Leerlingen luiden schaatsend het jaar uit

De Meije - De leerlingen van de Milandschool in de Meije hebben in de laatste week voor de kerstvakantie tijdens alle buitenspeellessen, gymlessen, tijdens de overblijf en na schooltijd kunnen schaatsen op het plein. Er werden, in het kader van bewegend leren, zelfs rekenlessen op de schaatsbaan gegeven. Er kwamen veel vragen voorbij, zoals wat is de oppervlakte van de baan, welke maat schaatsen heb jij, hoeveel platen liggen er en welke som kan je daar bij maken? Door de Ouderraad was een Winterfeest voor de hele buurt georganiseerd en voor de leerlingen en de ouders was rondom de schaatsbaan een kerstmarkt met muziek, eten en drinken, kerststukjes maken en verkoop van zelfgemaakte kerstversieringen.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 27 december 2019

Lees meer...

Plan voor zorgwoningen Zegveld blijft drie lagen

ZEGVELD - Het bouwplan voor 24 appartementen op de plek van de voormalige basisschool De Pionier in Zegveld blijft onveranderd: drie lagen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden leggen de negen protesten tegen de hoogte naast zich neer. Zonder derde woonlaag wordt het plan onbetaalbaar en gaat het niet door.
Het plan is ingediend door woningcorporatie GroenWest en bedoeld voor de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt. Het gaat om appartementen die geschikt zijn voor ouderen en zorg aan huis. Goede levensloopbestendige appartementen ontbreken nu nog in het dorp is de achterliggende gedachte.
Aanvankelijk ging het om veertien zorgwoningen, die waren verspreid over twee bouwlagen. In het huidige plan zijn het er tien meer en wordt alles verdeeld over drie lagen. Volgens GroenWest viel aan de vergroting van het aantal woningen niet te ontkomen. Het oude plan was financieel niet meer rond te krijgen vanwege de zeer snel stijgende bouwkosten.
Bezwaren
Een aantal buurtbewoners die hebben meegedacht, stapten uit een klankbordgroep van de buurt, het dorp en GroenWest, omdat ze vonden dat hun bezwaren tegen de hogere bouw niet werden gehoord. Ze vonden het complex te hoog voor de buurt. Er zijn de afgelopen tijd gesprekken geweest, maar de gemeente Woerden en GroenWest blijven er bij dat een tweelaags bouwplan geen alternatief is.
Voor de bezwaarmakers hoeft de strijd nog niet gestreden te zijn. Om het bouwplan mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Tegen dat plan kan men ook in beroep, tot aan de Raad van State toe.

Lees meer...

Na Zomert nu ook Wintert

ZEGVELD - Na het jaarlijkse culturele, braderie-achtige zomerevenement Zegveld Zomert, komt er nu ook Zegveld Wintert. Bastiaan Brak van de Culturele stichting Zegveld zegt dat het op zaterdag 1 februari een groot feest wordt in een tent met verschillende winteractiviteiten. „Denk aan stamppotten, sneeuw, biertafels, warme chocomel en muziek. De voorbereidingen zijn nu al in volle gang", zegt hij. Het volledige programma voor Zegveld Wintert wordt op een later moment bekend gemaakt. Volgend jaar komt er ook weer een Zegveld Zomert, op zaterdag 4 juli.

Bron: AD Woerden 31 oktober 2019

Lees meer...

College: Behoefte aan dure huizen in Zegveld

ZEGVELD - Er is zeker vraag naar dure woningen in Zegveld. Dat antwoordt het college op vragen van de SP-fractie. De partij maakt zich zorgen over de woningbouw in Zegveld voor starters en senioren.
Volgens het college blijkt uit gesprekken met lokale makelaars dat er behoefte is aan dure woningen, zowel bij inwoners die in Zegveld wonen als bij mensen die terug willen keren. „Dit komt ook omdat in de laatste tien jaar met name woningen zijn gebouwd in het goedkope en middeldure segment"
Verder stelt het gemeentebestuur dat met dure nieuwbouw ook doorstroming op de huizenmarkt op gang komt. De SP wil dat met nieuwbouw in eerste instantie wordt voldaan aan de woningbehoefte van Zegvelders. Het college hoopt dat na 2028 de grootste druk op de woningmarkt van de ketel is.

Lees meer...

NK-titels op het spel in Zegveld
De Groot en Baas-Van Rooijen bij favorieten

Wim Kroone

Zegveld - Het centraal in het Groene Hart gelegen Zegveld is klaar om vandaag vanaf 14.00 uur de 48 beste polsstokverspringers de meest ideale omstandigheden te bieden om een gooi te doen naar de nationale titel in een van de vijf categorieën. Jaco de Groot en Dymphie Baas-van Rooijen zijn de te kloppen Hollandse favorieten.
Thuisspringer Paul van Meijeren, die zijn laatste vier wedstrijden won, stak met de vele Zegveldse vrijwilligers tientallen uren in de organisatie en is ervan overtuigd dat de toeschouwers een bijzonder spannende wedstrijd gaan zien. „De hele week zijn we al in de weer om de accommodatie gereed te maken voor dit NK", vertelde Van Meijeren gisteren op zijn laatste vakantiedag. „Ik ben van de zestien deelnemers bij de mannen als dertiende geplaatst. Mijn persoonlijk record van 19,53 meter is niet voldoende voor een finaleplaats. Een sprong van 20 meter is minimaal nodig. Ik ga mijn best doen, maar het is voor mij vooral zaak om de Zegvelders te laten zien hoe spectaculair de polsstokverspringsport is. Als ik met een 'hoge' 19 meter de finale niet haal, zal ik daar niet om treuren. Voor de winst komt zeker acht man, die allemaal een 21 metersprong in de benen hebben, in aanmerking voor de titel. De Friezen Nard Brandsma en Thewis Hobma zullen het Jaco de Groot zeker moeilijk maken. Erwin Timme-rarends is een springer die altijd goed is op grote wedstrijden."

Lees meer...

Natuurmonumenten benieuwd naar drainageproject

MEIJE - Het systeem van onderwaterdrainage in de Meijepolder is zo nieuw dat het raadzaam is om hier ervaring mee op te doen. Dat zegt Natuurmonumenten, beheerder van de Nieuwkoopse Plassen. Een groep boeren gaat samen met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderwaterdrainage toepassen in het zuidelijke deel van de Meijepolder, tussen Bodegraven en Zegveld. Door toepassing van dergelijke buizen met gaatjes in de weilanden kan de bodemdaling worden tegengegaan en het waterpeil beter worden beheerst.
Het plan is uitgedacht binnen het gebiedsproject Gouwe Wiericke, waarin boeren, natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen proberen het veenweidegebied in deze regio te behouden en versterken. Natuurmonumenten praat daarin ook mee en is dan ook op de hoogte van het project.
Of de toepassing van onderwaterdrainage het ei van Columbus zal zijn tegen bodemdaling, durft woordvoerder Martijn van Schie van Natuurmonumenten niet te zeggen. „Omdat je water inbrengt in het gebied, zal de veenbodem mogelijk minder snel dalen. Dus het zou kunnen helpen."

Lees meer...

Woningen op 'Pionier

ZEGVELD - Op de plek van de voormalige basisschool De Pionier in Zegveld komen 24 levensloopbestendige appartementen. Woningcorporatie Groen-West en de gemeente Woerden hebben de overeenkomst voor dit nieuwbouwplan getekend. De zorgcoöperatie Zegveld Zorgt was initiatiefnemer van dit project. In het appartementencomplex komen vooral sociale huurwoningen. Het complex is geschikt voor bewoners die zorg aan huis nodig hebben: rolstoeltoegankelijk, met een ruime badkamer, brede galerijen en een brancardlift.

Bron: AD Woerden 29 juni 2019

Baltsende Zwanen van Taeke de Jong

Beeld van de maand juni

Zwanen zijn in Nederland geen onbekende vogels en al helemaal niet in streken met open grasland, sloten en weidegebied zoals in Zegveld. De meest voorkomende soort is de knobbelzwaan waarvan de mannetjes herkenbaar zijn aan de grote zwarte knobbel boven de snavel. Waarschijnlijk heeft bij het maken van het kunstwerk aan de Middenweg de knobbelzwaan als voorbeeld gediend.

Lees meer...

Zegvelder voorziet bijna geheel in eigen energiebehoefte met houtvergasser
Energiebedrijf verdient niet veel aan André Rijneveld (58)

Ruud F. Witte    
Zegveld - De gas- en de elektriciteitsmeter in huize Rijneveld in Zegveld staan zowat te verstoffen. André en Anja Rijneveld voorzien bijna volledig in hun eigen energiebehoefte. „Zoveel energie dat we zelfs de opblaasbare jacuzzi in de tuin op temperatuur kunnen houden. En dat is een energievreter hoor!"

Wie het erf van de fraaie, vrijstaande woning van het Zegveldse echtpaar André (58) en Anja (55) Rijneveld aan de Molenweg betreedt, merkt aan niets dat de bewoners bijna niets betalen aan het energiebedrijf. Een aanwijzing is wel de enorme hoeveelheid hout die er ligt opgeslagen. Niet een paar stammetjes, maar een flinke voorraad. „Met wat hier ligt, kan ik zeker een jaar vooruit", zegt André Rijneveld.
Dat hout heeft hij nodig om zijn huis behaaglijk warm te houden, met een speciale houtkachel. En dat lukt goed. Alleen als het in de winter 20 graden vriest, moet ik bijstoken. Maar wanneer komt dat nou nog voor?"

Lees meer...

Weidz Zegveld

Bolton Ontwikkeling B.V. en gemeente Woerden hebben overeenstemming bereikt over het woningbouwproject Weidz in Zegveld. Hier komen 38 woningen op en rondom het huidige tennispark bij De Haak. TV Miland zal verhuizen naar een nieuw tenniscomplex aan de Milandweg (naast de voetbalvelden van S.V. Siveo). Graag nodigen wij u uit, mede namens Bolton, voor een inloopavond hierover.
Wanneer?    Donderdag 16 mei
Hoe laat?    19.30-21.00 uur (inloop)
Waar?         Milandhof
Wat kunt u verwachten?
U kunt zich laten informeren over het woningbouwproject Weidz en het bestemmingsplan en hier vragen over stellen. Medewerkers van Bolton en de gemeente staan u graag te woord.
Let op: er is nog geen verkoopinformatie beschikbaar!

Lees meer...

Nabestaanden overwegen juridische stappen

Toch geen excuses voor dood van patiënte Suzanne Zwarts

Yelle Tieleman

Zegveld/Utrecht - De geestelijke gezondheidsinstelling Altrecht neemt de eerder aangeboden excuses aan de nabestaanden van psychiatrisch patiënte Suzanne Zwarts uit Zegveld terug. De geneesheer-directeur schreef eerder een ex-uusbrief, maar een onderzoeksrapport naar aanleiding van haar dood neemt deze excuses niet over.

Lees meer...

Slotenbuurt klaagt over renovatie

De renovatie van de Slotenbuurt verloopt moeizaam. Bewoners ondervinden overlast door het werk dat niet echt opschiet. Hendrie van Assem van Inwonersbelangen vroeg opheldering van het college. De afstemming met nutspartijen over verleggen van kabels bleek slecht, aldus het college. Ook bleek in de bodem harde puinfundering te zitten.

Bron: AD Woerden 23 februari 2019

Laten we echt luisteren naar elkaar

Ken uw raadslid: Job van Meijeren
Winny van Rij

Het gezin voerde vroeger thuis aan tafel altijd wel een maatschappelijk debat. "Dat vind ik leuk en met vijf broers en zussen ben ik zeker gepokt en gemazeld," zegt Job van Meijeren, met zijn 28 jaar een van de jongste fractievoorzitters in Woerden. Zijn partij: Het CDA, de grootste partij met zeven zetels in de Woerdense gemeenteraad. "Ik heb niet echt een politiek voorbeeld maar raak erg geïnspireerd door politiek historische figuren als Martin Luther King en Nelson Mandela, en de manier waarop zij mensen inspireerden."

Lees meer...

Wie weet het meest?

ZEGVELD - Zaterdag 26 januari gingen 64 teams de strijd aan tijdens het jaarlijkse Verenigingenspel in Zegveld Het spel werd al voor de 39e keer gespeeld, maar de organisatie was dit keer voor het eerst in handen van de Christelijke Oranje Vereniging. Het werd een fantastische avond. De teams bogen zich over 28 vragen over uiteenlopende onderwerpen Uiteindelijk waren het de Vrolijke Borrelnootjes die er net als vorig jaar met de eerste prijs vandoor gingen.

Bron: Woerdense Courant 30 januari 2019

Lees meer...