Sponsors gezocht “Orgelbehoud” Meije-Zegveld

In de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk aan de Meije staat een orgel. Als u in de kerk staat en naar het orgel kijkt, ziet u de jaartallen 1871-1896 en de tekst
‘Met dankbaarheid van de parochianen’. Dankbaarheid voor de pastorale zorg welke men van de kerk ondervond.

Lees meer...

Kunstenaars in Atelier De Schuur

Wendy, Jolanda, Katelijne en Jeroen zijn vier van de zes enthousiaste kunstenaars in Atelier De Schuur in Zegveld. Voor deze kunstzinnige talenten zijn er talloze creatieve mogelijkheden in dit atelier.

Het Thomashuis aan de Hoofdweg 140 in Zegveld biedt onderdak aan maximaal acht (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. Doelstelling van zorgondernemers Theo en Jeanne is deze mensen een veilige en huiselijke omgeving te bieden, waarbij het stimuleren en behouden van de zelfredzaamheid en zelfontplooiing voorop staat. Samen met een professioneel team van medewerkers worden de bewoners 24 uur per dag begeleid en ondersteund.

Lees meer...

Goud met briljant voor tante Bep

Op donderdag 28 februari zat de grote zaal van het kerkelijk centrum De Voorhof bomvol. En niet voor niets, want er waren drie jubilaressen bij het verjaardagsfonds van de hervormde gemeente én er werd afscheid genomen van Bep en Antoon van den Hooren als beheerders van De Voorhof. De grootste aandacht ging uit naar mevrouw B. Burggraaf-Muit, die de meeste Zegvelders kennen als tante Bep, die haar 50-jarig jubileum bij het verjaardagsfonds vierde. Binnen dit fonds neemt zij bijna de helft van de jarigen voor haar rekening, thans zo’n 437 personen. Bijna dagelijks zien we Bep door Zegveld fietsen om een jarige namens de kerk te feliciteren. En dat dus al vijftig jaar. Ook heeft Bep dan een busje bij zich waar de jarigen een gift in kunnen doen voor de kerk.

Lees meer...

Siveo strijdt voor kunstgrasveld

Siveo ’60, de grootste vereniging van Zegveld, heeft heuse plannen om een kunstgrasveld te realiseren. De gemeente Woerden dreigt echter – ondanks eerdere toezeggingen – roet in het eten te gooien. Paul Vonk, woordvoerder van Siveo, doet verslag.

,,Siveo ’60 kampt al jaren met een zeer slecht trainingsveld. Toen zo’n zeven jaar geleden de trainingshal voor de jeugd in samenwerking met de gemeente en het VSB fonds werd voorzien van een kunstgrasveld stond in de plannen van de gemeente dat drie jaar later het trainingsveld zou worden gerenoveerd. Het is nu 2008 en het trainingsveld is nog steeds niet opgeknapt. apr-Siveo
De slechte toestand van het trainingsveld leidt voor de vereniging tot grote problemen. De vereniging is de laatste jaren verder gegroeid, met name bij de jeugd. Verder beschikt de vereniging inmiddels over vier dames/meisjesteams. Bij de eerste de beste flinke regenbui staat het trainingsveld dagenlang blank en kan er niet op worden getraind. Dit betekent dat alle teams tijd in moeten leveren en per team soms maar een half uur tot drie kwartier kan worden getraind met alle gevolgen van dien.

Lees meer...

Lintjesregen in Zegveld

Maar liefst vijf mensen uit ons dorp ontvingen op 25 april een Koninklijke Onderscheiding. Vier onderscheidingen werden door burgemeester H.W. Schmidt uitgereikt op het stadhuis in Woerden en één uitreiking vond plaats in Den Haag op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door minister Gerda Verburg. En alle vijf werden met een smoes naar de plek van bestemming gelokt.
Annie Biemond
meiGedecoreerden-01Ze zou gaan zwemmen, maar toen stond daar ineens iemand uit het ‘complot’ voor de deur met de mededeling: ,,We gaan niet zwemmen, maar iets leuks doen. Daarvoor moet je wel nette kleding aan.” Nou ja, dat zal dan wel, dacht Annie Biemond-van der Vlugt uit de Dorpsstraat 5. Maar toen ze het huis uitliep en opeens de schoenen van haar man Jaap miste, kreeg ze argwaan. Bij het stadhuis aangekomen wist ze het zeker. Zij zat bij de gelukkigen die een onderscheiding zouden krijgen. En terecht. Annie is jarenlang betrokken geweest bij voetbalvereniging Siveo ’60. Daarnaast is zij vanaf 1985 bestuurslid en vrijwilliger bij de plaatselijke EHBO-vereniging. Tevens is zij penningmeester van de Gymnastiekvereniging en was ze vrijwilliger van het sportblad TRIO. Ook op kerkelijk gebied was en is zij actief. Zo was zij jarenlang voorzitter van de contactgroep ‘Rondom het Woord’ van de PKN-kerk en bezorger van het kerkblad.
In het rapport staat dat decoranda kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen’. Het betreft de activiteiten van decoranda sinds 1982 met name op sportief terrein, op het gebied van welzijn en zorg en op het terrein van het kerkelijk leven die ten goede komen aan de (lokale) samenleving.
Namens de koningin mocht burgemeester Schmidt haar de versierselen opspelden behorende bij de onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer...

juni-reuinieMilandschoolGezellig weerzien tijdens reünie van de Milandschool

De reünie voor het 100-jarig bestaan van de Milandschool in de Meije werd gehouden op 8 juni. Zo’n 650 bezoekers, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en andere belangstellenden, troffen elkaar in en rond de feesttent achter de school. De dienst voorafgaand aan de reünie werd gehouden in de OLVG Kerk in de Meije. Deze goedbezochte ‘jubileumdienst’ werd voorgegaan door pater P. Korse (96 jaar), de oudste nog levende leerling. Gedurende het jubileumjaar is een totaal bedrag van € 2.000,-- opgehaald voor het goede doel, de Akre Filem School in Ethiopië. Tijdens de reünie werd het door Agnes Visser geschreven boek ‘In de Meije’ gepresenteerd. Dit boek vertelt over de historie van de Milandschool en de Meije, en is ook na de reünie nog te koop in de Milandschool.

Lees meer...

Thomashuis officieel geopend

Liefde en lef. Dat heb je nodig als zorgondernemer in een Thomashuis. Dit zei Hans van Putten,de oprichter van de Thomashuizen zaterdag 13 september in zijn toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van de boerderij aan de Hoofdweg 140. Lef om je in zo’n avontuur te storten en vooral heel veel liefde voor de bewoners. Voor zoiets heb je ondernemers nodig die bereid zijn hier hun hele ziel en zaligheid in te stoppen. Want een Thomashuis runnen doe je niet even, dat kost heel veel tijd en energie.sept-Thomashuis
De officiële opening van het Thomashuis heeft even op zich laten wachten, maar daar was een reden voor. Theo Nieuwendijk, inmiddels geen onbekende meer in Zegveld, legt uit dat het belangrijk was dat de bewoners zich eerst thuis moesten gaan voelen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de festiviteiten plaats zouden vinden in het voorjaar, maar dat lukte niet omdat een ander Thomashuis dat al op de agenda had staan. Theo keek in zijn toespraak terug op het afgelopen jaar en legde uit wat de droom was die hij en zijn vrouw Jeanne deelden met Hans van Putten: een kleinschalig gezellig en warm thuis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Dat dit in het begin allemaal niet zonder slag of stoot is verlopen, is duidelijk. Er kwam heel wat voor kijken voor de boerderij helemaal verbouwd was en de bewoners allemaal hun draai hadden gevonden.

Lees meer...

Oranjevereniging Zegveld 75 jaar

Begin oktober 1933 vergaderde een voorlopig comité over het oprichten van een Oranjevereniging. Dit comité bestond uit Zegveldse notabelen, onder andere de toenmalige dominee, de dokter en het hoofd van de Christelijke School. Twee weken later was de Christelijke Oranjevereniging een feit ,met als doelstelling het organiseren van een feestje voor de schoolkinderen op nationale feestdagen, het laten komen van een spreker of het bijwonen van een radio-uitzending. 75 jaar later staat de doelstelling van toen nog steeds overeind en wordt ieder jaar weer gevarieerde activiteiten gepresenteerd voor jong en oud op Koninginnedag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag.okt-Oranjebestuur
Op zaterdag 8 november viert de Oranjevereniging haar verjaardag met een middag- en avondvullend feestelijk programma. Om 14.00 uur wordt er voor de Milandhof gestart met het oplaten van ballonnen met een wedstrijdelement. Waarna om 14.30 uur er theater is voor kinderen van de basisschool. (toegang gratis). Na de opening om 14.00 uur wordt er in de Milandhof een fototentoonstelling en een diapresentatie gestart van de activiteiten van toen tot nu. Uit het archief van wijlen de heer G. van den Ham heeft de familie oude films van ons dorp ter beschikking gesteld uit de jaren 1960, 1970 en 1980. Deze zullen ook getoond worden.

Lees meer...

75-jarig jubileum Oranjevereniging Zegveld feestelijk gevierd 

nov-oranje14nov-oranje13

Lees meer...

dec-Hoofdweg

 

De medewerkers van De Berichtgever wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!

Lees meer...