25 jaar Vakantie Bijbel Week

Een evenement in de herfstvakantie dat voor de kinderen niet meer weg te denken is in ons dorp, is de Vakantie Bijbel Week (de VBW). De Vakantie Bijbel Club, want dat was de naam in 1988, is een initiatief van de hervormde gemeente. Kinderen op een eenvoudige manier verhalen vertellen uit de bijbel en daarnaast heel veel leuke liedjes zingen over het geloof.
Het concept is de afgelopen 25 jaar niet gewijzigd. Naast de Bijbelverhalen en het zingen begint de morgen met een leuke sketch. Er wordt er een spannend verhaal verteld en de kinderen zijn creatief bezig met het maken van een leuke knutsel. Meestal wordt het Bijbelverhaal verwerkt in de knutsel. nov-vbw2013-01
Als de kinderen eenmaal naar de VBW geweest zijn, willen ze geen dag meer missen.
De VBW eist heel veel voorbereiding. Een stuurgroep houdt zich hiermee bezig. Zo is er iemand van de stuurgroep die de begeleiding van de zanggroep van zijn rekening neemt, iemand houdt zich bezig met de knutselgroep enz. enz. Dankzij honderden vrijwilligers door de jaren heen heeft de VBW nog steeds bestaansrecht. 

Lees meer...

Coöperatieve Werktuigenvereniging ‘Ons Belang’ 65 jaar

Tijdens de naoorlogse wederopbouw van Zegveld werd op 13 februari 1948 de Coöperatieve Werktuigenvereniging ‘Ons Belang’ opgericht. Bij de oprichtingsvergadering fungeerde Jan Sterk Vroege als voorzitter en Dirk Verburg als secretaris. Zij vonden dat jonge boeren ‘de kar moesten trekken’ en benoemden tijdens de oprichtingsvergadering zoon Goris Verburg als voorzitter, Bas Uijterlinde als secretaris/penningmeester en Cor Mouris als bestuurslid. Ook de heren Notenboom, Brak , Verhoeff, Markus, Blok, Kruit en Burggraaf waren bij de oprichtingsvergadering aanwezig en tijdens de volgende vergadering sloten ook de boeren Oskam en Hofland zich aan. Gezamenlijk brachten ze een startkapitaal bij elkaar en kochten de eerste trekker bij de Zegveldse smid Van der Ham. Als chauffeur werd benoemd Andries Langerak, hij werd aangenomen voor f 0,80 per uur.
De Zegveldse boeren konden met het inhuren van materieel en personeel via de coöperatie gebruik maken van de mechanisatie in de landbouw. Voorzitter Arie Langerak: “Dit principe is nog steeds populair onder de Zegveldse boeren en de boeren in de regio. Modern en professioneel materiaal is erg duur in aanschaf en vaak onvoldoende lonend in een boerenbedrijf. Via de werktuigenco?peratie kunnen de boeren toch gebruik maken van moderne machines zonder enorme investeringen te doen. Daarnaast geeft tijdelijk extra personeel verlichting tijdens de arbeidspieken”.

okt-Personeel-Coop

De werktuigenco?peratie bestaat uit een bestuur, 57 leden en beschikt over een bestand van 300 klanten. Middels een jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden invloed uitoefenen op het beleid en de bedrijfsvoering. De werkzaamheden van de werktuigencoöperatie zijn seizoensgebonden agrarische loonwerkactiviteiten voor de klanten. Voorbeelden hiervan zijn bemesting van het land, grasmaaien en oogsten, graaf- en baggerwerkzaamheden, grasland- en slootonderhoud. De door de klanten gevraagde werkzaamheden worden al sinds 1995 door Gerard en Emmy van Ingen ingepland en verdeeld onder de vier vaste personeelsleden of de vier oproepkrachten. Emmy van Ingen vertelt: “Het verdelen van het werk gaat volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ ongeacht het lidmaatschap van de werktuigenco?peratie.

Lees meer...

Paulus  ~ Pau ~ Bremmer overledensep-PauBremmer

In het dorp kwam je hem altijd overal tegen. In de supermarkt, zittend achter het stuur van de schoolbus, bij het bezorgen van de boodschapjes,  bij het brengen van de aardbeitjes en het brood bij de beeldhouwcursus in het Blauwe Atelier in de Meije. Iets dat de dames daar altijd heel gezellig vonden en Pau Bremmer nam er dan ook altijd ruim de tijd voor om met iedereen een praatje te maken. Meer dan een halve eeuw geleden, in 1959 verhuisde de familie Bremmer van Moerkapelle naar de Nieuwstraat in Zegveld. Pau Bremmer stopte met van zijn baan als boerenknecht en ging in Zegveld aan de slag als melkboer. Eerst op een bakfiets maar volgens zijn kinderen had hij een vreselijke hekel aan dat trappen, dus werd er zodra dat mogelijk was een Volkswagenbus aangeschaft, om zuivel te verkopen langs de deuren. En die Volkswagenbus was nog wel eens het onderwerp van gesprek in het dorp. Pau Bremmer had echter altijd wel een antwoord klaar als dorpsgenoten iets te zeggen hadden over zijn nieuwe aanwinst: "Ja mooie bus en jij hebt al één wieldop betaald en als ik volgende week weer bij je kom, heb je de tweede betaald…".
Terwijl Pau Bremmer geholpen door de kinderen met zuivel langs de deuren ging, had mevrouw Bremmer de melkwinkel. In 1969 werd het huidige pand gebouwd en verhuisde het gezin naar de Middenweg.
Van een grap hield hij wel. Zo reed hij jarenlang de schoolbus van de kinderen van de Jan de Bakker school. Ooit heeft hij de kinderen wijsgemaakt dat er per ongeluk suikerklontjes in de tank waren gegooid. Door iedere keer gas te geven en weer op de rem te staan heeft hij de kinderen die dag hortend en stotend naar school gereden.

Lees meer...

Kaasveredeling Kruijt opent nieuwe vestiging

Menig Zegvelder heeft wel eens op de Hoofdweg moeten wachten voor een achteruitrijdende vrachtauto die bestemd was voor Kaasveredeling Kruijt B.V.. In de afgelopen dertig jaar is het bedrijf uit zijn jasje gegroeid, het ajun-Kruijtantal verkeersbewegingen van vrachtwagens in de krappe dorpskern van Zegveld nam toe, zoon Ivo sprak de wens uit zijn vader op te volgen, kortom genoeg redenen voor een nieuwe, moderne en grotere vestiging.
Linda Kruijt: “In 1996 hebben we het bedrijf op de huidige locatie flink uitgebreid, maar kort daarna bleek dat deze uitbreiding in de toekomst onvoldoende zou zijn en is de aanvraag voor nieuwbouw op het bedrijventerrein aan de Hoofdweg in voorbereiding genomen. In 2011 is toestemming verleend voor nieuwbouw daar en op 8 mei 2012 werd de eerste paal geslagen. De voorbereidingen hebben veel tijd en energie gekost en wij zijn dan ook heel blij dat de officiële opening van ons nieuwe bedrijf nu voor de deur staat”.
Het kaasveredelingsbedrijf is op 1 november 1982 door Leen Kruijt opgericht, inclusief een tweetal kaaswinkels in Zoetermeer en Den Haag. Het veredelen van kaas werd nog niet in Nederland toegepast en het bleek een ‘gat in de markt’.

Lees meer...

Twee Zegvelders Koninklijk onderscheiden

Bij de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen, dit jaar op 26 april, waren er ook twee dorpsgenoten die deze eer te beurt viel.

mei-VdHoevenDick van den Hoeven uit de Clausstraat was naar het stadhuis gelokt door zijn zoon. Hij ging met zijn zoon naar Woerden om hem te helpen bij het invullen van enkele belastingaangiftes op het bedrijf waar zijn zoon werkt. Dat doet hij wel vaker als belasting- deskundige. Zijn zoon had gezegd: “Pa, als we dat nog voor de meivakantie zouden kunnen fiksen, zou dat wel prettig zijn. Dan is het op kantoor ook nog lekker rustig”. Natuurlijk kwam hij niet bij het bedrijf aan waar zijn zoon werkt, maar bij het stadhuis. Daar stond zijn vrouw Paula klaar met wat nettere kleren zodat hij zich even kon omkleden. Toen viel langzaam het kwartje.
Dick van den Hoeven is een Siveo-man bij uitstek. Vanaf 1960 tot nu is hij vrijwillig jeugdtrainer, leider, jeugdwedstrijdsecretaris afdeling Gouda, archiefbeheer en financieel adviseur. In 1966 heeft hij het clubblad Siveo Nieuw opgericht en tot op heden is hij eindredacteur van het blad. Tien jaar was hij bestuurslid van Siveo. In 1975 was hij de bedenker van het stratenvoetbal in Zegveld, een activiteit die tot op heden jaarlijks onder grote belangstelling plaats vindt. Tot slot was hij van 1992 tot 1998 lid van de medezeggenschapsraad van OBS De Waldhoorn en hielp hij mee met de fusie met OBS Het Ravelijn uit Woerden. Voor al die activiteiten heeft Hare Majesteit de Koningin hem benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Molkenboer.

Lees meer...

Thijs Angenent een halve eeuw in het bezit van zijn EHBO Diploma.

apr-ThijsAngenentMaandag 25 maart 2013 werd bestuurslid Thijs Angenent in het zonnetje gezet. Hij heeft al een halve eeuw zijn EHBO diploma. Op 31 mei 1963 behaalde Thijs zijn EHBO diploma, afdeling De Meije. EHBO zit bij de familie Angenent in de genen. Vader Abraham Angenent heeft de EHBO vereniging De Meije in 1960 opgericht, samen met Frank Habold, Sjaan Lelieveld, Agatha Lelieveld en Anna Sluis. Zijn vader is tot 1990 voorzitter geweest van de vereniging. Niet alleen zijn vader maar ook zijn broer, zijn dochter en nicht zijn actief lid bij de EHBO vereniging.
In 1997 heeft Thijs besloten om zich naast het actief bezoeken van de herhalingslessen en het verlenen van had- en spandiensten zich ook als bestuurslid in te zetten voor de EHBO vereniging. Hij werd gekozen tot penningmeester. Hij houdt zich onder andere bezig met het ophalen van donateursgeld en ook heeft hij voor ons 50 jarig jubileum sponsors gezocht. In 2011 heeft hij zijn penningmeesterschap overgedragen, maar is nog steeds actief bestuurslid. Hij zorgt nog steeds dat er geld binnen komt door het ophalen van het donateursgeld. Ook heeft hij dit jaar geholpen met de aanschaf en verbouwing van een bouwkeet tot een mooie Mobiele EHBO Post, waarmee de vereniging goed zichtbaar is bij de evenementen. De bouwkeet komt uit het Groningse De Groeve. Thijs heeft het binnenwerk met behulp van Nico Mouris opgeknapt en is het voorzien van een fris verflaagje. Ze hebben er een keukentje in gemaakt en er staat zelf een elektrische kachel in. Uiteraard ontbreekt de defibrillator en een brancard niet in de Mobiele Post.

Lees meer...

Huub Spaan: ‘Shalom en mazzeltov!’

Pastor Huub Spaan, de nieuwe pastoor van de katholieke kerk in de Meije, pakt het anders aan: hij trekt er in de Veertigdagentijd op uit met de mensen van zijn parochie. De natuur in, wandelen, een pelgrimstocht.mrt-Pastor-Huub
,,Het is een andere manier om elkaar te ontmoeten. Een kennismaking met mensen die je soms alleen maar van naam kent. De gesprekken onderweg, die over van alles en nog wat kunnen gaan, maar tijdens deze wandelingen vaak iets meer diepgang hebben."
De pelgrimstochten van pastor Huub Spaan zijn nu al een succes, zoals ze dat in zijn vorige parochie in Schipluiden ook al waren. Daar organiseerde hij de wandelingen in het kader van de vastenactie al een paar keer eerder. Ook de parochianen van de kerk in Meije/ Zegveld heeft hij er enthousiast voor gemaakt.
De pastor: ,,De Veertigdagentijd voor Pasen is een periode van  bezinning en vasten. Even aandacht hebben voor en meeleven met een ander. En dat kan je doen door er bij stil te staan en toch te bewegen."
En zo verzamelden zich begin maart op een regenachtige zaterdagmorgen enkele tientallen mensen in de Meije om mee te wandelen met pastor Spaan. Na een kopje koffie, een kort gebed en een overdenking vertrok de groep gewapend met paraplu’s en regenjassen richting Meijepad voor de wandeling. Geen slopende kilometers, maar een goed half uur genieten.

Lees meer...

Coop winkel gerestyledfeb-Bremmer

Na veel voorbereidend werk en een dag dicht te zijn geweest, is op 29 januari de gerestylede Coop winkel van de familie Bremmer open gegaan. Dit keer zonder veel toeters en bellen, maar toch… het ziet er prachtig uit. Het is al weer 10 jaar geleden dat Bremmer zich aansloot bij de Coop organisatie. Was de stijl toen blauw-rood om daarna te veranderen in oranje-rood, nu is de stijl zwart-oranje. Kleuren die in de hele winkel zijn terug te vinden. Alle Coop winkels komen in deze kleurstijl. De nieuwe aankleding van de winkel is door de Coop organisatie uitgevoerd. Vorig jaar is de Coop organisatie overgegaan naar een andere leverancier van het brood, namelijk Bakkersland. Zij hebben een nieuw concept bedacht voor de broodafdeling. Toen dit bekend werd, heeft Piet Bremmer gelijk besloten om de groente-afdeling te restylen. Het is standaard dat de winkel om de 5 jaar wordt opgepimpt. Piet vertelt hierover: ,,De wildgroei in de winkel wordt dan weer aangepakt. Onwillekeurig staan er in de winkel rekjes, standaards, kistjes etc. die we dan weer een keer kunnen opruimen of veranderen.” Piet, maar ook zijn zoon Bart en vader Paul vinden dat de restyling goed is gelukt. De winkel is opener, warmer, er is meer sfeer en er is meer overzicht omdat de stellingen wat verlaagd zijn, vooral bij de brood- en de groente-afdeling. Tevens is er een speciale actiestraat in de winkel voor kruideniersartikelen die langer houdbaar zijn.

Lees meer...

SIVEO wederom beste amateurclub van Utrecht (een ingekomen bericht)jan-Bram-Margriet

Dit jaar vond voor de 2e keer ‘Voetbalclub van het Jaar Verkiezing’ plaats. Deze verkiezing is een initiatief van Vote Company, in samenwerking met onder meer Spieren voor Spieren, Corendon en Wij Willen Sport. Elke uitgebrachte stem betekende een bijdrage voor het goede doel Spieren voor Spieren. SIVEO behoorde ook tot de genomineerden en is voor de tweede jaar achtereen 1e gewonnen in de provincie Utrecht. Bij de vorige verkiezing, eind 2011, werd s.v. SIVEO’60 ook al 1e in de provincie. De eerste plekken in de categorieën ‘Betaald Voetbal Organisaties’ en ‘Topklasse-clubs’ werden gewonnen door respectievelijk SC Heerenveen en GVVV uit Veenendaal.
Voor de Award Uitreiking zijn Bram, Margriet en Jan naar het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen afgereisd. Trots presenteren zij de vanmiddag in ontvangst genomen Awards voor meeste stemmen en hoogst gemiddelde waardering in de provincie Utrecht.

Lees meer...