Honderd huizen nodig voor inwoners Zegveld

Om in de woonbehoefte van de inwoners van Zegveld te blijven voorzien zijn tot 2015 rond de 100 woningen nodig. Dat staat in het concept Nota Wonen waarover de gemeenteraad in november een besluit neemt. De ruimte voor nieuwbouw van woningen in Zegveld is beperkt. Vanwege de strakke rode contouren is er momenteel ruimte voor slechts 31 woningen. Aan de Milandweg worden acht of mogelijk zestien woningen gebouwd, specifiek voor starters. In de nota wordt als zoek-locatie het plan 'Goudriaan' genoemd voor het invullen van het tekort aan woningbouwlocaties. In het plan 'Goudriaan' moeten bedrijven aan de Hoofdweg verplaatst worden om ruimte te maken voor circa dertig woningen. Voor de resterende huizen is er geen inbreidingslocatie meer te vinden en zal een deel van de vraag elders moeten worden opgevangen. In overleg met de provincie wordt gekeken naar mogelijkheden voor het oprekken van de rode contouren.
Dinsdag konden de leden van het Dorpsplatform nog een laatste zegje doen over de Nota Wonen. Het merendeel van de leden is voorstander van het plan, omdat ook al eerder naar voren was gekomen dat woningbouw belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp. Enige kritiek kwam uit de hoek van de actiegroep 'Behoud polder Lagebroek'. Zij trokken het plan in twijfel en menen dat de helft van het aantal woningen in de behoefte voorziet. Voorop staat dat de honderd woningen gefaseerd worden gerealiseerd. Vinex wijken uit de grond stampen is uit den boze. Voor Zegveld betekent dat tien woningen per jaar. Zegveld wordt beschreven als gezinsdorp, waar bij het aantal kinderen en jongeren hoger is dan gemiddeld. Hoewel de gezinnen vaak al wat ouder zijn, boven de 45 jaar, is het aantal 65+ huishoudens relatief klein. Het gemiddelde inkomen van Zegveld ligt beneden het gemiddelde van de gemeente Woerden. Toch is de waarde van de woningen in Zegveld relatief hoog. De woningvoorraad in Zegveld is voor 80% in particulier eigendom. Van de 20% huurvoorraad is ongeveer driekwart een gezinswoning. Van de huurwoningen is een deels enigszins verouderd, maar wel in technisch goede staat. Bij een kleine kern als Zegveld is maatwerk voor verschillende doelgroepen belangrijk en fasering van de bouw belangrijk. Daarmee wordt het beste ingespeeld op de vraag vanuit Zegveld.

Lees meer...

Ziekte overwonnen, orgel voltooid

Voor Nico Weesjes komt vanavond een droom uit. Na een kleine vijf jaar wijdt hij zijn zelfgebouwde huispijporgel in. In 2002 begon hij met de bouw, die ruw werd verstoord toen beenmergkanker bij hem werd vastgesteld.
U werd op een dag wakker en toen dacht u: ik bouw een orgel?
„Niet helemaal. Ik ben aangesloten bij de Stichting Huismuziek en die boden een cursus aan. Nu wilde ik al heel lang een orgel bouwen, dus heb ik me razendsnel opgegeven. Ik ben een echte orgelliefhebber. Daarbij ben ik ook een knutselaar. Ik heb jaren geleden al eens een speedboot gebouwd en mijn huis heb ik ook grotendeels zelfgemaakt.
Daarna begon u gewoon met bouwen?
„Ja. Op de cursus krijg je de theorie en de praktijk moet je zelf thuis doen. Je begint met de orgelkas: het raamwerk eigenlijk. Dan komt de windlader, bovenop de pijpen en dan het klavier om het geluid over te brengen. De windlader was het moeilijkste onderdeel. Je moet ervoor zorgen dat de pijpen er zo op staan dat ze het juiste geluid geven."
Maar toen werd u ziek.
„Er werd beenmergkanker geconstateerd. Ik heb veel geluk gehad dat ik het heb overleefd, want tot voor kort was de ziekte ongeneeslijk. Door een stamceltransplantatie kwam ik er bovenop, maar ik heb twee jaar lang niet aan het orgel kunnen bouwen. Dat hield me zeker bezig tijdens mijn ziekbed. Als ik het niet zou halen, dan zou het orgel niet afkomen. Daarom ben ik des te dankbaarder dat het nu af is."
Dus vanavond is het dubbel feest?

Lees meer...

Zuurkool op z'n Pools

DOOR JOLANDA VAN TOL
Ongeveer 200 bezoekers hebben afgelopen zaterdag deelgenomen aan het Andrzejki feest in de Milandhof. Het eindejaarsfeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Poolse Nederlandse Kultuur Vereniging (PNKV) Deze landelijke vereniging telt zo'n duizend leden en wil met allerlei activiteiten de banden tussen Polen en Nederland versterken.
Zegveldse Gerrie Schouten van PNKV noemt het eindejaarsfeest weer een succes. "Voor de 5e keer is het feest in de Milandhof in Zegveld gehouden en het lijkt wel of het ieder jaar drukker wordt. Voor de bezoekers waren er kraampjes met Poolse artikelen, een Pools reisbureau en muziekgroep" vertelt Gerrie Schouten. Kok Gerben Groenendijk van de Milandhof maakte een Pools warmbuffet met onder andere Bigos een Pools zuurkoolgerecht. Een nieuwe activiteit van PNKV is een Poolse kookcursus. Vanaf maart kunnen liefhebbers daarvoor terecht bij de Volksuniversiteit in Woerden. "Als dit een succes blijkt gaan we de kookcursus landelijk uitbreiden" aldus Gerrie Schouten

Lees meer...

Jeugdclubs zetten zich in voor Filippijnen

De Hervormde jeugdclubs in Zegveld organiseren op zaterdag 22 april weer hun jaarlijkse rommelmarkt met allerlei activiteiten er omheen voor een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor een actie 'Blik op Stuk'. Het diaconale project wordt door de HGJB in samenwerking met Tear Fund uitgevoerd. Met de opbrengst van deze actie worden kinderen in sloppenwijken in Filippijnse hoofdstad Manilla gesteund. De activiteiten van de Zegveldse jeugd beginnen al ruim voor de rommelmarkt. Op 10 april is er een vlaaienactie en twee dagen eerder op 8 april wordt weer verkoopbare rommel opgehaald. Een van de organisatoren Marjan Kruijt benadrukt dat de rommel wel verkoopbaar moet zijn. "In voorgaande jaren gebeurde het zelfs dat er oud ijzer aan de weg stond. Dit laten we nu staan. In feite kost het ons weer geld om onverkoopbare spullen af te voeren en dat schiet natuurlijk niet op" aldus Marjan Kruijt.
Jongeren gaan de nacht voor de rommelmarkt in een kartonnen doos slapen met als doel daarvoor sponsors over de brug te krijgen.
De rommelmarkt begint om 9.30 tot 14.30 uur op het plein naast de Rabobank aan de Middenweg.

Lees meer...

Schuren is tachtig procent van het werk
Leerlingen Waldhoorn leren banden plakken

Als je in Zegveld woont, moet je vroeg leren zwemmen en goed banden kunnen plakken, wordt er wel eens gezegd over dit waterrijke buitengebied. Met dat eerste zit het meestal wel goed. Maar met het oog op de vele kilometers die komend schooljaar per fiets moeten worden afgelegd, kon groep 8 van openbare basisschool De Waldhoorn echter wel een gastles banden plakken en fietsonderhoud gebruiken. Deze lessen werden vorige week dinsdag gegeven door Jaap Landman, leider van de scouting in Woerden, en André Röling, vader een aantal kinderen die op die club zitten. In een uur tijd kregen de leerlingen in de schoolhal theorie- en praktijkles op het gebied van banden plakken, fietskettingen stellen, trappers monteren en remkabels smeren. De kinderen werden hiervoor verdeeld in kleine groepen, zodat er goed doorgewerkt kon worden. „Een band plakken lijkt moeilijk, maar is simpel", had Röling al aangekondigd. Dat bleek, want reeds na de eerste bandenplakronde kwamen enthousiaste leerlingen de punaise halen, zodat ze nóg een gaatje konden maken en de band nog een keer konden plakken. De boodschap dat schuren tachtig procent van het werk is, was kennelijk goed overgekomen, want slechts een enkeling moest in de herkansing. De binnen- en buitenband weer netjes om het wiel leggen, bleek voor een stel meiden echter nog een heel gevecht.

Lees meer...

Met tachtig over de Hoofdweg

Tachtig kilometer per uur reed de snelste passant maandagmiddag over de Hoofdweg. Ter plekke geldt een maximum van vijftig. De politie stond echter aan het einde van de middag met een lasergun op deze doorgangsroute door Zegveld. In totaal lapten zeven bestuurders de maximum snelheid aan hun laars. Zij krijgen allemaal hun bekeuring per post thuisbezorgd.

Struinen door tuinen

Een vijverpartij met waterlelies, keurige borders in pasteltinten en wuivende rietkragen aan de rand van het weiland. Zo maar een greep uit het ruime aanbod van de Hoofwegtuinendag.
Groene vingers of niet, de tuinen van de bewoners aan de Hoofdweg in Zegveld zijn het bekijken waard. De tuinhekken gingen dit jaar voor het elfde achtereenvolgende jaar open voor publiek. De gastvrije bewoners wisten een aantal kunstenaars te strikken om de tuinactiviteiten aan te vullen. Maar ook de lekkere trek nog gestild worden. In het tuinhuis van Diana en Goof van Erkel werden pannenkoekjes geserveerd.
Ook de andere deelnemers serveerden koffie, thee, limonade en lekkernijen aan de welkome gasten. Grote eters konden aankloppen bij Riet en Coen Kop voor een broodje vers gerookte paling. Met voor volgend jaar weer een nieuwe editie op de agenda moet de tuinendag een vaste plek op de evenementenkalender behouden.

Bron: Woerdense Courant 29 juni 2006

Lees meer...

Leefbaarheid Zegveld onder de loep

De provincie Utrecht is er veel aangelegen om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden dan wel te vergroten. Dit om te voorkomen dat bewoners wegtrekken naar omliggende steden, waardoor de voorzieningen onder druk zullen komen te staan. Samen met de gemeente Woerden, lokale instanties en inwoners is de provincie momenteel bezig te inventariseren waar in de dorpen behoefte aan is. Afgelopen maandagavond werd hiervoor in Zegveld een workshop georganiseerd door bureau Companen. De haalbaarheid van de geopperde ideeën zal door hen worden onderzocht, waarna de provincie, gemeente en belanghebbende instanties eenmalig geld beschikbaar zullen stellen voor de uitvoering. Circa vijftien inwoners deden mee aan deze workshop in spelvorm. Hoewel dit aantal volgens Harrie Wilhelm van bureau Companen wellicht niet representatief was voor de gehele Zegveldse bevolking, waren er volgens hem wel conclusies uit te trekken. De deelnemers hechtten groot belang aan respectievelijk winkels en dienstverlening, toename van het aantal starterwoningen, basisonderwijs en kinderopvang, sociale veiligheid en sport/recreatie/cultuur.
Dicht bij huis kunnen parkeren en openbaar vervoer op loopafstand bleek voor hen niet van wezenlijk belang voor de leefbaarheid.
Esther Deupmann liet namens Companen weten dat er al een aantal projecten voor Zegveld op stapel staan. Zo kunnen Zegvelders straks gebruik maken van de woon/servicesalon in de Woerdense Schilderswijk, waardoor ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast wordt binnenkort Domotica (een beeld/spraakverbinding met een zorginstelling, red.) bij de eerste cliënten geïnstalleerd. Ook is de realisatie van de servicewinkel bijna rond. In het nu nog leegstaande pand naast de supermarkt komen een gemeenteloket, de Rabobank, een postagentschap en een ad-viespunt van de Vierstroom. Het huidige pand van de Rabobank zal mogelijk worden aangekocht voor het realiseren van starterwoningen, maar dit plan is volgens Companen nog niet rond.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 31 augustus 2006

Lees meer...

Wordt u al geholpen?

Als er in de krant aandacht wordt besteed aan een winkel of andere onderneming, zijn het altijd de eigenaren die voor het voetlicht treden. Daar mag wat ons betreft best wel eens verandering in worden gebracht. Want, wees nou eerlijk: zonder goed en toegewijd personeel vaart geen enkele ondernemer wel. Door Margon van den Berg

Waarom gaat Stefan Verburg met plezier naar zijn werk?
„Ik ben de HEAO gaan doen, omdat me verteld werd dat wanneer je van rekenen houdt en het leuk vindt het vervolgens uit te leggen aan mensen, dit een perfecte opleiding voor je is. Ik heb eerst bedrijfseconomie gestudeerd, maar na twee jaar ben ik gaan werken bij een pensioenadviesbureau. Ik vond de opleiding te weinig praktijkgericht, maar het werk zo leuk, dat ik me op dit gebied ben gaan bekwamen. Ik heb vervolgens diverse opleidingen gevolgd en nu mag ik mezelf gecertificeerd financieel planner noemen. Het is een breed begrip, maar houdt in dat je mensen advies kunt geven op het gebied van belastingen, schenken en erven, pensioenvoorzieningen, hypotheken, beleggen en sparen/' Ik heb als zodanig een aantal jaren in dienstverband gewerkt, maar sinds het begin van dit jaar ben ik zelfstandig en heb ik mijn eigen adviesbureau Verburg Financiële Planning. Ik werk op uurbasis en ontvang dus geen provisie bij verkoop van welk product dan ook. Alleen dan kun je spreken van een écht onafhankelijk advies. Ik geef zowel besparingsadviezen aan bedrijven als advies aan particulieren. Dat laatste kan een second opinion zijn bij een eerder verkregen hypotheekadvies, maar ik kan ook worden ingeschakeld bij complexere financiële situaties. Voor zo'n totaaladvies zijn veelal meerdere gesprekken nodig, waardoor er een vertrouwensband ontstaat. Uiteindelijk moet de klant altijd baat hebben bij mijn advies, want alleen dan ontstaat positieve mond tot mond reclame. In de korte tijd dat ik nu zelfstandig opereer is mijn klantenbestand uitsluitend hierdoor gegroeid. Dat is voor elk bedrijf, maar vooral in mijn branche, de allerbeste vorm van reclame. Het zegt iets over de kwaliteit van je werk.

Lees meer...

Team Kalsbeek College na twee zegejaren onderuit ( door Raffi Trapman)

Het Zegveldse verenigingenspel is dit jaar gewonnen door een team van de Lions Club. Het lerarenteam van het Kalsbeek College uit Woerden eindigde afgelopen zaterdag op een teleurstellende negende plaats.
Kassel ligt in Duitsland, maar waar ligt Kessel dan? E Duinkerken, ligt dat in België of in Frankrijk? Op het papier prijken tien plaatsnamen. Per stad moet worden aangegeven in welk land deze ligt.
De vier minuten zijn ruim voldoende voor het lerarenteam van het Kalsbeek College uit Woerden om antwoorden te bedenken. Bij het horen van de bel wordt de vraag doorgegeven aan een ander team en krijgen de docenten een nieuw exemplaar op tafel. De afgelopen twee jaar wisten de leraren het Zegveldse verenigingenspel te winnen.
„Nummer vijf is Madonna en zes is Shakira," zegt Kathelijne van der Pasch, docent Engels. De nieuwe vraag gaat over cd-hoesjes: welke artiest hoort bij het plaatje? Frans Bauer is gemakkelijk te herkennen; Bon Jovi wordt even voor Bono van U2 aangezien. Maar de leraren herstellen hun fout op tijd.
Bij een derde zege op rij mogen de docenten de wisselbeker mee naar Woerden nemen. Zover willen veel Zegveldse teams het niet laten komen en dus spannen de 66 teams zich tot het uiterste in. „Vast niet twijfelachtig', dat staat voor zeker," zegt Rob Sperling. De decaan mag zich vanavond bezighouden met de 'rode draad', een puzzel waarmee extra punten zijn te verdienen.
Het is een trucje dat de docenten jaarlijks toepassen. Vijf mensen concentreren zich op de vragen, terwijl een persoon de 'rode draad' oplost.
Op die manier komt het team aan het einde van de avond niet in tijdnood. Sperling: „En gaat een vraag over een van mijn specialismen, dan geef ik de puzzel even door aan een ander."
Het mag niet baten: de wisselbeker blijft in Zegveld.

Bron: Algemeen Dagblad - 30 januari 2006

Lees meer...

'Ik wil zelfs helpen om dat huis nu eindelijk eens op te knappen'

JERRY HUINDER
Ruim vijfentwintig jaar is het huis aan de Hoofdweg 167 in Zegveld al een ruïne. Een jaar geleden leek daar, tot opluchting van buren Anne-marie Heus (32) en Tino Roest (40), eindelijk verandering in te komen.
De eigenaar van het pand, Bastiaan de Bruijn, zou uiterlijk 1 mei 2005 aan de slag gaan. Roest: „Ik heb hem hooguit drie weken bezig gezien.'
Aan de voorkant van het huis op de Hoofdweg 167 is weinig te zien van het drama dat zich in de achtertuin afspeelt. Het huis van de buurman staat weliswaar in de steigers, maar ziet er nog redelijk toonbaar uit. Hoe anders is dit aan de achterkant. Als buren Annemarie Heus en Tino Roest de deur van de achterschuur open doen om via een paadje naar hun tuin te lopen, wordt de ruïne zichtbaar. Het enige wat aan een huis doet denken zijn de heipalen waarop het huis zou moeten worden gebouwd. Verder lijkt het stuk grond eerder een opslagplaats voor bouwmaterialen.  „We kijken er inmiddels wel doorheen", zegt Heus gelaten. „Maar als er bezoek komt, is het altijd Weer hetzelfde liedje. Dan moeten we uitleggen wat er aan de hand is, dat het niet van ons is en dat we er niks aan kunnen doen." Daarbij komt volgens Roest ook nog eens de waardedaling van hun huis. „Ik ben niet van plan te verhuizen, maar als ik dat wel zou willen, dan heb ik echt een probleem. Ik heb weleens met een makelaar gesproken, die zei dat het ons zomaar twintigduizend euro kan schelen."

Lees meer...

Buurt tegen kap van vierhonderd bomen

De bewoners van de Hazekade, de Dwarsweg en de Rondweg in Zegveld strijden voor het behoud van vierhonderd bomen langs deze wegen. Voor de ‘openheid van het landschap’ hoeven ze niet weg, vinden de omwonenden: “Je kunt gewoon tussen de stammen door kijken.”
Buurt strijdt tegen bomenkap
‘Omhakken bomen niet nodig voor openheid van het landschap’
Manon Verheul en Kees Koot vinden het onzin dat de bomen weg moeten.
Als het aan bewoners van de Hazekade, de Dwarsweg en de Rondweg in Zegveld ligt, worden de bomen langs deze wegen niet gekapt.
Tot spijt van de omwonenden heeft de gemeente het plan opgevat nog dit kapseizoen ruim vierhonderd bomen, voornamelijk populieren, te verwijderen. Daarvoor worden waarschijnlijk tachtig bomen teruggeplaatst.
Via internet (www.zegveld.net)  kunnen tegenstanders sinds gisteren door middel van een digitale handtekening zich uitspreken tegen de kap. Buurtbewoners Manon Verheul en Kees Koot vinden de bomen verspilling van de natuur en zijn de handtekeningenactie begonnen. Aanvankelijk ging Koot langs de deuren. Om meer mensen te bereiken, besloot Verheul het omwonenden mogelijk te maken via internet hun stem te laten horen. Tot nu toe hebben bijna alle aanwonenden van de straten waar de bomen worden verwijderd, een krabbel gezet. Koot ging langs de deuren: “Slechts één meneer wilde niet tekenen omdat hij werkzaam is voor de gemeente Woerden, die dit plan gaat uitvoeren. Verder staat iedereen aan ‘onze’ kant.” Op 7 november heeft de gemeente een inloopspreekuur gehouden over de kapplannen. Verheul: “Daaruit bleek dat ze die bomen gaan weghalen om de ‘openheid van het landschap’ te bewaren. Dat vinden wij maar vreemd, want je kunt zo tussen de stammen door naar het achterliggende landschap kijken.” Het zit omwonenden vooral dwars dat de bomen niet ziek zijn en toch worden omgehakt. De gemeente Woerden ontving gisterochtend het eerst pakketje handtekeningen. Omdat veel medewerkers afwezig zijn in verband met de kerstvakantie is er nog niets mee gedaan.

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 29 december 2006

Lees meer...

Wordt u al geholpen?

Als er in de krant aandacht wordt besteed aan een winkel of andere onderneming, zijn het altijd de eigenaren die voor het voetlicht treden. Daar mag wat ons betreft best wel eens verandering in worden gebracht. Want, wees nou eerlijk: zonder goed en toegewijd personeel vaart geen enkele ondernemer wel. Door Margon van den Berg

Waarom gaat Rob van Hoogdalem met plezier naar zijn werk?
„Ik word altijd met open armen en een glimlach ontvangen. Ik sta bekend als de 'Sinaasappelman'. Dat is een eretitel, maar ook de vlag die de lading dekt. Ik verkoop alleen maar sinaasappels. Mijn klanten, dat zijn uitsluitend particulieren, nemen bij mij een abonnement. Dan kom ik één keer in de vier weken de afgesproken hoeveelheid verse perssinaasappels brengen. En zoals iedereen weet, is elke sinaasappel een levensvitaminebron. Maar mocht er onverhoopt een slechte tussenzitten,, dan geef ik er twee voor terug. Mijn handel is uit een grap geboren, maar inmiddels heb ik zesduizend vaste klanten en drie franchisenemers die in Reeuwijk, Vleuten en Lopik sinaasappels aan de man brengen. Mijn regio is uitgebreider. Ik kom overal waar mijn autootje me naar toebrengt. Ook mijn zoon heeft inmiddels de sinaasappelsmaak te pakken. Dat is leuk. Hij komt vaak met ideeën, waar ik zelf niet op zou komen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik heb nooit durven hopen dat er met mijn zoon zo'n leuke samenwerking tot stand kon komen. Maar, laat ik eerlijk zijn, ik heb ook nooit gedacht dat ik met sinaasappels zo'n succes zou krijgen. In mijn leven heb ik van alles gedaan en altijd met goede zin, want ik ben een optimistisch mens. Plannen maken, ze vervolgens uitvoeren en dan gaan met die banaan! Ik heb lol in mijn leven en in mijn werk. Dat een mens moet stoppen op z'n 65ste is voor mij eerder een straf dan een beloning."

Lees meer...