Home

Succesvolle eerste Sportspullenbeurs

Succesvolle eerste Sportspullenbeurs: enthousiasme en inclusiviteit staan centraal

Woerden, 24 juni 2024 – De allereerste editie van de Sportspullenbeurs, een initiatief vanuit het Lokaal Sportakkoord, is een groot succes gebleken. Meer dan 100 enthousiaste bezoekers kwamen op vrijdagavond hun overtollige sportartikelen inleveren. De volgende ochtend zijn zeker 150 mensen blij naar huis gegaan met hun nieuwe 2e kans sportspullen. Dit initiatief heeft niet alleen  bijgedragen aan het stimuleren van sport in de gemeenschap en duurzaamheid, maar ook aan een gevoel van saamhorigheid en inclusiviteit.

Lees meer...

Oudejaarsviering 2023/2024

Bericht van de Gemeente Woerden

Zoals u elk jaar van ons gewend bent informeren wij u met oog op de komende jaarwisseling over onze aanpak voor een goed verloop van de oudjaarviering 2023/2024. Ik verzoek u deze brief aandachtig door te lezen. Daarnaast vragen wij u deze informatie verder te verspreiden in uw wijk/dorp, bijvoorbeeld door middel van een artikel in uw wijk- of dorpskrant.

Dit jaar is het weer toegestaan om tijdens Oud & Nieuw vuurwerk af te steken. We leggen u graag uit welk vuurwerk is toegestaan en hoe u vuurwerkoverlast kunt melden.

Samenvatting algemene vuurwerkregels in Nederland

  • F1-vuurwerk mag het hele jaar worden afgestoken en verkocht;
  • Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan vanaf 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur;
  • Illegaal vuurwerk is verboden om in bezit te hebben en af te steken;
  • Per vervoer of huishouden mag je maximaal 25 kilo vuurwerk in bezit hebben;
  • Vuurwerk kopen alleen mogelijk op 29, 30 en 31 december (F1-vuurwerk uitgezonderd);
  • Kopen van F1-vuurwerk mogelijk vanaf 12 jaar, F2-vuurwerk vanaf 16 jaar.

Lees meer...

Beleid carbid schieten

Het carbidschieten is op grond van artikel 2.15 en 4.6 van de APV verboden indien het carbid schieten leidt tot onveilige verkeerssituaties (artikel 2.15 APV) of leidt tot onevenredige geluidshinder (artikel 4.6 APV). Het carbid schieten zelf is niet verboden. De gemeente Woerden kent geen verbod voor carbid schieten in de APV. Een voorstel uit 2015 van de burgemeester om een dergelijk verbod in de APV op te nemen is door de gemeenteraad afgewezen. Er is dus geen grondslag om het carbid schieten te verbieden en dat geldt ook voor de BOA’s en de politie.

Er wordt gekeken of deze aanvulling nog kan worden meegenomen worden in de berichtgeving over vuurwerk op de infopagina.

N.B. Inwoners kunnen overlast van vuurwerk melden via de mailbox:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TOP2000kerkdiensten

Dit jaar weer LIVE: TOP2000kerkdiensten in de Kruiskerk

WOERDEN - Op woensdag 28 en donderdag 29 december opent de Kruiskerk haar deuren voor Top2000kerkdiensten. De Top2000kerkdiensten staan al jaren garant voor een zinvolle avond met geweldige live-muziek en inspiratie voor interessante gesprekken. En na 2 jaar Corona mogen we weer live! Het beloven historische avonden te worden met “ouderwets” veel ruimte voor ontmoeting, inspiratie en natuurlijk goede popmuziek.

Lees meer...

Energie - bespaarbon

Maandag 19 september krijgen alle huurwoningen in Zegveld ( totaal 165  hh.)  een brief via de gemeente Woerden. ( zie hieronder ) 
Met deze brief ontvangen zij een Energie-bespaarbon  ter waarde van  € 70,- 
Er is geld voor alle huurders in de gemeente Woerden en dit kan tot 30 november 2022 besteed worden. 
We weten vooraf niet hoeveel huurwoningen deze bon gaan gebruiken maar als er geld over is kunnen huiseigenaren in november en december ook meedoen. 
Na 15 november zal de gemeente via de website en de media hierover berichten.

Beste bewoner,

Alstublieft! U krijgt een Energie-bespaarbon om energiebesparende producten te kopen. De bespaarbon is € 70,- waard. U kunt hiermee gratis producten krijgen, zoals ledlampen, een tochtstrip, een waterbesparende douchekop of een persoonlijk advies. Gemeente Woerden en Duurzaam Woerden doen deze actie samen. Wij willen u helpen met energie besparen. Zo wordt uw energierekening lager.

Heeft u advies nodig?
Hoe kunt u het meeste besparen? Kom voor advies naar de Duurzaamheidswinkel Woerden. De winkel is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 15 uur, aan de Voorstraat 75.

Of kom op woensdag 28 september naar het informatiepunt bij de COOP - Middenweg 1, Zegveld (van 15:30 tot 17:00 uur)

Lees meer...

Hulp aan Oekraine

Via de website www.woerden.nl  is informatie te vinden onder de verschillende kopjes ‘hulp aan Oekraïne’.
Hier vind je o.a. informatie over vrijwilligerswerk, huisvesting, onderwijs en zorg. Bij een aantal onderwerpen zijn ook veel gestelde vragen toegevoegd.
Daarnaast wordt op de website ook verwezen naar de website van vluchtelingenwerk voor informatie over de landelijke coördinatie en naar Hart voor Woerden voor de lokale coördinatie van hulpvraag & aanbod (zie de website www.woerdenvoorelkaar.nl ).

Mochten er vragen zijn waarvan het antwoord toch niet is te vinden, neem dan even contact op met mij of met de wijk-/dorpsambtenaar van je eigen wijk of dorp.

Hartelijke groet,
Jacqueline Dros

Beleidsadviseur / Coördinator Gebiedsgericht Werken
Dorpsambtenaar Zegveld & Harmelen / vervangend wijk-/dorpsambtenaar
Team Financiën Strategie & Control / Cluster Strategie
Telefoon: 06-35113530 / 0348-428 286 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Blekerijlaan 14, 3447 GR  Woerden

Warmtevisie - vervolg

In de afgelopen maanden heeft de gemeente samen met inwoners en ondernemers gewerkt aan de Warmtevisie. Het doel is om minder CO2 uit te stoten, dit kan door energie te besparen en duurzaam te gaan verwarmen.

De concept-Wamtevisie is te vinden op: https://warmwoerden.inbeeld.app/ . Klik op: hier

Via de vermelde site zijn ook diverse achterliggende rapporten te raadplegen, zoals :

-          Resultaten participatie

-          Rapport technische analyse Antea Group (per Woerdense wijk)

-          Startanalyse Aardgasvrije buurten van PBL

-          Openingsbod van Stedin (voor gehele werkgebied)

-          Rapport verkenning waterstof (Schilderskwartier)

-          Proeftuinen aardgasvrije wijken

-          Rapport hybride warmtepompen

Op donderdag 21 oktober as. is er van 16.00 tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst over de Warmtevisie voor de kern Zegveld in Milandhof. Hier kunnen vragen worden gesteld en reacties worden gegeven. Wie niet kan op het genoemde tijdstip kan naar één van de andere inloopbijeenkomsten gaan elders in de gemeente, zie hieronder.

Lees meer...

Warmtevisie Woerden

De gemeente Woerden gaat een plan maken om in de gehele gemeente huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen en energie te besparen.

Aan inwoners en ondernemers wordt gevraagd om door te geven wat men belangrijk vindt en welke ideeën er leven over dit onderwerp.

Door de coronamaatregelen moet alles online. Daarom is er een speciale website gemaakt, waarop heel veel informatie staat. Inwoners en ondernemers kunnen reacties geven, ideeën doorgeven, meedoen aan meedenkgroepen of aan een online-vragenuur.

De website bereikt u via deze link: https://warmwoerden.inbeeld.app

Het bestuur van het Dorpsplatform roept jullie op hieraan mee te doen, zodat er straks ook inbreng is uit onze dorp in de Warmtevisie Woerden.

Meer info, klik hier voor de pdf

Pontje bij de Greft uit de vaart tijdens vorst

De komende dagen wordt er Siberische kou verwacht en de schaatsen kunnen misschien zelfs wel uit het vet worden gehaald. Om ook ijspret mogelijk te maken op de Greft, wordt vanaf zaterdag het zelfbedieningspontje uit de vaart gehaald. Hierdoor kan alle ruimte worden gegeven aan de Greft om dicht te vriezen. Daarnaast voorkomen we dat er beschadiging optreedt aan het bewegingswerk en de coating van het pontje. Wanneer de temperatuur het toelaat, wordt het pontje weer in bedrijf genomen.

Afsluiting Slikkendammersluis

In de periode van 11 januari t/m eind maart voert het Hoogheemraadschap van Rijnland onderhoudswerkzaamheden uit aan de Slikkendammersluis. Gedurende deze periode kunnen weggebruikers hier hinder van ondervinden. Fietser en voetgangers kunnen te allen tijde gebruik maken van een tijdelijke noodbrug.

De afsluitingen vindt plaats tussen 9.00 en 15.00 uur zodat hinder in de ochtend-en avondspits wordt voorkomen. De aannemer geeft de omleiding aan met bebording. Vanaf de grens van Woerden kan de Woerdense omleiding worden gevolgd i.v.m. de werkzaamheden aan de Boerendijk en Oostdam.

Cadeaukaart Duurzaam Woerden

3.700 huishoudens in gemeente Woerden aan de slag met energie besparen

Overweldigende vraag naar cadeaukaart Duurzaam Woerden groter dan beschikbare aanbod

De cadeaukaart actie energiebesparing is snel gegaan. Het bedrag dat door de landelijke overheid beschikbaar is gesteld, is in een week gereserveerd door inwoners die hun cadeaukaart hebben geactiveerd. ‘Zo snel, dat hadden wij ook niet verwacht’ zegt Lex Albers van Duurzaam Woerden.

‘We hebben een inschatting gemaakt van ongeveer 15-20% deelname aan de actie’ vertelt Lex Albers. ‘Dat is bijna het dubbele percentage deelnemers bij een soortgelijke actie, weten we uit ervaring. We zijn echt verrast door de snelheid waarmee inwoners de cadeaukaart hebben geactiveerd. Voor wie de cadeaukaart niet heeft kunnen activeren, hebben we meteen een reservelijst geopend’.

Lees meer...

Windmolens en zonnevelden in Woerden

Praat mee over windmolens en zonnevelden in Woerden

Heel Nederland doet wat om over te gaan op duurzame energie. Gemeente Woerden wil haar bijdrage aan het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) leveren en zet stappen om duurzame energie op te wekken, via bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Het college vindt het belangrijk om ook uw input mee te nemen. Daarom zijn we sinds januari met u in gesprek over hoe en onder welke
voorwaarden het opwekken van duurzame energie mogelijk is. Dit wordt samen met analyses van o.a. ruimtelijk experts vastgelegd in een Afwegingskader. De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en de RES. Zo bepalen we samen hoe Woerden bijdraagt aan de RES en het klimaatakkoord.

Op basis van alle input is er een concept-Afwegingskader opgesteld. In september komen we hierover graag bij u terug. We starten met een voorlichting over de RES. Daarna zijn er verschillende avonden waarop u kunt reageren op het concept.

Lees meer...