100-jarige

door Anneke Graman, namens de pastoraatsgroep
Het komt weinig voor, maar wij hebben op onze locatie een 100-jarige. Op 6 oktober jl. werd Mevr. Bets Mouris-Peek 100 jaar. Het hele huis was versierd en door familie en vrienden werd er een feestelijke dag van gemaakt. Zij trouwde in 1950. Zij en haar man Cor kregen zes kinderen, waarvan zoon Kees op zeer jonge leeftijd overleed en hun zoon Jan overleed in 2008 op 55-jarige leeftijd. Haar man Cor stierf na een langzaam afnemende gezondheid in 1989 op 77-jarige leeftijd.
Zij was altijd een trouwe kerkgangster en de laatste jaren wordt om de week de H. Communie door een wijkcontact-persoon bij haar gebracht, omdat haar gezondheid iets te wensen overlaat. Gelukkig bleef zij helder van geest en kan zij zich uitstekend vermaken met het lezen van de krant of het oplossen van een puzzel. Ook krijgt zij geregeld bezoek, waar zij met volle teugen van geniet. Dankbaar kijkt zij terug op een leven van veel vreugde en soms verdriet en ze geniet van iedere dag die haar nog gegeven wordt. Zij was tot op hoge leeftijd altijd heel vitaal. Dankzij de goede zorgen van haar dochters en de buren kan zij zelfstandig in haar huis op de Rondweg 54 blijven wonen. We wensen haar nog vele mooie momenten toe en Gods nabijheid als het eens wat minder gaat. En wij hopen dat ze nog een poos in goede gezondheid in ons midden mag blijven.

Wie komt de werkgroep Gezinsviering versterken?

Door Astrid van Lieshout
Ik, Astrid van Lieshout, heb besloten - nu mijn jongste van de lagere school gaat (ze zit nu in groep 8) - dat ik na vele jaren wil stoppen met de werkgroep Gezinsviering. Nu zou ik het heel leuk vinden als iemand zich spontaan aanmeldt om Sandra van Vliet hierbij te gaan helpen.
Het zou fijn zijn als een geïnteresseerde zich voor de kerst meldt, dan kan hij/zij een paar keer meehelpen om te kijken wat het voorbereiden van een viering inhoudt.
Wij, als werkgroep Gezinsviering, verzorgen al vele jaren vier gezinsvieringen per jaar. Wat doen wij onder andere:
•    de viering van Kerstavond;
•    de Vastenaktieviering, samen met de werkgroep Vastenaktie;
•    de viering van Paasmorgen en
•    de buitenviering vlak voor de zomervakantie.
Het voorbereiden van een viering gaat, in korte lijnen, als volgt:
Wij krijgen het Evangelie door van die dag en zoeken er een Eerste lezing bij. Samen zoeken we bijpassende liederen en een slotgedachte.
Toen ik bij de werkgroep Gezinsvieringen kwam was dit om Marion Vergeer te helpen, omdat zij alleen de werkgroep draaide. Ik heb altijd met plezier aan de gezinsvieringen meegewerkt.
Belengstelling? Neem contact op met het secretatriaat,
Mail-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0172-685 574.

Afscheid na dertig jaar koster zijn

door Bep Wülers-van Oostwaard
Onlangs heeft Arnold Arkesteijn afscheid genomen als koster. Dertig jaar lang heeft hij dit vrijwilligerswerk verricht. Steeds deed hij dit met voldoening en met plezier als dienst aan de geloofsgemeenschap. Nu vindt hij het tijd om de werkzaamheden aan anderen over te dragen.

'Ik heb veel veranderingen meegemaakt', vertelt Arnold, 'zoals de wisseling van pastoors en pastorale teams. Dit bracht altijd nieuwe dingen met zich mee, niet alleen voor de parochianen maar ook voor de kosters. Bijvoorbeeld: de ene voorganger gaf de liederen die 's zondags gezongen worden een week van te voren door; een andere voorganger vertelde zijn liedkeuze tien minuten voor aanvang van de viering. Dat vroeg van ons improvisatie en om vooral kalm blijven'. Arnold was zelf altijd drie kwartier voor de viering aanwezig om alles klaar te zetten en om de voorgangers en de misdienaars te ontvangen. Hij probeerde de misdienaars op hun gemak te stellen en hun vragen te beantwoorden. Zeker bij de jonge en nog onervaren misdienaars was dit belangrijk. Ook lette hij er op dat zij er netjes uitzagen en dat hun kleding goed zat.
De kosters hadden vaste afspraken over hun taken, de een bestelde altijd de kaarsen, een ander zorgde ervoor dat er voldoende hosties waren

Een kosterstaak was ook het tellen van de kerkbezoekers. Iedere zondag wordt er bijgehouden of het kerkbezoek stijgt of afneemt. Arnold: 'In Meije-Zegveld worden de vieringen
goed bezocht, er is zeker geen afname van het aantal kerkbe-zoekers.'

Lange tijd was Arnold ook vrijwilliger van de Avondwake-groep. Hij verzorgde met nog een vrijwilliger daarbij onder andere de teksten, rituelen en de gebeden. 'Dit was heel mooi om te doen, om mensen in hun verdriet hiermee troost te kunnen bieden.'

Een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar was de tijd van Palm-zondag en het Paastriduüm, de drie dagen voor Pasen. 'We kwamen van te voren bij elkaar voor overleg en om afspraken te maken wie wat doet. In deze vieringen worden veel liturgische voorwerpen gebruikt en zijn er veel rituelen. Dat vraagt de nodige voorbereiding en wij als kosters zijn dan vele uren in de kerk bezig', vertelt Arnold.

Arnold heeft afscheid genomen maar of hij het kosterschap helemaal los kan laten? 'Ik weet dat ik er niet meer verant-woordelijk voor ben, maar ik denk dat ik wel blijf meekijken of alles in de viering goed verloopt. Dat ben ik na die dertig jaar zo gewend', zegt hij.

Arnold, namens de geloofsgemeenschap veel dank voor je inzet en trouwe dienst als koster en als lid van de Avond-wakegroep. We wensen je nog vele goede jaren als 'gewone kerkbezoeker en parochiaan'. 

Pin It