Dorpsplatform

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u een bijdrage geschreven vanuit het Dorpsplatform Zegveld over het voornemen van het dorpsplatform om een zorgcoöperatie op te richten. Hiervoor wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld onder de naam
Zegveld Zorgt
Waarom een Zegveldse zorgcoöperatie?
‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een samenleving van “iedereen doet mee”. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd  verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’ Deze woorden sprak koning Willem Alexander tijdens de troonrede in september 2013. De verzorgingsstaat loopt tegen haar eigen grenzen aan. De kosten van de zorg zijn enorm gestegen en de overheid kan het niet meer betalen. En mede door de bureaucratie wordt er onvoldoende maatwerk geboden. De afgelopen tijd werd pijnlijk duidelijk dat de overheid de hand op de knip moet houden. Veel taken op het gebied van zorg worden overgeheveld naar gemeenten en van inwoners wordt verwacht dat zij meer dan voorheen zorgtaken oppakken. Veel ouderen en zorgbehoevende inwoners maken zich ongerust of op termijn wel voldoende zorg kan worden geboden.

Lees meer...

Kleinveeteelt tentoonstellingnov-Keurmeester

Tijdens de Kleinveeteelt tentoonstelling van Konijnen & Pluimvee Vereniging ‘Kleinveeteelt’ uit Zegveld op 8 november jl. was weer veel te zien en te beleven. In totaal werden er 44 konijnen, 106 kippen, 108 watervogels, 30 duiven en 9 Serama kippen getoond. De volgende inzendingen hebben een prijs gewonnen:

Lees meer...

Kledingbeurs Zegveld al 10 jaar een succes!okt-kledingbeurs

Het initiatief voor het organiseren van een kledingbeurs lag 10 jaar geleden bij Gerdi van Elk, Woudina Verdouw en Lenneke de Kruijff. Zij zijn destijds begonnen met een kledingbeurs tijdens de jaarlijkse Goede Doelendag. Gezien het succes werd de commissie in de loop van de jaren uitgebreid tot negen personen. De huidige kledingbeurscommissie bestaat uit Carola Hageman, Woudina Verdouw, Lenneke de Kruiff, Thera van der Knaap, Will Blok, Elzeline Oskam en Sabina van der Arend. Deze commissie wordt ondersteund door ruim 40 vrijwilligers.
De kledingbeurs bestaat uit een voorjaars- en een najaarsbeurs en wordt gehouden in de Kerkelijk Centrum De Voorhof. Vanwege het tienjarig jubileum van de kledingbeurs werd de najaarsbeurs 2014 een feestelijke dag. De Voorhof werd voorzien van slingers en tijdens de voorbereidingen werden de vrijwilligers getrakteerd op gebak. Tijdens de lunch op de beursdag werden heerlijke lunchbroodjes en soep geserveerd. Al tien jaar maakt Gerdi van Elk op de beursdag een grote pan soep voor de vrijwilligers en ook voor deze jubileumbeurs zorgde zij hiervoor. Langs deze weg wil de kledingbeurscommissie alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet, want zonder hen is het organiseren van de kledingbeurzen onmogelijk. De opbrengst van de najaarsbeurs 2014 was € 2.000,00 en de volgende kledingbeurs zal plaatsvinden op 14 maart 2015.

Lees meer...

‘Onze’ hofdames hebben genoten.

Corina Vink en Charlotte Nap hebben na de afgelopen Woerdense Vakantie Week (WVW) voor de Berichtgever hun bevindingen/belevenissen op een rijtje gezet. Onderstaand hun verhaal.
‘De vakantieweek zit er weer op en we hebben deze week dit jaar als hofdame mogen meemaken. Dit was een fantastische ervaring en ging boven onze verwachtingen uit. We werden iedere dag opgehaald door de taxi en we zaten om 7 uur bij Coiffure Ingeborg om ons haar te laten doen. Simone de Boggende maakte ons daar ook iedere dag prachtig op. (Simone heeft haar eigen schoonheidssalon Dermawell in Kamerik). Corina vond dit erg bijzonder omdat Simone vroeger ook met haar mee ging naar de WVW. Ons haar laten doen en het optutten alleen al was elke dag weer erg gezellig.sep-hofdames
We waren ’s ochtends vaak op het veld om bij de activiteiten voor de kinderen te kijken en in de middag gingen we wel eens op pad. We zijn bijvoorbeeld bij het Hofpoort ziekenhuis geweest en naar verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. Dit vonden we een erg mooi gebaar, om de schakel te zijn tussen de mensen die niet kunnen komen naar de WVW. We hebben daar een bloemetje kunnen brengen en we hebben geprobeerd met zo veel mogelijk mensen te praten. We kregen hier veel vrolijke en dankbare blikken voor terug en dat gaf veel voldoening.

Lees meer...

Een Koninklijke Onderscheiding voor Joke en Nel  mei-JokeWeesjes 

Nietsvermoedend kwam Joke Weesjes-Vonk op 22 april naar de Milandhof om de algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld bij te wonen. Tot haar grote verrassing was ook burgemeester Molkenboer aanwezig en wel in het bijzonder voor haar. Alhoewel Joke sinds twee jaar in Kamerik woont, heeft zij zich vooral op maatschappelijk gebied in Zegveld verdienstelijk gemaakt. Zo is zij vanaf 2002 tot heden penningmeester van de Coöperatieve Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld. Vervolgens was zij enkele jaren secretaris van de Stichting Milandhof Zegveld en bestuurslid van de klankbordgroep Rabobank Meije en Zegveld. Verder vervulde zij enkele jaren de functie van secretaris in het gewestelijk bestuur van de Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging Passage en was zij enkele jaren voorzitter van het provinciaal bestuur van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond. Vanaf 2009 is Joke bestuurslid van het Utrechtse Buurtcomité Stichtse Meije. Ook op kerkelijk gebied was en is zij actief. Zo was zij van 1995 tot 2008 vrijwilligster voor de Gereformeerde Kerk in Woerdense Verlaat en thans vanaf 2012 vrijwilligster voor de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Kamerik. Alles bij elkaar heeft het de koning behaagd om Joke te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Molkenboer mocht haar de bijbehorende versierselen opspelden.

Lees meer...

apr-Toneelstuk-Mister-doe-het-zelf

‘Mister-doe-het-zelf’, dat is lachen geblazen

Zaterdag 3 mei is het weer zover, de gezellige familie- en toneelavond van de Oranjevereniging in de Milandhof. De Berichtgever heeft al een voorproefje gekregen tijdens een repetitieavond van het blijspel ‘Mister-doe-het-zelf’. In een geïmproviseerde huiskamer in een zaal van de Milandhof vonden de scenes plaats. En natuurlijk ging er van alles mis. Of het nu wel of niet in het stuk thuis hoorde. Maar in ieder geval hadden de spelers al de grootste lol en doen er alles aan om een fantastische toneelavond op de planken te brengen. Uiteraard is het belangrijk dat de rolkennis er goed in zit. Want als dat niet het geval is, kan je niet aan je spel en meeleven in het toneelstuk werken. Het is grappig om te zien hoe de spelers zelf een invulling geven aan hun rol. Zo heeft een speler een Haags accent aangeleerd (of sprak hij dit al) wat erg hilarisch is. Even later staan ze tegen twee stoelen te praten wat een wieg moet voorstellen. Maar tijdens de uitvoering kunt u er van overtuigd zijn dat alles tot in de puntjes geregeld is. Dat kunnen we wel aan regisseur Ton Beukers over laten. Ik heb me in ieder geval al op deze repetitieavond kostelijk vermaakt en heb er alle vertrouwen in dat het tijdens de uitvoering op 3 mei lachen geblazen is. Advies: Ga kijken!!

Spectakel op de Zegvelderie!

Hogehakken race apr-stiletto-race
De CSZ gaat op de Zegvelderie op 5 juli 2014 een hogehakken race organiseren.
Belangstellenden kunnen hier alvast rekening mee houden en mooie schoenen hiervoor aanschaffen. De spelregels zijn in het kort:
Hakken moeten ongeveer 7 cm hoog zijn en aan de onderkant niet breder zijn dan 1,5 cm.
(dus blokhakken en werken met tape is niet toegestaan)
Inschrijven kan op de Zegvelderie zelf vanaf 10.00 uur 's-morgens.
Minumum leeftijd voor deelname is 13 jaar.

Lees meer...

Kledingbeurs, wat een drukte!mrt-kledingbeurs1

De Kledingbeurs blijft onverminderd populair. Al een kwartier voor aanvang op zaterdag 15 maart stond er al een enorme rij, meest moeders, bij de ingang van de Voorhof.
Daarna was het dringen geblazen om een jurkje of broek, speelgoed of schoenen te bemachtigen wat nog prima voldoet aan de eisen van moeder en kind. Ook nu weer tot in de verre omtrek van de Voorhof geparkeerde mrt-kledingbeurs2auto's. We kunnen er niet omheen, de kledingbeurs is niet meer weg te denken binnen ons dorp. Meer dan 10.000 stuks kleding was ingebracht. Een compliment aan de organisatie en vrijwilligers, want er zit een heel systeem achter het verwerken en betalen van de kleding. De opbrengst, ook nu bestemd voor de Voorhof, bedroeg € 1.900 =. Geweldig!

Hilda Brak teamcaptain bij sponsorloop ‘De 24 uur van Woerden’

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei  wordt voor de tweede keer ‘De 24 uur van Woerden’ georganiseerd.
Het doel is gezamenlijk 24 uur te wandelen in estafettevorm en zoveel mogelijk geld op te halen voor het Inloophuis Leven met Kanker en KWF kankerbestrijding. Het inschrijfgeld is €10,-.
Het is Hilda Brak, ervaren teamcaptain dit jaar opnieuw gelukt een compleet team te verzamelen met daarin een aantal Zegvelders. Hilda heeft voldoende deelnemers, maar er kunnen nog steeds teams gevorm worden voor wandelaars die zich nu nog aanmelden. Heb je interesse, stuur dan even een mailtje naar Hilda Brak: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie is te vinden op de site http://de24uurvanwoerden.nl.
Je kan je ook via de site aanmelden als teamcaptain of als deelnemer.
Niet meelopen en wel steunen? Bij slagerij van Kesteren zijn loten te koop voor € 1 per stuk. Armbandjes kosten € 2 en inspiratielichten voor € 2.50.

Lees meer...

Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart spraken we met twee dorpsgenoten die meedoen aan de verkiezingen. Dit zijn Henk van Dam die als lijsttrekker van de ChristenUnie meedoet en Job van Meijeren die als derde op de lijst van het CDA staat. Voor beiden een bijna zeker verkiesbare plaats. Maar wat kunnen zij straks als raadslid voor ons dorp betekenen. Eerst iets over hun achtergrond.feb-Job-van-Meijeren
Henk van Dam, 63 jaar, werkt bij de Rijksgebouwendienst. Toen hij lid werd van een politieke partij koos hij nadrukkelijk voor de RPF (Reformatorische Politieke Federatie). De RPF fuseerde op 11 maart 2001 met het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) in de ChristenUnie. Henk heeft zich altijd ingezet voor het dorp. ‘Ik ben een man van het dorp’. Zo was hij brandweercommandant, voorzitter van het schoolbestuur en actief binnen de kerk.
Daarna kregen de mensen in de gaten dat hij meer tijd kreeg en al gauw kwamen ze vragen of hij voorzitter van het dorpsplatform wilde worden en hoger op de lijst van de CU wilde staan. ‘Toen werd ik fractie-assistent, we kregen er een zetel bij en van het één komt het ander. En voor je het weet zit je in de politiek.

Lees meer...

Renovatie Eikenlaan begonnen

Op maandag 13 januari is dan toch eindelijk begonnen met de renovatie rond de Eikenlaan.
Men begon met het verwijderen van de paaltjes die langs de straten stonden en het omhakken van bomen.
De werkzaamheden worden verricht door Aannemersbedrijf Van Ooijen uit Woerden en moeten in december zijn afgerond. Hopelijk is dan definitief een eind gekomen aan jaren wateroverlast.
jan-eikenlaan jan-eikenlaan2

De Prunuslaan gaat et eerst op de schop. Bomen langs het wandelpad bij de Populierenlaan worden omgehakt.

Feestelijk afscheid van Juf Rita en Juf Anlya

jan-afscheid-rita-en-anlyaDe laatste schooldag van 2013 stond voor Basisschool de Jorai in het teken van het kerstfeest én het afscheid van de juffen Anlya Spaanderman en Rita Rodenhuis. Na een korte rit in een antieke vrachtauto werden de juffen op school feestelijk begroet door alle leerlingen, teamleden en ouders. In de grote hal van de school namen de leerlingen en de teamleden officieel afscheid van de juffen met een afscheidslied en cadeautjes. Na deze festiviteiten gebruikten de leerlingen en het team gezamenlijk het kerstontbijt. Juf Anlya gaat na ruim 38 werkzame jaren (deels fulltime en deels parttime) in het onderwijs, waaronder vele jaren als leerkracht op de Jorai, genieten van haar pensioen. Juf Rita stopt met onderwijzen na ruim 12 jaar en opent begin 2014 een eigen kookstudio in Woerden. Zij gaat vanuit haar kookstudio warme maaltijden bereiden voor zelfstandig wonende ouderen in Woerden en deze maaltijden volgens het ‘tafeltje dekje’ principe bij de ouderen thuisbezorgen. 

Lees meer...