Bezoekers aan het buitenstation hebben gezien dat er permanent een jonge ooievaar op het terrein aanwezig was. Deze liep eerst los op het terrein. Later waren wij genoodzaakt om dit jong in de achterste kooi op te sluiten. Wat is er aan de hand met dit jonge, in 2018 uit het ei gekropen, exemplaar. Tijdens een stormachtige dag is dit jong op de Rondweg in Zegveld uit een nest gewaaid. Onze vrijwilligers hebben het jong opgehaald en opgevangen op ons Ooievaarsbuitenstation. Door de val bleken alle vleugelpennen (veren) van deze jonge ooievaar te zijn gebroken. Dit hield dus in dat deze vogel niet kon vliegen en niet op trek kon gaan. Waarom dan in de kooi opsluiten? Als jonge ooievaar werd deze vogel tijdens het eten verjaagd door de oudere vogels en om hem toch te kunnen laten eten hebben wij hem in de kooi gedaan en hem dagelijks eten gegeven. Wij hopen dat dit jaar de vleugelpennen opnieuw gaan groeien, zodat deze vogel weer gewoon kan vliegen en op trek kan gaan.
Het voeren op zich hebben we nog verder terug geschroefd, alleen in tijden van voedselschaarste voeren we voldoende bij en het blijkt dat de vogels meestal in hun eigen behoefte kunnen voorzien.

Op 29 april 2018 hadden we op het terrein 10 nesten die bezet waren door een stel ooievaars. 9 paren zijn tot het leggen van eieren gekomen en op een gegeven ogenblijk telden we 36 eieren. Uit deze eieren zijn uiteindelijk 18 jongen gekomen die ook geringd zijn.

Ook de website wordt door sommige mensen gebruikt om vragen te stellen en soms zijn deze vragen kritisch. Wij trachten hier antwoord op te geven, ook al valt het soms niet mee om een ieder tevreden te stellen. We hebben nu eenmaal te maken met een vogel die nadrukkelijk aanwezig is en ook soms zijn onhebbelijkheden heeft in zijn natuurlijke gedrag.

Al met al zijn we weer een jaar verder. Wij zijn blij dat onze vaste groep donateurs ons blijft steunen om te zorgen dat deze vogel, die 35 jaar geleden in Nederland zo goed als uitgestorven was, weer zo'n vooraanstaande positie in Zegveld in neemt en door uw steun in kan blijven nemen.

Dank namens het bestuur van de Stichting Ooievaars Zegveld.

Pin It