuurdoelanalyse opgesteld. De nieuwe Ecologische Autoriteit geeft hier advies over. Deze nieuwe organisatie is ingesteld door de minister van Natuur en Stikstof om natuurgebieden uitgebreider te evalueren dan enkel op de Kritische Depositie Waarde (KDW).

HET ADVIES
Met een deel van de planten en dieren in het natuurgebied gaat het goed. Zo is de hoeveelheid Krabbenscheer stabiel en breiden de vochtige heide, ruigten en zomen zich uit. De aantallen gestreepte waterroofkever, kleine modderkruiper en rivierdonderpad nemen toe of blijven stabiel. De aantallen purperreiger, zwartkopmeeuw, snor, rietzager, grote zilverreiger, smient, krakeend en kolgans overstijgen zelfs de gestelde doelen.

Maar voor andere soorten zijn nog flinke maatregelen nodig. Kranswierwateren, blauwgrasland, trilveen, veenmosrietland, galigaanmoeras en hoogveenbos staan onder druk, net als de roerdomp, zwarte stern, meervleermuis, zeggekorfslak, noordse woelmuis en groenknolorchis. Om de natuurdoelen voor deze flora en fauna te halen moeten vijf dingen gebeuren:
(1) de waterkwaliteit moet verbeteren,
(2) de huidige maatregelen gericht op het terugzetten van de successie moeten worden voortgezet,
(3) er moeten lokale maatregelen worden getroffen zoals baggeren,
(4) voor sommige soorten moet een nieuw of optimaal leefgebied worden gecreëerd en
(5) de stikstofdepositie moet naar beneden.

MAXIMAAL INZETTEN
Als de genoemde vijf maatregelen maximaal worden ingezet, kunnen de meeste doelen worden gehaald. Voor de blauwgraslanden, trilvenen en noordse woelmuis gaat dat echter niet lukken met alleen maatregelen binnen het Natura 2000-gebied. Om te bepalen hoe de maatregelen er precies uit moeten zien, is volgens de Ecologische Autoriteit meer onderzoek nodig. Tegelijk waarschuwt de organisatie dat er niet moet worden gewacht met actie tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken zijn duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar gelijk mee aan de slag te gaan. 

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 12 april 2023

Dieren uit loods gered

Een brand heeft flinke schade aangericht aan een loods in Zegveld. Niemand raakte gewond. Enkele dieren die binnen stonden, zijn in veiligheid gebracht. De brand brak zondagavond kort voor middernacht uit in de schuur aan de Oude Meije in Zegveld. De oorzaak is onbekend.

Bron: AD Woerden 11 april 2023

Waakhond van bedrijf bijt wéér iemand  

Een 29-jarige vrouw is in Zegveld gebeten door een loslopende waakhond. Ze raakte gewond aan haar been en is naar het ziekenhuis gebracht. In overleg met het Openbaar Ministerie heeft de politie de hond in beslag genomen. 
Volgens een woordvoerder van de politie was dit niet het eerste incident met loslopende honden op de Hoofdweg. Afgelopen donderdag kwam de 29-jarige vrouw goederen afleveren bij een ander bedrijf aan de Hoofdweg. Op de weg liepen twee honden. Een van de twee beet haar in een been. De vrouw heeft aangifte gedaan van het incident. Alleen de hond die de vrouw heeft gebeten, is in beslag genomen. Het bijtincident deed zich voor daags nadat de gemeente Woerden die hond als gevaarlijk had bestempeld. Daarbij hoort dan ook een muilkorfplicht, liet burgemeester Victor Molkenboer gisteren weten. „Gezien de verwondingen had-ie die niet om bij het laatste incident."
Om wat voor honden het gaat, is niet bekend. Een betrokkene omschrijft de honden als ‘grote pitbulls’ en laat weten: „Het is al een aantal keer voorgekomen dat deze honden ontsnappen via het hek bij de ingang.” Al een aantal mensen zou zijn aangevallen.

door Ruud F. Witte 

Bron: AD Woerden 8 april 2023

Inwoners Zegveld willen dorp laten groeien 

ZEGVELD - Op uitnodiging van D66 kwamen vrijdagavond zo’n 25 mensen naar de Milandhof in Zegveld om met elkaar te praten over het in stand houden van de voorzieningen in het dorp.
Lauw Uittenbogaard, bedrijfsleider van de Milandhof, vertelde wekelijks zo’n 750 bezoekers (zonder horeca) te ontvangen. Dat aantal is nog altijd lager dan voor de coronapandemie. Toch is het een indrukwekkend aantal voor een dorp dat slechts 2.300 inwoners telt. “Het geeft aan hoe hoe belangrijk het dorpshuis is voor Zegveld.”
Parkeerruimte
Een groot aantal verenigingen maakt gebruik van de Milandhof en dat zorgt voor binding in het dorp. De beperkte parkeerruimte is volgens Uittenbogaard het belangrijkste probleem. “Als dat niet opgelost wordt, is er eigenlijk geen toekomst meer voor de Milandhof.” Het bestuur van de Milandhof kijkt alweer vooruit naar 2030. Dan wil het nieuwbouw realiseren met daarin een nog completer aanbod voor jong en oud in Zegveld.
Ook heerst er in Zegveld - zoals wel vaker op het platteland - ontevredenheid over het openbaar vervoer. Er komt weliswaar een buurtbus, maar volgens de bewoners zou het beter zijn als de belbus van Synthus Flex ook naar Zegveld zou rijden. In het verdere gesprek kwamen vele onderwerpen aan de orde, zoals sport, huisartsenzorg, de bibliotheek en ondernemen. De wens om het dorp te laten groeien in inwonertal komt een paar keer terug. “Met 300 huizen erbij in Zegveld kunnen we het voorzieningenniveau beter in stand houden.”
“Het is heel waardevol om te luisteren naar de zorgen die leven onder de inwoners”, aldus Saskia van Altena, raadslid voor D66 Woerden. “Ik heb veel informatie meegekregen waar we de komende tijd in de fractie iets mee gaan doen.” 

Bron: Het Kontakt 6 april 2023

Regenachtige editie Rondje Zegveld 

ZEGVELD - De vijfde editie van Rondje Zegveld was een natte editie. Dat weerhield de atleten er niet van om van start te gaan, want het bleek goed hardloopweer. 
Op de 10 kilometer bij de mannen kwam Carsten Kok uit Puttershoek als eerste over de streep. Hij noteerde een tijd van 31:44 minuten, ruim een minuut sneller dan het parcoursrecord van vorig jaar. Brent Pieterse uit Nieuwkoop pakte de tweede plek in een tijd van 33:21 minuten. Bij de vrouwen werd de 10 kilometer gewonnen door de Italiaanse Mara Galvani (Arese) in 41:42 minuten. Zij loopt vaker wedstrijden in Nederland en mocht in Zegveld het hoogste podium beklimmen. Thuisloopster Zoë Hendriks klasseerde zich achter de Amsterdamse Simone Guikema (43:45 minuten) als derde in een tijd van 44:16 minuten. Op de 5 kilometer werd de snelste tijd neergezet door Marco Versluis uit Ter Aar in 16:01 minuten. Hugo van der Ploeg van AV Clytoneus uit Woerden werd tweede met een scherpe tijd van 16:43 minuten. De derde die de finish passeerde was de snelste vrouw op deze 5 kilometer: Liselotte van den Berg uit Zoetermeer. Zij verpulverde het parcoursrecord in een tijd van 17:45 minuten, ruim drie minuten sneller dan de nummer twee Maxime Copsy uit Schoonhoven. De kidsrun werd gewonnen door Siem Kastelein (AV Clytoneus) uit Zegveld. Bij de meisjes was Nora van der Veen uit Waddinxveen de snelste. 

Bron: Het Kontakt 6 april 2023

 

 

 

Pin It