Kalsbeek nipte winnaar

Zegveld - Aan de antwoorden op de vragen bleek zaterdagavond dat het bij het Verenigingenspel vooral gaat om het spel en de gezelligheid en niet om de knikkers. De bijna vierhonderd afgevaardigden van 66 verenigingen uit Woerden en Zegveld kregen, in de Milandhal, 350 gevarieerde vragen voorgeschoteld.
Zoals logo's van pretparken, het benoemen van dropjes, schapenrassen, Woerdense gebouwen, noten, postcodes, exotische vruchten en de Rode Draad, waarbij de deelnemers vragen uit de Woerdense Courant moesten opzoeken. Vragen als "hoe vaak komt het woord Zegveld' in de krant voor Winnaar werd het team van Kalsbeek College met 259,5 punten en met maar anderhalve punt verschil eindigde de winnaar van vorig jaar, de kook- en beleggingsclub 'Vrolijke Borrelnootjes' op de tweede plaats. Derde werd de Lionsclub.
Volgens organisator Ciska Klooster van de Culturele Stichting Zegveld is de lol terug te zien in de antwoorden. "Op de vraag over de juiste betekenis van de SMS taal betekende volgens een team 'kzzzz' niet 'ik ga slapen' maar 'ik ga koffie zetten'. De naam van de vrouw van de Franse president Sarcozy is gewoon 'mevrouw Sarcozy'. Iemand uit Jemen heet 'Jeempie' Wij komen grappige en vindingrijke antwoorden tegen" vertelt Ciska. "Nieuw dit jaar was de inzet van een joker bij een moeilijke vraag. Bij het herkennen van tien broden en de elektronicavraag werd de joker het meest ingezet. Het team van de speeltuinvereniging herkende als enige alle broden en dat kwam doordat een van de deelnemers bij een bakker werkt. En zo scoorden de postbodes weer goed bij de postcodevraag"
"Volgend jaar organiseren we het Verenigingenspel voor de dertigste keer en gaan we iets extra's bedenken. Niet alleen de reacties van de deelnemers zijn enthousiast, maar ook krijgen wij alle medewerking van ondernemers. Zo heeft de Woerdense bakker Versluis voor het brood gezorgd en sponsorde Piet Bremmer van de Zegveldse supermarkt de dropjes en de Milandhof de exotische vruchten. Van Huisarts Quaak uit Zegveld mochten we de barcodescanner lenen zodat na het nakijken van de ruim 23 duizend vragen de punten voor de goede antwoorden snel ingevoerd konden worden en er na ruim een uur de uitslag bekend was" aldus Ciska De uitslag van het verenigingenspel staat op: www.csz.zegveld.net

Bron: Woerdense Courant d.d. 29 januari 2009

Lees meer...

Kledingbeurs

In de Voorhof aan de Hoofdweg 48 wordt zaterdag 7 maart een kledingbeurs gehouden. Het aanbod bestaat uit baby-, kinder en positiekleding, maar er zijn ook artikelen voor de babykamer en -uitzet te koop, naast speelgoed en kinderfietsjes. De beurs duurt van 9.30 tot 12.00 uur. Wie meer wil weten of spullen te koop wil aanbieden, kan bellen met Carola Hageman: (03498) 560305 of Lenneke de Kruijf (691858).

Oppassen bij Zegveldse basisschool

Zegveld - De Zegveldse basisschool De Waldhoorn begint maandag met een eigen oppas-service. Leerlingen kunnen al tussen 7.30 en 8.00 uur op school komen en eventueel daar ontbijten (dat ontbijt moet wel zelf worden meegenomen). Op school blijven tot de ouders weer thuis zijn, kan ook. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kunnen de leerlingen tot 17.00 uur blijven. Die middagen zijn er extra activiteiten, maar wie liever onderuit zit op de bank, komt ook aan zijn trekken. De school vraagt wel een vergoeding voor deze WOS, Walhoorn Oppas Service.

Bron: Woerdense Courant 26 februari 2009

Lees meer...

Het leed van de verdwenen dorpjes

Het afgegraven veen werd de eerste bewoners in het Groene Hart fataal

MATHIJS STEINBERGER

 

Het voortbestaan van het dorpje Schoot, enkele kilometers ten noordoosten van Alphen, ligt op 31 mei 1678 in handen van rentmeester Adriaen van der Laan. Hij is door het waterschap Rijnland op pad gestuurd om te onderzoeken waarom er de laatste tijd zo weinig belastinggeld door de inwoners wordt betaald.

De omgeving van Schoot ziet er bedroevend uit. Het dorpje ligt in de zogenoemde Grote Poel, de plas die is ontstaan na de veenafgravingen van de bewoners. Die afgravingen hebben de inwoners weliswaar enige welvaart gebracht, maar het water vormt tegelijkertijd ook een bedreiging voor de toekomst van het dorp. Bij slecht weer slaan stukken land en zelfs hele huizen weg. Zo kan het gebeuren dat Van der Laan, die moet rapporteren hoe het waterschap meer belasting kan innen, zeer armoedige huizen aantreft. En de enige weg naar de buitenwereld is onbegaanbaar, de brug onbruikbaar. De komende tijd zal het waterschap weinig profijt hebben van het dorp, stelt de inspecteur vast. Alleen het inpolderen van de omgeving kan het dorp weer levensvatbaar maken, maar dit vindt het waterschap te duur. De gevolgen zijn dramatisch: nog meer bewoners trekken weg uit Schoot en zoeken hun heil elders. Het eind komt in 1720. De laatste inwoners halen grond weg op de erven van hun huizen. Het water slaat onverbiddelijk toe en neemt bezit van huizen en wegen. Misschien liggen diep in de bodem nog de resten van Schoot en andere verdwenen dorpen in het Groene Hart: Swieten, Jacobswoude en Mi. Bijna 300 jaar later herinnert alleen de Schoterweg en een minieme verhoging in het landschap aan Schoot. Eenzelfde lot als van dit dorp trof ook Jacobswoude, nabij Woubrugge. Ook hier werd de bebouwing opgeslokt door het water na veenafgravingen en doordat waterkeringen niet werden onderhouden wegens geldgebrek. De tragedies zijn beschreven door Bert Stulp in het recent verschenen tweede deel van zijn boek Verdwenen dorpen in Nederland. Stulp deed uitvoerig onderzoek en behandelt ook Swieten (bij Zoeterwoude) en Mi (bij Zegveld). Het leven in de middeleeuwen op het platteland in West-Nederland was zwaar, schetst Stulp. „Het is nu nauwelijks voor te stellen. Mensen hoefden niets van de overheid te verwachten, behalve dat ze belasting moesten betalen. De gemiddelde levensverwachting was niet hoger dan 45 jaar. Dat is geen wonder: het water in de drassige omgeving stond vaak tot aan de huizen. De woningen waren niet geïsoleerd en stonden vol rook vanwege het open vuur binnen."
Het veen afgraven was hard werken. Bovendien werden de afgravingen ongeschikt voor landbouw en kreeg het water vrij spel. „Niemand kwam voor de bewoners op." Daarnaast lagen ook de gevaren van oorlogen en ziektes op de loer.

Lees meer...

Corné Rijneveld is global

De Zegveldse Corné Rijneveld is met Edukans Going Global naar Malawi geweest. Hier heeft de vwo-scholier van het Kalsbeek College veel ervaringen opgedaan, die hij graag met iedereen wil delen.
Door Judith Vlug
ZEGVELD

Corné Rijneveld (16) wist in december al dat hij naar Malawi zou gaan. Het Kalsbeek College heeft dit eens in de twee jaar als project, en Rijneveld besloot te 'solliciteren' voor een plek. Hij overleefde alle rondes, en zo kwam hij als winnaar uit de bus. „Ik had er van tevoren niet eens over nagedacht, ik ben gewoon gegaan," vertelt Corné. „Het duurde echt lang voordat het binnendrong dat ik in Malawi was, het leek net alsof ik alles op tv zag."
In totaal gingen er vanuit Nederland 60 leerlingen mee met Edukans. De groep werd gesplitst, en iedere leerling kreeg zijn eigen taak. De taak van Rijneveld het verzorgen van de fotografie. Hij maakte vooral portretterende foto's van werkende mensen. Volgens hem is het in Malawi een groot probleem dat de manier van educatie zoveel tekort schiet.
„Er is een aantal goede scholen, maar er zijn te grote groepen. Zo ben ik op een school geweest waar 24 leraren waren voor 2500 leerlingen! Hierdoor komen steeds meer jongeren in de cirkel van armoede terecht, vooral voor meisjes moet het beter. Zij trouwen vroeg of krijgen het HIV-virus. Door beter onderwijs is dit te voorkomen," aldus de scholier.

Lees meer...

Protestborden "Actievoeren zit nu eenmaal niet in de natuur van de boer"

Boerenwapen tegen naderend onheil

Overal in het Groene Hart wordt geprotesteerd tegen ingrepen in het landschap. Op plekken waar de grond moet wijken voor natuurontwikkeling en vernatting verschijnen protestborden in de wei. Geïmproviseerd of gecoördineerd, opvallen doen ze. Maar helpt het ook?
Fietser Arne van Dalsum moet even nadenken over de betekenis van het bord „Koe of Jetski?" in een weiland in de buurt van Waverveen. „Het heeft met water te maken. Gaan ze de weilanden laten onderlopen?"
Zijn vriendin weet meer. „Wilden ze het waterpeil niet verhogen omdat het land te veel verzakt? Jammer wel, het is een mooie polder."
De beeldspraak van de borden in Groot Mijdrecht Noord is voor de leek verstaanbaar: de bewoners vrezen dat het land straks onder water staat. Maar de vernatting van polders speelt niet alleen in De Ronde Venen. Ook in de Krimpenerwaard wordt de boerenstand bedreigd door peilverhoging. Maar daar zijn de borden moeilijker te begrijpen. Bij Achterbroek staat een groot bord met een koe erop en de tekst „Voor mij liever gras dan plasdras." en een sticker 'Geen Weidepact'.

Lees meer...

Onderlinge Zegveld 100 jaar jong

Zegveld was zaterdag decor van een waar volksfeest. De jubilerende Onderlinge Zegveld organiseerde een dorpsfeest. Fotograaf Alex de Kuijper legde een breakdance act vast op de plaat.

Bron: Woerdense Courant 18 juni 2009

Hoofdwegtuinendagen

ZEGVELD - Op 26 en 27 juni vinden in het Utrechtse poldergebied in het dorpje Zegveld aan de Hoofdweg achter de huizen en boerderijen in tuinen voor de veertiende keer de Hoofdwegtuinendagen plaats van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Bij de tuinen staat een bord om aan te geven welke tuinen er open zijn. Nadere informatie via het internet: www.zegveld.net  en/of www.wuivendearen.nl.  Naast het tuinieren zullen er allerlei activiteiten zijn om de bezoekers een leuke en gezellige dag in het Groene Hart van Holland te bezorgen.

Lees meer...

'Dankbaarder job dan hersenwerk'

Zorg Oud-Ambtenaar gaat op zijn 55ste aan de slag als alfahulp

GROENE HART ED SLUIS

Boerenzoon Kees Spek stoft tegenwoordig als freelancer parttime de vensterbank af in Woerden bij, wat men noemt, zorgvragers. De voormalige rijksambtenaar had zich na een werkzaam bestaan ook op het verbeteren van zijn boerderij kunnen storten. Maar dat alleen vond hij wat saai. Dus doet hij het allebei.
Zorgverlenende instellingen als thuishulporganisaties en ziekenhuizen kampen voortdurend met personeelstekort. Vijftien ziekenhuizen in het zuiden van het land spraken onlangs af geen personeel meer van elkaar af te pakken door meer salaris te bieden. Personeel dat binnen twee jaar na de interne opleiding elders gaat werken, moet een deel van de opleidingskosten terugbetalen. Daar gaat het meestal om moeilijk opvulbare vacatures op specialistisch terrein. Maar ook aan een eenvoudige alfahulp bij de thuiszorg is permanent behoefte. Het gaat om mensen die erin slagen een hulpbehoevende langer in z'n eigen vertrouwde huis te laten wonen.
Zegvelder Kees Spek, nu 57 jaar, is zo iemand. Tot aan z'n 55ste werkte hij als ambtenaar op het ministerie van LNV in Den Haag. Vorig jaar januari is hij met levensloopverlof gegaan. Toen volgde een onalledaagse stap: Kees werd alfahulp. „Ik heb het maar één keer meegemaakt dat iemand het even raar vond dat er een man met een stofdoek voor de deur stond namens de thuiszorg," vertelt hij. Toch, voor hemzelf was de opmerkelijke omschakeling naar ander soort werk helemaal niet zo ongewoon. „Mijn vrouw zit in de zorg en een paar familieleden zijn verpleegkundige. Ik kende hun verhalen. Toen ik met werken was gestopt, dacht ik: dat ga ik doen, parttime werken bij de thuiszorg. Ik deed op het ministerie altijd hersenwerk. Je zag daar nooit wat het resultaat was. Nu werk ik met mijn handen. Heel anders, maar erg dankbaar."

Lees meer...

Jarige speeltuin

Zegveld - Speeltuinvereniging De Robbedoes viert aanstaande zaterdag haar 50 jarig bestaan met een kinderfeest in de speeltuin aan de Molenweg. Het feest met clowns, spellencircuit, ballonnenwedstrijd, stormbaan en suikerspin begint om half twee. De speeltuin werd in mei 1959 opgericht door een aantal Zegvelders. G.W. Kleinveld werd de eerste voorzitter. Het initiatief kwam echter van gemeentewege. Burgemeester en wethouders van Zegveld hadden Kleinveld benaderd eens na te gaan of er belangstelling was voor zo'n vereniging. Die was er en zo kon er in de loop van 1959 een eigen speeltuin in gebruik worden genomen aan de Molenweg. Op die plaats is De Robbedoes nog steeds. Intussen is de speeltuin er niet alleen voor de Zegvelders, ook mensen uit de regio weten de speelplaats te vinden. In 1998 werd de verantwoordelijkheid vanwege allerlei veiligheidseisen overgenomen door de gemeente Woerden. Dat was voor het speeltuinbestuur destijds even slikken en werd de rol van het speeltuinbestuur nog eens nader bekeken. Gelukkig hebben wij toen besloten betrokken te willen blijven bij de speeltuin vertelt bestuurslid Gerard Plijter. De bestuursleden maken om de beurt een ronde in de speeltuin en eventuele mankementen worden doorgegeven aan de gemeente, maar ook dorpsbewoners weten ons te vinden. En dan blijkt dat de weg naar een speeltuinbestuur korter is dan naar de gemeente. Met de gemeente is bij de overname geregeld dat als een toestel vanwege onveiligheid weggehaald moet worden er een nieuw toestel terug geplaatst wordt. Vanwege geldgebrek bij de gemeente, hebben we daar weleens voor moeten strijden. Momenteel telt de vereniging ongeveer 200 leden, gezinnen wel te verstaan. Met deze opbrengst wordt de jaarlijkse knutselmiddag georganiseerd en het Zegveldse Sinterklaasfeest.

Lees meer...

Nieuwe wandelpaden Zegveld geopend

Zegveld - Voorafgaand aan de vergadering van het dorpsplatform opent wijk-wethouder Wim Groeneweg op dinsdagavond 29 september twee boerenlandwandelpaden in Zegveld. Beide paden gaan door het historisch polderlandschap van Zegveld en. de Meije.
Het oude toegangspad van ongeveer 600 meter van de boerderij Arbeid Adelt aan de Rondweg 52 naar de Broekerweg wordt voor wandelaars opengesteld. Hierdoor ontstaat voor de Zegvelders een nieuw ommetje. De boerderijen aan de Rondweg lagen oorspronkelijk niet langs de huidige Rondweg. Deze boerderijen waren via een eigen pad bereikbaar vanaf de "Haakse Meent' zoals een toen doodlopend stukje van de huidige Milandweg heette. Eén van deze kavelpaden wordt nu dus weer als wandelpad in gebruik genomen. De boerderijen aan de huidige Rondweg stonden al op de waterschapskaart van 1670 vermeld. Het huidige Branderpad was toen de toegang tot een groot aantal van deze boerderijen. Door de openstelling van dit pad ontstaat er een rondwandeling van circa drie kilometer vanaf de Milandhof in Zegveld. Via de Milandweg naar het Branderpad en via de Rondweg en het nieuwe Broekerpad naar de Broekerweg waarna er weer via de Milandweg naar De Milandhof kan worden gelopen.

Lees meer...

Honderd jaar in Zegveld

Zegveld - De Zegveldse J. de Jong-Nagel vierde vrijdag haar honderdste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan kreeg de eeuweling bezoek van burgemeester Schmidt, die haar namens het gemeentebestuur een presentje kwam overhandigen.

Henkido-leden doen het goed

Zegveld - Leden van de Zegveldse sportschool Henkido hebben goed gepresteerd tijdens de elfde editie van het Henkido/de Bosrand Judo- en Sambotoernooi, dat afgelopen weekeinde werd gehouden in Zegveld. In totaal  verschenen 420 deelnemers, van wie er behoorlijk wat op hoog niveau sporten. Ook een aantal sporters dat dit jaar meedeed aan een Nederlands of Europees jeugdkampioenschap meldde zich voor het toernooi. Uit het buitenland waren er ook judoka's uit Frankrijk en Monaco. Daarnaast deed een aantal leden van de Nederlandse jeugdkernploeg mee.  In het eindklassement judo bezette Henkido riant de eerste plaats met 21 eerste, 25 tweede en 18 derde plaatsen. De beste buitenlandse sportschool  was Altkirch uit Frankrijk. Ook bij Sambo ging de eerste plaats naar de organiserende vereniging. Regionale kampioenen,
uitkomend voor Henkido, waren bij Sambo: Esmee Koeckhovn (Kamerik) en Pim Graafland en Roin van de Hoeven (Zegveld) Bij judo: Lisa, Pim en Tom Graafland, Robert Verheul (Zegveld) Jan Willem en Danielle Buurman en Berend Mostert (Woerden), Esmee Koeckhoven en Jeroen Stoof (Kamerik).

Lees meer...

'Het kan ineens over zijn'

Hoe ballonvaart uitliep op dramatisch dieptepunt vakantie

DE MEI JE -Wat het hoogtepunt van de Chinareis had moeten zijn, liep uit op een dramatisch dieptepunt. Nietsvermoedend was het reisgezelschap vertrokken, om enthousiast zwaaiend en fotograferend in drie luchtballonnen te stappen. Plotseling was het 'goed mis', merkte Zegvelder Wim Verwoerd direct aan een telefoongesprek dat hij voerde met de chauffeur van het volgbusje.

MARCO GERLING
Verwoerd springt op om duidelijk te maken hoe emotioneel de chauffeur reageerde tijdens het gesprek. Wat volgde was een wilde rit van een half uur, die richting de ballon bleek te gaan die vóór die van hen was opgestegen. „Ik heb sinds dat belletje de hele dag verdwaasd rondgelopen en gehuild met reisgenoten. Ook daarna nog ben ik twee weken lang met niets anders bezig geweest dan het ongeluk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, ik kon het niet loslaten." Het heftige telefoontje volgde vlak na de landing van de ballon, waarin Verwoerd samen met zijn vriend, twee reisgenoten en twee reisleiders zat. Landen was die bewuste morgen, 14 oktober, nodig omdat het mistig was. De mist was op hoogte té dicht om veilig tussen de bergen door te kunnen vliegen.

Lees meer...

CDA doet mee aan spinningmarathon

Zegveld - Het CDA geeft komende zaterdag de aftrap voor de campagne Zeker Woerden! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. De Christendemocraten doen met twaalf personen mee aan de spinning-marathon bij sportschool Henkido in Zegveld. Deze marathon wordt georganiseerd door de World Servants-groep uit Woerden. Er zijn dertig fietsen die zes uur lang bezet moeten worden. Met deze actie sponsoren alle deelnemers zelf ook de World Servants projecten. Voor de CDA-deelnemers is meedoen aan deze marathon een bewijs van de betrokkenheid van de partij bij de millen-niumdoelstellingen en de naastenliefde voor degenen die het beduidend minder hebben dan de mensen in de westerse samenleving. De spinningmarathon begint zaterdag om 10.00 uur en burgemeester Schmidt is van de partij bij de start.

Lees meer...